Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Yemen Başkanlık Konseyi’nden yargının bağımsızlığı vurgusu

Yemen Başkanlık Konseyi’nden yargının bağımsızlığı vurgusu

Konsey, adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması ve vatandaşların çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi çağrısı yaptı.
Pazartesi, 8 Ağustos, 2022 - 08:45
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi dün Aden’de yargı liderleriyle toplantı düzenledi. (Saba)

Yemen Başkanlık Konseyi, farklı yargı organlarında yapılan geniş çaplı değişikliklerin ardından yargı bağımsızlığının önemini vurguladı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin Aden’de yardımcılarının da katılımıyla yargı mensupları ile düzenlediği toplantıda verdiği talimatlarına göre Konsey, adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması ve vatandaşların çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi çağrısı yaptı.

Resmi kaynaklara göre Alimi, yardımcıları Aidarous ez-Zubeydi, Abdurrahman el-Mahrami, Dr. Abdullah el-Alimi ve Osman Macali’nin de katılımıyla, anayasal yeminlerini eden yargı organlarının liderleriyle ilk kez bir araya geldi.

Alimi, Aden’de 7 Ağustos Pazar günü gerçekleşen görüşmede yargı liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, Başkanlık Konseyi’nin ‘yargının bağımsızlığını artırma, adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamadaki’ rolünü en üst düzeye çıkarma ve anayasal düzeni ve ulusal kimliği savunma konusundaki kararlığına dikkat çekti.

Sabah el-Alvani’nin Yüksek Yargı Kurulu üyeliğine atanmasına atıfta bulunan Reşad el-Uleymi, Yemenli kadınları da ülke tarihinde ilk defa bir kadının yargı piramidinin tepesinde bulunmasından dolayı tebrik etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA’nın aktardığına göre Alimi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün sağlamlaştırılmış duvarı ve anayasal meşruiyetin önemli güvencelerinden biridir. Devletin imajını güçlendirir, yolsuzlukla mücadele eder ve olası bir görevi kötüye kullanma girişiminden caydırır.”

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, yargı çalışanlarının da ‘fitneyi önleme, şikayetleri giderme, halkın anayasal kurumlarına olan güvenini güçlendirme ve devleti yeniden kurma projesini destekleme’ rollerine övgüde bulundu.

Alimi ayrıca, ‘ülkesinin tanık olduğu olağanüstü koşulların dikkate alınması’, ‘vatandaşların çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi’, ‘vatandaşların hukuk ve ceza davaları ile ticari menfaatlerinin bir an önce karara bağlanması’ gerektiğini vurgularken İran rejimi tarafından desteklenen darbeci güçlerce ‘ayrımcılığı sürdürmek ve insanlar arasında eşit vatandaşlık ilkesine karşı çıkmak için başlatılan savaşın etkisini azaltacak her şeyin önemli olduğunu kaydetti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Adli Teftiş Kurulu ve Yüksek Mahkeme dairelerinin etkinleştirilmesinin hızlandırılması, kronik ve daha etkili çalışma mekanizmalarının benimsenmesi gerektiğini de dile getirdi. Alimi ayrıca, merkezi ve yerel makamların kararlarını ve faaliyetlerini gözden geçirmek ve bu konuda farklı karar düzeyleri arasındaki her türlü anlaşmazlığı çözmek amacıyla yargının anayasal incelemelerdeki asli rolüne vurgu yaptı.

Reşad el Alimi, Başkanlık Konseyi’nin gelecekte anayasaya aykırılık teşkil eden kararların nihai hükümlere göre yeniden gözden geçirilmesi talebine yanıt verme taahhüdünü yineledi. Ayrıca Başkanlık Konseyi üyelerinin, koşulları değerlendirme açısından yargıçlara duyduğu güveni ifade ederken, mevcut uzlaşıyı korumak ve mevcut aşamada yürütme makamlarının karşılaştığı yasal ve bilgi boşluklarını doldurmak için birlikte çalışmanın ve bu konuda gerekli tavsiyelerin sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre Başkanlık Konseyi başkanı ve üyeleri, yargı organlarının liderleriyle görüş alışverişinde bulundu. Aynı şekilde Yüksek Yargı Kurulu Başkanı Muhsin Yahya Talib’den koşullar, yargıç ve yargı kurumlarının sayısı ve çeşitli vilayetlerdeki varlıklarını artırma gerekliliği hakkında da bilgi aldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı toplantıda, hükümetteki ilgili makamlara, güvenliğin korunması ve gerekli operasyonel bütçelerin sağlanması da dahil olmak üzere yargının çalışmasının önündeki engelleri kolaylaştırmaları talimatı verdi. Alimi ayrıca ölen ve yaralanan yargı mensuplarının ailelerine saygı gösterilmesi, yürürlükteki yönetmelik ve kanunlara göre uygun görülen bakım ve iş disiplininin sağlanması talimatını verdi.

Toplantı öncesinde Yüksek Yargı Kurulu Başkanı Muhsin Yahya Talib Ebu Bekir ve kurul üyeleri olan Yüksek Yargı Kurulu Genel Sekreteri Yargıç Ali Atbuş Avad, Adli Teftif Kurulu Başkanı Yargıç Nazım Hüseyin Salim, Yargıç Sabah Ahmed Salih el-Alvani, Yargıç Abdulkerim Saad Şerif el-Numani ve Yargıç Muhammed Ali Abkar Kadiş anayasal yeminlerini etti.

Aynı şekilde Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcıları Yargıç Sahel Muhammed Hamza ve Yargıç Haydan Ceman Haydan, mahkemenin diğer üyeleri olan Yargıç Hazza Abdullah Aklan el-Yusufi, Yargıç Şefik Ahmed Zukri, Yargıç Fehim Abdullah Muhsin el-Hadrami ve Yargıç Muhammed Mehdi el-Avlaki ve ilk kamu avukatı görevine atanan Yargıç Fevzi Ali Seyf de yemin eden isimler arasındaydı.

Yemen Başkanlık Konseyi birkaç gün önce, ‘Yüksek Yargı Kurulu, Yüksek Mahkeme ve Adli Teftiş Kurulu da dahil olmak üzere’ yargıyla ilgili reform ve değişiklikleri onayladı.

Gözlemcilere göre ikinci kez uzatılan ateşkes, ‘Husi milislerle barış veya savaş mücadelesine hazırlanma yolunda’ konseyin ‘kurtarılan bölgelerdeki meşru kurumları yeniden inşa etmesi ve sivil ve askeri organların statüsünün yeniden düzenlenmesi için bir fırsat sunuyor.

Alimi’nin başkanlığını yaptığı konseyin 7 Nisan’da yönetimi üstlenmesinin ardından yayınladığı ilk başkanlık kararlarından biri, başsavcı atamaktı.

Yemen halkı, yargı alanındaki bu geniş reformlara ek olarak, özellikle görevleri ‘kuvvetleri tek komuta altında yeniden yapılandırmak ve organize etmek’ olan ortak güvenlik ve askeri komitenin kurulmasından sonra güvenlik ve askeri organlarda daha geniş reformlar bekliyor.


Editörün Seçimi

Multimedya