Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

G20 yolsuzlukla mücadele toplantısında artan yolsuzluk tehditlerine vurgu

G20 yolsuzlukla mücadele toplantısında artan yolsuzluk tehditlerine vurgu

Cuma, 23 Ekim, 2020 - 09:30
Video konferans aracılığıyla düzenlenen G20 yolsuzlukla mücadele toplantısı (SPA)

Suudi Arabistan Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Mazen el-Kahmus, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile rüşvet İle mücadele konusunda bir anlaşmaya varmak üzere ilk adımların atıldığını bildirdi.

Kahmus, dün video konferans aracılığıyla bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen G20 yolsuzlukla mücadele toplantısında, söz konusu anlaşmaya dair atılan adımın Suudi hükümetinin yolsuzluğun tüm tezahürleriyle mücadele etme konusundaki gerçek siyasi iradesini gösterdiğini dile getirdi.

Bu adımın ayrıca sınır ötesi meselelerin ele alınmasında uluslararası toplum genelinde işbirliğini güçlendirmeye yönelik tam taahhüdü ifade ettiğini belirten Kahmus, “Bu bakış açısıyla bilge liderliğimiz, yolsuzluğa karşı küresel savaşta örnek alınacak tutarlı bir şekilde bunu sürdürdü” dedi.

Toplantıda bakanlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yolsuzlukla mücadeleye yönelik koordineli çabalar ve yolsuzlukla mücadele çalışma grubunun bu yıl gündeminde yer alan diğer önemli konuları ele aldı.

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Şeyh Dr. Velid el-Samaani ise, ülkesindeki yargı otoritesinin yolsuzluğa karşı küresel savaşın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek, ayrıca varlıkları kurtarma ve onları hak sahiplerine iade etme sürecinde önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Suudi Arabistan’ın G20 ülkelerini yargının bağımsızlığını korumak, bütünlüğünü artırmak ve tarafsızlığını sağlamak için gerekli önlemleri almaya çağırdığını belirten Bakan, dünyanın en büyük ekonomileri olan G20 ülkelerinin, yurtdışından varlık kurtarma ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek için pratik çözümler geliştirebilecek en yetenekli ülkeler olduğuna işaret etti.

Başsavcısı eş- Şeyh Suud el- Mucib de, sınır ötesi yolsuzluk davalarında dünya ülkeleri arasındaki ortak soruşturmaların sınırlı kullanımına itiraz etmek için çözüm bulunmaya çağırdı.

Mucib, yolsuzlukla mücadele çalışma grubunun ilk bakanlar toplantısında yaptığı konuşmada, kolluk kuvvetleri, soruşturma ve ceza kovuşturma kurumları arasındaki gayri resmi işbirliğinin hala umulan küresel düzeyin altında olduğunu vurgulayarak, bu konuda işbirliği için herhangi bir küresel veya uluslararası platforma katılmayan dünya çapında 100’den fazla ülke olduğunu bildirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Dr. Nayef el-Hacraf da, yolsuzlukla mücadeleyle ilgilenen kolluk kuvvetleri için küresel bir operasyon ağının kurulmasına ilişkin Suudi Arabistan tarafından başlatılan uluslararası işbirliğini güçlendirme girişimini övdü.

Toplantının kapanış konuşmasında, koronavirüs salgınının bir sonucu olarak dünyanın eşi görülmemiş bir ekonomik ve sosyal kırılganlıktan geçtiği bir dönemde artan yolsuzluk tehditleri vurgulandı.

Bu tehditlerin ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma, yatırım ve yeniliğin kalitesi ve hükümetler ile halklar arasındaki karşılıklı güven üzerindeki tehlikeli etkisine dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra G20 ülkelerinin, yabancı kamu görevlilerine rüşvet dahil olmak üzere rüşveti suç saymak için uygulanabilir ulusal yasaya tabi olacağı belirtildi.


Editörün Seçimi

Multimedya