Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Kral Selman: İslam dünyası ile Rusya arasındaki ilişki bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı artırıyor

Kral Selman: İslam dünyası ile Rusya arasındaki ilişki bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı artırıyor

Çarşamba, 24 Kasım, 2021 - 15:00

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin terörle mücadele ve bir arada yaşama ilkelerini benimsemek için küresel dayanışma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Mekke Valisi Prens Halid el-Faysal, bugün Cidde’de, ‘Diyalog ve İşbirliği Beklentileri’ sloganı altında başlayan Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu toplantısının açılışında Kral Selman’ın mesajını okudu.


Kral Selman söz konusu mesajına, katılımcıları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek başladı ve şu ifadelerle devam etti;

“Suudi Arabistan, İslam dünyası ve Rusya Federasyonu arasındaki bu stratejik toplantının bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, din ve medeniyetlerin mensupları arasında diyalog araçlarının yoğunlaştırılması ve ortak işbirliğinin artırılmasındaki önemine inanmaktadır.

İslam dini, hoşgörü ve ılımlılık ile karakterize edilir ve bu, onun insanlık arasında kabul etmesini sağlayan şeydir.


Bu alandaki bölgesel ve uluslararası çabaları desteklemek için gayret gösteren Suudi Arabistan, ılımlılık ve bir arada yaşama ilkelerini benimsemede onurlu bir role sahiptir.

95 yılını geride bırakan Suudi Arabistan-Rusya ilişkileri sağlam ve tarihi öneme sahiptir. Bu ilişkiler son yıllarda niteliksel sıçramalara tanık oldu ve iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerle sonuçlandı. Bu bağlamda tüm ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında birçok ortaklık anlaşma imzalandı. Bu da, ilişkilerin gelişmesinin ve iki ülke arasındaki güven seviyesinin pekiştirilmesinin önünü açtı.

Suudi Arabistan, Rusya ile uluslararası meşruiyete saygı, karşılıklı saygı, egemenlik, devletlerin bağımsızlığı ve birliği temelinde ilişkiler kurma ve içişlerine karışmama gibi birçok temel ilkeyi paylaşıyor.

İki ülke, uluslararası hukukla yönetilen, güvenlik ve istikrarı artıran ve bölgesel ihtilafların çözümünde referans görevi gören adil bir dünya düzenine bağlı kalmaktadır.


Suudi Arabistan ve Rusya, uluslararası işbirliğini geliştirmek için bu iki grup çerçevesinde ortaklaşa çalışmalarını sağlayan G20 ve OPEC + grubunun üyeleridir.

Rusya, uzun bir kültürel mirası paylaştıkları için İslam dünyası ile sağlam ilkeleri paylaşıyor. Bu, dini kurumların rolünü etkinleştirme, farklı din ve ırkların mensupları arasında barış içinde bir arada yaşamayı destekleyen bir ortam geliştirmesi, ailenin rolü ve manevi değerlerin korunması ve insan haklarının korunmasının önünü açıyor.

Rusya’nın İslam dünyası ile sağlam ve köklü ilişkileri var. Bu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 15 yılı aşkın bir süredir gözlemci üyesi olarak mevcudiyetinde açıkça görülmektedir.

Rusya’da 20 milyondan fazla Müslüman uyum içinde yaşıyor ve ibadetlerini özgürce yerine getirme haklarından yararlanıyor. İslam ülkelerinin Rusya ile ilişkilerinin dinamikleri de çok yönlü ve çeşitli.

Dünyamızın karşı karşıya olduğu son zorluklar, hepimizin tek bir gemide olduğunu gösterdi. Hiçbir ülke veya bölge dünyada olup bitenlerden izole değildir.

Bu, diğer birçok küresel olay ve felaketin yanı sıra siyasi çatışmalar, salgın hastalıkların yayılması, ekonomik durgunluk ve iklim değişikliği için de geçerlidir.

Bu açıdan Suudi Arabistan, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu ülkelerini, halklarımızın geleceğini etkileyebilecek olaylardan en az zararla çıkmak ve birlikte güvenliğe ulaşmak için bu zorluklara karşı ortak işbirliğini geliştirmeye çağırıyor.

Ekonomik işbirliği, İslam dünyası ülkeleri ile Rusya arasındaki karşılıklı bağımlılığın bel kemiğidir.


Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu ülkeleri için helal ürünler ve İslami finans da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda sağlam ekonomik ortaklıklar kurmak için elverişli fırsatlar var ve bunlara yatırım yapmalı ve bunları geliştirmek için çalışmalıyız.

Sonuç olarak, bu grubun inananlar arasındaki uyumun teşvik edilmesine, manevi ve aile değerlerinin korunmasına, medeniyetler ve kültürler arasındaki diyaloğun gelişmesine katkıda bulunacağını umuyorum.”


Editörün Seçimi

Multimedya