Ortadoğu haber | Eş-Şark El-Avsat

Hamad Macid, Author at ŞARKUL AVSAT
English edition of Asharq Al-Awsat - the world’s premier pan-Arab daily. News, Politics, Middle-East, Saudi Arabia, Oponion, and Lots more...
Hamad Macid

Hamad Macid

Riyad İmam Muhammed Üniversitesinde öğretim görevlisi, İnsan Hakları Milli Meclisi üyesi, Vianna’da Kral Abdullah dinler arası diyalog merkezi üyesi

Haberlere abone

Asharq Al-Awsat Haber
Email adresi