Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları Geliştirme Fonu’nun yeni stratejisi onaylandı

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları Geliştirme Fonu’nun yeni stratejisi onaylandı

Çarşamba, 30 Kasım, 2022 - 14:45
Suudi Arabistan İnsan Kaynakları Geliştirme Fonu logosu. (SPA)

Suudi Arabistan Ulusal Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu, İnsan Kaynakları Geliştirme Fonu’nun (HADA) işgücü piyasasındaki değişikliklere ve zorluklara yanıt verecek, gelişmeleri takip edecek, sektörlere ilişkin ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alacak ve ulusal kadrolara yönelik eğitim, istihdam ve güçlendirme destek programları geliştirecek yeni stratejisini onayladı.

HADAF Genel Müdürü Turki el-Cavini, “Yeni strateji, bilge liderliğin özlemlerine ulaşmak için ulusal insan sermayesinin gelişimine, sürdürülebilir istihdamı desteklemeye ve özel sektörü yerelleştirmeye katkıda bulunacaktır” dedi.

Cavini, yeni stratejinin ilgili makamların ulusal kadroların eğitimini, istihdamını ve güçlendirilmesini destekleme, işgücü piyasasında rekabet güçlerini ve etkinliklerini artırma çabalarıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

Fonun işgücü piyasasındaki değişikliklere ayak uydurmak için insan kaynakları sistemi ve özel sektörle entegre çalıştığını belirten Cavini açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yeni strateji üç ana hedefe dayanıyor. Bunlar işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun insan kaynaklarının gelişimini desteklemek, işler için arz ve talep arasındaki uyumun etkinliğini artırmak ve işgücü piyasasına girmek veya bu pazarda kalmakta zorluklarla karşılaşan gruplar için sürdürülebilir istihdam sağlamaktır.”

Cavini yeniden tasarlanan programların da rehberlik, eğitim ve güçlendirme olmak üzere üç ana eksende toplandığını söyledi. Amacın eğitim destek programı, işbaşı eğitim programı, e-eğitim, mesleki rehberlik, iş eşleştirme, gelir desteği, güçlendirme ve iş arayanlara yardım olduğu bilgisini verdi.

Yeni strateji, pazar ihtiyaçları arasındaki uyumu ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri destekleyecek, ulusal işgücünün beceri ve üretkenliği arasındaki boşluğu kapatacak ve ulusal kadroların özel sektör kuruluşlarında çalışma etkinliğini ve katkısını artıracak.

HADAF, vatandaşların eğitimini, istihdamını ve güçlendirilmesini sağlamak ve tüm ekonomik faaliyetler, sektörler ve mesleklerdeki işletmeleri desteklemek için çeşitli girişimler ve programlar sunuyor.

Ayrıca gençlerin yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için söz konusu programları geliştirmeye, iyileştirmeye ve bunlardan yararlananların sayısını artırmaya devam etmeyi hedefliyor.


Editörün Seçimi

Multimedya