​Kullanım Şartları

Şarku’l Avsat haber web sitesi, merkezi İngiltere’de bulunan Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketince çıkarılan Şarku’l Avsat gazetesinin idaresine aittir. Bu site üzerindeki her tür tasarruf yetkisi bu gazeteye aittir. Kendi web sitesi ya da kendi web siteniz üzerinden Şarku’l Avsat web sitesine girmeniz halinde, kullanım şartlarını kayıtsız şartsız kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kayıtlı bir kullanıcı olsun veya olmasın, bu web sitesini ziyaret etmeniz ve ondan faydalanmanız kullanım şartlarına tabi tutulur. Bunu kabul etmeniz ilk kullanımdan itibaren başlar. Bu şart ve maddelerde yapılacak herhangi bir değişiklik ilan edildiği andan itibaren geçerli olur. Söz konusu değişiklik ilanından sonra web sitesini kullanmaya devam etmeniz, yapılmış değişiklikleri kabul ettiniz demektir. Kullanım şartları, gizlilik politikası ve fikri mülkiyet hakkları bölümlerini de kapsamaktadır.
Kullanım Şartları:

Şarku’l Avsat web sitesini kullanmanız durumunda, aşağıdaki maddelere uyacağınıza ve bağlı kalacağınıza taahhüt etmiş olursunuz:

1. Size ait olmayan veya kullanma izniniz bulunmayan detayları, fotoğrafları, görüntüleri, malzemeleri, resimleri ve verileri indirmemek; içeriği kopyalamamak veya herhangi bir veriyi çoğaltmamak.
2. Bu web sitesini, ticari veya uygunsuz herhangi bir e-posta göndermek ve zarar vermek için kullanmamak.
3. Virüslü veya bozuk veriler içeren dosyaları bu web sitesine sağlamamak ve yüklememek.
4. Şarku’l Avsat web sitesi üzerinden birini kötüler, kanunları ihlal eden ya da pornografik ve müstehcen içerikli malzemeleri, kamu ahlkına aykırı ya da yasadışı herhangi bir veriyi ve detayı yayınlayıp ilan etmemek veya dağıtmamak.
5. Şarku’l Avsat web sitesi üzerinden yasadışı veya kanun dışı herhangi bir etkinliğe ve faaliyete katılmamak.
6. Herhangi bir alanda geçerli herhangi bir kanunu veya sistemi ihlal etme durumuna düşürecek ve yasal sorumluluk doğuracak şekilde Şarku’l Avsat web sitesi üzerinden herhangi bir ürünün veya hizmetin reklamını vermemek.
7. Şarku’l Avsat web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmamasına neden olabilecek herhangi bir aracı, programı veya cihazı vb. kullanmamak ve sitenin düzgün çalışmasına engel olmamak.
8. Web sitesinin altyapısı üzerinde mantıksız veya ağır bir yük teşkil edecek herhangi bir tedbire baş vurmamak ve buna neden olacak herhangi bir işlem yürütmemek.
9. İngiltere’nin içinde ve dışında da yürürlükte olan tüm yasa, kanun ve uygulama tüzüklerine bağlı kalıp uymak.

Şarku’l Avsat Web Sitesine Erişmeğe Linkleri Kullanma

Bu web sitesine elektronik bağlantılar kurmadan önce veya sitenin herhangi bir içeriğini başka herhangi bir web sitesinde görüntüleyip göstermeden ya da benzer herhangi bir etkinliğe katılmadan önce Şarku’l Avsat gazetesinin yayıncısı olan Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketinin idaresine başvuruda bulunup onayını almak gerekmektedir.

Şarku’l Avsat gazetesinin yayıncısı olan Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketinin yönetimi, bu web sitesine herhangi bir elektronik bağlantının kurulmasına, sitenin veya onun herhangi bir içeriğini bir web platforumunda gösterilmesine izin vermesi durumunda istediği şartları koşup ekleme hakkını saklı tutar.

Şarku’l Avsat gazetesinin yayıncısı olan Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketinin yönetimi uygunsuz, alakasız, rezil, rüsvay, saldırgan, müstehcen, pornografik, kabul edilemez, yasadışı herhangi bir konu içeren ve/veya herhangi bir kanunu ve fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, gizlilik politikasını ve kamu haklarına aykırı düşen herhangi bir isim, malzeme veya veriyi, herhangi bir web sitesi üzerinden ve herhangi bir şekilde olursa olsun, bunları durdurma ve engelleme hakkını saklı tutar.
Şarku’l Avsat gazetesinin yayıncısı olan Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketinin yönetimi, lisanssız herhangi bir bağlantıyı istediği şekilde engelleme hakkına sahiptir. Şarku’l Avsat, kendi web sitesi üzerinden erişilen başka bir web sitesinin içeriğinden veya başkasının aracılığıyla sitemize erişilmesinden herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yukarıda geçen madde ve konular dışında Şarku’l Avsat sitesinde yer alan içerikleri kopyalamak, aktarmak, web sitesi üzerinden bağlantılar kurmak, içeriklerinden herhangisini başka bir web platformunda görüntüleyip göstermek ve yayınlamak yasaktır.
Şarku’l Avsat Üzerinden Erişilen Linkler

Web sitelerine veya portallara bağlantı sağlamak kullanıcıya kolaylık temin etmek içindir. Biz bağlantı sağladığımız web site ve/veya web sayfalarının içeriği ve dürüstlüğünden sorumluluk kabul etmeyiz ve içeriklerini de onaylayamayız. Bu web sitesine ve web sayfalarına erişmek maksadıyla linklerin kullanımından kullancı bizzat sorumludur.
Bizler, diğer web sitelerine bağlantı sağlayacak kırık -çalışmayan- linkleri başkasıyla değiştirmeyi hedefliyoruz. Ancak bu bağlantıların sürekli ve düzgün olarak çalışacağına garanti veremeyiz.

Virüslerden Koruma

Şarku’l Avsat idaresi bu web sitesinin içeriğini her aşamasında test edip kontrol etmek için her türlü çabayı sarf etmektedir. Siz sayın kullanıcı internetten indirilen her çeşit malzemeyi anti-virüs programlarıyla önceden taramanızı önermekteyiz. Bu web sitesine bağlanırken veya ondan gelen bir malzemeyi kullanırken oluşacak herhangi bir zarar, kesinti, verilerin kaybolması veya bilgisayarın bozulmasından sorumlulu değiliz.

İstemlerden Feragat

Şarku’l Avsat, web sitesinde mevcut olan veya üzerinden erişilebilen servis, veri, malzeme ve görevleri “olduğu gibi” ve “geldiği gibi” siz kullanıcılara temin etmektedir. Üstelik daha önce bizimle kullanım sözleşmeleri imzalamış resmi kurumlar hariç herhangi bir karar ya da bir vaatte veya bir teminatta bulunamayız.
Bizim bilgimiz dahilinde olsun veya olmasın bu web sitesinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kesinti, hata ya da düzensizlikten, içeriğinden veya ona bağlanacak herhangi bir web sitesinden de sorumlu değiliz.
Kullanıcının bu web sitesi üzerinden yapacağı arama ve göndereceği bilgilerin mülkiyet hakkı onda saklı kalmaz ve bunun gizliliği de garanti edilmez. Bu web sitesinin içerdiği herhangi bir interaktif veya normal içerik, kullanıcıya herhangi bir hak, izin, lisans ve ayrıcalık sağlamaz. Böyle bir durumun da tanınması düşünülmez.

Sorumluluk Kapsamı

Şarku’l Avsat yönetimine bağlı web siteleri tarafından sunulan elektronik hizmetler ve çeşitli resmi daire ve kurumlar hakkında bilgiler sağlamak sadece manuel kullanım işlemlerini kolaylaştırmaya yöneliktir. Böylece internet üzerinden yapılan arama/erişimlerin üçüncü kişiler tarafından müdaheleye veya durdurulmaya maruz kalabilir, web sitesinin kullanılabilir bilgileri resmi kurumlar aracılığıyla değiştirmez ve yetkili merciler önünde idari istem ve işlemlere doğrudan doğruya başlanabilir olduğunu öğrenip kabul etmiş oluyorsunuz.
Dolayısıyla bu web sitesini ziyaret edip kullanmaktan sadece siz sorumlusunuzdur. Biz (Şarku’l Avsat olarak) ise web sitesine giriş yapıp ziyaret etmeniz sırasında ve/veya web sitesinde herhangi bir bilgi ve/veya görüş ve/veya ilan ve/veya beyana dayanmanızdan; site kullanımında herhangi bir gecikme nedeniyle; erişimin başarılı bir şekilde sağlanmaması yüzünden; web sitesine giriş yaparken sorunlar yaşanmasından; cihazların ve/veya programların arızalanmasından ve/veya üçünücü bir kişinin tavır ve düşünceleri yüzünden oluşabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan herhangi bir şekilde mesul değiliz ve sormluluk kabul etmemekteyiz.

Böylece bu web sitesini kullanıp ziyaret etmeniz sonucunda oluşabilecek herhangi bir zarara ve/veya kayba karşı koyup telafi etmek için tek ve yegane aracınızın bu gibi durumlara sebep olacak herhangi bir malzemeyi kullanmasından kaçınmak ve/veya kullanmasına devam etmemek olduğunu kabul etmiş olduğunuzu onaylamış oluyorsunuz.

Tazminat

Bunun üzerine kullanım şart ve koşullarını ve/veya İngiltere’de ve/veya ikamet ettiğiniz ülkede yürürlükte olan herhangi bir yasayı ve/veya kanunu ihlal etmeniz durumunda doğacak her türlü yükümlülük ve sorumluluklardan siz mesul olduğunuzu; bu gibi ihlaller sebebiyle Şarku’l Avsat’in yönetimi ve/veya Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketinin yönetimi ve/veya herhangisinin bir idaresi; Şarku’l Avsat web sitesinin yönetimi ve/veya güncellemesi veya bakımı yapılması veya yayınlanmsıdan yetkili herhangi bir kurum ve/veya çalışan ve/veya temsilci/bayinin aleyhinde herhangi bir işleme başvurmayacağınıza, tazminat talebinde bulunmayacağınıza taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Kullanıma Son Verme

Kullanım şartlarını ihlal etmeniz ve/veya yasadışı üçüncü kişilere ve zararlı gördüğümüz herhangi bir tavır ve/veya tutumunuz dahil olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı ve önceden hiçbir ihtarda bulunmaksızın web sitesimize sizin erişiminize son vermek, sınırlandırmak veya durdurmak bizim hakkımızdır. Erişiminize son vermek durumunda bu web sitemize girmenize izin verilmez.

Fikri Mülkiyet Hakları

Örneğin bu sitedeki metin, sanat ürünleri, simgeler, fotoğraflar, musiki ürünleri, ses ve görüntü maddeleri vb. ile ilgili tüm telif hakları merkezi İngiltere’de bulunan Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketine aittir.
Bu web sitesi, merkezi İngiltere’de bulunan Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketinin bir idaresi olan Teknik Bilgi Merkezi tarafından denetlenmektedir. Figüratif çizimler, bilgiler, veriler, yazılımlar, fotoğraflar, ticari markalar ve içerik dahil olmak üzere bu web sitesinde mevcut malzemeler yayın ve ticari markalar ile mülkiyet haklarının diğer form ve kanunlarıyla korunmaktadır.

Başka türlü beyan edilmediği takdirde Şarku’l Avsat gazetesinin yayıncısı olan Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketinin idaresinden izinsiz olarak bu web sitesinin herhangi bir malzeme veya içeriğinden alıntılanan herhangi bir maddeyi umuma veya ticari kurumlara satmak ve/veya kiralamak ve/veya bu web sitesinde değişiklik yapmak ve/veya ondan bir içeriği kopyalamak ve/veya çoğaltmak ve/veya ilan etmek ve/veya aktarmak ve/veya dağıtmak ve/veya açık bir şekilde görüntülemek veya ona benzer herhangi bir çalışma yapmak yasaktır.
Bu web sitesinin herhangi bir içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır. Bu web sitesinde yer alan görüntü, grafik, resim ve fotoğraflar yayın hakları kanunuyla korumalıdır. Bunlardan hiçbiri, Şarku’l Avsat gazetesinin yayıncısı olan Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketinin yönetiminin yazılı izini olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

Yargı Mercileri

Bunun üzerine bu web sitesini kullanmanızdan doğacak bütün istem ve uyuşmazlıklarda İngiltere’deki yargı organları yetkisinin altına girmeyi ve kararlarına uymayı kabul ettiğinizi onaylamış oluyorsunuz. Şarku’l Avsat gazetesinin yayıncısı olan Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketinin yayın basın haklarını yukarıda belirtilmiş şartlara aykırı bir şekilde kullandığınız ortaya çıktığı takdirde, şirket ( Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketi) size karşı yasal-hukuki işlemleri başlatmak ve doğacak zararlardan maddi tazminat ödemenizi talebinde bulunmak, mahkemeden siteyi kullanmama kararını çıkartmak ve sizin resmi masrafları karşılamanızı da talep etmek hakkına sahiptir.

Yukarıdaki maddelerde belirtilmiş husus ve hükümlerle birlikte, Suud-İngiliz Yayın ve Pazarlama şirketi, hukuksuz bir şekilde web sitesini ziyaret eden veya saldırı yapan kişiye karşı ikamet ettiği ülke/yerde yasal işlemleri başlatmak, adli kovuşturma talebinde bulunmak gibi haklara sahiptir.