Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

IMF: Suudi Arabistan’ın bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olması bekleniyor

IMF: Suudi Arabistan’ın bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olması bekleniyor

Çarşamba, 17 Ağustos, 2022 - 16:30
Başkent Riyad (Şarku’l Avsat)

Uluslararası Para Fonu (IMF), kapsamlı ticaret yanlısı reformlar, petrol fiyatlarındaki keskin artış ve 2020’de pandemi kaynaklı resesyondan üretim gücünün toparlanması nedeniyle Suudi Arabistan’ın bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmasını bekliyor.

IMF’nin bugün yayımladığı Suudi Arabistan’a yönelik raporuna göre, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYİH) bu yıl yüzde 7,6 büyüme bekleniyor.

Raporda ayrıca, “İthal mallar için daha yüksek fiyatlara rağmen, Merkez Bankası ABD Federal Rezervi ile uyumlu politikayı sıkılaştırdığı için enflasyon 2022’de yüzde 2,8’de kalmaya devam edecek. Artan petrol dışı gelirler ve petrol ihracatından elde edilen yüksek gelirler sayesinde kamu maliyesi önemli ölçüde güçlenecektir” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu raporda, “Harcamaların petrol fiyatına paralel olarak artıp düşmemesi için petrol gelirlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, mali sürdürülebilirliği teşvik edecek ve daha önceki petrol kaynaklı canlanma ve çöküş döngülerine dönüşü engelleyecektir” denildi.

Daha yüksek petrol gelirlerine rağmen kamu harcamalarında kontrolü sürdürmenin önemine dikkat çekilen raporda, “Petrol dışı faaliyetlerden daha fazla vergi toplamak için vergi politikasında ve gelir idaresinde yapılacak iyileştirmeler, mali konsolidasyonun desteklenmesine yardımcı olacaktır” değerlendirmesi de yapıldı.

Raporda aynı şu ifadeler kullanıldı:

“Suudi Arabistan’ın egemen servet fonu Kamu Yatırım Fonu, yüksek getirilere ve daha fazla özel sektör katılımına odaklanmaya devam etmelidir. Yetkililerin 2030 Vizyonu politikalarını uygulamaya devam etmesi, ekonomiyi çeşitlendirmeye ve serbestleştirmeye yardımcı olacak ve böylece daha istikrarlı bir büyümenin yolunu açacaktır. Suudi Arabistan, iş ortamını iyileştirmek, yabancı yatırımları çekmek ve özel sektör istihdamı yaratmak için etkileyici adımlar atıyor. Yönetim ve işgücü piyasası reformu ile birlikte bu girişimler, iş yapmayı kolaylaştırdı.”


Editörün Seçimi

Multimedya