Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan, BM’nin Yemen’de ateşkesi uzatma çabalarına verdiği desteği vurguladı

Suudi Arabistan, BM’nin Yemen’de ateşkesi uzatma çabalarına verdiği desteği vurguladı

Çarşamba, 28 Eylül, 2022 - 10:15
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in başkanlık ettiği, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın da katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısından bir kesit (SPA)

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında dün Cidde’deki Selam Sarayı’nda toplandı.

Toplantıda, Uluslararası Yemen Dörtlüsü tarafından yayınlanan ve İran destekli Husi milislerinin askeri takviyeleri ve Yemen’de ülke çapında devam eden ateşkesi baltalayan saldırıları nedeniyle kınayan bildirinin altı çizildi.

Dörtlü, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Elçisi Hans Grundberg’in ateşkesi uzatma ve tam olarak uygulanmasını sağlama çabalarına tam desteğini de vurgulamıştı.

Bakanlar Kurulu, Suudi Arabistan’ın Rusya-Ukrayna krizine son verecek siyasi bir çözüm bulmak ve savaşın etkilerini hafifletmek için insani düzeyde katkı sağlama çabalarına desteğini teyit etti.

Rusya ve Ukrayna hükümetlerinin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki arabuluculukla geçen hafta çeşitli milletlerden mahkumları serbest bırakma konusundaki işbirliğine övgüde bulundu.

Toplantının başında, son bir hafta içinde çeşitli ülke ve kuruluşlarla işbirliği bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan, uluslararası arenada yaşanan güncel gelişmelere ilişkin görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Bakanlar Kurulu, Suudi Arabistan'ın 77. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılımını ve oturum aralarında gerçekleştirilen ikili ve çok taraflı toplantıların sonuçlarını gözden geçirdi.

Toplantılar, Suudi Arabistan’ın küresel zorluklarla yüzleşmek için ortak uluslararası çalışmayı ve işbirliğini destekleme ve güçlendirme, halklar ve gelecek nesiller için gelecek vaat eden bir geleceği şekillendirmek için daha barışçıl ve adil bir dünya kurmaya yardımcı olacak inisiyatifler alma konusundaki istekliliğini yansıtmıştı.

Enformasyon Bakanı Vekili Dr. Macid el-Kasabi’nin toplantının ardından Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya bildirdiğine göre, toplantıda bölgedeki genel durum ve gidişat gözden geçirildi.

Toplantıda, Suudi Arabistan’ın Cenevre’deki İnsan Hakları Konseyi’nin 51. oturumu sırasında diyalog, işbirliği, hoşgörü ve asil değerlere ve diğer kültürlere saygı kültürünün teşvik edilmesinin önemini vurgulamasına atıfta bulunuldu.

Suudi Arabistan’ın, bu çeşitliliğin dünyanın tüm halkları için refah ve sürdürülebilir kalkınma sağlamanın anahtarı olduğuna inandığı vurgulandı.

Devletin, özellikle vatandaşların barınma ihtiyaçları ve onlara sunulan hizmetlerin kalitesi ile ilgili 2030 Vizyonu’nun program ve stratejilerine gösterdiği ilgi takdir edildi.

Belediye hizmetlerinin kalitesi ve kentsel peyzajı iyileştirmek, altyapıyı geliştirmek, doğal ve su kaynaklarının kullanımını optimize etmek ve 2030 yılına kadar yüzde 70 hedefine ulaşmak için ev sahipliği oranlarını artırmaya devam etme çabaları ele alındı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayınlanan son raporlara göre, Suudi Arabistan’ın 2022’nin ilk 7 ayında uluslararası turist varış oranlarında, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 121 artışla G20 ülkeleri arasında en ön sırada yer almasına övgüde bulunuldu.

Bunun, Suudi vatandaşlarına iş olanakları sağlayan ve dünya ile iletişim kurmak için kültürel bir köprü oluşturan turizm sektöründeki niteliksel sıçramaların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Şura Meclisi’nin gündemindeki konular da dahil olmak üzere Ekonomi ve Kalkınma İşleri Konseyi, Siyasi ve Güvenlik İşleri Konseyi, Bakanlar Kurulu Genel Kurulu ve Bakanlar Kurulu Uzmanlar Kurulu’nun kararları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı ile Arap Birliği Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü (ALECSO) arasında işbirliğini öngören mutabakat zaptı hakkında karşı tarafla görüşmesi ve imzalaması için Kültür Bakanı’na yetki verildi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile Çin Ticaret Bakanlığı arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğini içeren mutabakat zaptı konusunda görüşmesi ve imza atabilmesi için Yatırım Bakanı yetkilendirildi.

Suudi Arabistan hükümeti ile Hong Kong Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi hükümeti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı ile ilgili görüşmek ve imzalamak üzere Yatırım Bakanı’na yetki verildi.

Suudi Arabistan Krallığı hükümeti ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında Riyad’da bölgesel ofis kurulması ve fonun kapasite geliştirme alanında desteklenmesini öngören mutabakat zaptı hakkında tartışması ve imzalaması için Maliye Bakanı’na yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile Fas Sağlık Bakanlığı arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını görüşmesi ve imzalaması için Sağlık Bakanı’na yetki verildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında ülkenin iç işlerine ilişkin birtakım kararlar da alındı.


Editörün Seçimi

Multimedya