Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Kuveytli vekiller, Maliye Bakanı hakkında gensoru önergesinde bulundu

Kuveytli vekiller, Maliye Bakanı hakkında gensoru önergesinde bulundu

Çarşamba, 5 Ağustos, 2020 - 17:45
Kuveyt Parlamentosu’nun dünkü toplantısından bir görüntü (AFP)

Kuveyt Ulusal Meclisi’nde 10 milletvekili, Maliye Bakanı Barrak eş-Şitan hakkında gensoru sunma niyetinde olduğunu duyurdu. Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim’e göre söz konusu gensoru talebi, Ulusal Meclis’in olağan oturumlarında, gensoru maddesi kapsamında Milletvekili Riyad el-Adsani tarafından Bakan eş-Şitani’ye yöneltilen soruların ardından geldi.

Gensoru talebi 3 başlığı içeriyor. Belgeye göre, bunların ilki “mali beyanatlar ve 2020 yeni ekonomik belgelerle” ilgili. İkincisi, Sigorta Genel Teşkilatı hakkında, üçüncüsü ise mali meseleler ve kamuoyunu yanıltmayla ilgili.

Milletvekili Ganim, Anayasanın 102. maddesi ve Ulusal Meclis tüzüğünün 144. maddesine göre, gensoru önerisinin sunulduğu tarihten itibaren 7 gün içinde Meclisin gensoru talebi hakkında karar vermesinin mümkün olmadığını açıkladı ve gensoru önerisinin bugün (Çarşamba) özel bir oturumda onaylanacağı bilgisini verdi. Ganim, Anayasanın 101. maddesine göre, “Her bakan, bakanlıkta bulunduğu süre boyunca Ulusal Meclise karşı sorumludur… Meclis eğer bakanlardan biri hakkında güvenoyu kararı alırsa, söz konusu kararının alındığı tarihten itibaren bakanlıktan çekilmiş olarak kabul edilir ve derhal istifasını sunar” dedi.

Ganim, gensoru önerisinde imzası olan vekillerin isimlerini, Mübarak el-Hacraf, Riyad el-Adsani, Rakan en-Nısf, Ömer et-Tabatabai, Safa el-Haşim, Salih Aşur, Halil Salih, Halid Şatti, Ahmed el-Fadl ve Salah Hurşid olarak açıkladı.

Gensoru talebinin sunulmasına ilişkin olarak, maddenin söz konusu bakana, “ancak 10 vekilin onayından sonra” güven sorununu gündeme getireceğini öngördüğünü ve “meclisin, başvuru tarihinin üzerinden en az 7 gün geçmeden karar veremeyeceğini” ifade etti. Maddeye göre, “bakan hakkındaki gensorunun çekilmesi, bakanlar hariç olmak üzere meclisin salt çoğunluğunu oluşturan üyeleri tarafından yapılır ve güven oylamasına bakanlar katılamaz.”

Kuveyt Ulusal Meclisi, geçtiğimiz yıl 16 Haziran’daki son olağan oturumunda, herhangi bir talep veya öneride bulunmadan, Milletvekili Riyad el-Adsani tarafından Maliye Bakanı Barrak eş-Şitani hakkında sunulan soruşturma taleplerini ve önerilerini sonlandırmıştı.


Editörün Seçimi

Multimedya