Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Cezayir’de Eski Maliye Bakanı Lukal Muhammed'e 6 yıl hapis cezası verildi

Cezayir’de Eski Maliye Bakanı Lukal Muhammed'e 6 yıl hapis cezası verildi

Lukal yolsuzlukla suçlanmıştı.
Perşembe, 11 Ağustos, 2022 - 09:30
Eski Cezayir Eski Maliye Bakanı Lukal Muhammed (Bakanlık)

Cezayir'de Sidi Muhammed Mahkemesi'nde mali ve ekonomik yolsuzluk dosyalarında uzman ceza mahkemesi yargıcı dün Eski Maliye Bakanı Lukal Muhammed'e 6 yıl hapis ve para cezası verdi. Ayrıca soruşturma hakiminin emriyle şahsa ait hacizli mülkün üzerindeki haciz kaldırıldı.

Ceza mahkemesi ayrıca kaçak sanık A.A.'yı 10 yıl hapis ve para cezasına çarptırdı. Mahkeme söz konusu şahsın tüm menkul ve hacizli mallarına el koyma kararı aldı.

Ekonomik ve Mali Ceza dosyası Savcısı 3 Ağustos'ta, eski Maliye Bakanı’nın tüm mallarına ve banka hesaplarına el konulmasının yanı sıra 10 yıl hapis ve 3 milyon dinar para cezası talep etmişti

Yerel gazete Eş-Şuruk ve diğer medya kaynaklarına göre savcının diğer sanıklar için talep ettiği cezalar 10 ila 5 yıl arasında değişiyor ve hacizli tüm mallara el konulmasını öngörüyor.

Yolsuzlukla Mücadele Adli Polisi 2 Aralık 2018'de, Lukal'in bir dizi banka yöneticisinin suç ortaklığıyla 30 milyar Cent rüşvet aldığını ortaya koydu. Muhammed Lukal ve beraberindekiler, haksız imtiyazlar vermek amacıyla makamı suiistimal etmek, kamu fonlarını çarçur etmek, yasal ve düzenleyici hükümlere aykırı anlaşma yapmak gibi ağır suçlamalarla itham edildi. Kurumlarca yapılan sözleşmelerden hukuka aykırı olarak faiz alınmasının yanı sıra nüfuzu kötüye kullanma, çıkar çatışması ve yasadışı kaynağın mülkiyetini devretmek veya gizlemek yoluyla kara para aklama suçlarıyla itham edildi. Cezayir’de söz konusu eylemler, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili kanun maddeleri kapsamında değerlendiriliyor.

Aynı mahkeme eski Aile ve Dayanışma Bakanı Cemal Veled Abbas'a da yolsuzluk suçlamasıyla ü yıl hapis ve para cezası verdi. Mahkeme ayrıca Veled Abbas'ın terör mağdurlarının fonlarının zimmete geçirilmesiyle ilgili yolsuzluk dosyasındaki tüm gayrimenkullerine ve taşınır mallarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verdi.

Sidi Muhammed Mahkemesi'ndeki mali ve ekonomik yolsuzluk dosyalarında uzmanlaşmış ceza mahkemesi hakimi ayrıca, Skikda Valisi Belhüseyin Fevzi hakkındaki yolsuzluk dosyasının değerlendirilmesini valinin sağlık sorunu nedeniyle 24 Ağustos'a kadar ertelemeye karar verdi. Bunun yanı sıra adli denetimde olan dava dosyasında sanıklardan birinin kayıp olması da dikkat çekti.

Dosya, Skikda şehri ile ilgili imzalanan anlaşmada suiistimallerin ortaya çıkması üzerine açıldı. Karar, ilgili makamlarca yürütülen güvenlik soruşturmaları sonucunda alındı. Skikda şehrine herhangi bir talimat olmaksızın umumi aydınlatma ve sokak direkleri tedarik etme anlaşmasının koşulları hakkında da soruşturma açıldı.


Editörün Seçimi

Multimedya