Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

BAE’den temiz enerjiye 43 milyar dolar

BAE’den temiz enerjiye 43 milyar dolar

Pazartesi, 16 Ocak, 2023 - 12:30
BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui (AFP)

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, petrol piyasasıyla ilgili birçok faktörün 2023’te petrol fiyatlarının ana itici gücü olduğunu söyledi. Çin'in ‘Sıfır Kovid’ politikasına son vermesi, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervini yeniden doldurma kararı, deniz yoluyla taşınan Rus petrol ürünlerine uygulanan yaptırımlar ve küresel enflasyonun devamı gibi faktörlerin fiyatları yukarı çekebileceğine dikkat çekti.

Mezrui, açıklamasında şunları söyledi:

“Küresel durgunluk ve Çin'in petrol talebindeki düşüş, Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki enerji ticaretinin yeniden başlaması gibi fiyatları olumsuz etkileyebilecek başka faktörler de var. Diğer yandan 2022’nin sonunda kaydedildiğine göre BAE'de tamamlanmış ve yapım aşamasında olan, 159 milyar dirhem (43,2 milyar dolar) değerinde büyük çevre dostu 11 enerji projesi mevcut. BAE'nin 2021 yılında temiz ve çevre dostu enerji üretim hacmi 7035,75 megavata ulaştı.”

Bu gelişmelerin ülkesinin temiz enerji alanındaki çabalarını yansıttığını dile getiren Mezrui, BAE'nin yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının karışımını hedefleyen, ilk entegre enerji stratejisi olan Ulusal Enerji Stratejisi 2050’ne atıfta bulundu. Bu kapsamda ekonomik ihtiyaçlar ile çevresel hedefler arasında bir denge sağlanmasının ve önümüzdeki 30 yılda diğer yakıt kaynaklarına bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

BAE Haber Ajansı'na (WAM) göre ülkesinin yenilenebilir enerji sektörünü sürdürmek ve çevreyi korumak için sürdürülebilir kalkınma sürecindeki en son yenilikleri benimsediğini belirten Mezrui, Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını onaylayan ilk ülkelerden biri olduğuna işaret etti.

Enerji ve Altyapı Bakanlığı’nın önümüzdeki 50 yıl için enerji sektörünün geleceğini çizmeye başladığını belirten Mezrui, temiz enerjinin gelecekteki enerji karışımının önemli bir parçası olduğunu vuruladığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Temiz enerjinin katkısı 2021'de enerji karışımının yüzde 19,63'üne, yenilenebilir enerjinin katkısı da yüzde 12'sine ulaştı. Barışçıl nükleer enerjinin ülkedeki enerji karışımına katkısı 2021'in sonunda yüzde 7,55'e yükseldi. Enerji arzındaki küresel kesintiler, enerji güvenliği sorunlarına yol açtı. Böylece ülkenin enerji gereksinimlerinin karşılanması için yerelde mevcut olan en ucuz kaynakların kullanılmasına odaklanılırken aynı zamanda petrol dışı sektör ihracatında artış kaydedildi.”

BAE'nin güneş enerjisi için büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Bakan, güneş enerjisi maliyetlerindeki düşüşün ülkenin enerji güvenliğini ve rekabet gücünü ekonomik ve karşılanabilir bir şekilde artıracağına işaret etti. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının hem enerji güvenliğinin rekabetçi bir şekilde sağlanmasını hem de 2050’ye kadar iklim tarafsızlığı hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacağını ekledi.

Barakah Nükleer Enerji Santrali’nin çevre dostu enerji kaynaklarına geçiş sürecinde en önemli yenilikçi enerji projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan aynı zamanda enerji sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasını hızlandıracağını, sürdürülebilir kalkınmanın, enerji güvenliği ve istikrarının temel dayanağı olacağını da sözlerine ekledi. Zira dört tesisin yılda tam olarak faaliyete geçmeleri akabinde karbon emisyonunu 22,4 milyon ton azaltacağı bilgisini verdi.


Editörün Seçimi

Multimedya