Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan’dan yenilenebilir enerji alanında yeni projeler

Suudi Arabistan’dan yenilenebilir enerji alanında yeni projeler

Pazartesi, 26 Eylül, 2022 - 10:45
Ulusal Yenilenebilir Enerji Programı, Krallığın enerji üretimindeki payını artırmayı hedefliyor. (Şarku’l Avsat)

Suudi Arabistan, yenilenebilir enerji üretimindeki payını artırma, Ulusal Yenilenebilir Enerji Programı hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor. Dün yenilenebilir enerji üzerinden elektrik üretilmesi yönünde beş yeni projenin başlatıldığı duyuruldu. Bunun Enerji Bakanlığı tarafından denetlenen Ulusal Yenilenebilir Enerji Programı projelerinin dördüncü aşaması kapsamına girdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Enerji Tedarik Şirketi’nin aktardığına göre toplam kapasitesi 3 bin 300 megavat olan bu projeler, üç rüzgar enerjisi, iki de güneş enerjisi projesini içeriyor.

Bu aşamadaki rüzgar enerjisi üretim projelerinin toplam kapasitesinin 1800 megavat olduğu belirtiliyor. Yanbu’da 700, el-Gat’ta 600, kuzey kesimlerinde ise 500 megavat kapasiteli projeler bulunuyor.

Günel enerjisi üretim projelerinin toplamda 1500 megavata ulaştığı, el-Henakiya’da 1100, Tubarcal’da da 400 megavat kapasiteli projelerin yürütüldüğü bildirildi.

Söz konusu projeler, ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için en uygun enerji karışımına ulaşma ve 2030 yılına kadar enerjinin yüzde 50’sini yenilenebilir kaynaklardan üretme hedeflerinin bir parçası olarak, Ulusal Yenilenebilir Enerji Programı kapsamında ortaya konuldu. 

Enerji ve Maliye Bakanlıkları geçtiğimiz ağustos ayında Suudi Arabistan Elektrik Şirketi’nin (SEC) Suudi Enerji Tedarik Şirketi’ndeki hisselerinin tamamı devlete ait olacak şekilde satın alınmasına yönelik tüm düzenlemeleri ve yasal prosedürleri tamamlanmıştı. Bu düzenlemeler, Bakanlar Komitesi tarafından onaylanan mali ve sistemsel reformların devamı niteliğinde, Elektrik Üretimi Yüksek Komitesi gözetiminde elektrik sektörünün yeniden yapılandırılması kapsamında kaydedildi.

Suudi Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz kasım ayında SEC’in Suudi Enerji Tedarik Şirketi’ndeki hisselerinin tümüyle satın alınması ve devlet mülkiyetine devredilmesi yönündeki tüm yasal prosedürleri onaylamıştı.

Suudi Enerji Bakanlığı, Suudi Enerji Tedarik Şirketi’nin çalışmalarıyla ilgili varlık, yükümlülük ve ticari sözleşmelerin reformlar kapsamındaki devrini açıkladı. Bu gelişmenin Krallığın Vizyon 2030 hedeflerine ulaşmanın yanı sıra sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve elektriğin verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

Gerekli elektrik enerjisi üretim projelerinin planlanması ve başlatılması, satın alım anlaşmalarının yapılması, sektörün ticaret ve hizmet pazarları ve uluslararası elektrik borsasının geliştirilmesi, şirketin amaçlarına ulaşmak için akaryakıt satın alımı ve üreticilere tedarikine odaklanılıyor.

Enerji Bakanlığı; yeni atılan adımlar ile optimal enerji karışımı, akaryakıtların çevreye uyum seviyelerinin artırılması, yerli ve yabancı yatırımların teşvik edilmesi, yerelleştirmenin artırılması, malzemelerin güvenirliğinin artırılması, maliyetlerin ise düşürülmesi hedeflerine ulaşılacağını bildirdi.

Ulusal Yenilenebilir Enerji Programı, Vizyon 2030 doğrultusunda yerel enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi ve Krallık'ta sürdürülebilir ekonomik istikrarın sağlanması ile tutarlı bir şekilde ilerletiliyor. Vizyon 2030, yenilenebilir enerji endüstrisinin kurulmasını, ülkenin karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yönelik taahhütlerinin yerine getirilmesi yönünde çalışılmasını ve böylece bu umut verici sektörün gelişiminin desteklenmesini kapsıyor.


Editörün Seçimi

Multimedya