Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Tunus Cumhurbaşkanı Said’den siyaset sahnesinde atılım

Tunus Cumhurbaşkanı Said’den siyaset sahnesinde atılım

Diyalog çağrısı memnuniyetle karşılandı.
Cumartesi, 23 Ekim, 2021 - 13:15
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said. (Reuters)

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, siyasi ve toplumsal kesimlerden katılım sağlanacak ‘dürüst ve adil bir ulusal diyalog’ başlatmaya hazır olduğunu duyurdu. Bunun önceki tecrübelerden tamamen farklı olacağını belirten Said, başta ülkedeki siyasi sistem ve seçim yasası olmak üzere çeşitli başlıkların ele alınacağını belirtti. Ancak Tunus Cumhurbaşkanı, ‘hırsızları’ ve halkın parasına el koyan ya da malını yurt dışına satanları söz konusu diyalogun dışında tuttu. Politikacılar ise, Said’in bu tavrını ‘siyasi sahnede bir atılım’ ve Tunus’ta iktidar yönetiminde ‘katılımcı demokratik sürece dönüş yolunda önemli bir adım’ olarak nitelendirdi.

Siyasi partiler ve insan hakları örgütleri söz konusu adıma yanıt olarak Said’in ‘ulusal diyalogu uzlaşı sağlanan bir vakitte gerçekleştirme ve ulusal bir konferans çerçevesinde uzlaşı önerilerini belirginleştirmeye uzanan yeni mekanizmalar ve formüller düzenleme’ taahhüdünün, siyasi krizin çözülmesi ve (parlamenter demokrasiye dönüş talep eden Avrupalılar ​​ve ABD’liler başta olmak üzere) dış baskılardan kaçınılması açısından önemli olduğunu vurguladılar.

İşçi Sendikası uzmanlarından oluşan bir ekip, Tunus’taki siyasi sistem ve partiler, dernekler ve fikir arayan kurumlara özel yasaya ek olarak yeni bir seçim yasası için bir vizyon hazırlıyor. Sendika liderleri, özellikle Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen 25 Temmuz kararlarının bir reform hareketini temsil ettiğini belirtirken, atılan adımların önemine dikkati çekti. Söz konusu liderler, Tunus sokaklarının önemli bir bölümünün Cumhurbaşkanı Said’in kararlarına desteğinin, onun ‘siyasi projesini indirmek ve rejimdeki arabulucu yapıların rolünü ortadan kaldırmak için bir görevi’ olmadığını gösterdiğini ifade etti.

İşçi Sendikası, Cumhurbaşkanı Said’in onayladığı olağanüstü hal önlemleri için zaman sınırı belirlenmesini talep ediyor. Gençlerle diyalog için bir zaman sınırı belirlemenin, partilerin geri kalanını bunun dışında tutmanın, belirsizliği gidermek ve Tunus’taki anayasal kurumlarda istikrarı yeniden sağlamak için yeterli olmadığını savunuyor.

Tunuslu siyasi analist Abdullatif el-Hanaşi, diyalogu kimin denetleyeceğini ve siyasi reform önerilerini kimin sunacağını belirlemek için Tunus Cumhurbaşkanı’ndan ek açıklamaların beklenmesi gerektiğini vurguladı. Hanaşi, yaptığı basın açıklamasında Nahda Hareketi de dahil olmak üzere tüm siyasi partileri ve aktif sosyal güçleri, düzenlenecek diyaloga dahil etmenin gerekliliğine dikkat çekti. Yetkili, ortak bir anlayış zeminine ulaşmak için siyasi diyalogun, farklı görüşlere açık olması gerektiğini kaydetti.

Tunus Cumhurbaşkanı geçen perşembe günü Başbakan Necla Buden’in huzurunda düzenlenen ikinci Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanı, Tunus’un iç işlerine müdahale girişimlerine karşı oluğunu yineledi. Ayrıca 2011 öncesi ve sonrası yolsuzluk, yasa dışı zenginleşme ve önceki rejimden yararlanma ile suçlananlarla cezai düzlemde uzlaşı sağlanması için bir proje ortaya koydu. Cumhurbaşkanı, bu uzlaşının özelliklerine ve ‘yağmalanan fonları geri alma ve bunları Tunus’ta kalkınma projeleri ve yatırımları gerçekleştirmek için kullanmada’ rolüne dikkat çekti.

Kays Said, kamu fonlarına el koyanları belirleme ve bölgeleri yoksulluk oranlarına göre sıralama taahhüdünde bulundu.

Diğer yandan Avrupa Parlamentosu (AP) geçen perşembe günü, Tunus’taki siyasi durumla ilgili bir kararı onayladı. Karar, 45’e karşı 534 oyla kabul edildi. 106 milletvekili çekimser oy kullandı. Kararda ‘Tunus’taki devlet kurumlarının normal işleyişine dönmesi ve kapsayıcı ulusal diyaloğun devam etmesi’ gerektiğine dikkat çekildi. Aynı şekilde AP üyeleri, ‘Cumhurbaşkanı’nın elinde aşırı güç toplanması’ konusundaki endişelerini de dile getirdi.

Nahda Hareketi liderlerinden Muhammed el-Kumani ise Tunus Parlamentosu’nun feshedilmemesinin ve Cumhurbaşkanı Said’in meclisin faaliyetlerini askıya almakla yetinmesinin, alınan olağanüstü önlemler kisvesi altında, yasama gücünü ‘ele geçirme girişimi’ olduğunu vurguladı. Kumani, söz konusu durumun Cumhurbaşkanı’nın erken seçim çağrısı yapmamasına ve hükümetin çalışmalarını denetleyecek yeni bir meclis oluşturmasına yol açtığının altını çizdi.


Editörün Seçimi

Multimedya