Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Tunus: Maaşlardaki düşüş, sendikalar ile hükümeti karşı karşıya getirdi

Tunus: Maaşlardaki düşüş, sendikalar ile hükümeti karşı karşıya getirdi

Cuma, 19 Haziran, 2020 - 15:00
Hükümetin kalkınma ve istihdam sağlamadaki tekrarlı başarısızlıkları, çoğu sektörde protestoların dozunu artırdı (Arşiv-AFP)
Tunus / Munci Saidani

Tunus Genel İşçi Birliği (İşçi Sendikası; UGTT) liderleri, Başbakan İlyas el-Fahfah’ın kamu çalışanları ve emeklilere koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik ve sosyal krizin daha da zorlaştığı iddiasıyla ücretlerini düşürme tehdidi yönelttiği, bütçe açığını ceplerinden ödeyeceklerini ima ettiği açıklamalarını kınadı.

UGTT Başkan Yardımcısı Abdulhafiz Hafiz, sendikanın hükümetin benimseyebileceği kemer sıkma politikası çerçevesinde işçilerin meşru haklarına halel getirmesini ya da mali kriz faturasını omuzlarına yüklemesini reddettiğini söyledi.

Hafiz, UGTT vizyonunun vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi öncelik alarak ekonomik dengeyi sağlamayı ve ekonomiyi canlandırmak için hükümet önlemleri almayı temel aldığını bildirdi. Aynı zamanda Tunus işçilerinin haklarını etkileyen herhangi bir tek taraflı hükümet politikasını reddettiğini yineledi.

UGTT Yürütme Ofisi’nin son toplantısında, mevcut hükümet diğer hükümetlerin taahhüt ettiği anlaşmaların uygulanması gerektiği vurgulandı. Devletin süreklilik ilkesinin uygulanmasında, kamu sektörü çalışanı ücretlerindeki artışın üçüncü taksitinin programlandığı gibi Ağustos ayı itibariyle etkinleştirilmesi de yer alıyor. Nitekim uygulanmadığı taktirde sendikalar ve hükümet arasında çatışmalara yol açabileceği düşünülüyor.

UGTT, mevcut hükümeti bazı önemli sorunlara acil çözümler bulmaya çağırdı. Bunların başında, Tatavin bölgesindeki Kamur anlaşması hükümlerinin uygulanması, sosyal istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için birlik işçileri ve öğretmenler dosyasının kapatılması geliyor. Bir dizi barışçıl sosyal protesto ile uğraşırken güvenlik yaklaşımını eleştiren UGTT, ihlallerin sona ermesi ve Tunus'u tekrar despotizmin pençelerine atabilecek olan baskıcı politikaları izleme çağrısında bulundu.

Tunus Ulusal Kurucu Meclisi eski Başkanı Mustafa Bin Cafer, Cumhurbaşkanı Kays Said’i “siyasi bölünme durumunu sona erdiren, gerçek bir ulusal uzlaşma tesis eden” bir ulusal diyalog düzenlemeye çağıran bir girişim başlattı.

Bin Cafer, bir medya açıklamasında, “mevcut siyasi iklimin 2013'te meydana gelen şiddetli siyasi çatışmaları anımsattığını” söyledi. “Şu anda salgın nedeniyle kötüleşen sosyo-ekonomik hal, vaziyeti daha da karmaşık hale getirebilir” ifadelerini kullanan Cafer, meşruiyet sahibi ve siyasi partilerden bağımsız Cumhurbaşkanı Said’in bu siyasi diyalogu destekleyecek ve bakış açılarını birbirine yaklaştıracak nitelikte olduğunu vurguladı.

Bu davet, Tunus siyasi sahnesi tarafından ‘ulusal kurtuluş’ için bir konferans düzenlemek amacıyla yapılan benzer çağrılarla paralellik gösteriyor. Bu girişimlerin başını Demokratik Hareket Başkanı Ahmed Necib eş-Şabi, Tunus Projesi Hareketi lideri Muhsin Merzuk, Beni Vatani Partisi Başkanı Said el-Ayidi ve Emel Partisi Başkanı Selma el-Lumi çekiyor. Bu çağrılar, UGTT ve Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği (UTICA) başta olmak üzere sendikaların yer aldığı kolektif bir siyasi girişim pazarlamasıyla buluşuyor.

Fahfah hükümeti, özellikle de İslami Nahda Hareketi ile Halk Hareketi Partisi arasındaki keskin çatışmanın ardından, hükümeti oluşturan taraflar arasındaki siyasi gerilim ve uyumsuzluğun üstesinden gelmek amacıyla son haftalarda Hükümet İstikrar ve Dayanışma Belgesi’ni koalisyona sunmuştu. Ancak bu girişim, Nahda hareketinin beklenen ekonomik ve sosyal krizlerin üstesinden gelebilecek daha geniş bir siyasi kuşak sağlamak için hükümet katılımcıları çemberini genişletmeyi ve yolsuzluk şüphesiyle bakılan Nebil el-Karvi başkanlığındaki Tunus’un Kalbi Partisi’nin de dahil olmasını şart koşması nedeniyle başarılı olmadı.


Editörün Seçimi

Multimedya