Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Fas’ta 5 bin cami yeniden ibadete açtı

Fas’ta 5 bin cami yeniden ibadete açtı

Çarşamba, 15 Temmuz, 2020 - 12:00
Koronavirüs salgını öncesine ait Kazablanka’daki bir caminin fotoğrafı. (Reuters)

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ahmed Tevfik salı günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde 5 bin caminin yeniden ibadete açıldığı ve söz konusu camilerin bölgelere göre orantılı belirlendiği bilgisini paylaştı.

Bakan Tevfik, “camileri yeniden ibadete açarken bakanlık tarafından ne gibi ihtiyati tedbirlerin alındığı” yönündeki soruya verdiği cevapta, Danışmanlar Kurulu bünyesindeki (parlamentodaki ikinci oda) Birlik ve Eşitlik İçin Bağımsızlık Ekibi tarafından sunulan bir öneriyle, bugün Çarşamba günü öğle namazından itibaren yerel salgın durumu, sağlık izleme koşulları ve her vilayet ve bölgede yeniden açılacak cami sayısı ve dağılımı dikkate alınarak ülke genelindeki tüm camilerde beş vakit namaz kılınması için harekete geçildiğini belirtti. Bütün camilerin kademeli olarak yeniden açılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Bakan Tevfik, bakanlığın camileri kademeli olarak yeniden ibadete açmaya yönelik hazırlıkları kapsamında, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içinde, düzenleyici, ihtiyati ve önleyici tedbirleri içeren prosedürler benimsediğini, bu prosedürlerin sağlık yetkilileriyle yapılan istişarelerin ardından geldiğini belirtti. Bakan ayrıca ibadetlerin yeniden normal bir şekilde yapılabilmesine yönelik prosedürlerin tüm camilerde uygulanan olağanüstü sağlık tedbirlerine yönelik kısıtlamaların hafifletilmeye başlaması çerçevesinde geldiğini, bu bağlamda cami cemaatinin sağlığını korumak için bir dizi sağlık tedbirleri ve farkındalığı artırıcı önlemlerin alındığını kaydetti.

Hükümet yetkilisi, hazırlanan protokolün esas olarak din görevlileri ve cami cemaati dahil olmak üzere tüm potansiyelin seferber edilmesiyle ilgili bir dizi düzenleyici, ihtiyati ve önleyici tedbirler içerdiğini belirtti. Buna göre, yerel yetkililerle tam bir koordinasyon halinde cami kapıları önünde kontrol birimlerin oluşturulması, bu birimler için gerekli ekipmanların sağlanması, camilerin kapılarına açılacak camilerin listesinin asılması ve listelerin bakanlığın internet sitesinde ilan edilmesi tedbirlerinin alındığını ifade etti.

Bakana göre camilerin yeniden açılmasına yönelik olan bu prosedürler, camilerin yeniden ibadete açılmasına hazırlanması, cami giriş ve çıkışlarında kalabalık ve izdihamın önlenmesi gibi gerekli önlemlerin alınmasını kapsıyor. Bunun yanı sıra cami cemaati arasında güvenli mesafeye riayet edilmesi için namaz kılanlar arasında en az bir buçuk metre mesafe kalacak şekilde yerlerin işaretlenmesi, caminin havalandırılması için kapı ve pencerelerin açılması, klimaların çalıştırılmaması ve sağlık tesislerinin kapalı tutulması gibi tedbirleri içeriyor.

Bakan, benimsenen prosedürler kapsamında ayrıca cami görevlilerinin yaşlılar ve kronik hastalıktan muzdarip olanlara ilişkin duyarlılığı ve farkındalığı artırmak, cami cemaatinin camiye giderken uymaları gereken önlemleri açıklayan bilinçlendirici posterler asmak, bilgilendirici fotoğraf ve video görüntüleri paylaşmak ve cemaatle iletişim kurmak gibi tedbirlerin bulunduğunu kaydetti.

Bakan Tevfik açıklamasında ayrıca camilerde, zaviye ve türbelerde vaaz, nasihat, ilmi sohbet, Kur’an-ı Kerim ezberi ve dersleri gibi dini faaliyetlerin durdurulmasının da kararlaştırıldığını bildirdi.

Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı önceki hafta salı günü yaptığı açıklamada yapılacak ikinci bir duyuruya kadar Cuma Namazı istisna olmak üzere Krallık’taki camilerin 15 Temmuz tarihinden itibaren kademeli olarak 5 vakit namaz kılınacak şekilde yeniden ibadete açılacağını duyurdu.


Editörün Seçimi

Multimedya