Amr Musa, Şarku'l Avsat'a konuştu: Saddam Kuveyt’ten sonra Suriye’yi işgal edecekti

Amr Musa Şarku'l Avsat'a konuştu: Yara henüz iyileşmedi ve Irak'ın düşüşünün arkasında siyasi yanlış hesap var

Amr Musa (Getty Images)
Amr Musa (Getty Images)
TT

Amr Musa, Şarku'l Avsat'a konuştu: Saddam Kuveyt’ten sonra Suriye’yi işgal edecekti

Amr Musa (Getty Images)
Amr Musa (Getty Images)

Kıdemli diplomat Amr Musa ile yapılan görüşme, her zaman canlı bir tarihin köşelerini aydınlatan detaylar taşıyor. Musa, ister Mısır diplomasisinin başında olduğu on yıl (1991-2001) ister Arap Birliği Genel Sekreteri olduğu fırtınalarla dolu başka bir on yıl (2001-2011) olsun, onlarca yıldır Arap siyasetinin gidişatının yapıcısı ve tanığıydı. Amr Musa, Şarku’l Avsat ile yaptığı bu röportajda, ABD'nin Irak'ı işgalinden (2003) yirmi yıl sonra, zamanın penceresinden bakıyor. “Yaraları henüz iyileşmedi” dediği o belirleyici olay, işgale giden yola ve bu nedenle Arap yapısını etkileyen çatlaklara yansıyor. Politikacının becerisi ile diplomatın bilgeliğini, bir entelektüelin akılcılığı ile Arap vatandaşının coşkusu ve acısını karıştırarak olayı yeniden okuyor.
Amr Musa, ABD'nin Irak'ı işgaliyle ilgili hatıralarında, olayların gelişimini doğru okumak için gerekli gördüğü bir önceki işgalden, Irak'ın Kuveyt'i işgalinden (1990-1991) yola çıkıyor. Bu işgal, “Saddam Hüseyin'in yayılmacı projesi hakkındaki gerçeği ortaya çıkardı. Arap sistemi açıkça dengesizdi ve Saddam'ın yayılmacı emellerine bir Arap kılıfı oluşturmak için çekmeye çalıştığı ülkeler arasında bile bir şüphecilik durumu yaydı. Bunların başında Mısır geliyordu” dedi.
Musa, Kuveyt'i özgürleştirmek için kurulan Arap ve uluslararası ittifakın “bölgenin güvenliği konusunda yeni bir gerçeklik oluşturduğuna ve Saddam'ın emellerine son verdiğine” inandığını ifade ediyor. Musa bu emellerin “Kuveyt'le sınırlı kalmadığını, Baas hareketinin hakimiyetine bağlı nedenlerle genişleme planının bir sonraki durağının Suriye olduğunu ve siyasetçilerle diplomatlar arasında Baas'ın daha sonra tüm Körfez ülkelerine doğru hareket edeceğine dair ortak varsayımlar bulunduğunu” vurguladı.

Derin dönüşümler
Musa, Kuveyt'in işgalinden ABD'nin Irak'ı işgaline kadar olan dönemin getirdiği bazı değişiklikler karşısında duraksıyor ve şöyle diyor: “11 Eylül 2001 olayları, ‘o sırada Irak rejiminin okuyamadığı’ bu dönüşümlerin ön saflarında yer aldı. Söz konusu olay ABD politikasının gidişatını değiştirdi ve ABD'yi güç kullanımına başvurmaya yöneltti.”
Arapların ABD işgalinden önceki durumun ciddiyetinin ne kadar farkında olduğu konusunda Musa, “Arap karar merciinin önünde net bilgiler vardı. Hatta ABD'nin işgali tamamlamaya hazırlandığı, Iraklı muhalif liderlerin ABD ile koordinasyon içinde olduğu gibi bilgiler kamuoyuna da yansıdı. Arap istihbarat servisleri de bu yönde faaliyet gösteriyordu” ifadelerini kullandı.
“Saddam Hüseyin'in o dönemde bağımlı hale geldiğini ve Washington'ın askeri müdahalesini gerçekleştirmeyeceğine inandığını düşünüyorum. Bu garip bir konu. Bir halkın ve kadim bir ülkenin kaderi için bir risk” ifadelerini kullanan Musa, buna mukabil “Arap liderlerinin çoğunun ya Saddam'ın kaderini umursamadıkları ya da onun başına gelecekleri hak ettiğini gördükleri ve bekledikleri de açıktı” dedi.

Cehennemin kapıları
ABD işgalinden kaçınmaya çalışmak için ‘zamana karşı yarışta’ Arap Birliği Genel Sekreteri olarak oynadığı rol hakkında, “Bu konudaki kararın Washington'da çoktan alındığını” gördüğünü söyleyen Musa “O gergin atmosferde, Arap Birliği rolünden ve kapsamlı Arap çıkarlarını savunma misyonundan kaynaklanan mülahazalara göre hareket etti. Birçok uluslararası medyada yer alan ünlü bir açıklamamda dedim ki, Irak'ın işgali cehennemin kapılarını açacaktır.”
İkinci yol, işgalden 14 ay önce harekete geçmekti. Ocak 2002'de Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile “Irak'ın kitle imha silahlarına veya nükleer reaktörlere sahip olmadığının doğrulandığı” ve Irak'ın herhangi bir şekilde hedef alınmasını önlemek için uluslararası müfettişlerin ziyaretlerini sürdürme ihtiyacının vurgulandığı bir toplantıda bir araya geldim. Saddam bana, “Amr kardeş, senin milliyetçiliğine ve Araplığına ve Irak'a karşı komplo kurmayacağına güveniyorum” dedi. O sırada kendisine (Saddam'a) bu mesajı (Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olmadığı mesajını) Arap Birliği Genel Sekreteri sıfatıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne ileteceğimi söyledim. O dönemde BM Genel Sekreteri Kofi Annan'dı. Saddam bana “Irak adına konuşmaya yetkin var” dedi.
Musa'nın dediği üçüncü yol, ABD’liler dünya kamuoyunu savaş kararına hazırlama yolunda ilerlerken, 2002 sonbaharında durumu kurtarmak için bir dizi Arap ve uluslararası istişarelerin ve hamlelerin uygulanmasına dayanıyordu. Musa, “Bu çabalar sayesinde tehlikeyi bitirmeyi değil savuşturmayı başardık” diyor.
19-20 Mart 2003 gecesi işgal başladığında Arap Birliği içindeki atmosferle alakalı olarak Musa şunları söyledi: “Arap Birliği Konseyi benim isteğim üzerine daimî toplantı halindeydi ve işgal günü biz de farklı duygularla gelen haberleri takip ediyorduk. Direniş haberi orada bulunanlarda heyecan uyandırırken, Irak Enformasyon Bakanı Muhammed Said es-Sahaf'ın açıklamaları onları güldürdü. Ancak hepimiz olanların, Bağdat'ın düşmesinden yaklaşık iki hafta sonra olan tek bir kadere yol açacağını hissettik.”
Musa, ABD'nin Irak'ı işgalinden bahsederken Haziran 1967'deki gerilemenin yıldönümü olarak anılmasının nedeni hakkında şunları söylüyor: “Aralarındaki ortak nokta siyasi hesap hatası. 1967'deki yanlış hesap, Ekim 1973 savaşı için iyi bir hazırlık ve planlamayla giderildi. Oysa Saddam Hüseyin davasındaki siyasi yanlış hesap baştan beri mevcuttu.”

ABD askerleri, 14 Nisan 2003'te rejim devrildikten sonra Saddam Hüseyin'in resmiyle Bağdat havaalanında (AFP)

Irak'ın ‘kaçırılması’
Arap Birliği eski Genel Sekreteri, işgalin ardından Irak'ın içine girdiği ‘topyekûn kaos durumuna’ değinerek, bunun “Irak'ı kaçırma planı olduğundan emin olduğunu” ifade etti. Musa, “Benim için kesin olan şey, Irak'ı kaçırma ve Arap kimliğini elinden alma girişiminin, Irak'ın içinden ve Irak'ın komşularından bazı siyasi unsurların ellerinde güç ve zulümle gerçekleştiğidir. Burada İran'ı kastediyorum. Irak'ın başka bir Irak haline gelmesi ve İran'ı Irak'tan güçlendirmek büyük bir stratejik hataydı” dedi.
“Iraklıların işgalden sonra karşılaştıkları ilk şey kimlik oldu. Arap birliği o dönemde, Irak'ın tüm bileşenlerinin ilk kez bir araya getirilmesinde çok önemli bir rol oynadı” diyen Musa bu bağlamda, o dönemde tartışılan Irak anayasasında Arap kimliğini korumak için yaptığı kişisel müdahaleyi hatırlıyor. “Irak'ın Arap yüzünü koruma” konusundaki siyasi akımları ve mezhepsel eğilimleri ne olursa olsun “Irak'ın yeni liderleri” ile koordinasyon sağlamadaki başarısı ve “hepsinin Arap aidiyetini kabul ettiğini ve onu reddetmenin veya yok etmenin çıkarlarına olmadığına inandıklarını” kaydediyor.
Amr Musa, “ABD işgalinin yaralarının” 20 yıl sonra iyileşip iyileşmediği konusunda ise kararlı bir şekilde, “Kesinlikle hayır” yanıtını veriyor. “Irak, kurumlarının yıkılmasına ve bileşenlerinin yırtılmasına maruz kaldı ve yeniden inşa etmek için zaman gerekiyor. Irak bugün net bir yolda ilerliyor ve ciddi bir reform arzusu var. Bu reformun temel direklerinden biri de kendisini Arap dünyasının bir parçası olarak görmektir.”
Musa, “21. yüzyılın değişikliklerine uygun ve ortak çıkarlara dayalı yeni bir Arap milliyetçiliği vizyonu sunma” çağrısında bulunuyor. Musa, “Gördüğüm şey, sona geldiğimiz ve duyguların, tezahüratların, sloganların ve sokak ajitasyonunun geçmişte kaldığı, geleceğin ortak çıkar ve Arap vatandaşlarının koşullarında reform ve iyi yönetim gibi sütunlara dayanması gerektiğidir. İyi yönetimin yokluğu, Arap dünyasını yaratıcı kaos yaratmak için verimli bir zemin haline getirdi.”
Arap Birliği'nin eski Genel Sekreteri, Batı ile İran arasındaki mevcut gerilimler ışığında Irak işgalinin bölgesel olarak tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusunda şunları söylüyor: “Siyasi yanlış kararlar aynı sonuçlara yol açar. Birinin aynı hataları yapıp olumlu sonuçlar beklemesi düşünülemez.”
“İran şimdi mercek altına alındı ​​ve İsrail hükümetinin ve aynı yönde hareket eden bazı çevrelerin İran'a müdahale çağrıları var” diyen Musa, ABD'nin Irak'ı işgalinden çıkan dersin “herkes için halen geçerli” olduğuna inandığını ifade ederek, “Yine de herkes için iyidir. Yani hiçbir hükümdarın veya devletin gücünü abartmaması ve zor kullanarak kibirden kaçınılması gerekir. Büyüklerle oynamak tehlikelidir ve kararlılık anlarında, yalnızca anavatanınızdaki ve bölgenizdeki genel kabul sizi koruyacaktır” dedi.
Musa sözlerine şöyle devam etti: “İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı davranışı kabul edilemez. İranlıların dört Arap başkentini yönetmekten bahsetmeleri Araplara karşı kabul edilemez bir hakarettir ve şimdiye kadar kimse bunun için özür dilemedi. Tahran'dan yönetilecek beşinci bir Arap başkenti olacağını düşünmüyorum.”
Musa, ABD'nin Irak'ı işgalinden 20 yıl sonra bölgesel ve uluslararası arenayla ilgili olarak şunları söylüyor: “Gelmekte olan bir soğuk savaş var. Bir Batı-Rusya savaşı, bir ABD-Çin savaşı ve çeşitli savaşlar. Arap ülkeleri şu anda küresel siyasi ağırlık açısından zayıf. Biz daha büyük bir küresel hareketin, Küresel Güney (Global South) hareketinin parçası olmalıyız. Bu yolda yanımızda Hindistan, Brezilya ve diğer ülkeleri bulacağız. Bu da bu grupların henüz olgunlaşma aşamasında olduğunu gösteriyor.”Cezayirliler cuma gecesi başlaması beklenen sağanaklardan endişeli

Cezayirliler şiddetli yağışların büyük kayıplara yol açmasından korkuyor. (Reuters)
Cezayirliler şiddetli yağışların büyük kayıplara yol açmasından korkuyor. (Reuters)
TT

Cezayirliler cuma gecesi başlaması beklenen sağanaklardan endişeli

Cezayirliler şiddetli yağışların büyük kayıplara yol açmasından korkuyor. (Reuters)
Cezayirliler şiddetli yağışların büyük kayıplara yol açmasından korkuyor. (Reuters)

Cezayir’in orta ve doğu kesiminde yaşayanlar, iki çocuğun ölümüne ve mülklerin yanı sıra kamu hizmetleri ve altyapıda büyük kayıplara neden olan sellerden sonra Tipaza (merkez) ve uzak doğudaki el-Tarf valiliklerinde yağması beklenen şiddetli yağışların sonuçlarından korkuyor.

Meteoroloji hizmetleri cuma günü yaptığı açıklamada, Cezayir'in kuzey eyaletlerinde şiddetli yağış yaşanacağını ve miktarın özellikle ülkenin doğusundaki Bordj Bou Arreridj, Setif, Mila, Constantine ve Guelma valiliklerinde santimatre başına 20 ila 40 mm arasında değişmesinin beklendiğini bildirdi. Aynı miktarın uzak doğuda Tunus sınırına kadar olan Souk Ahras, Oum el-Buaci, Batna, Khenchela ve Tebessa valiliklerinde de görüleceği kaydeidldi. Şarku’l Avsatın edindiği bilgilere göre açıklamada ayrıca söz konusu yağışlar, Cezayir'in batı ve doğu merkezinde yer alan Tipaza, Ain Defla, Blida, Medea, Algiers, Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou ve Bejaia valiliklerini de etkisi altına alacak.

Ülkede cuma gecesi dokuzdan başlayarak cumartesi öğleden sonra üçe kadar, Tlemcen (en batı), Ain Temouchent, Oran, Mostaganem ve Chlef valiliklerinde 20 ila 40 milimetre arasında değişen ve 50 milimetreyi aşabilecek dolunun eşlik ettiği şiddetli gök gürültülü fırtınalar bekliyor. Sidi Bel Abbes, Mascara, Saida, Gilizan, Tiaret, Tissemsilt (batı) ve Kuzey Djelfa’nın (güney) da yağışlardan etkilenmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin bazı bölgeleri, 24-25 Mayıs tarihleri arasında şiddetli yağışlara ve vadilerde sel baskınlarına yol açan sağanak yağışlara tanık oldu.

Guelma'da (500 km doğu) evinin yakınında yağmur sularına kapılan yedi yaşında bir kız çocuğu ve Tipaza'da (50 km batı) bir oyun parkındakidokuz yaşında bir erkek çocuğu yaşamını yitirdi. .

İçişleri ve dayanışma bakanları, evlerde ve kamu tesislerinde de büyük hasara yol açan selden etkilenen bölgelere yaptıkları ziyaretlerde selden etkilenenleremaddi yardım yapılacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçen haftaki felaketin sonuçlarına ilişkin raporunda, vadilerden gelen sularının bastığı yollarda trafiğin kesildiği ve sivil savunmanın Guelma'daki Sibous bölgesinde suyla dolan inşaat atölyelerinde çalışan bölgelerden 30 kişiyle irtibat kurulamadığı bildiirldi. Al-Taref vilayetinin Basbas bölgesinde de mahsur kalan çiftçilerin kurtarıldığı kaydedildi.


Moritanya’da muhalefetten vatandaşların öldürülmesinden sorumlu olanların cezalandırılması çağrısı

Moritanya muhalefeti protestolarını sürdürüyor. (Şarku’l Avsat)
Moritanya muhalefeti protestolarını sürdürüyor. (Şarku’l Avsat)
TT

Moritanya’da muhalefetten vatandaşların öldürülmesinden sorumlu olanların cezalandırılması çağrısı

Moritanya muhalefeti protestolarını sürdürüyor. (Şarku’l Avsat)
Moritanya muhalefeti protestolarını sürdürüyor. (Şarku’l Avsat)

Moritanya'nın önde gelen muhalefet partileri yaptıkları açıklamada, ‘vatandaşlara işkence uygulayanların ve öldürenlerin en ağır cezalara çarptırılması çağrısı yaptılar. Şarku’l Avsat’ın DPA'dan aktardığı habere göre bu konuda sorumluluğu bulunan güvenlik görevlilerine yaptırım uygulanması talep edildi. İlerleme için Güçler Birliği, Reform ve Kalkınma için Ulusal Meclis (Tevasul), İlerici Halk İttifakı, Birlik ve Demokrasi için Cumhuriyetçi Cephe partilerinin yanı sıra Demokratik Güçler Bloğu ve Sağ Parti tarafından ortak bildiri yayınladı.

Sz konusu partiler ayrıca ‘kamu ve özel mülkiyete yönelik saldırı ve tahribatla yüzleşme’ çağrısında bulundu.

Başkent Nuokşot polis tarafından tutuklandıktan sonra halen ‘bilinmeyen’ koşullar altında ölen bir vatandaşın ailesi, kurbanın ölüm nedenlerini belirlemek üzere ülkeye getirilen Faslı doktorunnihai adli tıp raporunu almadan defin işlemlerini gerçekleştirmeyeceklerini bildirdi.

Şarku’L Avsat’ın edindiği bilgilere göre lümü protestolara ve ayaklanmalara yol açan Moritanyalı genç Ömer Job’un ailesi cuma günü yaptığı açıklamada ‘gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması’ konusundan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Nuakşot Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı yaptığı açıklamada ‘Ömer Job adlı gencin cesedinin muhafaza edilmesine ilişkin yasal sürecin sona erdiğini ve ailesinin gerekli düzenlemeleri yaparak oğullarını defnedebileceğini’ bidirmişti.

Ömer Job’ın ölümünün soruşturulması talebiyle düzenlenen protestolar sırasında, ülkenin güneyindeki Buki kentinde bir gösterici polisin açtığı ateş sonucu ölmüştü. İçişleri Bakanı, göstericinin kentteki polis karakolunu basmaya çalışırken öldüğünü açıklamıştı.

Öldürülen gösterici Muhammed Amine’nin ailesi, çocuklarının ölüm nedenini ve koşullarını belirten resmi bir rapor talep ediyor.

Muhalefet partileri ayrıca yetkililere ülkenin içinde bulunduğu krizin ciddiyetini değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Bu bağlamda siyasi partiler arasında güvenin yeniden tesis edilmesi ve kurumların düzgün işleyişinin sağlanması amacıyla seçimlerin uzlaşıya dayalı bir şekilde tekrarlanması talepleri yinelendi.

Partiler Seçim Komisyonunun feshedilmesini ve seçim sisteminin kabul edilebilir bir zeminde kapsamlı bir reforma tabi tutulmasını isteyerek seçim sürecinin başından sonuna kadar hile ve yolsuzluklarla dolu olduğunu hatırlattılar. Söz konusu partiler daha önce yaptıkları açıklamalarda son yasama, bölgesel ve belediye seçimlerini hileli olarak nitelendirerek sonuçları kabul etmemişti.


Sudan’da ateşkesin sona ermesinin ardından şiddetli çatışmalar başladı

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan çatışmalar sonucunda Hartum'un güneyinden dumanlar yükseliyor (AFP)
Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan çatışmalar sonucunda Hartum'un güneyinden dumanlar yükseliyor (AFP)
TT

Sudan’da ateşkesin sona ermesinin ardından şiddetli çatışmalar başladı

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan çatışmalar sonucunda Hartum'un güneyinden dumanlar yükseliyor (AFP)
Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan çatışmalar sonucunda Hartum'un güneyinden dumanlar yükseliyor (AFP)

Sudan'ın başkenti Hartum dün Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile başkente takviye kuvvet getiren Sudan ordusu arasındaki ateşkesin bozulmasının ardından ağır silahlarla şiddetli çatışmalara sahne oluyorken, ABD çatışmanın her iki tarafına da yaptırımlar uyguladı.

Görgü tanıkları, başkentin batısındaki Omdurman’da ve el-Lamab bölgesinde ‘radyo ve televizyon binasının çevresinde top atışları’ duyduklarını söyledi.

Şiddetin daha da artması olasılığı varken ordu dün, Hartum'un merkezindeki operasyonlara katılmak için takviye kuvvetler getirdiğini duyurdu. Gözlemciler, ordunun yakında HDK’ya büyük bir saldırı başlatmayı planladığını ve bu nedenle Cidde'deki müzakerelerden çekildiğini düşünüyor.

Sudan Silahlı Kuvvetleri resmi sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sudan ordusu dün Suudi Arabistan ve ABD liderliğindeki arabulucuları karşı tarafı ateşkes ve ateşkes şartlarını uygulamaya ikna etme çabalarını sürdürmeye çağırdı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, ABD'nin önceki gün Sudan'a uyguladığı yaptırımların savaşan güçleri değil Sudan halkını etkilediğini söyledi. Sadık savaşın başlangıcından bu yana yaptığı ilk basın açıklamasında, yaptırımların savaşan tarafı değil halkı etkilediğini ifade ederek, Sudan'ın yaptırımlara ilişkin tutumundan bahsetti.


Mısır’ın kuzeyinde bir trenin tuk tuk ile çarpışması sonucu 6 kişi öldü

3 tekerlikli tuk tuk (Arşiv-AFP)
3 tekerlikli tuk tuk (Arşiv-AFP)
TT

Mısır’ın kuzeyinde bir trenin tuk tuk ile çarpışması sonucu 6 kişi öldü

3 tekerlikli tuk tuk (Arşiv-AFP)
3 tekerlikli tuk tuk (Arşiv-AFP)

Mısır’da güvenlik ve sağlık kaynakları, ülkenin kuzeyindeki Buheyre’de bir yük treninin 3 tekerlekli küçük bir araçla (Tuk Tuk) çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaynaklar, kazada iki kişinin daha yaralandığını ve gerekli sağlık hizmetinin alınması için Buheyre Hastanesine nakledildiğini ifade etti.

Reuters’a konuşan kaynaklar, kazanın tuk tukun Buheyre’deki hemzemin geçitten yanlış zamanda geçmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.


Gazze Şeridi: Masumların, karnı açların mezarlığı

Yardımın azaltılması yönündeki adımlar, Gazze halkına daha çok zarar verecek / Fotoğraf: Meryem Ebu Dakka- Independent Arabia
Yardımın azaltılması yönündeki adımlar, Gazze halkına daha çok zarar verecek / Fotoğraf: Meryem Ebu Dakka- Independent Arabia
TT

Gazze Şeridi: Masumların, karnı açların mezarlığı

Yardımın azaltılması yönündeki adımlar, Gazze halkına daha çok zarar verecek / Fotoğraf: Meryem Ebu Dakka- Independent Arabia
Yardımın azaltılması yönündeki adımlar, Gazze halkına daha çok zarar verecek / Fotoğraf: Meryem Ebu Dakka- Independent Arabia

İzzeddin Ebu Ayşe

Gazze Şeridi mahallelerinde hüküm süren ekonomik kriz, daha fazla açlığı, yoksulluğu ve hayal kırıklığını peşinde getiriyor.

Zira uluslararası kuruluşlar, bu yoksul bölgeye yaptıkları yardımları ve gıda yardımlarını azaltıyor. Bu durum insani bir felaketi işaret ediyor. 

Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatları, Gazze Şeridi'ne yardım sağlamaya devam edemeyeceklerini açıklarken, ABD ise Filistinlilere yaptığı aylık mali katkıyı kesti. 

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yoksullara ve Gazze hükümeti çalışanlarına tahsis edilen Katar hibe fonlarının girişini engelleyerek durumu daha da kötüleştirdi.

Değişen öncelikler ve fon kaynaklarının kıtlığı nedeniyle, birçok ülke yardım ve insani krizlere hızlı müdahale alanında çalışan uluslararası ve yerel kuruluşlara yönelik mali yardımlarını durdurdu. 

Gıda güvensizliği, yoksulluk ve işsizlik oranlarında artış kaydedilirken ekonomi uzmanları ise yardımın azaltılması yönündeki adımların Gazze halkına daha fazla zarar vereceğini vurguluyor.

Bu adımların sonuçları, gıda yardımı ile bağlantılı olduğu için Filistinlilerin hayatlarında etkisini hızla gösteriyor. 

BM, art arda ve ani kesintileri uluslararası fonlardaki düşüşe, değişen bağışçı önceliklerine ve küresel ekonomik krize bağlıyor.

Ancak geçen yıl kaydettiği uyarılarda bu krizleri odak alan BM, nüfusun koşullarını önemli ölçüde iyileştirmeye çalışmıştı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'deki yoksullara yönelik gıda yardımını ilk durduran kuruluş oldu.

Ardından gelen BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise önümüzdeki ağustos ayı sonuna kadar yararlanıcılara gıda yardımı yapamayacağını açıkladı. 

Uluslararası kaygı

Temel gıda ve acil yardım hizmetlerini destekleyen BM kurumlarının karşı karşıya kaldığı fon kriziyle ilgili endişelerini dile getiren BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, şu aaçıklamada bulundu:

Fon sağlanmadığı taktirde Filistinlilere yönelik gıda yardımını bırakmamız gerekecek. Tüm ülkeler Gazze halkına acil fon sağlamaya teşvik ediliyor olsa da, bağışçı desteği önemli ölçüde azaldı. Bu, hayati hizmetleri sürdürmek için acil bir önceliktir. Hükümetler ödeme yapmadığı taktirde, insani açıdan ve belki de güvenlik hususunda ciddi derecede sorunlar ile karşı karşıya kalacağız. Şiddet döngüsünün dışında kalmak için fonlar gereklidir. 

Dünya Bankası Batı Şeria ve Gazze Ülke Direktörü Stefan Emblad de"Kasvetli bir döneme giriyoruz, zirâ Gazze halkı hala yabancı bağışçılara bağımlı halde. Yerli finansman kaynakları bulunmuyor. Yaşam standartları yükseltilmediği, kamu mali hesaplarının sürdürülebilirliği iyileştirilmediği, işsizlik anlamlı bir şekilde azaltılmadığı taktirde insani açıdan ve güvenlik hususunda risk ile karşı karşıya kalacağız. Gazze'de gıda güvensizliği artıyor, ekonomik gerileme yüksek, hayat pahalılığı insanları yoruyor, nitekim durum vahim. Her üç kişiden ikisi yemek bulmakta zorlanıyor, bu oldukça endişe verici. Haziran ayının başında Gazze ekonomisi, azalan fon nedeniyle milyonlarca dolar kaybedecek" şeklinde konuştu. 

En çok etkilenen UNRWA 

UNRWA'nın medya danışmanı Adnan Ebu Hana, ajansın 10 yıldır mali kriz içinde olduğunu söyledi.

Ancak bütçeyi daha fazla kısamayacaklarını, mali açık nedeniyle hizmetlerinin bir kısmını durdurmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Hibeleri azaltma kararının tüm BM kurumları için geçerli olduğunu, ancak sadece gönüllü bağışlara bağlı olması dolayısıyla UNRWA'nın statüsünün daha hassas olduğunu belirten Adnan Ebu Hana, yaklaşık 1,2 milyon kişinin bulunduğu Gazze'deki gıda yardım fonlarını hala karşılayamadıklarına dikkat çekti. 

Miktarın çok büyük ve şok edici olduğunu söyleyen Adnan Ebu Hana, hangileri olduğunu belirtmediği birkaç ülkenin finansmanı durdurduğuna değindi.

Yalnızca "Finansmanı durdurma kararının büyük ve tehlikeli neticeleri olacak" ifadelerini kullanmakla yetindi. 

Filistinlilerin adımları 

Söz konusu gelişmelerin ardından Filistin Otoritesi ise Gazze'yi kurtarmak için harekete geçti.

Bu gelişmelerin getireceği risklerden kaçınmak için çeşitli taraflarla diyaloglar kurduğunu açıklayan Başbakan Muhammed İştiyye, "Kriz farklı yönleriyle etki edecek. Artan yoksullukla sınırlı kalmayıp elektriği de etkileyecek" vurgusunda bulundu. 

İştiyye'nin açıkladığına göre, ABD gerek Gazze gerek ise Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki yardımını durdurdu.

Bu miktarın 300 milyonu UNRWA, 200 milyonunun ise Filistin'e yardım için olduğu biliniyor. 

Filistinli kalkınma işleri uzmanı Nihad Ebu Guş, Gazze'ye yönelik hibelerin durdurulması ve azaltılması kararlarının Filistinlilerin hayatlarında etkisini hızla göstereceğini, zirâ gıda ile bağlantılı olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda gıda güvensizliği, yoksulluk ve işsizlik oranlarının artacağını, elektrik sektörünün de bundan etkileneceğini, neticede gerek Filistin Otoritesi, gerek ise Gazze hükümetine bağlı çalışanların maaşlarının düşeceğini de sözlerine ekledi. 

Ayrıca Guş, "Gazze'de kaydedilen, insani felaket sınırlarını aşarak korkunç bir insanlık dramı boyutuna ulaşan ekonomik baskılar ve azalan hizmetler neticesinde vatandaş yoksullaşacak, hayatını sürdüremez hale gelecektir. Bağışçılar bu kararları alarak aslında halkın yoksullaşmasına yol açıyor. Sonrasında olacaklar hesaplanmıyor. Uluslararası toplum ise Gazze'yi destekleme sorumluluklarından kaçıyor. Nüfusun ayda 40 milyon dolara ihtiyacı var, dolayısıyla sektörün uluslararası toplum üzerindeki yükü çok düşük. Bu, diğer ülkelere yapılan hibelerle asla kıyaslanamaz" şeklinde konuştu.

Fon kaynaklarının kıtlığının ve değişen önceliklerin ikna edici bir neden olmadığına, bunun bağışçıları değiştirerek önlenebileceğine değinen Nihad Ebu Guş, "Bu siyasi nitelikte bir mesele. Bir caydırıcılık denklemi kurulu. Bu bizi güvenlik zafiyeti dahil olmak üzere tehlikeli sonuçlara götürüyor" diye vurguladı.

 

Independent Arabia


Binlerce Sudanlı Mısır sınırında tutsak kaldı

Bir önceki hafta sonuna kadar vize başvuru sayısı 7 bine ulaştı / Fotoğraf: AFP
Bir önceki hafta sonuna kadar vize başvuru sayısı 7 bine ulaştı / Fotoğraf: AFP
TT

Binlerce Sudanlı Mısır sınırında tutsak kaldı

Bir önceki hafta sonuna kadar vize başvuru sayısı 7 bine ulaştı / Fotoğraf: AFP
Bir önceki hafta sonuna kadar vize başvuru sayısı 7 bine ulaştı / Fotoğraf: AFP

Mısır makamları 25 Mayıs'ta, Mısır sınır noktalarından Sudanlılar için geçici seyahat belgeleriyle seyahat etmeyi durdurma kararı aldı.

Bu belgeler, 15 Nisan'da Hartum'da çatışmaların patlak vermesinden bu yana pasaportu olmayan Sudanlı çocuklar, kadınlar, hastalar ve 16 yaşın altındaki erkeklerin Mısır'a girmelerinin tek yoluydu.

Kapılarda mahsur kalanların bir kısmına göre, Mısır makamları, yanlış evrak ve sahte belge ibraz edilmesiyle ilgili gerekçelerle belgelerle girişi durdurdu.

Ancak sınır noktasında adını vermeyi reddeden Mısırlı bir kaynak şunları söyledi:

Ülke yetkilileri, Sudanlıların belgeleriyle ilgili işlemleri geçici olarak askıya aldı ve yeni kontrollerle eski duruma tekrar geçilecek.

Aşırı kalabalık

Seyahat belgelerinin iptali sadece çocuklar, kadınlar ve hastalar için değil, geçen günlerde Mısır'a girmek için Sudan'ın kuzeyindeki Halfa kentine gelen çok sayıda 17 ila 49 yaş arası erkekler için de geçerliydi. Bu grup, Mısır Konsolosluğundan vize almıştı.

Grubun bir kısmına göre, bazılarının vize alması bir aydan fazla sürdü, ancak yeni gelişmelerle birlikte Mısır'a geçiş birçokları için bir hayal haline geldi.

Hartum'daki Stratejik Araştırma Merkezi'nde kriz yönetimi ve müzakere uzmanı Emin İsmail Meczub, giriş vizesinin alınmasındaki gecikmenin nedenleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

Bu, Mısır tarafının giriş, ikamet ve Sudan tarafı ile koordineli olarak çalışmayı düzenlemesine yönelik konsolosluk prosedürlerinin sonucudur.

Zor koşullar

Halfa kentindeki aktivist Hatim Yusuf, vizenin alınmasındaki gecikmenin sebebini ise şöyle ifade etti:

Mısır tarafı günde 200 pasaport almayı taahhüt etmişti ama acil sağlık vakaları ve sırasını bekleyen hastalar olduğunu bile bile bu sayıyı önce 60'a, ardından 10 pasaporta indirmeye başladı ve bu durum çok büyük bir yığılmaya yol açtı. Oteller ve evler Halfa kentine gelen çok sayıda insanı barındıramadı, bu nedenle okullar, devlet kurumları ve camiler onları almaya hazırlandı. Ancak sorun şu ki, işlemler, kendi merkezinden kaydı açan Mısır Konsolosluğu tarafından düzenlenmiyor. Geçen hafta sonuna kadar vize başvuru sayısı 7 bine ulaştı ve şimdi Halfa'da 27 günü tamamladık. Geçen Mayıs'ın 7'sinde başvuran ilk grup için çalışmalar devam ediyor.

Krizden yararlanmak

Giriş belgelerini almak için bazılarının yaşını taklit eden bir dizi dolandırıcı ortaya çıktı ve bu da Mısırlı yetkililerin prosedürlerini sıkılaştırmasına yol açtı. 

İnsan hakları aktivisti Nermin Taha, bu sorunun insani boyutunu şöyle aktardı:

Konsolosluk yetkilileri Mısır'a girmek isteyen Sudanlılara yardım etmek için muazzam çaba sarf ettiğinden, Mısır hükümetinin sağladığı kolaylıklar harikaydı. Mısır Kızılayı da hasta ve yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Ancak kriz tüccarları, Mısır makamlarının seyahat belgesini iptal etmenin yanı sıra, eskisi kadar hızlı bir şekilde vize vermekten vazgeçmesinde büyük rol oynadı. Bu, Mısır'a girmek için acil ihtiyaç içinde olduğunu ibraz eden dolandırıcıların yasal olarak girmek isteyen binlerce kişiye zarar vermesi anlamına geliyor. Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, ülkesinin 150.000 Sudanlıyı kabul ettiğini ve uzun yıllardır 5 milyon Sudanlı'nın Mısır'da yaşadığını ifade etti, ayrıca memnuniyetle karşıladığı binlerce Sudanlının girişini kolaylaştırmak için hâlâ hatırı sayılır çabalar sarf ediyor. Diğer yandan, Sudanlıların sınır kapılarında ve Halfa kentindeki mağduriyetlerinin azaltılmasına yönelik çözümlere ilişkin olarak su ve ilaç eksikliği giderilmelidir. Bu maddelerin eksikliği nedeniyle sınırlarda oluşan ölüm riskini azaltmak için sorumlu makamlarla iş birliği kurulmalı ve sağlamak için bu alanlarda gönüllü girişimler oluşturulmalıdır.

 

Independent Arabia 


Lübnan Başbakanı Mikati'den Hizbullah'a "silahlı tatbikat" tepkisi

AA
AA
TT

Lübnan Başbakanı Mikati'den Hizbullah'a "silahlı tatbikat" tepkisi

AA
AA

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah'ın ülkenin güneyinde 21 Mayıs'ta yaptığı silahlı tatbikatı kınadığını ve "devlet içinde devleti" kabul etmediğini söyledi.

Lübnan hükümeti medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati Euronews'e yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın ülkenin güneyinde 2 hafta önce gerçekleştirdiği silahlı tatbikata ilişkin eleştiride bulundu.

Lübnan devletinin kimsenin hegemonyası altında olmadığını kaydeden Mikati, "Devlet içinde devlet varlığını kabul etmiyoruz. Ülkenin egemenliğine dokunacak uygulamaları ilk eleştiren benim." ifadelerini kullandı.

Mikati, Hizbullah'ın ülkenin güneyinde yaptığı silahlı tatbikatı kınadığını belirtti.

"Hizbullah'ın silahları" konusunun çözümünün yalnız hükümetin elinde olmadığını aktaran Mikati, bu konuda Lübnan'da kapsamlı ve tam bir mutabakata ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Mikati ayrıca, "Hizbullah'ın, silahlarını ülke içinde kullanılmasına asla izin vermeyeceğim. İsrail'in Lübnan topraklarını işgaline direnme konusunda hükümetimin programına bağlıyım." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın askeri tatbikatı

Hizbullah, 21 Mayıs Pazar günü, Lübnan'ın güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Hizbullah'ın etkin olduğu Nebatiye'nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanılmıştı.


Mısır'da kum fırtınası nedeniyle 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Toz fırtınası sırasında (Şarku'l Avsat)
Toz fırtınası sırasında (Şarku'l Avsat)
TT

Mısır'da kum fırtınası nedeniyle 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Toz fırtınası sırasında (Şarku'l Avsat)
Toz fırtınası sırasında (Şarku'l Avsat)

Mısır'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

El-Yevm Es-Sabi (Yedinci Gün) gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Menufiye ilinin Şüheda ilçesinde fırtına nedeniyle büyük bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu içerde bulunan 73 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı.

Eş-Şarkiyye ilinin El-Kurin ilçesinde de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binadan düşen taş parçasının isabet ettiği 61 yaşındaki bir vatandaş öldü.

İsmailiyye kentinde de 43 yaşındaki bir kadın, ikamet ettiği evin duvarının şiddetli fırtına nedeniyle üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mısır Yerel Kalkınma Bakanlığı, perşembe günü, ülkede hayatı olumsuz etkileyen fırtına sebebiyle acil durum ilan etmişti.

Bakanlıktan aynı gün yapılan açıklamada, başkent Kahire'deki 6 October Köprüsü'ndeki bir reklam panosunun devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 3 aracın kullanılmaz hale geldiği duyurulmuştu.

Hava tahminlerine göre, ülkede etkili olan şiddetli rüzgar ve kum fırtınasının gün sonunda etkisini kaybederek, cumartesi günü ise hava şartlarının normale dönmesi bekleniyor.


Sisi, ABD ile yakın stratejik ortaklıktan gurur duyduğunu belirtti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi, Kahire’de ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ı kabul etti (Mısır Cumhurbaşkanlığı)
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi, Kahire’de ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ı kabul etti (Mısır Cumhurbaşkanlığı)
TT

Sisi, ABD ile yakın stratejik ortaklıktan gurur duyduğunu belirtti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi, Kahire’de ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ı kabul etti (Mısır Cumhurbaşkanlığı)
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi, Kahire’de ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ı kabul etti (Mısır Cumhurbaşkanlığı)

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin ABD ile yakın stratejik ilişkisinden ve yıllardır süren ortaklığından gurur duyduğunu ifade etti. Sisi’nin bu açıklamaları, Mısır’a iki günlük bir ziyarette bulunan ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ı (Cuma) kabulü sırasında geldi. Jill Biden’ın Mısır’da eğitimi desteklemek için ABD yatırımlarını ele alması planlanıyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Ahmed Fehmi tarafından yapılan açıklamaya göre Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin eşi İntisar es-Sisi, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda (Cuma) Jill Biden’ı kabul etti. Fehmi, Cumhurbaşkanı Sisi ve eşinin, ABD Başkanı Joe Biden’a selamlarını ilettiği Federal Başkanlık Sarayı’nda (Kahire’nin doğusunda) Jill Biden’ı karşıladığını da sözlerine ekledi.

First Lady Biden’ın Sisi’ye selamlarını ileterek, karşılama ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Kahire’deki ABD Büyükelçiliği’nden Perşembe akşamı yapılan açıklamada, “Mısır, Jill Biden’ın bir hafta süren ve bölgedeki dört ülkeyi kapsayan turunun ikinci durağı” denildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada Jill Biden’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yaptığı ziyaretler sayesinde, ABD’nin bölgedeki ortaklıkları güçlendirme ve ortak öncelikleri teşvik etme taahhüdünün teyit edileceği vurgulandı. Büyükelçilik, “Jill Biden, Mısır ziyareti sırasında kadın ve genç figürlerle bir araya gelecek. Eğitim girişimlerini desteklemeye ve ekonomik fırsatları artırmaya yönelik ABD yatırımlarına ışık tutacak” açıklamalarında bulundu.


Tunus'tan Türkiye ile güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı

Tunus polisi (AA)
Tunus polisi (AA)
TT

Tunus'tan Türkiye ile güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı

Tunus polisi (AA)
Tunus polisi (AA)

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, ülkesinin Türkiye ile derin ve güçlü ilişkileri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı yaptı.

Tunus İçişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Faki, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

İki ülke arasında ortak öneme sahip alanlardaki mevcut işbirliği yollarının ele alındığı görüşmede Tunus İçişleri Bakanı Faki, ülkesinin Türkiye ile derin ve güçlü ilişkileri olduğunu belirterek, iki ülke arasında güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve bunun geliştirilmesi yollarının ele alındığı kaydedildi.