Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan yerel sanayiyi korumak ve ihracatlarını savunmak için yeni bir çalışma başlattı

Suudi Arabistan yerel sanayiyi korumak ve ihracatlarını savunmak için yeni bir çalışma başlattı

Cumartesi, 3 Aralık, 2022 - 10:15
Suudi Arabistan, ulusal ürünlerin rekabet gücünü artırmayı ve sanayi sektörünü canlandırmayı hedefliyor (SPA)

Suudi Arabistan, yerel sanayiyi zararlardan korumayı ve ihracatını uluslararası ticaret anlaşmalarının prosedürlerine karşı savunmayı amaçlayan yeni bir çalışma başlattı

Dün açıklanan ‘uluslararası ticarette ticari işlemler’ sistemi, 27 maddeden oluşuyor ve 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nce uygulanacak sistem, Suudi Arabistan’ın uluslararası taahhütlerine, özellikle anti-damping, sübvansiyon, telafi edici tedbirler ve önleme anlaşmalarına uygun olarak, incelemeler yapmak ve tedbirler uygulamayı içeriyor.

Sistem, dampingi, normal ticaret sürecinde benzer bir ürünün normal değerinden daha düşük bir fiyata Suudi Arabistan’a ihraç etmek olarak tanımlarken, anti-damping soruşturmasına tabi ürünlerin dampingli ithalatını tanımlıyor. Ayrıca, yerel endüstriye zarar verme tehdidi veya gelişmekte olan yerel endüstrinin önündeki engelleri kaldırıyor.

Suudi Arabistan Şura Konseyi üyesi Fadıl Ebu el Ayneyn konuyla ilgili Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, ülkesinin 2030 Vizyonu’na uygun olarak, yerli ürünlerin rekabet edebilirliğini sağlamak, yatırımları çekmek, sanayi sektörünü canlandırmak ve yeni iş kolları yaratmak için bu sistemi yayınlayarak ticari sektördeki yasal yapısını tamamlamayı amaçladığını söyledi. Yerel endüstrilerin, gerçek fiyatlarıyla kıyaslanamayacak kadar düşük fiyatlara satılan yabancı ithalat nedeniyle haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını ifade eden Ayneyn, bir ticaret dampingi süreci olarak sınıflandırılabilecek olan Suudi ihracatının küresel rekabet güçlerini ve pazara kolay girişlerini sınırlayan korumacı önlemlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Her iki durumda da bunun ulusal sanayilere zarar vereceğini ve sektördeki yatırım akışlarını sınırlayacağına dikkati çeken Ayneyn, bunun Suudi Arabistan'ın sanayi sektörünü güçlendirmeye ve kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik hedefleri üzerindeki doğrudan etkisine işaret etti ve yeni sistemin çıkarılmasını uluslararası ticaret operasyonlarının yasal olarak ele alınmasını gerekli kıldığını bildirdi.

Açıklamasında, Suudi pazarının organize damping operasyonlarından zarar gördüğünü ve hükümetin çabalarına rağmen yasal sistem ve mevzuatın bulunmamasının bununla başa çıkma kabiliyetini sınırladığını dile getiren Ayneyn, en önemlisi petrokimya ürünleri olan Suudi ürünlerine karşı açılan çok sayıda damping ve korumacılık davasının, uluslararası ticaret konularında bir sistemin ve işleyen bir mekanizmanın varlığını gerektirdiğini söyledi.

Yetkili, yeni getirilen sistemin yerel sanayilerin yanı sıra genel olarak sanayi sektörü ve ulusal sanayilerde yatırım akışı ve genişleme üzerinde önemli bir etkisinin olacağını kaydetti.


Editörün Seçimi

Multimedya