Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Enerji güvenliğini artırmada etkili çözüm: Körfez ortak elektrik bağlantısı

Enerji güvenliğini artırmada etkili çözüm: Körfez ortak elektrik bağlantısı

Perşembe, 30 Haziran, 2022 - 22:30
Dün Bahreyn'de düzenlenen ‘Körfez Elektrik Bağlantısı Ufukları’ adlı sempozyum (BNA)

Körfez ülkelerindeki elektrik sektöründen yetkililer, Körfez ortak elektrik bağlantısı projesinin enerji güvenliğini artırmada, aynı zamanda Körfez elektrik sistemlerinin güvenilirlik ve emniyet seviyesini yükseltmede önemli stratejik hedeflere ulaştığını ifade etti. Aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin elektrik ağlarında kısmi veya kapsamlı kesintiden yüzde 100 kaçınılması yönünde başarı sağladığını, proje tam olarak etkin hale getirildiğinden bu yana KİK ülkeleri için yaklaşık 3 milyar dolar değerinde tasarruf sağlandığını bildirdi. 

KİK Körfez Genel Sekreterliği, Bahreyn Uluslararası, Enerji ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (Derasat), KİK Bağlantı Otoritesi (GCCIA), aynı zamanda bölgeden çok sayıda kamusal ve özel kuruluşun işbirliğiyle Bahreyn’de gerçekleştirilen Körfez Elektrik Bağlantısı Ufukları adlı sempozyum dün sona erdi. KİK ülkelerinde elektrik enerjisi alanında uzman, araştırmacı ve mühendislerin, aynı zamanda bu yönde karar alıcıların da katıldığı, online katılım destekli sempozyum, Derasat’ın Awali’de bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

KİK ülkeleri arasındaki ortak elektrik bağlantısının KİK tarafından onaylanan en önemli stratejik projelerden biri olduğuna dikkati çeken Derasat İcra Direktörü Dr. Hamad İbrahim Abdullah, bu projenin fazla elektrik enerjisinden yararlanmada ve üretim maliyetini azaltmada önemli bir rol oynadığını vurguladı. 

GCCIA’nın sektörün uluslararası düzeydeki en iyi uygulamalar mucibince geliştirilmesinde oynadığı önemli role övgüde bulunan Abdullah, ortak elektrik bağlantısı geliştirmenin bölge ülkelerinin takip ettiği iddialı kalkınma planları ışığında stratejik bir seçim olacağını vurguladı.

GCCIA CEO’su Mühendis Ahmed Ali el-İbrahim, sempozyumun açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, söz konusu projenin KİK liderleri tarafından onaylanan en önemli altyapı bağlantısı projelerinden olduğuna dikkati çekti. Projenin enerji güvenliğini artırmada, aynı zamanda Körfez elektrik sistemlerinin güvenilirlik ve emniyet seviyesini yükseltmede önemli stratejik hedeflere ulaştığını belirten İbrahim, ayrıca KİK ülkelerinin elektrik ağlarında herhangi bir kısmi veya kapsamlı kesintiden kaçınılması yönünde başarı sağlandığını ifade etti. Söz konusu proje tam olarak etkin hale getirildiğinden bu yana KİK ülkeleri için yaklaşık 3 milyar dolar değerinde tasarruf sağlandığını bildiren İbrahim, proje başlatıldığından bu yana 2 bin 500 farklı durumda elektrik desteği sağlandığını da ekledi.

Körfez ülkeleri arasındaki elektrik ticaretini geliştirme yönünde geçtiğimiz yıllarda GCCIA tarafından yürütülen girişimlere atıfta bulunan İbrahim, elektrik ağlarına yönelik en son teknolojileri ve gelişmelere ayak uydurulduğunu, bu yönde geliştirme ve modernize etme süreçlerinin gözetildiğini vurguladı. GCCIA’nın elektrik enerjisi talebindeki artış nedeniyle KİK ülkeleri sistemi dahili ve haricinde elektrik bağlantısının genişletilmesi yönünde fizibilite çalışmaları yürüttüğünü ifade eden İbrahim, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bağlantının daha kapsamlı hale getirileceğini, Umman ile doğrudan bağlantı sağlanacağını ifade etti. Diğer yandan Irak’ın güneyindeki elektrik ağı ile bağlantı sağlanması yönünde çalışıldığını belirten İbrahim, Mısır ve Ürdün ile olan bağlantı üzerine durulduğunu, bu bağlantının Avrupa ile elektrik bağlantısının oluşumu için başlangıç teşkil edebileceğini de ekledi.

Söz konusu sempozyum kapsamında üç ayrı oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda KİK ortak elektrik bağlantısı konusundaki mevcut zorluklar ve gelecekteki fırsatlar gözden geçirilirken ikinci oturumda elektrik bağlantılarının geliştirilmesinde ve bu yöndeki işbirliğinin güçlendirilmesinde uluslararası ortaklığın rolü üzerine duruldu. Üçüncü oturumda ise GCCIA’nın geleceği yönünde bölgesel araştırma eğilimlerinin keşfedilmesi ele alındı. Aynı zamanda söz konusu proje kapsamında gelecek planlarının uygulanması yönünde bölgesel araştırma eğilimleri, elektrik enerjisi ticaretine yönelik yatırımın teşviki, bu tür bir yatırım için özel bir Körfez piyasasının oluşturulması, enerji alanında işbirliğinin önemi, ayrıca bölgedeki ekonomik ilişkiler ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki stratejik yansımaları üzerine duruldu.

Sempozyum, KİK Genel Sekreterliği ile Derasat arasındaki ortak faaliyet ve araştırmaları temsil ediyor. İki kurum arasındaki bağlantı, 2021 yılı Kasım ayında imzalanan bir işbirliği muhtırası ile çerçevelenmişti. Söz konusu muhtıra, bilimsel araştırma ve geliştirme sürecini daha zengin bir hale getirmek ve iki taraf arasındaki kaynak ve kadrolardan yararlanmak amacıyla Genel Sekreterlik ile Körfez Araştırma Merkezi (GRC) arasında imzalanan ilk işbirliği muhtırası sayılıyor.

2001 yılında anonim ortaklık bünyesinde kurulan GCCIA’da altı üye ülke yer alıyor. Bu kapsamda temel altyapıların birbirine bağlanması, acil durumlarda üye ülkelere elektrik sağlanması, mümkün olduğunda enerji fazlalıklarından faydalı bir şekilde yararlanılması amaçlanıyor.


Editörün Seçimi

Multimedya