Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

Cumartesi, 31 Temmuz, 2021 - 11:00
(Pixabay)

Geçici sonuçlara göre 2020 yılında faal olan girişimlerin  %43,2'si hizmet sektöründe, %36,6'sı ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %37,9'unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı %28,9 oldu.


Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü ciroda %46'lık pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %14 iken sanayi sektörünün ciro payı %34,1 oldu.


Girişim sayısı, istihdam ve cironun sektörlere göre oransal dağılımı, (%), 2020

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı

2020 yılında üretim değeri imalatta 2 839 Milyar TL, ticarette 713 milyar TL, inşaatta 584 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 463 milyar TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 427 milyar TL olarak gerçekleşti.


Üretim değerinin kısımlara göre dağılımı (Milyar TL), 2019-2020

Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı

2020 yılında ciro payının %34'ünü 250+ büyüklük grubu, %26'sını 1-9 büyüklük grubu, %20'sini 10-49 büyüklük grubu ve %20'sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise %37,8'ini 1-9 büyüklük grubu, %26,1'ini 250+ büyüklük grubu, %19,7'sini 10-49 büyüklük grubu ve %16,4'ünü 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. 


Büyüklük grubuna göre ciro ve istihdam dağılımı, (%),2020

İmalat sanayindeki girişimlerin %56,6'sı düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın %51,9'unu, cironun %37,8'ini oluşturdu.

 
İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı, (%), 2020

2020 yılında aktif girişim sayısı 3 304 054 olarak gerçekleşti

Geçici sonuçlara göre 2020 yılında ciro 10 576 milyar TL, üretim değeri 6 032 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 1 651 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 9 424 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdam ise 15 953 915 kişi olarak gerçekleşti.            


Yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerine ilişkin temel göstergeler,  2015-2020


 


Editörün Seçimi

Multimedya