Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Fas Krallığı’nın arabulucusu Benalilou yönetim hakkındaki şikayetleri inceliyor

Fas Krallığı’nın arabulucusu Benalilou yönetim hakkındaki şikayetleri inceliyor

Cumartesi, 28 Ocak, 2023 - 11:00
Muhammed Benalilou, kamu idareleri ve kurumlarının daimi temsilcileriyle toplantı düzenledi. (Şarku’l Avsat)

Fas’ta vatandaşların şikayetlerini dinleyen arabulucu Muhammed Benalilou, rehberlikle ilgili şikayet dosyalarında adalet meselesinin öncelikler arasında yer aldığını ve bu konuda gelen şikayet sayısının 807'ye ulaştığını söyledi. İş sektörü ile ilgili şikayetlerin ise 954 ile ilk sırada yer aldığını belirterek seçimle başa gelen belediye ve meclisler konusunda ise 443 şikayet olduğunu aktardı.

Benalilou, kamu idarelerinde özür kültürünü harekete geçirmek için bir yasama mekanizması oluşturulması ve idarenin müşterileriyle ilişkisinin değerlendirilmesi için bir kontrol listesi oluşturulması çağrısında bulundu. ‘Daha adil bir anlaşma için 20 yıllık ortak eylem’ sloganıyla düzenlenen ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının daimi muhatapları ile yapılan iletişim toplantısında konuşan Benalilou, kurumun, idarenin ziyaretçileriyle ilişkilerinde yetersiz bulduğu ve bunun kamu hizmetlerinin kalitesini etkilediğini düşündüğü idari uygulama ve davranışların tespit edildiğini kaydetti.

Arabulucu, kurumun bu konuda ‘hükümet yapısının değişmesinden kaynaklanan yönetim güçlükleri gibi eski ve yeni dengesizliklerin genel olarak geçtiğimiz yıl kaydedilenlerin üzerinde durduğunu, yazışma, şikayet ve taleplere yanıt verme hakkı (393 yazışma cevapsız kaldı) veya yanıtın formalitesine dayalı bir yönetim kültürünün yaygınlığı ile ilgili dengesizlikler olduğunu’ ifade etti. Benalilou, gayrimenkul ve inşaat alanıyla ilgili dengesizliklerin yanı sıra kabul koşulları, idari hizmetlerin sunulacağı alanda ilgi eksikliği, kent dokusu adil örgütlenme ilkesinin ihlal edilmesi ve toprakların yönetimi ile ilgili şikayetlerin imar belgelerinin geçerliliğin devam ettiğine işaret etti. Kamulaştırılma prosedürleriyle ilgili sıkıntıları vurguladı. Benalilou açıklamasında idare ve kamu hukukuna mensup kişiler aleyhine verilen kararların uygulanmamasına ilişkin dengesizliklerin yanı sıra sağlık sigortası ve emeklilik sistemindeyaşanan sosyal koruma konusundaki dengesizliklere dikkat çekti.

Yönetimin performansına ilişkin hususlarda ise bu yıl içerisinde üç önemli dengesizliğe dikkat çekildi. Bu dengesizlikler idari yerelleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesinde yavaşlık, kararnamelerin ve örgütsel kararların çıkarılmasındaki engeller ve mekansal adaletin ortadan kaldırılmasındaki gecikme olarak sıralandı.


Editörün Seçimi

Multimedya