Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

İki çocuğun ölümü Mısır Sağlık Bakanlığını eczanelerde iğne yapılması konusunda düzenleme yapmaya sevk etti

İki çocuğun ölümü Mısır Sağlık Bakanlığını eczanelerde iğne yapılması konusunda düzenleme yapmaya sevk etti

Sağlık Bakanlığı, hastaların yararına olacak şekilde eczacıların haklarını korumak için çağrıda bulunduklarını belirtti.
Çarşamba, 30 Kasım, 2022 - 10:45
Mısır'da yanlış enjeksiyonun kurbanları olan ‘İman ve Secde’ adlı iki kız kardeşin medyada dolaşan fotoğrafı

Son günlerde Mısır'da ‘eczanelerde enjeksiyon’ sorunu ve bunu düzenleyecek mekanizmaların oluşturulmasına yönelik artan çağrılar üzerine Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı harekete geçti. Bu gelişme, Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı Dr. Halid Abdulgaffar'ın Mısır Genel Eczacılar Sendikası ile koordinasyon içinde ‘eczanelerde enjeksiyon’ sorunlarını çözmek için organize mekanizmalar kurulacağı açıklamasından sonra gerçekleşti. Bu mekanizmaların, sağlık ekiplerinin becerilerini geliştirmek, ‘kas içi ve damar içi’ enjeksiyonların bilimsel ve doğru yöntemleri konusunda eğitmek, bu konuda kanunları ve bakanlık kararlarını eczacı haklarının korunmasını garanti altına alacak ve hastaların tedavi görmelerini kolaylaştıracak şekilde gözden geçirmek amacıyla da oluşturulması istendi.

Söz konusu direktifin sahada uygulaması ve bir tür eczanelerde enjeksiyon organizasyonu olarak Sağlık Bakanlığı, valiliklerdeki tüm sağlık müdürlüklerine genelge gönderdi. Direktifte, eczacıları bu eğitim paketi konusunda eğitmeye hazırlık olarak ‘Güvenli Enjeksiyonlar’ ve ‘Akut Anafilaksi Yönetimi’ ve ‘Temel Yaşam Desteği’ gibi birçok kurs almak üzere her tıbbi departman için bir koordinatör hekim atanması istendi. Genelgede adayların 24 saat içinde gönderilmesi şartıyla ‘meselenin acil olduğu’ kaydedildi.

Eczanelerde enjeksiyon sorunu, ‘İman ve Secde’ adlı iki kız kardeşin hayatını kaybetmesiyle ortaya çıktı. İskenderiye'deki bir eczanede enjeksiyondan önce test edilmeyen bir ilaç (bir antibiyotik) verildikten sonra kız kardeşler kendilerini hasta hissettiklerini ifade ettiler. Hastaneye kaldırılan kız kardeşler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son haftalarda Mısır kamuoyunu meşgul eden olayla ilgili açılan bir soruşturma kapsamında bir eczacı ve olaya tanık olan eczane çalışanı,  iki çocuğu kasten iğne ile yaralayarak ölümlerine yol açmakla suçlanarak Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Yetkililere göre yaşana bu olayın ardından Mısır Eczacılar Genel Sendikası, üyelerinden, eczanelerinde her türlü enjeksiyon yapılmasını önlemelerini istedi. Yetkililer, bu istek ile sendikanın okları üzerinden çekmek istediğini ifade etti.

El-Minufiye Valiliği Eczacılar Alt Sendikası Başkanı Dr. Mustafa Selam, bakanlık kararıyla ilgili olarak Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı'nın Eczacılar Genel Sendikası ile koordineli bir şekilde sorunların çözümüne yönelik organize mekanizmalar (eczanelerin içinde enjeksiyon yapmak) oluşturma duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz. Genel Sendika ve bağlı sendikalar kararı aldılar ve şu anda açıklanan eğitim mekanizmalarını öğrenmek için kararı inceliyorlar” dedi.

Selam, "Karar, Mısırlı eczacıların, eczacıları yasal hesap verebilirliğe maruz kalmaktan korumak için harekete geçme taleplerine bir yanıt. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın konunun ciddiyetini anladığını gösteriyor" dedi. Selam ayrıca, eczacıların sürekli eczacılık eğitimi kapsamında düzenli kurslarda enjeksiyon yapmak üzere eğitildiklerini ve söz konusu mekanizmanın, bakanlık rehberliğinde uygulama için bir mekanizma olacağını belirtti. Sendika Başkanı, İskenderiye olayının tekrarlanmaması için kamu yararına olacak şekilde sendikada veya hastanelerin içinde bu konuda eğitim olanaklarının geliştirileceğini ve kurs yerlerinin belirleneceğini ifade etti.


Editörün Seçimi

Multimedya