Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Tunus: Ulusal diyalogun ilk gündemi Seçim yasasında değişiklik

Tunus: Ulusal diyalogun ilk gündemi Seçim yasasında değişiklik

Çarşamba, 24 Kasım, 2021 - 14:00
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (AP)

Tunus hükümeti dün, Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz'dan bu yana başlattığı siyasi yolu tamamlama çabaları kapsamında önümüzdeki birkaç gün içinde ‘ulusal diyalog’ başlatma niyetini açıkladı.

Seçilmiş anayasal kurumların yokluğu ve siyasi krizin yansımalarının aşılması amacıyla, seçimleri düzenleyen yasanın revize edilmesi konusunun ulusal diyalog tartışmalarında ön plana çıkması bekleniyor. Yakında gerçekleşecek olan diyalogda, söz konusu yasada çıkarılacak hükümler aracılığıyla temsilcilerden güvenin geri alınması mekanizması da ele alınacak. Bu prosedür, Cumhurbaşkanı Said'in seçim programının merkezinde yer alıyor.

Siyasi partiler ve sosyal kuruluşlar, bazı siyasi liderlerin bu konuda dijital referandum düzenlemeyi reddetmeleri ardından, Cumhurbaşkanlığı'nın bu diyaloğa katılacak partileri açıklamasını bekliyor.

Çok sayıda siyasi şahsiyet ve hukuk uzmanının belirttiğine göre, bazı sivil toplum kuruluşları ve çeşitli gençlerden oluşan gruplar, ulusal diyaloğa bazılarının katılımının sosyal medya aracılığıyla uzaktan olması şartıyla dahil olacak.

2014 ve 2019 seçimlerine dayalı seçim yasası, çok sayıda eleştiriye maruz kalmış, bu nedenle Cumhurbaşkanı Said, yerel konseyleri ve parlamentonun yerini alacak bir ulusal halk meclisi seçmek için listelere değil de kişilere oy verilmesi yoluyla kurucu bir meclisi edecek yeni seçim yasasının oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Hükümet Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hatim el-Kafsi, birkaç gün önce, ulusal diyaloğun Tunus'un tüm bölgelerinden gençlerle uzaktan iletişimin kurulacağı dijital uygulamaların benimsendiği yeni algılar çerçevesinde uygulanmasına yönelik mekanizmaları tartıştı. Zirâ gençlerin endişelerinin ve önerilerinin dikkate alınması isteniyor.

Dondurulmuş Meclis Başkanlığı, parlamenterlere karşı devam eden, demokrasinin temel direklerinden birine ve devlet kurumlarına sistematik bir çarpıtma politikasıyla darbe vurmayı amaçlayan kışkırtmanın reddedilmesi çağrısında bulundu. Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi başkanlığındaki dondurulmuş parlamento, bu kışkırtmanın milletvekillerinin meşru haklarını korumaktan caydırmayacak bir politika olduğunu, kendilerinin bu hakları barışçıl yollarla uygulamak için çalışmaya devam ettiklerini öne sürdü.

Parlamento başkanlığı, Tunus'u boğucu krizinden çıkarma, büyük reformlar yönünde bastırma ve Tunusluların iradesini belirleyen bir seçenek olarak demokrasiye dönüşü sağlama yönünde kapsamlı bir ulusal diyalog çağrısını yeniledi.

Uzun süreli işsizlikle ilgili 38. yasayı savunan Tunus Parlamento Başkanlığı, parlamentonun daha önce onayladığı bu yasayı Cumhurbaşkanı'nın ise mühürlediğini, Resmi Gazete'de yayınlanmasına izin verildiğini, dolayısıyla uygulanmasının ‘devletin devamlılığı ve vatandaşlarına taahhütlerine saygısı’ mantığı içinde bir görev haline geldiğini vurguladı.

Kanun ihlallerini ve yetkiyi kötüye kullanma durumlarını araştıran İdare Mahkemesi kaynakları, mahkemenin istisnai tedbirleri belirleyen cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin en az on temyiz başvurusu aldığını bildirdi. İtirazların çoğunun insan hakları örgütleri ve parlamenterler tarafından yapıldığı, temsilcilerin parlamentonun tüm yetkilerinin askıya alınmasından, Başkan ve üyelerine verilen tüm hibe ve ayrıcalıklara son verme yönündeki cumhurbaşkanlığı kararından etkilendiği belirtildi.


Editörün Seçimi

Multimedya