TCMB'den Türk lirasını tasarruf ve yatırım aracı olarak destekleyen kararlı adımlar

Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi

(AA)
(AA)
TT

TCMB'den Türk lirasını tasarruf ve yatırım aracı olarak destekleyen kararlı adımlar

(AA)
(AA)

Bankacılık sisteminde TL payını artırma ve TL'yi tasarruf aracı haline getirme amacını kararlılıkla sürdüren TCMB, mevcut düzenlemede yaptığı revizyonlarla bu amacını pekiştirirken, bazı teşvik ve uygulama kolaylıkları da getirdi.

Merkez Bankası, yerel para TL'yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı.

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatına göre, (gerçek kişiler için) TL payı artış hedefi yükseltildi.

TCMB, ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırmış, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirmişti.

TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltildi.

Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi. TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.

Komisyon uygulamasında TL'ye geçiş ve yenileme oranları esas alındı

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması da sona erdirildi. Komisyon uygulamasında, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Uygulama talimatına göre, TL'ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100'ün altında olan bankalara yıllık yüzde 8 oranında, yüzde 100'ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde 4 olacak şekilde TL'ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.

Harcama mukabili kredilerde muafiyet sınırı yükseltildi

İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL'nin üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.

Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL'ye yükseltildi.Suudi Arabistan özel sektörü artan üretim ve yeni taleplerle toparlanma gösteriyor

Suudi Arabistan, hükümetin yaptığı ekonomik iyileştirmeler sonucunda bir dizi uluslararası göstergede kayda değer ilerleme kaydetti ( Şarku’l Avsat)
Suudi Arabistan, hükümetin yaptığı ekonomik iyileştirmeler sonucunda bir dizi uluslararası göstergede kayda değer ilerleme kaydetti ( Şarku’l Avsat)
TT

Suudi Arabistan özel sektörü artan üretim ve yeni taleplerle toparlanma gösteriyor

Suudi Arabistan, hükümetin yaptığı ekonomik iyileştirmeler sonucunda bir dizi uluslararası göstergede kayda değer ilerleme kaydetti ( Şarku’l Avsat)
Suudi Arabistan, hükümetin yaptığı ekonomik iyileştirmeler sonucunda bir dizi uluslararası göstergede kayda değer ilerleme kaydetti ( Şarku’l Avsat)

Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, Suudi Arabistan'da petrol dışı özel sektör, ticari faaliyetlerin ve yeni taleplerin Ağustos ayına göre daha fazla oranda artmasıyla Eylül ayında toparlanma kaydetti.

Satın almalar, stoklar ve istihdamdaki azalan büyümeye rağmen işletmelerin gelecekteki faaliyetlere olan güven arttı. Riyad Bank'ın yayınladığı endeks verilerine göre, Eylül ayında satış büyümesindeki toparlanmanın kısmen üretim fiyatlarındaki düşüşle desteklendiği kaydedildi. Şirketler yoğun rekabete karşı müşterilerine indirimler duyurdu. Girdi fiyatlarındaki güçlü artışa rağmen satış fiyatlarının düşmesi, marjlar üzerinde daha fazla baskı oluşturdu.

Riyad Bank'ın baş ekonomik analisti Nayef el Gays’a göre, Suudi Arabistan’da ekonominin büyümesi, mevcut para politikası koşullarından kaynaklanan zorluklara rağmen gerçekleşti. Gays, “Petrol dışı GSYİH'nın büyümeyi desteklemeye devam edeceğine ve 2030 Vizyonu kapsamında devam eden reformlar sayesinde 2023'te yüzde 5,5'in üzerinde kalacağına inanıyoruz” dedi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'nın son tahminleri, petrol dışı faaliyetlerin bu yıl yüzde 5,9 oranında büyüyeceğini gösteriyor.


Ücretsiz doğal gaz için devlet nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödedi

(AA)
(AA)
TT

Ücretsiz doğal gaz için devlet nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödedi

(AA)
(AA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in ücretsiz doğal gaz uygulamasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı.

Alparslan Bayraktar, Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerinin Bakanlığının bütçesinden karşılanacağını hatırlattı.

Bayraktar, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında tahakkuk ettirilecek ilk faturadaki doğal gaz tüketimlerinin 30 günlük kısmına tekabül eden sistem kullanım bedellerinin de Bakanlığının bütçesinden ödeneceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, cevabında şunları kaydetti:

24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedelleri için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza ayrılan bütçeye 1 milyar 812 milyon lira ek ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 1 milyar 811 milyon 722 bin 315,34 lira ödeme yapılmıştır. 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da 'Ücretsiz Doğal Gaz Verilmesine İlişkin Giderler' için açılan tertibe toplam 6 milyar 100 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Uygulamanın 2024 yılına sarkan dilimi için yapılacak ödemeler ise 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilecek ödenekten gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine karşılık gelen sistem kullanım bedellerine ilişkin Haziran ve Temmuz dönemi tutarları toplam 658 milyon 914 bin 518,50 liradır.

Buna göre, Bakanlığın bütçesinden ücretsiz doğal gaz için nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödendi.


Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

(AA)
(AA)
TT

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

(AA)
(AA)

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

TÜFE eylülde yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 4,75, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin aylık bazda yüzde 5 artacağını öngörmüştü.

Yİ-ÜFE, madencilik, imalat ve su temininde arttı, enerjide azaldı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylülde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,43, imalatta yüzde 55,05, su temininde yüzde 68,36 artış gösterdi, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,08 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,4, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 36,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,55 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,43, imalatta yüzde 55,05, su temininde yüzde 68,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,08 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,97, imalatta yüzde 3,07, su temininde yüzde 13,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,47 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 45,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,94, dayanıksız tüketim malında yüzde 67,98, enerjide yüzde 13,41 ve sermaye malında yüzde 65,83 artış hesaplandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,8, enerjide yüzde 6,12 ve sermaye malında yüzde 2,96 artış gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda azalış gösteren tek alt sektör yüzde 17,08 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 96,61, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 93,27, tütün ürünleri yüzde 81,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık bazda en düşük azalış yüzde 0,21 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 0,1 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, tütün ürünleri yüzde 42,46, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 13,72, ham petrol ve doğal gaz yüzde 8,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.


Suudi Arabistan 2024 bütçesinde aldığı proaktif önlemlerle ekonomisini dış şoklardan korumayı hedefliyor

Suudi Arabistan'ın 2024 bütçe beklentileri küresel ekonomideki gelişmeler ve zorluklar karşısında olumlu (SPA)
Suudi Arabistan'ın 2024 bütçe beklentileri küresel ekonomideki gelişmeler ve zorluklar karşısında olumlu (SPA)
TT

Suudi Arabistan 2024 bütçesinde aldığı proaktif önlemlerle ekonomisini dış şoklardan korumayı hedefliyor

Suudi Arabistan'ın 2024 bütçe beklentileri küresel ekonomideki gelişmeler ve zorluklar karşısında olumlu (SPA)
Suudi Arabistan'ın 2024 bütçe beklentileri küresel ekonomideki gelişmeler ve zorluklar karşısında olumlu (SPA)

Riyad, Suudi Arabistan ekonomisinin karşılaşabileceği zorluklarla başa çıkma ve gelişmelere ayak uydurma becerisini geliştirmek ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla birtakım proaktif önlemler aldı. Bu proaktif önlemlerin alınmasında olumlu hava, Suudi Arabistan’ın yaklaşık 1,2 trilyon riyallik (333 milyar dolar) harcama ve gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 1,9'una denk gelen 79 milyar riyallik (21 milyar dolar) bütçe açığına karşın 1,1 trilyon riyal (312 milyar dolar) değerinde gelir elde etmeyi hedeflediği 2024 bütçesinin ön açıklamasında yer alan rakamlara da yansıdı.

Petrol dışı sektörün ekonomik büyümede temel bir itici güç haline gelmesi, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu çerçevesindeki en önemli hedeflerinden biri olan petrolden uzaklaşarak ekonomiyi çeşitlendirme hedefini başarıyla gerçekleştirdiğini gösterdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre petrol dışı sektördeki faaliyetlerin bu yıl içinde yüzde 5,9 oranında büyümesi bekleniyor. Bu oran, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,1'e ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, birkaç gün önce ABD merkezli Fox News televizyon kanalına verdiği röportajda, petrol dışı sektörün Suudi Arabistan’ın GSYİH’na katkısının arttığına ve bunun da Suudi Arabistan ekonomisinin 2022 yılında G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranına ulaşmasına yardımcı olduğuna dikkati çekti. Petrol dışı sektörün aynı zamanda 2023 yılında G20 içinde ikinci en yüksek büyüme oranını kaydeden sektör olduğunu belirten Veliaht Prens, bu sektörde Hindistan ile Suudi Arabistan arasında iyi bir rekabet olduğunu da sözlerine ekledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ekonomisinin, petrole bağımlılığı azaltmak, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve rekabet gücünü artırmak için çeşitli reformların uygulanmasının ardından bir dönüşüme tanık olduğunu açıkladı.

Reformlar

Uzmanlara göre Suudi Arabistan hükümeti tarafından gerçekleştirilen reformlar, petrol dışı sektör faaliyetlerinin GSYİH’daki büyümeye katkıda bulunmasını sağlarken ülkenin genel bütçe performansına da olumlu yansıdı.

Ekonomist Ahmed eş-Şehri, Şarku’l Avsat’a yaptığı değerlendirmede reformların, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve petrol gelirlerine bağımlılığın azaltılması sayesinde petrol dışı sektör faaliyetlerinin bütçe performansı üzerindeki rolünü güçlendiğini belirtti.

Suudi Arabistan ekonomisinin mali bolluk ve yüksek döviz rezervleriyle desteklenen etkili reform ve kriz önleme politikaları uyguladığını söyleyen Şehri, Suudi Arabistan ekonomisinin sağlam ve güçlü temeller üzerine inşa edildiğini ve bunun da devletin 2024 yılı genel bütçesine yansıdığını ifade etti.

Şarku’l Avsat’a konuşan ekonomi uzmanı Ahmed el-Cubeyr, Suudi Arabistan hükümetinin, ülke ekonomisine yön verebilmek için özel sektörün desteğiyle ülke ekonomisini küresel krizlerden korumaya yönelik reformları hayata geçirdiğini söyledi.

GSYİH’daki büyümenin sürmesi için ekonomiyi çeşitlendirme ve petrol dışı sektörü destekleme politikasının genel bütçe performansı üzerindeki etkisine değinen Cubeyr, Suudi Arabistan hükümetinin, 2030 Vizyonu kapsamındaki büyük projelere, programlara ve girişimlere harcama yapmaya devam ettiğini vurguladı.

Küresel ekonomideki gelişmeler ve zorluklara rağmen 2024 bütçe beklentilerinin olumlu olduğunun altını çizen ekonomi uzmanı, Suudi Arabistan hükümetinin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üye ülkeleri ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerinin petrol piyasalarının istikrarı ve dengesini desteklemek adına aldığı tedbir amaçlı önemleri güçlendirmek amacıyla gönüllü olarak petrol üretiminde kesintiye gitmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Ekonomi alanından kaynaklar, 2024 bütçesindeki açığın savunma, eğitim ve sağlık gibi önemli sektörlere yapılan harcamaların artmasından kaynaklandığını ve petrol dışı sektördeki önemli büyüme sayesinde gelirlerin beklenenden daha yüksek olmasının beklendiğini söylediler.

Al Rajhi Capital Şirketi, hükümetin 2023 bütçesi için gelir tahmininin brent ham petrol varil fiyatını 82 dolardan hesapladığını, petrol dışı gelirlerin büyümenin önemli bir itici gücü olmasının beklendiğini ve böylece ilerleyen dönemde artan harcamaların destekleneceğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı, ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,1’den yüzde 0,03’e düşürdü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bunun Suudi Arabistan’ın petrol üretiminde gönüllü olarak yaptığı petrol kesintisinden kaynaklandığı belirtildi. Bunun yanında GSYİH büyümesinin gelecek yıl yüzde 4,4, 2025 yılında yüzde 5,7 ve 2026 yılında yüzde 5,1 olması bekleniyor.

Suudi Arabistan hükümeti, ülke ekonomisini geliştirmek, çeşitlendirmek ve bir yandan finansal sürdürülebilirliği korurken diğer yandan kesintisiz büyümeyi devam ettirmek amacıyla mali ve ekonomik yönlerde reformları sürdürmeyi planladığını açıkladı.

Suudi Arabistan, 2024 bütçesine ilişkin ön açıklamada, harcamaların ve mali kontrolün verimliliğini ve etkinliğini artırmaya, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine, ekonomik ve mali reformların uygulanmasına ve 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yurtiçi yatırım

Bütçe ön açıklamasına göre hükümet, özel sektörü güçlendirerek yurtiçi yerel yatırımların artmasını teşvik etmenin yanı sıra vatandaşlara ve bölge sakinlerine sağlanan hizmetlerin kalitesini yükseltmeye çalışmaya devam ederken ülkenin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde iyileştirecek.

Açıklama Suudi Arabistan ekonomisinin kapasitesini artırmak için gerçekleştirdiği proaktif yapısal ve mali reformları yansıtırken bu reformalar, GSYİH’da büyüme oranlarına ulaşılmaya devam edilmesine, petrol dışı sektörün performansının iyileştirilmesine, istihdam sayısının artmasına, sosyal koruma sistemine verilen desteğin sürmesine, mali sürdürülebilirlik programı hedeflerine ulaşmaya ve büyük programlar ve projelerle sektörel ve bölgesel stratejilerin uygulanmasını hızlandırmayı amaçlayan geliştirmelere yönelik harcamaların doğru yerlere yapılmasına katkıda bulundu.

Hükümet, tüm bu reformların yerli üretimin artmasına, yatırımcıları çekmeye, ekonominin canlanmasına ve bunun yanında finansal alanı büyüterek ve hükümet rezervleri oluşturarak kamudaki mali performansın geliştirilmesine katkıda bulunduğunu, böylece ekonominin küresel krizlerle başa çıkma becerisinin arttığını vurguladı.

Reformlar aynı zamanda ulusal varlık fonlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra kamu borcunun sürdürülebilir seviyelerde kalmasını ve kamu mali yapısında ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek ya da ekonomideki büyümeyi etkileyebilecek zorlukların üstesinden gelinmesini sağlayacak.

Ekonominin çeşitlendirilmesi

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, hükümetin 2030 Vizyonu kapsamındaki programları ve projeleri hayata geçirmeye devam ederek ülke ekonomisini geliştirmek, çeşitlendirmek ve finansal sürdürülebilirliği korurken büyümeyi devam ettirmek amacıyla reformları sürdüreceğini vurguladı. Bakan Cedan, aynı zamanda gelecek vaat eden sektörleri geliştirilmesine, yatırımcılar için cazibenin artırılmasına, sektörlerin teşvik edilmesine ve yerel üretimin ve petrol dışı ihracatın artırılmasına katkıda bulunan girişimler ve stratejiler başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Petrol dışı sektör GSYİH’sinin orta vadede yüksek ve sürdürülebilir oranlarda büyümesini sağlayan yapısal reformlara devam edilmesinin yanı sıra Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve kalkınma fonlarının oynadığı etkin role dikkati çeken Bakan Cedan, ülkenin karşı karşıya olduğu mali ve ekonomik risklerin analiz edilmesi sürecinin, bu tür risklerle başa çıkacak etkili politikaların ve stratejilerin hayata geçirilmesine katkıda bulunduğundan mevcut durumu anlamada hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Tüm dünyayı etkileyen krizlere, bunlara eşlik eden zorluklara ve bunların Kovid-19 salgınının yansımaları ve küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkileyen jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel ekonomideki yavaşlama üzerindeki etkisine rağmen Suudi Arabistan ekonomisinin, hükümetin attığı sağlam adımlar sayesinde elde edilen finansal alan ve gelecekte ortaya çıkabilecek krizleri kontrol altına almaya olanak tanıyan sürdürülebilir kamu borç seviyeleriyle güçlü bir mali konuma sahip olduğunu söyledi.

Bakan Cedan’a göre Suudi Arabistan ekonomisinin ek harcamalardaki esnek yapısı da projelerin ve stratejilerin uygulama süresinin uzatılabilmesi sayesinde orta vadede harcama seviyesinin kontrol edilmesine katkıda bulunuyor. Bunun 2030 Vizyonu kapsamındaki pek çok reformun ve sektörel ve bölgesel stratejilerin bir sonucu olduğunu belirten Maliye Bakanı, hükümetin vatandaşları yerel ve küresel olumsuz ekonomik etkilerden korumayı amaçlayan sosyal destek ve koruma sisteminin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini de belirtti

GSYİH büyümesi

Bakan Cedan, gelecek yılla ilgili ön tahminlere göre GSYİH’nın özel sektörün ekonomik büyümeye öncülük etmeye devam edeceği ve iş fırsatlarının artmasına ve işgücü piyasasında istihdam olanaklarının oluşturulmasına katkıda bulunacağı beklentisiyle petrol dışı sektörle desteklenerek yüzde 4,4 oranında büyümesinin beklendiğini söyledi. Cedan, ticaret dengesinin iyileştirilmesinin ve 2030 Vizyonu kapsamındaki programların ve projelerin hayata geçirilmeye devam edilmesinin yanı sıra sektörel ve bölgesel stratejiler, büyük kalkınma projeleri ve ekonomik faaliyetlerin orta vadede pozitif büyüme oranlarına ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti. Ülke ekonomisindeki toparlanmanın orta vadede gelir tarafında olumlu gelişmelere yol açmasının beklendiğini ifade eden Maliye Bakanı, bu toparlanmanın, kamu mali durumunun sürdürülmesi ve istikrara kavuşturulması amacıyla orta vadeli planlama sürecinin geliştirilmesine yönelik mali sürdürülebilirlik programı çerçevesinde hükümetin aldığı ekonomik reformların işe yaradığını gösterdiğini vurguladı. Bir yandan da gelir kaynaklarını çeşitlendirerek, harcama verimliliğini artırarak ve özel sektörün büyümesini teşvik ederek ekonomik büyüme oranlarının korunmasının hedeflendiğini vurgulayan Bakan Cedan, hükümetin, beklenen bütçe açığını finanse etmek ve 2024 yılında vadesi gelen anaparayı geri ödemek için onaylanmış yıllık plan doğrultusunda borçlanmaya devam ettiğini ve bir y andan önümüzdeki yıllara ait anapara borcunun ödenmesi için piyasa koşullarına göre uygun fırsatları araştırırken diğer yandan ek finansman operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Cedan’ın aktardığına göre Suudi Arabistan hükümeti, piyasaların verimliliğini korumak ve derinliğini artırmak amacıyla finansman kanallarını çeşitlendirmek, sermaye projelerini ve altyapıyı finanse etmek gibi ekonomik büyümeye katkıda bulunacak alternatif devlet borçlanma programlarını uygulamak için piyasa fırsatlarından yararlanmak amacıyla bazı stratejik projeleri de finanse etmeyi sürdürüyor.

Maliye Bakanı Cedan, 2023 Vizyonu hedeflerine ulaşmayı sağlayabilecek ekonomik ve sosyal getirisi olan bazı programların ve projelerin daha hızlı uygulanması için yapılan harcamaların artırılması sonucunda kamu borç portföyünün daha da büyümesinin beklendiğini de kaydetti.


Abu Dabi ekonomisi 2023’ün ikinci çeyreğinde yüzde 3,5 büyüdü

Abu Dabi kentinde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın (ADIPEC) ziyaretçileri (Çevreyi Koruma Ajansı)
Abu Dabi kentinde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın (ADIPEC) ziyaretçileri (Çevreyi Koruma Ajansı)
TT

Abu Dabi ekonomisi 2023’ün ikinci çeyreğinde yüzde 3,5 büyüdü

Abu Dabi kentinde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın (ADIPEC) ziyaretçileri (Çevreyi Koruma Ajansı)
Abu Dabi kentinde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın (ADIPEC) ziyaretçileri (Çevreyi Koruma Ajansı)

Abu Dabi İstatistik Merkezi (SCAD), 2022 yılının aynı döneminde yapılan karşılaştırmada, Abu Dabi Emirliği'nin petrol dışı ekonomisinin 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 12,3 arttığını duyurdu. GSYİH ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,5lik bir büyüme kaydetti.

SCAD’in tahminleri, petrol dışı tüm ekonomik faaliyetlerin bu yılın ikinci çeyreğinde büyümeye devam ettiğini gösterdi. Abu Dabi'nin petrol dışı gerçek GSYİH'si, 154 milyar dirhem (42 milyar dolar) ile 2014'ten bu yana en yüksek üç aylık değerini kaydetti. Bu oran,  2014 yılının ilk çeyreğinde petrol dışı GYSİH’nın 146 milyar dirhemi (39 milyar dolar) aşan rekor bir değere ulaştıktan sonra geldi.

Abu Dabi'deki İstatistik Merkezi tarafından yayınlanan ön rakamlara göre, Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE) gerçek gayri safi yurt içi hasılası, 2023'ün ikinci çeyreğinde 287 milyar dirhem (78,2 milyar dolar) ile en yüksek seviyeye ulaştı. Bu petrol dışı tüm sektörlerin büyümesi ve gayri safi yurt içi hasıladaki paylarının yüzde 53,7'ye yükselmesiyle gerçekleşti. Emirlik'in petrol dışı GSYİH büyümesi, 2022'nin aynı dönemine kıyasla 2023'ün ilk yarısında yüzde 9,2 arttı.


OPEC Genel Sekreteri: OPEC talep konusunda iyimser

OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Çarşamba günü toplanıyor (Reuters)
OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Çarşamba günü toplanıyor (Reuters)
TT

OPEC Genel Sekreteri: OPEC talep konusunda iyimser

OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Çarşamba günü toplanıyor (Reuters)
OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Çarşamba günü toplanıyor (Reuters)

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, OPEC’in talep konusunda iyimser olduğunu ve yetersiz yatırımı enerji güvenliği için bir risk olarak gördüğünü söyledi.

Şarku’l Avsat’ın Reuters’tan aktardığı habere göre, Gays, Abu Dabi’de düzenlenen bir enerji sektörü etkinliğinde yaptığı açıklamada, petrol ve doğalgaz endüstrisine sürekli yatırım yapmanın önemini vurgulayarak, petrole yatırım yapmayı durdurma çağrılarını ‘ters etki’ olarak gördüğünü dile getirdi.

OPEC ile OPEC + ittifakı kapsamında, Rusya da dahil olmak üzere müttefikleri arasındaki Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Çarşamba günü bir toplantı yapacak.

Reuters’a konuşan kaynaklar, komitenin mevcut petrol üretim politikasının değiştirilmesini tavsiye etme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.


Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pasific, Airbus'tan 32 uçak satın alacak

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pasific, Airbus'tan 32 uçak satın alacak
TT

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pasific, Airbus'tan 32 uçak satın alacak

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pasific, Airbus'tan 32 uçak satın alacak

Şirket'ten, Hong Kong Borsası'na yapılan bildirimde, 32 uçağın toplam 36,35 milyar Hong Kong doları (4,64 milyar dolar) "baz fiyattan" satın almak üzere uzlaşıldığı ancak nihai bedelde indirim olacağı belirtildi.

Bildirimde, uçakların, Cathay Pasific ile ona bağlı düşük bütçeli hava yolu şirketi HK Express ve hava kargo taşımacılığı şirketi Air Hong Kong tarafından, çoğunlukla Hong Kong ile Çin ana karası ve Asya ülkeleri arasındaki seferlerde kullanılacağı kaydedildi.

Cathay Pasific, ağustosta Airbus'tan "A320neo" ve "A321neo" tipi 32 adet yeni uçak satın alma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Hava yolu şirketi, daha önce, 2017'de Airbus'ın dar gövdeli, tek koridorlu yeni nesil orta mesafe yolcu uçağı "A320neo" ailesinden 32 uçak sipariş etmiş, bunlardan 13'ünü teslim almıştı.

Yeni siparişlerin teslimatının 2029'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

Cathay Pasific, HK Express ve Air Hong Kong'un halen toplam 225 uçaktan oluşan filoyla hizmet veriyor.


Suudi Arabistan’ın 2024 Bütçesi: 1,251 milyar riyal harcama ve 1,172 milyar riyal gelir beklentisi

Suudi ekonomisine ilişkin beklentiler, 2021 yılı başından bu yana fiili performansında yaşanan olumlu gelişmelerin bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor (SPA)
Suudi ekonomisine ilişkin beklentiler, 2021 yılı başından bu yana fiili performansında yaşanan olumlu gelişmelerin bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor (SPA)
TT

Suudi Arabistan’ın 2024 Bütçesi: 1,251 milyar riyal harcama ve 1,172 milyar riyal gelir beklentisi

Suudi ekonomisine ilişkin beklentiler, 2021 yılı başından bu yana fiili performansında yaşanan olumlu gelişmelerin bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor (SPA)
Suudi ekonomisine ilişkin beklentiler, 2021 yılı başından bu yana fiili performansında yaşanan olumlu gelişmelerin bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor (SPA)

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, 2024 yılı için harcamaların 1.251 milyar riyal, gelirlerin ise 1.172 milyar riyal ( yaklaşık 312.4 milyon dolar ) olmasını beklediklerini bildirdi.

Bakanlık 2026 yılı için de, 1.368 milyar riyal harcama ve 1.259 milyar riyal gelirle 2026 mali yılına ilişkin beklentileri de paylaştı.

Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan dün yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomisini geliştirmek, çeşitlendirmek ve finansal sürdürülebilirliği korurken, sürdürülebilir ekonomik büyüme oranlarını artırmak için mali ve ekonomik yönlerde yapısal reformları sürdüreceğini bildirdi.

2030 Vizyonu’nun, ekonomik sektörleri geliştirmeye, yatırım çekiciliğini artırmaya ve endüstriyel büyümeyi teşvik etmeye odaklanarak, merkezi bir rol üstlendiğini söyleyen Cedan, “Yapısal reformlar, orta vadede petrol dışı GSYH’yi yüksek ve sürdürülebilir oranlarda artırmayı hedefliyor” dedi.

Cedan, Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve kalkınma fonlarının etkin ve önemli rolü ile yapısal reformların uygulanmasının sürekliliğine dikkat çekti.

Bakan, ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu mali ve ekonomik riskleri analiz etme sürecinin, mevcut durumu anlamanın hayati bir parçası olduğunu, çünkü bunlarla başa çıkmak için etkili politika ve stratejilerin benimsenmesine katkıda bulunduğunu ekledi.

Cedan, “Koronavirüs salgınının yanı sıra dünyanın tanık olduğu krizlere ve bunların küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilere ve küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkileyen jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel ekonomideki yavaşlamaya etkisine rağmen, Suudi ekonomisi, güçlü hükümet rezervleri ve gelecekte ortaya çıkabilecek krizleri kontrol altına alabilecek sürdürülebilir kamu borç seviyeleriyle sağlam bir mali konuma sahip” ifadelerini kullandı.

Suudi Bakan, 2030 Vizyonu kapsamında hayata geçirilen yapısal reformların yanı sıra sektörel ve bölgesel stratejilerin, hükümetin vatandaşları yerel ve küresel mali yansımalardan koruma konusundaki kararlılığını gösterdiğine dikkat çekti.

Cedan, Suudi ekonomisinin 2024 yılı için olumlu beklentilerinin, 2021 yılı başından bu yana fiili performansında yaşanan olumlu gelişmelerin bir uzantısı olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Maliye Bakanı’na göre, Suudi ekonomisinde gözle görülür ve beklenen toparlanmanın orta vadede gelir tarafında olumlu gelişmelere yol açacağı tahmin ediliyor.

Hükümet, 2024 yılında beklenen bütçe açığının finansmanı ve borç yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için onaylanmış yıllık borçlanma planını takip etmeyi planlıyor. 

Finansman kanallarının çeşitlendirilmesi ve sermaye verimliliğinin sürdürülmesi amacıyla, piyasa koşulları dikkate alınarak, stratejik projelerin ve altyapının finansmanına yönelik fırsatlar da araştırılacak.


EPDK ekim ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

EPDK ekim ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi
TT

EPDK ekim ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

EPDK ekim ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

1 Ekim'den itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri için sabit kalırken, ticarethane ve sanayi aboneleri için yaklaşık yüzde 20 arttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş olan rakamlarda değişikliğe gidilmedi.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 279,0395 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 370,6589 kuruş oldu.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 370,1826 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 312,4942 kuruş olarak belirlendi.


S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti

AA
AA
TT

S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti

AA
AA

S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü revize etti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "politika değişikliği" nedeniyle "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele ve doları düşürme amacıyla politika faizini haziran ayından bu yana 21,5 puan artırarak yüzde 30'a yükselttiği, mali bozulmanın dengelenmesi için bazı dolaylı vergileri uygulamaya koyduğu anımsatıldı.

Yenilenen siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla 2026'ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyebileceğine inanıldığı belirtilen açıklamada, "durağan" kredi notu görünümünün ortodoks para politikalarının yeniden uygulanmasından dolayı Türkiye'nin kredi itibarına yönelik dengeli riskleri yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.