Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu'ndan ırkçılıkla mücadele çağrısı

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu'ndan ırkçılıkla mücadele çağrısı

Salı, 19 Kasım, 2019 - 13:30
Riyad/Şarku’l Avsat

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, “her türlü ırkçılığın suç sayılmasını sağlayacak” bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, İslam hukukunun adil ve eşit olmayı zorunlu kıldığı belirtilerek, devletin çok sayıda düzenleme ve mevzuatın yürürlüğe girmesi ile ayrımcılık konusunu dikkate aldığı belirtildi. Anayasa Temel Kanunu’nun 8. maddesinin, Suudi Arabistan Krallığı’nın İslam şeriatına uygun olarak adalet ve eşitlik temelinde yönetildiğini vurguladığı aktarılırken, 47. maddenin ise yargı önünde herkesin eşit sayıldığı, “dava hakkının Krallık sakinleri ve vatandaşlar için eşit olduğunun garanti edildiği” belirtildi.

Suudi Arabistan Kamu Hizmeti Yönetmeliği’nin 1. maddesinde, “kamuda personel seçiminde başarının temel alındığı”, iş sisteminin 3. maddesinde ise “vatandaşların çalışma hakkının eşit olduğu” bilgisi yer alıyor.

Yapılan açıklamada, böyle bir yasanın yürürlüğe girmesinin ırkçılığa karşı alınacak önlemleri beraberinde getireceği, her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme ile ulusal sistemin ayrılmaz bir parçası haline gelen ve Krallığın düzenlemeleri ile aynı yasal dayanağa sahip olacağı aktarıldı.


Editörün Seçimi

Multimedya