Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan-BAE Medya İşbirliği Komitesi toplandı

Suudi Arabistan-BAE Medya İşbirliği Komitesi toplandı

Salı, 17 Eylül, 2019 - 09:00

Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Koordinasyon komitelerinden biri olan Medya İşbirliği Komitesi, medya stratejileri geliştirmek ve iki ülkenin liderlerinin ve halklarının beklentilerine uygun ortak programlar, planlar ve girişimleri etkinleştirmek için Abu Dabi'de bir toplantı düzenledi.

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Turki bin Abdullah eş-Şebane ve BAE Dışişleri Bakanı ve Ulusal Medya Konseyi Başkanı Dr. Sultan el-Cabir Başkanlığı'ndaki komite her iki ülkenin de olumlu bir imaj sergilemesi ve medya içeriğini geliştirmesi için ortak çalışmaların güçlendirilmesine katkı sağlayan bir dizi ortak medya girişimi ve programını ele aldı.

İşbirliği için bir araya gelen Ortak Bütünleşik Komite, çalışmalarını Suudi Arabistan-BAE entegrasyon sisteminin birtakım gelişim alanlarında, iki ülke arasındaki ortak vizyonu harekete geçirmesi ve önemli ortak alanlarda ikili işbirliğini yoğunlaştırması çerçevesinde sürdürüyor.

Komite, her iki halkın refahını sağlamaya yönelik bir dizi strateji, kalkınma girişimi ve projeyi uygulamayı amaçlayan yedi ortak entegrasyon komitesinden biri. Ortak komiteler, her iki ülkedeki vatandaşlara daha iyi bir gelecek sunmak için vizyonların ve fikirlerin birleştirilmesini destekliyor ve ortak alanlarda hedeflere ulaşmak için çeşitli alanlardaki engellerin üstesinden gelmeyi hedefliyor.

Turki bin eş-Şebane şunları söyledi: “Medya İşbirliği için Bütünleştirici Komite aracılığıyla aramızdaki işbirliği bağlarını güçlendirmeye, medya sektörünün gelişmesine katkıda bulunacak bir dizi program ve projeyle desteklemeye, iki ülkenin gerçek imajını vurgulamaya ve medya koordinasyon seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. İki ülke arasındaki görsel-işitsel medya çalışmalarının seviyesini iyileştirmeye katkıda bulunan ve sosyal medyanın verimliliğini ve rekabetçiliğini artıran üretim kalitesini yükseltmek için de çalışıyoruz.”

Enformasyon Bakanı açıklamasında: Sunumu gerçekleştirilen girişimler bize iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği hakkında olumlu bir vizyon kazandırıyor ve medya sektöründeki yatırımın artırılmasına yardımcı oluyor, dedi ve şunları ekledi: Girişimlerin temellerinden biri medya pazarını canlandırmak; medya izleyicilerinin medya davranış alışkanlıklarını anlamak ve geliştirmek.

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı “iki ülke arasında medya mesajının birleştirilmesinin büyük önem taşıdığına ve iki ülke vatandaşı arasındaki bağları güçlendiren ortak girişimler ve etkinlikler gerçekleşmesini sağladığına” dikkat çekti.

Öte yandan Dr. Sultan el-Cabir, “Suudi Arabistan-BAE Koordinasyon Kurulu, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki tarihsel ve stratejik ilişkilerin derinliğini temsil ediyor” açıklamasında bulundu.

Medyanın; iki ülkenin yönelimlerini destekleyen, konumlarını bölgesel ve uluslararası pozitif üne uygun olarak belirleyen kilit ve hayati bir eksen olduğunu ifade etti.

Medyanın çeşitli konularda ve dosyalardaki büyük önemi nedeniyle ortak eylem mekanizmalarını harekete geçirme; plan ve programları hayata geçirme gereğinin altını çizdi: Ortak medya vizyonumuzu destekleyen ve iki ülkenin hedeflerine hizmet eden medya programlarını geliştiren ilke, kural ve esasların;  kararlaştırılan girişimler için zamanlı eylem planlarının geliştirilmesi çerçevesinde çalışılıyor. İki ülkenin vizyonuna hizmet eden projeler ve medya etkinlikleri öne sürülüyor.

Buna ek olarak “Bu komitenin, iki halk arasındaki yakınlaşmayı yansıtan, medya içeriğini zenginleştirmeye katkıda bulunan deneyimlerin ve karşılıklı uzmanlığın aktarılması; iki ülkedeki genç medya liderlerinin bir takım kurarak hazırlanmasının ve nitelik kazanmasının yolunu açacak olan eşsiz bir medya platformu olmasını bekliyoruz.

Bu yönüyle komite stratejik bir öneme sahiptir. Bu sebeple başarıyı sağlamak için sürekli ve doğrudan koordinasyon ve iletişim gereklidir. Tarihte birleşen kökleşmiş bağlar, kan bağı, birlik ve ortak kaderle desteklenmiş bağları olan iki kardeş ülke arasında bir bütünleşme modeli olmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Editörün Seçimi

Multimedya