Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Buhari: Suudi Arabistan, Lübnan’a yardım etmeye hazır ve Lübnan’ın üzerine düşeni yapmasını bekliyor

Buhari: Suudi Arabistan, Lübnan’a yardım etmeye hazır ve Lübnan’ın üzerine düşeni yapmasını bekliyor

Salı, 6 Aralık, 2022 - 09:30
Suudi Arabistan’ın Beyrut Büyükelçisi Velid Buhari, Lübnanlı işadamlarından oluşan bir heyete arabuluculuk ediyor (Şarku’l Avsat)

Suudi Arabistan’ın Beyrut Büyükelçisi Velid Buhari, ülkesinin Lübnan’a yardım etmek istediğini vurguladı. Ayrıca Lübnan’ın Suudi Arabistan’a yapılan kaçakçılık operasyonlarıyla başa çıkmasını ve ihracat için uluslararası standartlara uymasını beklediğini belirtti.

Buhari, Lübnan-Suudi Arabistan İş Konseyi’nden bir heyet ile yaptığı görüşmede, Riyad’ın iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ekonominin en iyi durumda olmasını beklediğini belirtti. Bununla birlikte Riyad’ın, Lübnan’ın Suudi Arabistan’a yönelik sistematik kaçakçılık operasyonlarıyla, özellikle de uyuşturucu kaçakçılığıyla başa çıkmasını ve Lübnan ürünlerini Suudi Arabistan’a ve diğer Körfez ülkelerine güvenli bir şekilde ihraç etmesine izin veren uluslararası standartlara uymasını bekliyor. Buhari zorluklara rağmen önümüzdeki dönemin, Lübnanlıların acılarını hafifletmeye, güvenlik, barış ve refah içinde yaşamalarına yardımcı olacak şeyler getireceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Buhari ülkesinin yakın zamanda Riyad’da düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi Konferası’nda duyurulan, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Umman da dahil olmak üzere Arap ve Arap olmayan ülkelerde 27 milyar dolar değerinde yatırım yapmayı amaçlayan 6 Suudi şirket kurma girişimine işaret ederek, “Suudi Arabistan verimli performansta, plan ve projelerde, liderlikte, yolsuzlukla mücadelede, anlamlı ve etkili küresel ortaklıklar kurmaya odaklanan 2030 Vizyonu’na uygun benzeri görülmemiş tarihi bir devrim yaşıyor” diye ekledi.

Lübnan Ekonomi Kuruluşları Başkanı Rauf Ebu Zeki görüşmede, “Suudi Arabistan, Lübnan’ı her düzeyde desteklemede tarihi rol oynamıştır. Ülkenin devamlılığında ve zor zamanların aşılmasında her zaman kilit faktör olmuştur” dedi. Ayrıca, Suudi Arabistan-Lübnan ilişkilerindeki mevcut durumun düzeltilmesinin hızlandırılması ve Suudi Arabistan’ın Lübnan’daki belirli taraflarca maruz kaldığı suiistimallere son verilmesi gerektiğini vurguladı.


Editörün Seçimi

Multimedya