Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Yemen Başbakanı Abdulmelik: İran Yemen’i kullanıyor

Yemen Başbakanı Abdulmelik: İran Yemen’i kullanıyor

Abdulmelik: Husiler, Yemen’i komşu ülkeleri hedef almak ve bölgenin güvenliğini sarsmak üzere bir İran basamak haline getirdi
Çarşamba, 26 Ocak, 2022 - 09:30
(SabaNet)

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İran destekli Husi milislerinin tüm barış çağrılarını reddettiğini ve reddetmeye de devam ettiğini belirtti. Abdulmelik, Tahran’ın Yemen’i, komşu ülkeleri hedef almak, bölgenin güvenliğini ve istikrarını bozmak için araçsallaştırdığını ifade etti.

Başbakan ayrıca İran’ın uluslararası ticaret yollarının güvenliğini sarsmak için Yemeni bir basamak olarak kullandığını söyledi.

Başbakan Abdulmelik, Birleşik Krallık’ın Yemen Büyükelçisi Richard Oppenheim ile geçici başkent Aden’de dün (Salı) yaptığı görüşmede uluslararası toplumun, çatışmaları körükleyen ve Yemenlilerin acılarını artıran Husi terör faalliyetlerine karşı kararlı adımlar atmasının zamanının geldiğini söyledi.

Görüşmede, ortak çıkarlarla ilgili çeşitli konulardaki koordinasyon ve bakış açıları, İngiltere’nin devleti kurtarma ve Husi darbesini sona erdirmedeki rolü, İran’ın Yemen’deki kolu olan Husilerin, komşu ülkelere ve uluslararası güvenlik tehditlerine son vermedeki durumu, milislerin barış çağrıları ile ilgilenmemesi ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun bu konuda neker yapabileceği ele alındı.

Yemen resmi haber ajansı SABA’ya göre, Muin Abdulmelik Birleşik Krallık Büyükelçisi ile Riyad Anlaşması’nın tüm yönlerinin uygulamaya konulmasının tamamlamanın yanı sıra, hükümetin ekonomik istikrarı sağlama ve Yemen halkının acılarını hafifletmeye yönelik çabalarını, uyguladığı mali ve idari reformları ve bu çalışmaları desteklemek için gerekli olan uluslararası desteği de görüştü.

Yemen Başbakanı, İngiltere’nin meşru hükümeti ve Yemen halkını desteklemedeki rolünü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ikili olarak veya uluslararası düzeyde, Yemen hükümetini desteklemeye yönelik etkili ve hayati adımlarını, üzerinde anlaşmaya varılan üç referansa dayalı olarak barışın sağlamaya yönelik desteğine övgüde bulunurken, bu olağanüstü aşamadaki ziyaretin Yemen hükümeti ve halkı için önemli bir destek mesajı olduğunu vurguladı.

Abdulmelik şu ifadeleri sözlerine ekledi:

“İran destekli Husi milisleri tüm barış çağrılarını reddettiler, reddetmeye de devam ediyorlar. Milisler çatışmaları alevlendirme ve Yemenlilerin acılarını derinleştirmenin yanı sıra Tahran’ın Yemen’i komşu ülkeleri hedef almak, bölgenin ve uluslararası ticaret güzergahlarının güvenlik ve istikrarını sarsmak üzere bir platform olarak kullanmasını sağlamak için çalışıyorlar. Uluslararası toplumun Husilerin terör uygulamalarına karşı ciddi adımlar atmasının zamanı geldi.”

Başbakan Yemen hükümetin zorluklara karşı mücadele ve genel reformlara yönelik çalışmaları ile ilgili olarak, para birimindeki kötüye gidişatın durdurulması, mal ve hizmetlerin istikrarının yeniden sağlanması ve ile sonuçlanan çabaların yanı sıra vatandaşların hayatına yansıyan ve acılarını hafifleten çalışmaları sürdürmek için hazırlanan planlara dikkat çekti. Abdulmelik, hükümetin reformlara devam etme, yolsuzlukla mücadele etme ve devlet kurumlarının verimliliğini artırma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Başbakan Abdulmelik ayrıca, hükümet işlerinde istikrarın sağlanmasının, Riyad Anlaşmasının uygulamaya konulmasının tamamlanmasının ve uluslararası toplumun, hükümetin çalışmalarına destek vererek acil ekonomik destek sağlanmasının öneminin yanı sıra İngiltere’nin rolünden bahsetti.

Birleşik Krallık’ın Yemen Büyükelçisi Richard Oppenheim ise, Başbakan ve hükümetinin ekonomik istikrarı sağlama, Yemen halkının ihtiyaçlarını karşılama ve Riyad Anlaşması’nın uygulamaya konulmasını tamamlama çalışmalarına yönelik desteğini belirtirken, İngiltere ile Yemen arasındaki ilişkilerin önemini ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesine yönelik kararlılığını vurguladı.


Editörün Seçimi

Multimedya