Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

İnsani krize çözüm için ABD-Yemen toplantısı

İnsani krize çözüm için ABD-Yemen toplantısı

Perşembe, 10 Ekim, 2019 - 11:45
Bakan Asker Washington’daki ABD’li senatörler ile birlikte
Riyad/Mahmud Alayd

ABD'li milletvekilleri, Yemen’de barışın sağlanması ve insanların acılarının bitmesi için her türlü desteği sağlayacakları hususunda olumlu açıklamalarda bulundular.

ABD'li milletvekilleri, İran'ın Yemen'deki Husi milislerinin işlediği savaş suçları nedeniyle Yemen halkının çektiği acıya ortak olduklarını belirttiler.

Eylül 2014 yılında Husiler tarafından yapılan darbeden bu yana Yemen'deki insani durumun ağır şekilde bozulması ve Yemen krizini konuşmak üzere ABD’nin başkenti Washington’da, Ted Liu California, Chris Smith New Jersey, Colin Allred Texas, Brian Mast Florida, Andreo Calris Virginia ve ABD Senatörü Ben Carden Maryland, ile Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Yemenli Bakan Muhammed Asker’in Şarkul Avsat’a yaptığı açıklamada, Yemen hükümetinin, Tahran destekli Husi milislerinin sebep olduğu insani krizi ve halkın çektiği acılarını hafifletmek için çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Yemenli Bakan, milletvekillerini ve ABD Kongresi'ni Husi milislerinin Yemen'deki insan hakları ihlallerini, işledikleri suçları ve İran rejimiyle olan ilişkisini kınamaları ve ABD Kongre Üyeleri Will Hurd ve Senatör Tom Cotton tarafından teklif edilen kararları kabul etme çağrısında bulundu.

Toplantıda, Husi milislerinin Yemen halkına yönelik ciddi ihlalleri tartışıldı.

Askar, Husi milislerinin ayrım gözetmeksizin kadın ve çocuklara yönelik suistimallerine, muhaliflerin kaçırılmasına, tutuklanmasına ve öldürülmesine, Yemen’in birçok bölgesine bir milyondan fazla mayın yerleştirerek birçok masum insanın sakat bırakılmasına ve ölmesine sebep olduklarına değindi/işaret etti.

Yemen İnsan Hakları Bakanı, yaptığı konuşmada, Husi milislerinin, Yemen'de eğitim sektörü de dâhil olmak üzere, çeşitli yöntemlerle bir dizi alanı tahrip etmeyi amaçlayan sistematik suçları olduğunu da vurguladı.

Askar, Husi milislerinin ekonomik kriz ve insani koşulların yetersiz olması sebebiyle, çocukları ve masum insanları kendi birliklerine katma noktasında krizden faydalandıklarına dikkat çekti.

Yemen'in ABD Büyükelçisi Dr. Ahmed Avad bin Mübarek'in huzurunda Askar, Husi milislerinin çocuk ve kadınları kendi birliklerine katması, Yemen'in sosyal dokusunu parçaladığını ve kendi kültürünü öldüren ve intikam duygusuyla büyüyen bir neslin ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını vurguladı.


Editörün Seçimi

Multimedya