Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Mısır’a yargıtay Nahda grevleri davasında hapis cezalarını onadı

Mısır’a yargıtay Nahda grevleri davasında hapis cezalarını onadı

Pazartesi, 6 Temmuz, 2020 - 11:45
Mısır'daki Yüksek Adalet Divanı (Arşiv - AFP)

Mısır’daki en yüksek yargı organı Yargıtay, kamuoyunda, 2013’te Gize’de gerçekleşen ‘Nahda grevleri’ olarak bilinen davadaki 56 sanığın sunduğu temyiz talebini reddetti. Yargıtay ayrıca sanıkların müebbet ve ağırlaştırılmış hapis cezasını onadı.

Gize Ceza Mahkemesi, Mayıs 2019'da bir sanığı müebbet hapis cezasına, 52 kişiyi 15 sene ağırlaştırılmış hapis cezasına, iki kişiyi birer yıl, bir diğerini ise üç yıl süreli hapis cezasına çarptırmıştı. 10 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

Daha önce ise Başsavcılık, söz konusu davadaki sanıkları “Müslüman Kardeşler’in iktidardan azledilmesinin ardından 2013 yılında Gize’deki Nahda Meydanı’nda kalabalık toplamak, Mısırlılar arasında korku ve terör yaymak, kamu güvenliğini ve vatandaşların hayatını tehlikeye atmak” suçundan mahkemeye sevk etmişti. Davayla ilgili soruşturmaya göre, sanıklar; “kalabalığı dağıtmakla görevli polis memuruna karşı direniş gösterdi, binaları ve kamu mallarını kasıtlı olarak tahrip etti, buraları zorla işgal etti ve yollara barikatlar kurdu, aynı zamanda vatandaşların hareketini kısıtlayarak onları hareket özgürlüğünden mahrum bıraktı, tüm bu eylemlerle 30 Haziran 2013 devrimine karşı koymak için kamu otoritelerinin çalışmalarını etkiledi.” Başsavcılık, sanıklara aynı zamanda “polis memurlarının kasten öldürmek, ruhsatsız bir şekilde soğuk silah, ateşli silah ve mühimmat bulundurmak” suçlarını da isnat etti. 

Mısır’daki Terör Suçları İkinci Dairesi ise dün, Kahire'nin doğusundaki Nasr şehrinde medyada Rabia olayları olarak bilinen davadaki 87 kişinin yeniden yargılanmasını savunma dilekçesini tamamlamak için 9 Temmuz’a ertelemeye karar verdi. Mahkeme daha önce aralarında Müslüman Kardeşler (İhvan) liderleri Muhammed Baltaci, İsam el-Iryan ve Abdurrahman el-Bir de olmak üzere 75 sanığın aleyhinde idam cezası vermişti. Aynı zamanda Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Basim Avde ve diğerleri aleyhinde müebbet hapis cezası, diğer sanıklar için ise ağırlaştırılmış hapis cezası hükmedilmişti.

Başsavcılık, sanıklara “Kahire'nin doğusundaki Rabia Meydanı’nda silahlı bir toplantı düzenlemek ve katılmak, yolları kesmek, vatandaşların hareket özgürlüğünü kısıtlamak, vatandaşların ve kalabalığı dağıtmakla görevli polis güçlerinin kasten öldürülmesi” gibi çeşitli suçlar isnat etmişti. Söz konusu Nahda ve Rabia olayları; Mısırlı yetkililer tarafından ‘terörist’ olarak nitelenen Müslüman Kardeşler’e mensup eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin halk protestolarının ardından 3 Temmuz 2013’te iktidardan azledilmesinin ardından geldi.

Terör Suçları İkinci Dairesi, medyada Yukarı Mısır’daki DEAŞ davası olarak bilinen dava kapsamında, “terörist hücre kurmak ve DEAŞ örgütünü takip edecek bu hücreye katılmak” suçundan yeniden yargılanma prosedürlerindeki bir sanık aleyhinde çıkarılacak hükmü 10 Eylül’e erteledi. Aralarında iki kadın da olmak üzere davadaki sanıklar, daha önce, “örgütün terör operasyonlarını finanse ettikleri” gerekçesiyle ceza mahkemesine sevk edilmişti. Başsavcılık, sanıklara “yasa hükümlerine aykırı bir grup kurmak, buna katılmak ve liderlik etmek, böyle bir grup ile anayasa ve yasa hükümlerinin bozulmasını amaçlamak, devlet kurumlarının ve kamu otoritelerinin faaliyetlerini yerine getirmesini engellemek, vatandaşların kişisel özgürlüklerine saldırmak, ulusal birliğe ve sosyal barışa zarar vermek” suçlarını isnat etmişti.


Editörün Seçimi

Multimedya