Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Kadınlar Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı’nda liderlik pozisyonlarında

Kadınlar Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı’nda liderlik pozisyonlarında

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı kadrolarının yarısı kadınlardan oluşuyor.
Pazartesi, 8 Mart, 2021 - 12:30

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı, iki yıl önce kurulmasının ardından bugün Vizyon 2030 hedeflerine, yalnızca kültürel alanlarda kadınları destekleyerek değil, kadınları güçlendirme ve kültür sektöründeki varlıklarını artırma noktasında birçok eksen aracılığıyla ulaşmaya çalışıyor.

Kültür Bakanlığı, Suudi kadınlara liderlik pozisyonlarında yetkiler vermeye başladı. Ayrıca, çalışanları arasındaki kadınların sayısını, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 50’si olan rekor bir seviyeye çıkardı.

Söz konusu oran, Kültür Bakanlığı’nın, kadınların başarı ve ayrıcalık elde etmelerini destekleme ve çekici bir çalışma ortamı sağlama konusundaki isteğini doğruluyor. Bu durum, Suudi Kültür Bakanı Prens Bedr bin Abdullah bin Ferhan’ın, kadınların Suudi kültür sektöründeki liderlik pozisyonlarına katılmalarına ve yeteneklerine olan inancını yansıtıyor.

Bakanlık yaptığı açıklamada, istatistiklerin, Suudi kadınların Suudi Arabistan’daki işgücü piyasasına katılım oranlarının toplam Suudilerin yüzde 35’i olduğunu açıkladı. Ayrıca kadınların kamu sektörüne katılımının yüzde 38’lere, özel sektörde ise yüzde 32’lere çıktığına işaret etti. Bu durum, devletin kadına olan desteği ile hedefleri doğrultusunda hızla büyümesine işaret ediyor.

Kültür Bakanlığı çalışanların cinsiyeti ne olursa olsun yetkinlik, deneyim ve becerileri dikkate alan profesyonel standartlara göre, çeşitli iş pozisyonlarıyla kadınları cezbederek, işgücü piyasasına katılım oranlarını erkeklerle eşit seviyelere çekmeye çalışıyor.

Kültür Bakanlığı kısa süre içinde, hem bakanlık bünyesinde hem de diğer kültürel alanlarda Suudi kültür sektörünün ilerlemesi noktasında proje yönetimine aktif katkıda bulunabilecek bir Suudi kadın kuşağı oluşturmayı başardı. Suudi kadınlar bu kapsamda liderlik pozisyonlarını üstlenerek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

Suudi kadın liderler, tüm kurumsal ve operasyonel sorumlulukları ile bazı kültürel kurumların başkanlıklarının yanı sıra, bakanlık kurumları ve departmanlarında liderlik pozisyonlarında, kültürel projeleri yönetme noktasında görevlerine başladı.

Söz konusu görevlendirmelerin yapıldığı liste, bir grup nitelikli Suudi kadını içeriyor. Bunlar arasında, Mimarlık ve Tasarım Sanatları İcra Kurulu Başkanı Sümeyye es-Süleyman, Bakanlığın Ulusal Ortaklık ve Kalkınma Ajansı sorumlusu Noha Kattan, Görsel Sanatlar Kurulu İcra Kurulu Başkanı Dina Amin, Bakanlığın İletişim ve Halkla İlişkiler sorumlusu Dor Kattan, Mutfak Sanatları İcra Kurulu Başkanı Mayada Bedir, Uygulama ve Proje Yönetimi Genel Müdürlüğü sorumlusu Rezzan el-Ayid’in yanı sıra Planlama ve Performans Genel İdari sorumlusu Felve el-Bazi bulunuyor.

Bakanlık ulusal kültür projesinin uygulanması noktasında her iki cinsiyetten liderlerin çalışmalarına güvendiğini vurguladı.

Mimarlık ve Tasarım Sanatları İcra Kurulu Başkanı Sümeyye es-Süleyman, kadın ve erkeklerin, kültür hizmetinde üretici olarak temel bir role sahip olduklarına inandığı söyledi.

Sümeyye es-Süleyman, “Kadınları desteklemenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Kadınlar, deneyimlerinin Suudi kültüründe görülür ve etkili olması için ister birey olarak isterse de toplumun bir üyesi olarak, kendi alanlarına ve seslerine sahip olmalı ve kendi kültürlerine katkıda bulunarak bunu yaymalılar” dedi.

Ulusal ortaklık ve kalkınmadan sorumlu Noha Kattan, Kültür Bakanlığı’nın, kadın ve erkeklerin gelişimine ve parlamasına imkan veren ve onlara destek, teşvik ve kalkınma anlamında tüm başarı unsurlarını sağlayan çalışma ortamlarına övgüde bulundu.

Ayrıca Kültür Bakanlığı’nın kadınlara sağladığı imkanlara atıfta bulunarak 2030 hedeflerine ulaşma noktasındaki çabalarını övdü.

Uygulama ve Proje Yönetimi’nden sorumlu Rezzan el-Ayid, çalışanların cinsiyetçi bir ayrıma maruz kalmamalarının başarılı bir ortamın temeli olduğuna işaret etti. Rezzan el-Ayid: “Bir kişinin yetenekleri ve nitelikleri erkek veya kadın olmasına değil, o kişinin yetkinliğine bağlıdır. Bu durum, kadınları güçlendirme ve çeşitli alanlara katılımları noktasında, onları harekete geçirmenin önemi ile çelişmemekte” dedi.

İletişim ve Halkla İlişkiler sorumlusu Dur Kattan, kadınların kültür sektöründeki rolünün, oldukça önemli ve erkekleri tamamlar nitelikte olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca, kadın veya erkek olsun kültür sektöründe çalışan kimselerin Suudi kültürüne farklı bir boyut kazandıracak olan kişisel vizyonlarını sunma sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Mutfak Sanatları İcra Kurulu Başkanı Mayada Bedir, Kültür Bakanlığı’nı desteklediğini ifade ederek, hırslı kadınlara yeteneklerine güvenmeleri noktasında tavsiyelerde bulundu. Bedir, “Tavsiyem aynı zamanda gençler için de geçerlidir, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız yeteneklerinize güvenin” dedi.

Kültür Bakanlığı bünyesinde üst pozisyonlarda çalışan kadınlar, Suudi kültür sektörüyle bağlantılı kurum ve departmanlarda büyük sorumluluklar yükleniyor. Bu durum kadınların erkeklerle birlikte etkili ve ilham verici bir liderlik pozisyonu yürüttüğüne işaret ediyor. Dur Kattan’a göre bu yeni konsept, “herkese güç veren” Suudi 2030 vizyonunu gerçekleştirme noktasından geliyor.

Sumeyye es-Suleyman, genel olarak liderliğin insanlardan aldığı değerlerden ilham alması gerektiğine inandığı belirterek, “İnsanlar arasında rol model ve rehber olabilecek kimseler var” ifadesini kullandı. Kapsamlı ve çok yönlü alanlarıyla Mimarlık ve Tasarım sektörüne başkanlık etme misyonunun kendisini daha sorumlu hissetmesine neden olduğunu belirten Süleyman, “Bu pozisyonda bir varış noktası olmadığından dolayı aslında tüm gözler üzerinizde oluyor. Aynı zamanda bu pozisyon sizi çalışanlara ve iş arkadaşlarınıza karşı sorumlu hale getiriyor. Başkan erkek veya kadın olsun tüm bunları hissetmek, sorumlulukların etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlıyor” dedi.

Kültür liderleri Kültür Bakanlığı öncülüğünde kültür sektörünü geliştirme projesine dahil olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Ayrıca, Suudi 2030 vizyonunun, kadınların çalışma hayatında hak ettikleri fırsatları partnerleriyle birlikte yürütmedeki desteğinin yanı sıra, her alandaki yaratıcılık ve gelişme noktasında sağladığı olumlu atmosfere övgüde bulundular.


Editörün Seçimi

Multimedya