Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Yurtdışındaki Mısırlı Kadınların Eğitimi programının önemi

Yurtdışındaki Mısırlı Kadınların Eğitimi programının önemi

Cumartesi, 1 Ekim, 2022 - 13:15
Göçmenlik ve Yurtdışındaki Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Bakanı Suha Cundi, Yurtdışındaki Mısırlı Kadınların Eğitimi programının ilk grubundan çok sayıda katılımcıyı kabul etti. (Mısır Bakanlar Kurulu Başkanlığı Facebook sayfası)

17 farklı ülkede ikamet den 25-50 yaş aralığında 75 Mısırlı kadın, Göçmenlik ve Yurtdışındaki Mısırlılardan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Ulusal Eğitim Akademisi tarafından Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı himayesinde düzenlenen ‘Yurtdışındaki Mısırlı Kadınların Eğitimi’ programının ilk mezunları oldu.

Program, Mısır’ın kadınların ekonomik refahlarının sağlanması ve güçlendirilmelerinin yanı sıra işgücü piyasasında onlara bir yer ve fırsat verilmesini garanti eden bir şekilde, kadınların yeteneklerini, bilgilerini ve becerilerini geliştirme stratejisinin bir parçası olarak, dünyanın çeşitli ülkelerindeki Mısırlı kadınlara yönelik düzenlenen programlar arasında bir ilk oldu.

Göçmenlik ve Yurtdışındaki Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Bakanı Suha Cundi dün, Ulusal Eğitim Akademisi İcra Direktörü Reşa Rağıp ve programa katılan birçok katılımcıyı ağırladı. Bakan Mısırlı kadınları yurt dışında eğitmeye yönelik bir dizi konuyu içeren programın olağanüstü içeriğine övgüde bulundu. Söz konusu program, kişisel ve liderlik becerileri, medya ve halkla ilişkiler, Mısır tarihi, kimliği ve kültürünün yanı sıra, kamu bilinci ve ulusal güvenlik konuları dahil olmak üzere, güçlü bir ulusal bilincin oluşmasına katkıda bulunan ve yurtdışındaki Mısırlı kadınların anavatanları ile olan ilişkisini artıran konuları içeriyor. Bakan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yurt dışındaki Mısırlı kadınların katılımıyla programın belirgin yansımalarını hissettim. Bu durum, programın bilimsel ve eğitimsel yaklaşımına olumlu tepkileriyle de teyit edildi. Sizler Yurtdışındaki Mısırlı Kadınların Eğitimi programı ile harekete geçirilen bir umutsunuz. Her birinizin büyük bir geleceği var, oluşturduğunuz enerjilerden ülke yararına faydalanmak için Göç Bakanlığı olarak çalışacağız.”

Ulusal Eğitim Akademisi İcra Direktörü, Yurtdışındaki Mısırlı Kadınların Eğitimi ilgili olarak, devletin Mısırlı kadınların yeteneklerini, bilgilerini ve becerilerini geliştirme ve güçlendirme stratejisi kapsamında, Ulusal Eğitim Akademisi tarafından yurt dışındaki Mısırlılar için finanse edilen ilk grup olduğunu söyledi. Programın ikinci grubunun adaylarının belirlenmesine yönelik görüşmelerin video konferans aracılığıyla gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Ayn eş-Şems Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Dr. Samiye Hadır, Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada Yurtdışındaki Mısırlı Kadınların Eğitimi’ne övgüde bulunarak, programın Mısır devletinin Mısırlı kadınlara olan ilgisini gösterdiğini ve devletin, gerek yurtiçinde gerekse yurt dışındaki Mısırlıların ihtiyaçlarını anladığını ve bu ihtiyaçları karşıladığını teyit eden önemli bir mesajı temsil ettiğini vurguladı.

Yurtdışındaki Mısırlı kadınların oldukça önemli rolleri bulunduğunu, Mısır’ın yumuşak gücünün bir parçası olduklarını, ülkelerinin çıkarları için çalışabileceklerini belirterek onların ülkenin elçileri olarak gören Hadır, Mısırlı kadınların bilgiye, öğrenmeye ve sorumluluk alma yeteneklerine olan arzuları ile öne çıktığını belirtiyor. Hadır ayrıca kapsamlı eğitimleri içeren Yurtdışındaki Mısırlı Kadınların Eğitimi programı ile bu imkanların kursiyerlerin ülkeye faydasının maksimize edilmesi ve böylece onlardan birçok alanda ve yönde faydalanılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sosyoloji profesörü diğer yandan, bu tür eğitimlerin yurtdışındaki Mısırlı kadınları anavatanlarına bağlamak için çalıştığını ve anavatanlarına bağlı olmalarını sağladığını ayrıca içerdiği farkındalık ve liderlik programları da dahil olmak üzere kadınların yabancılaşmamaları için onlara pozitif enerji verdiğini, bunun yurt dışındaki kadınların faydasına olduğunu ve içinde bulundukları toplumdaki diğer kadınların seviyesinden düşük olmadıklarını hissettirdiğini söyledi.


Editörün Seçimi

Multimedya