Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Avrupa’nın en öfkeli sürücüleri Fransızlar

Avrupa’nın en öfkeli sürücüleri Fransızlar

Cumartesi, 4 Temmuz, 2020 - 10:30
Paris/Şarku’l Avsat

Sonuçları dün yayınlanan bir araştırmada, Fransız sürücüler, araç kullandıkları esnada öfkelenen Avrupalılar arasında ilk sırada yer aldı.

Otoyol altyapı işletmelerinde uzmanlaşmış Vinci Anonim Şirketi tarafından hazırlanan araştırma, ankete katılan 5 sürücüden birinin araç sürerken davranışının değiştiğini ve çok stresli bir insan haline geldiğini ortaya kondu.

Vinci’nin Otoyollardan Sorumlu Sürüş Vakfı Genel Delegesi Bernadette Moreau, Fransızların büyük bir kısmının sürücü davranışları bakımından çok toleranslı olduğunu, ancak yoldaki diğer sürücüler için aynı toleransa sahip olmadıkları değerlendirmesinde bulundu. Bu değerlendirme şöyle bir soruyu akla getiriyor: “Fransızlar direksiyon başına oturduklarında şizofren mi oluyor?”

Çokuluslu bir piyasa araştırması ve anket şirketi olan Ipsos geçtiğimiz günlerde 11 Avrupa ülkesinde 12 bin 400 sürücüye anket uyguladı ve uygulanan ankete sürücülere ilk kez sürüş sırasındaki psikolojik durumları hakkında sorular yöneltildi. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Zira sürücülerin beşte biri araba kullanırken başka bir kişiye dönüştüğünü ve öfkesi nedeniyle kendisini neredeyse tanıyamadığı kabul etti. Bu oran, Paris ve çevresindeki sürücüler arasında üçte bire kadar yükseliyor.

Yaşanan gerilim birçok uygunsuz davranış biçimine dönüşüyor. Ankete dahil olan Fransız sürücülerin yüzde 70’i, şoförlere ve hatta yol boyunca kalabalık oluşturan yayalara küfür etme konusunda hiçbir şeyden çekinmediklerini itiraf etti. Fransız sürücüler tarafından yapılan hakaretler, “aptal” ve “tavuk” gibi basit ve eğlenceli kelimelerden müstehcen içerikli sözlere kadar değişkenlik gösteriyor. Bunların içinde, trafikte kendisini sıkıştıran bir şoförle kavga etmek için aracından inenler de var. Bu oran, Fransızları sürüş sırasındaki davranış ölçeğinde Avrupa ortalamasının 15 derece üzerine çıkarıyor. Gerginlik ve trafik yoğunluğundan kaynaklanan iğneleyici sözler, hakaretler ve küfür ifadelerinde Avrupa’daki genel oran yüzde 55 olarak kabul ediliyor. Vinci Vakfı Delegesi, bu davranış biçimlerinin, şoförün kendisini aracın kabini içinde yalnız hissetmesinden ve bu sebeple de toplumsal davranış biçimlerini unutmasından kaynaklandığı şeklinde yorumladı.

Yapılan anket çalışmasında, Fransız sürücülerin dörtte üçü, sürüş sırasında iki saniyeden fazla bir süre gözlerini yoldan çektiklerin kendilerinde böyle bir durumun ortaya çıktığını, bu bakışın ise çoğunlukla telefon ekranlarına bakmak olduğunu ifade etti. Öte yandan Fransa’daki sürücülerin üçte birinin sağındaki arabayı solladığı belirtildi. Sürüş sırasındaki gerginlik nedeniyle, anket çalışmasına katılan Fransız sürücülerin yüzde 87’si, diğer sürücülerden tarafından saldırıya ve tacize uğrama korkusu hissettiğini dile getirdi. Bu, Fransa’daki araç sürücülerinin kendilerine yüksek not vermeleri,  hissettikleri yüksek düzeydeki özgüven ve beceriye rağmen geldi. Fransız sürücüler, sürüş sırasında kendilerini dikkatli, güzel davranışlı ve sakin olarak tanımlarken, diğerlerini pervasız, agresif ve sorumsuz olarak niteliyorlar.


Editörün Seçimi

Multimedya