Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Fas: Yardıma muhtaç ailelerden 7 milyon çocuğa maddi destek verilecek

Fas: Yardıma muhtaç ailelerden 7 milyon çocuğa maddi destek verilecek

Pazar, 7 Ağustos, 2022 - 13:00
Fas Başbakanı Aziz Ahnuş (MAP)

Fas hükümeti, 2023 yılı boyunca, özellikle savunmasız ve yoksul ailelerden yaklaşık 7 milyon çocuğa ve üç milyon aileye yardım sağlayacak olan aile ödeneklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeyi hayata geçirmek için çalışacağını duyurdu.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş’un 2023 yılı Maliye (Bütçe) Kanunu taslağının hazırlanması ile ilgili olarak bakanlara gönderdiği, önceki gün açıklanan genelgede, aile ödeneklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projenin, sosyal programlarda benimsenen ve programların etkinliğini sınırlayan mantık yerine, bu ödenekleri hak eden yüzlerce ihtiyaç sahibi aileyi hedef alan doğrudan desteğe dayalı yeni bir yaklaşıma göre olacağı belirtildi.

Başbakan’ın genelgesinde, Fas Kralı 6. Muhammed’in direktiflerinin uygulanması kapsamında, hükümet “destek vermek ve programların etkinliğini sağlamak üzere ana mekanizma” olduğu için birleşik sosyal kayıtın çıkarılmasını hızlandırmak için çalışacağı belirtildi. Söz konusu sosyal kayıt, destek programlarından yararlanmak isteyen ailelerin kayıt altına alınması ve yoksulluk, kırılganlık ve uygunluk düzeyine göre sınıflandırılmasına yönelik yeni bir projeyi temsil ediyor.

Aile ödenekleri, Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’na katılıma bağlı oluyor. Bu kurum, özel sektördeki işçilere sağlık sigortası, emeklilik veya aile ödenekleri açısından sosyal güvence sağlayan resmi bir kurumu temsil ediyor. Bu fona katılım, çocukların her aile için üç çocuğa kadar her çocuk başına 300 dirhem (30 dolar) tutarında tazminat almasını mümkün kılıyor.

İlgili bir bağlamda, Başbakanlık genelgesi, birinci basamak sağlık kurumlarında reform yapmaya devam etme, hastanelerin bakımını yapma, tedavilerin seyri için zorunlu kurumların açılması ve sağlık hizmetlerini dijitalleştirerek sağlık hizmetini düzenlemek başta olmak üzere sağlık sistemi ile ilgili onaylanan çerçeve kanun taslağının gerekliliklerini uygulayarak, 2023 yılında sağlık sektörüne önem verilmesinin önceliğini vurgulanmasını içeriyor. Kanun taslağı, bölgesel sağlık grupları, Yüksek Sağlık Otoritesi, İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Ajansı ve kan ve türevleri için bir ajansın kurulması yoluyla sağlık sisteminin yönetiminin güçlendirilmesini de hedefliyor.

Hükümet ayrıca, 1 Ocak 2023’ten itibaren iki yıl içinde 2,2 milyar dirheme (220 milyon dolar) mal olacak olan, sağlık sisteminin mali durumunun iyileştirilmesine yönelik Sağlık İstihdamı Yasasını çıkarmak ve sosyal diyaloğun sonuçlarını hayata geçirmek için çalışacak.

Hükümet bunların yanı sıra, 2030 yılına kadar tıbbi bakım düzeyini yükseltme çerçevesinde, sağlık sektöründeki insan kaynaklarını geliştirmek ve paramedikal alanda Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği eşiği aşarak 2025 yılına kadar 10 bin kişi başına ortalama 24 sağlık uzmanına ulaşmanın yanı sıra yeni geliştirme modelinde belirlendiği üzere 10 bin kişi başına 45 sağlık uzmanı hedefine 2035 yerine 2030’da ulaşmak üzere bir program başlattı. Söz konusu hedeflere ulaşmak için 2022’de 68 bin olan sağlık personeli sayısı 2025’te yaklaşık 94 bine ve 2030’da 177 bine çıkarılacak.

Eğitim sektörü reformuna gelince, hükümet 2022-2026 döneminde eğitim sistemini reforme etmeye yönelik yol haritasını uygulamak için çalışacak. Söz konusu yol haritası, okul terk oranını üçte bir oranında azaltmayı ve öğrencilerin şu anda yüzde 30’u geçemeyen temel yeterliliklerini güçlendirme oranını yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor. Aynı zamanda, öğrenciler için sanatsal, spor, kültürel ve keşif faaliyetleri içeren programlanmış faaliyetlerden yararlananların oranını iki katına çıkarılması ile okullarda katılım ve başarı için uygun ortam ve koşulları sağlanması da hedefleniyor.


Editörün Seçimi

Multimedya