Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdurrahman el-Fadli: Çevreyi korumak Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu'nda yer alan önceliklerden biri

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdurrahman el-Fadli: Çevreyi korumak Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu'nda yer alan önceliklerden biri

Cumartesi, 23 Ekim, 2021 - 15:15
Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdurrahman el-Fadli, Yeşil Suudi Girişimi Forumu’nda (SPA)

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdurrahman el-Fadli, çevreyi korumanın ülkesinin 2030 Vizyonu'nda yer alan önceliklerden biri olduğunu vurguladı.

Çevreyi koruma çabalarının Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı'nın kurulmasıyla başladığını ve ardından Ulusal Çevre Stratejisi'nin kabul edilmesiyle devam ettiğini belirten Fadli, bugün Riyad'ın ev sahipliği yaptığı Yeşil Suudi Girişimi Forumu’nda yaptığı konuşmada Ulusal Çevre Stratejisi'nin çevresel alanın tüm yönleri dahil olmak üzere toplam maliyeti 52 milyar Suudi riyalinden fazla olan 64 girişimi içerdiğini belirtti.

Fadli’ye göre Ulusal Çevre Stratejisi'nin en öne çıkan hedefleri şunlar:

“Bölgede ulusal bir çevre fonu kurulması yoluyla kurumsal çerçeveyi yeniden yapılandırmak, çevresel uyumu artırmak için 5 ulusal çevre merkezi inşa etmek, çölleşme ile mücadele etmek, doğal hayatı korumak, atık geri dönüşümünü teşvik etmek, meteorolojik hizmetler sağlamak ve klimatolojik çalışmalar yapmak.”

Fadli, "Yeşil Suudi Arabistan" girişiminin biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunduğuna ve Suudi Arabistan topraklarının %30'unun korunan alanlar olarak ilan edilmesini hedeflediğine dikkati çekti.

Krallığın son üç yılda bu yolda büyük başarılar elde ettiğini kaydeden Suudi Bakan, “Korunan alanlar, üç yıl önce sadece %4,3 iken bugün yaklaşık %16. Dört kat bir artış söz konusu” diye konuştu.

Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Meryem el-Muhiri, BAE'de çevre koruma alanında çaba sarf ettiklerini ve çevresel çeşitlilik ve korumanın uluslararası işbirliği gerektirdiğini belirtti.

Doğanın dünya için önemli bir sermaye olmasının önemine dikkati çeken BAE’li Bakan, çevresel çeşitliliğin korunmasının çok önemli olduğunu ve herkesin bu konuda büyük çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.


Editörün Seçimi

Multimedya