Avrupa’daki Faslı gençlerin yarısından fazlası ayrımcılığa maruz kalıyor

Avrupa’daki Faslı gençlerin yarısından fazlası ayrımcılığa maruz kalıyor

Pazar, 28 Haziran, 2020 - 09:15
Fas Başbakanı Saadeddin Osmani. (Arşiv - Reuters)
Rabat/Şarku’l Avsat

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, Avrupa'da yaşayan Faslı gençlerin iş ve ev ararken, kredi alırken veya inançlarından dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi.

Fas toplumunun sorunlarıyla ilgilenen ve resmi bir kurum olan Yurtdışındaki Faslılar Konseyi tarafından yapılan araştırma, Avrupa'daki Faslı gençlerin genel olarak iş veya konut edinmede diğer gençlere kıyasla daha fazla zorlukla karşılaştığını ortaya koydu. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 64'ü iş bulmakta güçlük çektiklerini belirtirken, yüzde 57'si konut edinmede, yüzde 42'si ise dinlerini yaşarken zorluk çektiklerini ifade etti.

Çalışma, Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Almanya olmak üzere 6 Avrupa ülkesinde ikamet eden 18-35 yaşları arasındaki bin 433 Faslı genç üzerinde yapılan araştırmaya dayanıyor. Araştırmada gençlere yaşadıkları zorluklarla ilgili gençlere aynı sorular yöneltildi. Ayrımcılığa maruz kalma noktasında ülkelere göre farklılıklar olduğu kaydedildi.

Almanya'daki Faslı gençlerin yüzde 69'u iş bulmakta, yüzde 60'ı konut edinmede, yüzde 58'i ise dini ritüellerini uygulamada zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. İş bulmakta zorluk çeken gençler arasında yüzde 54'ü müşterilerle başa çıkmada, yüzde 45'i işte yeni sorumluluklar almakta zorlandıklarını, yüzde 30'u ise maaş  konusunda ayrımcılıkla karşılaştıklarını ifade etti.

Belçika'da Faslı gençlerin yüzde 65'i iş bulmada ayrımcılığa maruz kaldığını, yüzde 50'si konut edinmede ve yüzde 37'si dini ritüellerini uygulamada zorluk yaşadığını söyledi.

İş bulmadaki zorluklardan şikayetçi olan gençlerin yüzde 40'ı müşterilerle ilişkilerde sorun yaşadıklarını, yüzde 30'u çalışma koşullarından ve yüzde 30'u ise kariyer alanında gelişimlerinin engellenmesinden şikâyet etti.

İspanya'da gençlerin yüzde 59'u iş bulmakta, yüzde 50'si konut almakta, yüzde 37'si ise banka kredisi almakta zorlandığını söyledi. Çalışma koşulları konusunda ise, yüzde 50'si çalışma koşullarından, yüzde 35'i maaşlardaki ayrımcılıktan şikâyet etti.

Fransa'daki Faslı gençlerin yüzde 67'si iş bulmada, yüzde 63’ü konut edinmede, yüzde 41'i dini ritüellerini uygulamada zorlandıklarını ve yüzde 31'i banka kredisi almanın zor olduğunu ifade etti.

İtalya'da, banka kredisi almayla ilgili zorluklar ilk sırada geliyor. Katılımcıların yüzde 65'i kredi almakta zorluklar yaşadığını, yüzde 63'ü konut bulmada, yüzde 57'si iş bulmada ve yüzde 39'u ise inançlarından dolayı zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Araştırma sonucu, Hollanda'daki Faslı gençlerin ayrımcılıkla ilgili şikayetlerinin yüksek olduğunu gösterdi. Gençlerin yüzde 83'ü iş aramada, yüzde 57'si dini uygulamalarda, yüzde 42'si eğitim alanında, yüzde 35'i ise ev bulmada zorluk yaşadığını söyledi.

Yurtdışındaki Faslılar Konseyi Başkanı Abdullah Busuf  araştırmayı Faslı gençler tarafından ifade edilen "çeşitli ayrımcılık biçimlerini ortaya koymak" şeklinde değerlendirdi. Açıklamasında, Avrupa ülkelerinde ve dünyanın geri kalanında “ayrımcılık sorunu” hakkındaki tartışmalar çerçevesinde Konsey'in  “Fas kökenli gençlere yönelik ayrımcılık” konulu çalışmanın bu bölümünü yayınlamasının zorunlu olduğunu ve çalışma hakkında resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti. Busuf, diğer ülkelere göç etmiş Faslı bir grup gencin günlük yaşamlarında karşılaştıkları ayrımcılık hakkında fikirlerinin ele alındığı araştırmanın bu alanlardaki küresel tartışmalara katkıda bulunacağını belirtti.

Busuf, Fas hükümetini araştırmanın sonuçlarını dikkate almaya ve "Faslı gençlere yönelik çeşitli ayrımcılık biçimleri konusunda Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmek" için çaba göstermeye çağırdı. Ayrıca, azınlıkların ve göçmenlerin haklarını savunan Avrupa topluluklarından ve sivil toplum kuruluşlarından Faslıların toplumda güçlendirilmesini sağlayan "homojen kolektif bir yapı" oluşturulmasını istedi.


Editörün Seçimi

Multimedya