Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Dinlerin Takipçileri Arasında Ortak Değerleri Teşvik Forumu Riyad’da başladı

Dinlerin Takipçileri Arasında Ortak Değerleri Teşvik Forumu Riyad’da başladı

Çarşamba, 11 Mayıs, 2022 - 15:45
Rabıta Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-İsa (Şarku’l Avsat)

Dünya İslam Birliği’nin (Rabıta) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Dinlerin Takipçileri Arasında Ortak Değerleri Teşvik Forumu’ bugün dünyanın dört bir yanından dini liderlerin katılımıyla Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı.

Rabıta Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-İsa forumda yaptığı konuşmada, “Dinlerin tüm takipçileri, haysiyet ve saygıyla var olma hakkına sahiptir. Dinlerin takipçileri arasında bir arada yaşamayı baltalayan herhangi bir yanlış veya kasıtlı yorumu reddediyoruz” dedi.

Rabıta Kurumsal İletişim Direktörü Abdulvahab eş-Şehri ise, forumun Rabıta’nın tüzüğünde yer alan amaçları ışığında, insanlığın iyiliğine çağrıda bulunan İslam değerlerini yaymakla ilgilenen bağımsız bir uluslararası sivil toplum kuruluşu olarak küresel rolünü pekiştireceğini söyledi.

Forumun açılış oturumunda üç panel düzenlendi.

Bunlardan ilki olan ‘İnsanlık onuru’ panelinde, dini ve kültürel özellikleri anlamanın gerekliliğine vurgu yaparak, insanlar arasındaki eşitliğe dikkat çekildi.

‘İnsanlığın iyiliği için insanlık köprüsü’ isimli ikinci panelde, medeniyetler çatışması kavramını ortadan kaldırma, milletler ve halklar arasındaki dostluk ve işbirliği değerlerini herkesin yararına güçlendirme konusu ele alındı.

Son olarak, ‘Ilımlılık ve diğerlerini anlama’ konulu panelde ise, doğuştan gelen insani değerler ve bunların ılımlı kişiliğin şekillenmesinin yanı sıra insanlar arasındaki çeşitliliği anlamak ve bunu korkuya, nefrete ve çatışmaya değil, herkesin yararına diyalog, anlayış ve işbirliğine dönüştürmedeki rolüne değinildi.

Panel tartışmalarını, sunulan inisiyatifler hakkında açık bir tartışma izleyecek.

Kapanış oturumunda ise, herkesin ortak görüşü ışığında nihai bildiri okunacak.


Editörün Seçimi

Multimedya