Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Mısır Baş Müftüsü Şevki Allam: Yargılamalar siyasi değil

Mısır Baş Müftüsü Şevki Allam: Yargılamalar siyasi değil

Pazar, 26 Eylül, 2021 - 13:30
Mısır Müftüsü Şevki Allâm (Getty Images)

Mısır Baş Müftüsü Şevki Allam, insan hakları alanının sadece siyasi alanla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek yargının siyasete bağımlı olmadığını; aksine, tüm yargılamaların hukukun üstünlüğü çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Mısır yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu ve yargılamaların kapsamlı bir adli soruşturmadan sonra gerçekleştiğini söyleyen Allam, “İnsan haklarını (siyasi amaçlara) indirgemek, dini siyasi çıkar ve amaçlara ulaşmak için kullanmak gibidir. İnsan hakkı adil yargılanmadadır, cezadan kaçmada değil. Kim yasayı çiğnerse yaptırıma ve hukukun üstünlüğüne boyun eğecektir.” dedi.

Ölüm cezasının insanın yaşam hakkını elinden aldığı eleştirilerine cevaben Allam, "Mısır mevzuatı eski zamanlardan beri (on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı), bu cezayı güvencelerle kuşatmıştır. Mısır hukukunda olduğu gibi güvenceler getiren başka hiçbir kanuna aşina değiliz ve bu güvenceler şeriat hükümlerine tamamen uygundur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Allam, “Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yakın zamanda başlatılan ulusal insan hakları stratejisinin birçok hedefi vardır. Bunlardan biri de “eşitliği sağlamak ve ayrımcılık yapmamak” şeklinde konuştu.

Mısır’ın, yasama düzeyinde, 1923 anayasasından 2014 anayasasına kadar tüm Mısırlılar arasında eşitliği vurguladığını belirten Mısır Baş Müftüsü, “Herkes kanun ve anayasa önünde eşittir ve aynı haklara ve aynı sorumluluklara sahiptir. Bu durum, Mısır ulusal dokusunun harmanlanmasına ve kaynaşmasına yol açmıştır” diye konuştu.

Mısır cumhurbaşkanı, bu ayın ortasında Mısır'da hayata geçirilmesi 5 yılı alacak siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel 4 ekseni içeren insan hakları için bir "ulusal strateji" başlattı. Sisi ayrıca, ülkenin insan hakları sürecini geliştirmede "kilit yıl ortak" olarak nitelendirdiği 2022'yi bir "sivil toplum yılı" ilan etti.

Mısır Baş Müftüsü dün akşam yaptığı açıklamada, “İslam bir arada yaşama dinidir ve ilkeleri barış çağrısında bulunur, çoğulculuğu tanır ve şiddeti reddeder. Bu nedenle iman etmeyenlere karşı adalet ve merhamet ile muamele etmeyi emretmiş ve kimseyi dine girmeye zorlamamıştır. Bilakis, insanları dinlerini seçmede özgür bırakmış ve ibadetlerini yerine getirmelerine izin vermiştir. Hz. Peygamber (sav) Necran'dan gelen bir Hristiyan heyetinin, mescidinde namaz kılmasına izin vermiştir. Cami, Müslümanlara has olan Allah'ın evidir. Gayrimüslimlerin ibadetlerini ve dini ritüellerini yerine getirecekleri kiliseler ve ibadet yerleri inşa etmek caizdir.”


Editörün Seçimi

Multimedya