Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan'ın Ramazan ayında hayır işleri için başlattığı ulusal kampanya: İhsan

Suudi Arabistan'ın Ramazan ayında hayır işleri için başlattığı ulusal kampanya: İhsan

Cumartesi, 17 Nisan, 2021 - 09:00
Suudi Arabistan hayır işleri alanında Prens Muhammed bin Selman liderliğinde birçok önemli başarı elde etti. (Şarku’l Avsat)

Suudi Arabistan dün (Cuma) İhsan platformu kapsamında hayır işleri için ulusal bir kampanya başlattı. Kampanya, liderliğin desteği ve akademisyenlerin, üst düzey yetkililerin ve iş insanlarının yoğun katılımıyla Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Söz konusu kampanya, Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Kurumu (SDAIA) tarafından ülkedeki hayır bağışlarını desteklemek amacıyla geliştirilen İhsan platformunun bağışta bulunmayı teşvik etmek, SDAIA’nın çeşitli devlet kurumları ile bütünleştirici rolünü harekete geçirmek, kar amacı gütmeyen sektörü güçlendirmek ve etkisini yaygınlaştırmak, özel sektörde sosyal sorumluluğun rolünü harekete geçirmek ve hayırseverlik ve kalkınma alanında  güvenilirlik ve şeffaflık seviyesini artırmaya katkıda bulunmak yoluyla platformun rolünü tanıtmayı amaçlıyor. 

SDAIA Başkanı Abdullah el-Gamdi, Suudi liderliğinin hayır işlerine olan ilgisine ve vatandaşların ihtiyaçlarına dokunarak hayır yolunda bağış ve harcamayı teşvik etmesine övgüde bulundu. Platformun genel olarak bireyler ve kuruluşlar çerçevesinde toplumsal sorumluluğu güçlendirmeyi amaçladığını belirten Gamdi, aynı zamanda kalkınma çalışmalarının verimliliğini arttırmayı, ulusal aidiyet, bireyler ve kurumlar düzeyinde insani yardım çalışmalarının değerlerini yükseltmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca, Krallık düzeyinde bağış yapmakla ilgili ulusal hizmetler, programlar ve platformlara destek vermeye katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Platformun hayır işleri alanında bir dönüm noktası haline geldiğini vurgulayan Gamdi, bu kampanyanın acıları hafifletmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için teknolojiyi nasıl kullanacağı konusunda Krallık’ın dünyaya sunduğu bir model olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın çabaları ve hayır işleri alanındaki liderliği kapsamında başlatılan kampanya, Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz önderliğinde SDAIA’nın bir yıldan daha uzun bir süre önce kurulduğu günden bu yana elde ettiği başarıları pekiştirmeyi amaçlıyor. Prens Muhammed bin Selman’ın direktifleri sayesinde kampanya, ülkenin hayır amaçlı yapılan bağışlar alanındaki dünyadaki prestijli konumunu güçlendirecek.

Söz konusu çabalar, babası Kral Selman bin Abdulaziz'in kar amacı gütmeyen alandaki çalışmalarından etkilenen Prens Muhammed bin Selman'ın hayırsever faaliyetlerinin ve çeşitli sosyal girişimlerinin bir uzantısı olarak geliyor. Muhammed bin Selman, yeni ortaya çıkan projelerin gelişimini desteklemek ve toplumda yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla Misk Vakfı’nı kurdu. Vakıf, Suudi gençliğini güçlendirip geliştirerek, çalışma, kültür, edebiyat ve sosyal ve teknik sektörlerdeki ilerlemelerini artırmak için çalışıyor. Toplumun farklı kesimlerine maddi destek sağlayan Muhammed bin Selman SNAD Programı ise, 520 milyon riyali aşan tutarlarla 26 binden fazla yararlanıcı için bugüne kadar evlilik yükünü azaltan evlilik sözleşmesi projesini içeriyor. 100 milyon riyal tutarında 70 derneğe destek veren Muhammed bin Selman Hayırsever Projesi kapsamında ise 2016-17 yıllarında çeşitli bölgelerde 103 bin kişi yararlandı.

Bu girişimler arasında, Veliaht Prens'in rehberliğinde 130 caminin üç aşamada restorasyonuna 50 milyon riyalden fazla maliyetle katkıda bulunan Tarihi Camilerin Geliştirilmesi için Muhammed bin Selman Projesi de yer alıyor. Projenin ilk aşaması tarihi camileri kapsıyor. Aynı zamanda Cidde'de yıkılmak üzere olan 56 tarihi binayı restore etme projesinin birinci aşaması için Prens Muhammed bin Selman tarafından 50 milyon riyal destek sağlandı. Bu binalar, Krallığın tarihi ve kültürel başarılarının korunmasına katkıda bulunan zengin mimari unsurlar taşıyor. Veliaht Prens ayrıca, 2017 Ramazan ayında mahkumları serbest bırakma kampanyası sırasında 20 milyon riyal tutarında katkıda bulunarak Krallığın tüm bölgelerinde bin 414 mahkumun serbest bırakılmasına yardımcı oldu.

Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın gençleri destekleme çabalarını artırmak ve özlemlerini gerçekleştirmek için Kral Selman’ın girişimiyle kurulan Kral Selman Gençlik Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında da çok sayıda katkıda bulundu. Bununla birlikte, Riyad Okulları (kar amacı gütmeyen) Yönetim Kurulu’na başkanlık ediyor ve Kral Selman Hayırsever Barınma Derneği Başkan Yardımcısı ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda, İbn Baz Hayır Vakfı, Riyad'daki Hayır Kurumları Yüksek Koordinasyon Konseyi, Riyad'daki Kur'an-ı Kerim Ezberleme Hayır Derneği Yönetim Kurulu ve Riyad'daki el-Birr Derneği Yönetim Kurulu'nun her birinde Mütevelli Heyeti üyeliği pozisyonunu üstleniyor. Suudi Yönetim Derneği Onursal Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca Ulusal Uyuşturucu Önleme Derneği Onursal Üyesi ve Zanaatkar Eller Derneği Üyeleri Onur Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Bu sürede Evliliği ve Aile Bakımını Kolaylaştırmak için İbn Baz Hayır Derneği’nin kuruluşuna katıldı.

 


Editörün Seçimi

Multimedya