Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan’ın petrol türevleri bağışı Aden'e ulaştı

Suudi Arabistan’ın petrol türevleri bağışı Aden'e ulaştı

Cumartesi, 25 Eylül, 2021 - 10:00
Suudi Arabistan’ın bağışlarının dördüncü kısmı da tamamlandı. (SABA NET)

Yemen için Suudi Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Programı (SDRPY) aracılığıyla sağlanan Suudi petrol türevleri bağışının 75 bin tonu dizel, 40 bin tonu da mazot olmak üzere toplam 115 bin tondan oluşan dördüncü partisi Yemen'in Aden Limanı’na ulaştı. Böylece Suudi Arabistan tarafından Yemende elektrik ihtiyacını karşılamak için gönderilen petrol türevlerinin toplamı 302 bin ton oldu. Söz konusu petrol türevlerinin Yemen şehirlerine ulaştırılması konusunda Yemen hükümeti ile bir anlaşma yapılmıştı.

Aden'deki SDRPY ofisinin müdürü Mühendis Ahmed Madhali yaptığı açıklamada, söz konusu bağışın Suudi Arabistan yönetiminin talimatlarıyla Yemen halkına çeşitli alanlarda yardım etmek için yapıldığını ifade etti. Suudi petrol türevleri hibesinin elektrik enerjisi seviyesinin iyileştirilmede olumlu bir etkisi olduğuna işaret ederek ilk çeyrekte 764 megavattan fazla üretime katkıda bulunduğunu vurguladı.

Mühendis Medhali hibenin ekonomi, sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında genel koşulların iyileştirilmesine katkıda bulunduğunun altını çizdiği açıklamasında ayrıca dükkanlardaki operasyonel kapasitenin artırılmasına katkı sağladığını ve şehirlerde elektrik çalışma saatlerini artırdığını kaydetti. Bunun ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek kesinti saatlerini ve tekrarını azalttığına dikkat çekti.

Önceki üç bağış, Yemen valiliklerindeki santrallerin ihtiyacı doğrultusunda, Petrol Türevleri Dağıtım Komitesi gözetim ve takibinde Yemen vilayetlerine dağıtılan 80 santralin işletilmesine katkıda bulunmuştu.

Suudi petrol türevleri hibesi, çeşitli Yemen valiliklerine ulaşan ödemeleri aracılığıyla ülkenin hükümetinin bütçesindeki yükün hafifletilmesine ve Yemen Merkez Bankası'nın küresel piyasalardan petrol türevleri satın almak için kullandığı dövizin tükenmesinin önlenmesine de katkıda bulundu. İş olanakları sağlanmasına, Yemen vatandaşının üretken gücünün artırılmasına, hayati sektörlerde hizmetlerin iyileştirilmesine ve Yemen vatandaşlarının geçim kaynaklarının geliştirilmesine de yardımcı oldu.

Suudi Arabistan söz konusu hibe aracılığıyla akaryakıt fiyatlarının istikrarına katkıda bulunmayı, hayati sektörlerdeki hizmetleri iyileştirmeyi, altyapının geliştirilmesini sağlamayı ve Yemen'deki temel hizmetlerin düzelmesine yardımcı olmayı, sık yaşanan elektrik kesintilerini azaltmayı ve Yemen vatandaşlarını refaha çıkartmayı amaçlıyor.

Yemen Elektrik ve Enerji Bakanlığı, elektrik santrallerinin zayıf verimliliği ve elektrik şebekelerinin periyodik bakımının olmaması gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya. Eski iletim ve dağıtım şebekeleri, elektrik besleme hatlarının uzunluğu ve üretilen enerjinin yüzde 46'sının satılması enerji kaybına neden oluyor. Bu oran, Aden vilayetinde ise yüzde 57'ye ulaşıyor. Elektrik şebekesindeki gelişigüzel yapılan bağlantı ve petrol türevlerinin maliyetleri de dahil olmak üzere Genel Elektrik Kurumu’nun işletme maliyetlerini karşılayamayacak denli ciddi olan azalma zorlukların başında geliyor.

Bakanlık ayrıca gelir tahsilatı ve bunların ortak kamu hesabına arzı konusunda da zorlukla karşı karşıya. Hibenin ilk çeyreğinde elektrik enerjisi satışlarından elde edilen tahsilat miktarı 9,421 milyon dolara, yani 19,5 milyon dolarlık toplam satışların yüzde 48'ine ulaştı. Bunun bir kısmı Genel Elektrik Kurumu’nun işletme bütçesi ve maaşları için harcandı.

Petrol türevleri hibesi, Yemenlilere kalkınma programlarına ek olarak eğitim, sağlık, su, ulaşım, tarım ve balıkçılık, devlet kurumlarının kapasite geliştirmesi alanlarında, Yemen valiliklerinde uygulanan  204'ten fazla kalkınma projesini ve girişimini sağlayan Suudi Yemen Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Programı'nın desteğinin bir parçası olarak yapılıyor.


Editörün Seçimi

Multimedya