Batı müziği Arap müziğini nasıl özgürleştirdi?

Batı sanatında, ister filmlerde ister şarkılarda olsun, sansür politikaları bulmak zor

Sanatsal yaratıcılık artık sadece şarkı ve ilahi söylemeye odaklanmıyor
Sanatsal yaratıcılık artık sadece şarkı ve ilahi söylemeye odaklanmıyor
TT

Batı müziği Arap müziğini nasıl özgürleştirdi?

Sanatsal yaratıcılık artık sadece şarkı ve ilahi söylemeye odaklanmıyor
Sanatsal yaratıcılık artık sadece şarkı ve ilahi söylemeye odaklanmıyor

Eşref el-Hassani
Çağdaş Arap müziği, son 20 yılda, resmi kurumların ulusal müzik üretimiyle ilişkilerindeki zayıflığı göstermesine katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda kendisini besleyen ve damarlarına yeni kan pompalayan varoluşsal bir dönüşüme tanık oldu.
Bu, onu müzik prodüksiyon blogunda prestijli ve derin bir konum haline getiren bazı Arap müzik projelerine yaptığı olağanüstü katkı sayesinde oldu.
Nitekim, yerel desteğin müzisyenlere ve şarkıcılara empoze etmeye çalıştığı çeşitli profil oluşturma ve ilahi veya şarkı söyleme biçimlerinin üstesinden de bu sayede gelindi.
Bu nedenle bazı araştırmacılar, Arap müzisyenlerin diğer ifade biçimlerine açılmasında dış desteğin önemli rol oynadığını düşünüyor ve bu dönüşümün, onları, yaratıcılıklarında güçlü sanatsal kalelerini aşarak, daha önce hiç hayal etmedikleri estetik alanlara doğru geliştirdiğine inanıyor.
Sanatsal yaratıcılık artık sadece şarkı ve ilahi söylemeye odaklanmıyor, müziği araçları, mekanizmaları ve yaratıcılığıyla bağımsız bir varlık olarak ele alıyor ve aynı zamanda şarkıyla daha köklü bir ilişki kuruyor.
Müzisyen, modern Arap müziği tarihinde olduğu gibi artık şarkısında şarkıcıyı takip etmiyor, bunun yerine estetik açıdan güvenilir bir sanatsal ufuk elde etmek için müziğinde yeni tarzlar yaratıyor. 
Bununla birlikte, bu dönüşüm tüm Arap müzik prodüksiyonlarını etkilemedi, çünkü bazıları çağdaş bir görünüme kavuşmuş olsa da çoğu hala geleneksel olmaya devam ediyor. Çoğunda gelenek içine nüfuz etmiş ve tüm sanatsal ve estetik seçimlerini yönetmiştir.
Bu dönüşüm henüz özümsenmedi ve buna müzik enstrümanlarındaki yetersiz yeniliklere rağmen şarkılarını hala klasik tarzla söyleyen Arap sanatçılar da dahildir.
Arap müziği tüm temsilleri, özellikleri, sembolleri ve klasik modelleriyle şarkının geçmişini sentezleme ve yeniden çağrıştırma sınırlarını aşmayan retrospektif bir bakış açısına göre çalıştığında burada müzikal bir moderniteden bahsedilebilir mi? 

Çağdaş müziğin özellikleri
Çağdaş müzik, modern Arap müziğini karakterize eden taklit sınırlarını aşması ve müzikal yaratıcılığın üzerinde yazma ve besteleme eylemine öncelik vermeyi temel alan sanatsal bir bakış açısı olmasıyla ayırt edilir.
Müziğe güfte pahasına değer veren Arap sanatsal deneyimlerine nadiren rastladığımız için müzisyenin söz yazarının bir taklitçisi haline geldiği şekilde değil, müziğin yoğunluğunu ve her zamanki oryantal monotonluğunu kıran sanatsal etkileşimler ve estetik kesişimler yaratmasıyla yeni tarzlar oluşturulabilir.
Bazı uzmanlar "deney"i çağdaş müziği karakterize eden en önemli estetik kavramlardan biri olarak görüyor.
Bunun nedeni, kavramın bazı müzik tarzlarının dayandığı estetik kavram haline gelen melez müzik formlarının yaratılmasına yol açmasıdır.
Buradaki deneyler her zaman müzik kurallarının kıskacından bağımsız.
Çünkü bunlar akademik kesinlikleri kırmaya ve yok etmeye ve onları çağdaş müzik tarihinde sadece sistemsel fikirler haline getirmeye dayalı bir sanat formu oluşturmaya çalışmaktadır. 
Yazar Georgette Issa bu konuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirmişti:
"Modern veya Batı müziğinde olduğu gibi, izlenen katı yeni kurallara saygı duyma konusunda her zaman bir istek olmuştur. Ama şimdi, deney kavramı herhangi bir müzik kuralından tamamen kaçınmak anlamına geliyor. 20'nci yüzyılın ortalarından günümüze kadar, deneyin kendisi en iyi değer haline geldi ve örneğin rock müzik bu bağlamda ortaya çıktı."
Çağdaş müziğin özelliklerinden biri de kompozisyonu ve birden fazla söylem ve anlamı taşıyabilmesi olduğu için, müzik yapımcıları artık bu konuya el atıyor ve şarkının yayılmasında siyasi veya ideolojik tartışma yaratmak amacıyla protest albümleri destekliyor.

Sansür şiddeti
Ayrıca sansür, Arap şarkıcı ve müzisyenleri dış desteği kabul etmeye iten en önemli pratik engellerden birini oluşturuyor.
Kamu işlerinin modernleşmesine ve buna eşlik eden sanat ve estetik endüstrisindeki yeniliklere rağmen, kurumlar hala bazı albümleri hakim siyasi söyleme karşı çıktıkları veya kamu ahlakını zedeledikleri gerekçesiyle reddediyor.
Bu yerel ve ulusal destek biçimleri, yirminci yüzyılın ellili yıllarından beri Arap müziğine eşlik eden tüm modernleşme biçimlerini çürütmeye çalışıyor.
Sansür sadece sanat hayatını aksatmakla kalmadı, aynı zamanda birçok şarkı söyleme deneyimini değiştirmeye ve bunları rap'ten rai'ye ve rai'den popüler ve pop'a dönüştürmeye katkıda bulundu.
Bu sayede sanatçı genellikle çağdaş şarkıları karakterize eden politik sınırlardan kaçındı.
Böylece amacı sadece eğlence ve tüketim olan, hareketli şarkılara dönüşmüş onlarca ciddi şarkı söyleme deneyimine tanık oluyoruz.
Yabancı müzik tarzıyla üretim, Arap müziğinin modernleşmesine katkıda bulundu. Bunun nedeni, finansal bağımsızlığın sanatçılara yeni, daha benzersiz ve yaratıcı müzik yaratma imkanı vermesi.
Çünkü sanatçı, bedenini sonsuz müzikal deneylerin enginliğine bırakırken, sanatsal koşullara ve estetik engellere tabi değil.
Batı sanatında, ister filmlerde ister şarkılarda olsun, sansür politikaları bulmak zor olduğundan, büyük lirik eserler ulusal yapımların dayattığı sınırlara uymak zorunda kalmaz.
Bu nedenle Batı müziği 20'nci yüzyılın başından beri devasa eserler üretmiştir ve bu, Arap dünyasında da benzer bir etki yarattı.
Bunun örnekleri Suad Massi, Meşru Leyla ve bazı alternatif müzik gruplarının eserleridir.

Independent TürkçeOrka uzmanından Cebelitarık'taki katil balina saldırılarına çözüm

Bir dizi saldırıda 250'den fazla tekne hasar gördü (Unsplash)
Bir dizi saldırıda 250'den fazla tekne hasar gördü (Unsplash)
TT

Orka uzmanından Cebelitarık'taki katil balina saldırılarına çözüm

Bir dizi saldırıda 250'den fazla tekne hasar gördü (Unsplash)
Bir dizi saldırıda 250'den fazla tekne hasar gördü (Unsplash)

Denizcilere, Cebelitarık Boğazı'nda sayıları giderek artan katil balina saldırılarına karşı kendilerini korumaları için basit bir numara kullanmaları çağrısı yapıldı.

İspanya ve Portekiz kıyılarındaki saldırıların ilk kez 2020'de bildirilmesinden bu yana 250'den fazla tekne hasar görürken üçü de battı.

Bundan bölgedeki 35 katil balinadan 15'inin sorumlu olduğu söyleniyor. Ancak bir tekneyle çarpışmasının ardından Beyaz Gladis adlı bir dişi orkanın, geçen gemilere saldırmayı diğerlerine "öğrettiği" düşünülüyor.

Mayısta İspanya'nın güney kıyılarında katil balinaların hasar bıraktığı bir yelkenli tekne (April Boyes//Reuters)
Mayısta İspanya'nın güney kıyılarında katil balinaların hasar bıraktığı bir yelkenli tekne (April Boyes//Reuters)

Bir saatten fazla sürebilen saldırılarda genellikle orkalar, parçalanana kadar geminin dümenine kafa atıyor.

Öte yandan dümenin etrafındaki suya 5 ila 8 kilogram kum serpmenin hayvanın sonarını şaşırttığını belirten Seyir Derneği (Cruising Association), mürettebatın bu sırada güvertede tencere ve tavalara vurması gerektiğini de ekliyor.

Seyir Derneği'nin Orka Projesi'nin (Orca Project) ekip lideri John Burbeck, The Telegraph'a "Çok fazla kuma gerek yok" dedi.

Birkaç kilogram. Orkalar sonarla geliyor, görerek değil. Bunu biliyoruz. Dümenin etrafındaki kum da aldıkları sonar görüntüsünü bozuyor.

Bir kaptan bu yöntemin başarılı olduğunu nisanda bildirmişti. Bugüne kadar saldırılarda kimse ciddi şekilde yaralanmasa da Burbeck halen endişe duyduğunu söyledi.

Burbeck "Bizi endişelendiren şey bir katil balinanın, kontrol yerindeki birinin düşüp de kafatasının çatlamasına yol açacak kadar sert çarpması. Nesli tükenmekte olan bu popülasyonla ilişkimizin tüm dinamiği değişir" dedi.

Araştırmacılar arasında orkaların Beyaz Gladis adına "intikam" peşinde koştuğuna dair iddialar bile dolaşıyor fakat diğerleri bu davranışın oyundan ibaret olduğunu düşünüyor.

Yaz mevsiminde binlerce teknenin Cebelitarık Boğazı'na gelmesiyle katil balinalarla karşılaşma sayısında artış görülüyor. Bu karşılaşmalar, orkalar dümene çarptığında tekne gövdesi yarıldığı için bazen teknelerin batmasıyla sonuçlanıyor.

Bu yılki toplam 26 etkileşimde bir tekne batarken, geçen yıl iki tanesi batmıştı.


"Prens Harry nihayet Meghan hakkındaki gerçeği gördü"

Eski uşak, daha önce Mirror'a konuşmuş ve Harry ve William'a anlatmak istediği şeyler olduğunu ifade ederek "Diana çocuklarının barışmasını isterdi" demişti (Reuters)
Eski uşak, daha önce Mirror'a konuşmuş ve Harry ve William'a anlatmak istediği şeyler olduğunu ifade ederek "Diana çocuklarının barışmasını isterdi" demişti (Reuters)
TT

"Prens Harry nihayet Meghan hakkındaki gerçeği gördü"

Eski uşak, daha önce Mirror'a konuşmuş ve Harry ve William'a anlatmak istediği şeyler olduğunu ifade ederek "Diana çocuklarının barışmasını isterdi" demişti (Reuters)
Eski uşak, daha önce Mirror'a konuşmuş ve Harry ve William'a anlatmak istediği şeyler olduğunu ifade ederek "Diana çocuklarının barışmasını isterdi" demişti (Reuters)

1997'deki ani ölümüne kadar 10 yıldan uzun süre Prenses Diana için çalışan Paul Burrell, sansasyon yaratacak iddialarda bulundu. Prenses Diana'nın eski uşağına göre Prens Harry, eşi Meghan Markle hakkındaki gerçekleri nihayet gördü. 

Burrell, Sussex Dükü'nün sadece iki çocuğu Archie ve Lilibet'in büyüdüğünü görebilmek için evliliğini sürdürdüğünü iddia etti. 

Birleşik Krallık'ta 'Harry sonunda gerçekleri gördü mü' diye düşünen tek kişi ben miyim? Sonunda eşinin ne yaptığını ve onun güzelliği tarafından beyninin yıkandığını ya da büyülendiğini gördü mü? Çünkü hepimiz bunu biliyoruz ama o bunu görmüyor gibi görünüyor.

GB News'a konuşan 64 yaşındaki Burrell, Kral Charles'ın eski uşağı Grant Harrold'ın açıklamalarını onaylar şekilde Prens Harry'nin yakında anavatanına temelli döneceğine inandığını söyledi.

Bununla da kalmayan Burrell, Britanya halkının Prens Harry'yi "kollarını açarak" karşılayacağını ileri sürdü. 

Eski kraliyet çalışanı, "Bu gerçekleştiğinde, çünkü hepimiz gerçekleşeceğini biliyoruz, Birleşik Krallık'a döneceğinden hiç şüphem yok ve bence babası Kral Charles ve kardeşi Galler Prensi William da onu kollarını açarak karşılayacak" dedi ve ekledi:

Harry'de hepimizin sevdiği bir parça var, sadece şu anda yaptığı şeyi neden yaptığını anlamıyoruz.

2018'de evlenen Sussex Dükü ve Düşesi, 2020'de kraliyet hayatının kapılarını kapatarak Kaliforniya'ya doğru yola çıkmıştı. Çift, o zamandan beri Britanya'ya yalnızca birkaç kez döndü. 

Burrell, Prens Harry'nin parçalanmış bir aileden geldiğini hatırlatarak boşanmadan kaçınmanın onun için önemli olduğunu ileri sürdü.

Harry'yi şahsen tanıyorum ve bence her zaman baba olmak istedi, her zaman çocuk istedi, bence şu anda ailesinden ayrılması için biraz erken.

Harry'nin çocuklarının büyüdüğünü görmek için ilişkisini bitirmeyeceğini iddia eden Burrell, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben şahsen Harry'yi tekrar mutsuz görmek istemiyorum, çok fazla gözyaşı gördüm, onu çok mutlu görmek istiyorum, onun ve ailesinin büyüdüğünü görmek istiyorum ama bilirsiniz, aklımda bir şüphe var.

Independent Türkçe, New York Post, NZ Herald


James Dean imzalı fotoğraf ve sözleşmeler 260 bin dolara satıldı

Dizi ve reklamlarda da rol alan James Dean, 550 Spyder model Porsche'sini kullanırken geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti (Nate D. Sanders Müzayede Evi)
Dizi ve reklamlarda da rol alan James Dean, 550 Spyder model Porsche'sini kullanırken geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti (Nate D. Sanders Müzayede Evi)
TT

James Dean imzalı fotoğraf ve sözleşmeler 260 bin dolara satıldı

Dizi ve reklamlarda da rol alan James Dean, 550 Spyder model Porsche'sini kullanırken geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti (Nate D. Sanders Müzayede Evi)
Dizi ve reklamlarda da rol alan James Dean, 550 Spyder model Porsche'sini kullanırken geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti (Nate D. Sanders Müzayede Evi)

James Dean'in hatıra eşyalarının yer aldığı yaklaşık 400 parçalık koleksiyon, 260 bin dolardan fazla bir meblağa alıcı buldu. Koleksiyonda Dean'in imzasını taşıyan fotoğraf ve mektupların yanı sıra Warner Bros.'la yaptığı sözleşmeler bulunuyordu.

Hollywood efsanesiyle bağlantılı eşyalar, aktörün 2008'de hayatını kaybeden menajeri Jane Deacy'nin New York'taki konutunda bulunuyordu. Açık artırma, geçen hafta Nate D. Sanders Müzayede Evi'nde gerçekleşti. 

En yüksek teklif, film yıldızının Warner Bros.'la yaptığı ve 48 kez parafladığı Cennetin Doğusu'na (East of Eden) ait kontrata geldi. 7 Nisan 1954 tarihli kontrata toplamda 18 teflif verildi. Kontratın satışı 22 bin 958 dolara gerçekleşti.

Müzayede evi belgeyi "Hollywood tarihindeki en önemli oyunculuk sözleşmelerinden biri" olarak tanımladı.

James Dean, bu filmin ardından 1955'te Asi Gençlik (Rebel Without a Cause ve sonra da Devlerin Aşkı'nda (Giant) rol almıştı. 

Müzayededeki ikinci en yüksek teklif, 2 Nisan 1955 tarihli Devlerin Aşkı için imzalanmış olan sözleşmeydi. Kontrat, toplam 14 teklif aldı ve 15 bin 679 dolara alıcı buldu.

Dizi ve reklamlarda da rol alan James Dean, 550 Spyder model Porsche'sini kullanırken geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti (Nate D. Sanders Müzayede Evi)
Dizi ve reklamlarda da rol alan James Dean, 550 Spyder model Porsche'sini kullanırken geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti (Nate D. Sanders Müzayede Evi)

30 Eylül 1955'te henüz 24 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden James Dean, kariyerinde sadece üç filmde rol almıştı. 

Açık artırmadaki üçüncü en yüksek teklifse film yıldızının, kendisi için ikinci bir anne gibi olduğunu söylediği menajeri Jane Deacy'ye gönderdiği 34 cm x 26 cm boyutlarındaki fotoğrafı oldu. 

İmzalı fotoğrafta James Dean gülümseyerek sigara içerken görülüyordu. Ürün toplam 6 teklif aldı ve 15 bin 101 dolara satıldı. 
 

Independent Türkçe, Daily Mail, MovieWeb


Doktorlar, hep aynı günü yaşadığını söyleyen hastayı inceledi

1993 yapımı Bugün Aslında Dündü filminde hava durumu sunucusu Phil Connors'ın bir büyü sonucu hep aynı günü yaşaması konu ediliyor (Columbia Pictures)
1993 yapımı Bugün Aslında Dündü filminde hava durumu sunucusu Phil Connors'ın bir büyü sonucu hep aynı günü yaşaması konu ediliyor (Columbia Pictures)
TT

Doktorlar, hep aynı günü yaşadığını söyleyen hastayı inceledi

1993 yapımı Bugün Aslında Dündü filminde hava durumu sunucusu Phil Connors'ın bir büyü sonucu hep aynı günü yaşaması konu ediliyor (Columbia Pictures)
1993 yapımı Bugün Aslında Dündü filminde hava durumu sunucusu Phil Connors'ın bir büyü sonucu hep aynı günü yaşaması konu ediliyor (Columbia Pictures)

Doktorlar, hayatındaki yeni gelişmelerin aslında önceki deneyimlerin tekrarı olduğu hissine kapılan ve şiddetli deja vu'dan mustarip bir vakayı kayda geçirdi.

Yeni bir olayı daha önceden yaşamış veya yeni bir yeri daha önceden görmüş gibi hissetmeye deja vu adı veriliyor. Bu terim, Fransızca deja (daha önceden) ve voir (görmek) kelimelerinden oluşuyor. Herkesin arada sırada deneyimlediği bu his, bazı kişilerde anormal seviyelere ulaşabiliyor.

Bu vakada 80'li yaşlarındaki erkek hasta, alışılmadık davranışlar sergilemeye başladıktan sonra hastaneye müracaat etti. Örneğin e-kitap cihazının arızalı olduğuna ve ona aynı metinleri defalarca okuttuğuna inanıyordu.

Ayrıca televizyonunun aynı haberleri tekrar tekrar gösterdiğini düşünüyordu. Yaşlı adam bu nedenle cihazları için teknisyenleri de aradığını ve cihazların düzgün çalıştığı cevabını aldığını bildirdi.

IFL Science'ın aktardığına göre ailesi, tüm bunların bir hayal ürünü olduğuna hastayı ikna edemedi.

Vaka, Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day), Küçük Ama Mükemmel Şeylerin Haritası (The Map of Tiny Perfect Things) ve Palm Springs gibi popüler filmleri akla getiriyor. Bu filmlerin baş karakterleri de aynı günü veya aynı olayı tekrar tekrar yaşıyordu.

Hakemli bilimsel dergi BMJ Case Report'ta yayımlanan vaka raporunda hastanın doktorlara söylediği sözler yer alıyor:

Her gün bir önceki günün tekrarı. Her televizyon programı aynı. Nereye gidersem gideyim, yolun kenarında aynı insanlar duruyor. Arkamda aynı insanlar var. Arabalardan aynı kişiler iniyor, aynı kıyafetleri giyiyor, aynı çantaları taşıyor, aynı şeyleri söylüyor.

Hastayı değerlendiren ekip, yaşlı adamın sözel hafızayla ilgili güçlükler yaşadığını tespit etti. Bilişsel testler ve beyin taramalarının ardından hastaya Alzheimer teşhisi kondu.

Durum, nadir görülse de tıp literatüründe daha önce de kayda geçmişti.

"Deja vu'nun patolojik formu" diye nitelendiren bu vakalardan ilki 1896'da yayımlanan bir raporda kayda geçmişti.

Bu durum her zaman Alzheimer veya diğer bunama biçimlerinin belirtisi olmuyor. Ancak genellikle hastaların hayatını zorlaştırıyor.

Örneğin benzer semptomlara sahip bir hastayla ilgili başka bir raporda, "Bugün Aslında Dündü'nün aksine, deja vu'nun sonu mutlu bitmeyebilir" ifadeleri yer alıyor:

Kişinin kendi hayatını daha önce gerçekten yaşadığına dair sanrılı inancı, mantıklı açıklamalar bulmak için hikayeler uydurma eğilimiyle daha da karmaşık hale gelir. Depresif bozukluk veya psikoz gibi ikincil patolojilere yol açabilir.

 

Independent Türkçe, IFL Science, BMJ Case Report


Deadpool'un yaratıcısından kafa karıştıran Wolverine açıklaması

Deadpool 3'ün çekimleri devam ediyor ve 8 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor (20th Century Fox)
Deadpool 3'ün çekimleri devam ediyor ve 8 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor (20th Century Fox)
TT

Deadpool'un yaratıcısından kafa karıştıran Wolverine açıklaması

Deadpool 3'ün çekimleri devam ediyor ve 8 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor (20th Century Fox)
Deadpool 3'ün çekimleri devam ediyor ve 8 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor (20th Century Fox)

Deadpool 3'ten haber var... Deadpool'un yaratıcısı Rob Liefeld sevilen serinin yeni halkasının, izleyicilerin beklediğinden çok farklı bir film olabileceğini ima etti.

Wade Wilson kenara mı itiliyor?

Liefeld'in açıklamaları, Deadpool 3'ün baş karakteri Wade Wilson'ın kenara itilebileceği ve Wolverine'in öne çıkabileceğini gösteriyor. 

Deadpool serisinin üçüncü filmle devam edeceği Eylül 2022'de duyurulmuştu. Serinin yıldızı Ryan Reynolds, Hugh Jackman'ın Wolverine rolüyle geri döneceğini açıklayarak izleyicileri şoke etmişti.

Bu sadece Deadpool 3'ün resmi olarak Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olduğu anlamına gelmekle kalmadı, aynı zamanda Wolverine'in onlarca yıl sadece X-Men serisinde göründükten sonra Deadpool'a katılacağı anlamına geldi.

Logan'ın soru geçerliliğini yitiriyor mu?

Bu durum Deadpool 3'ün, 2017 yapımı Logan'ın tatmin edici sonuyla oynayacağı endişelerine yol açtı. Ancak Reynolds, Jackman ve Deadpool 3'ün yönetmeni Shawn Levy, hayranlara Logan'a dokunulmayacağı ve bu filmin Wolverine'le yeni bir yöne gideceği konusunda güvence verdi.

Bu endişelerin giderilmesine rağmen Deadpool'un yaratıcılarından Rob Liefeld, sosyal medyada "Deadpool 3'ün Wade'i merkeze alan bir filmden çok bir Wolverine filmi olduğu" yorumunu yaptı.

Öte yandan Liefeld, Deadpool 3'te yazar, yönetmen ve hatta yapımcı olarak yer almıyor. Bu da Deadpool'un kendi filminde bir yardımcı karaktere dönüşmesinin yüksek bir ihtimal olmadığı anlamına geliyor. 

Benzer şekilde, filmin adının hâlâ Deadpool 3 olduğu hatırlatmak gerekiyor. Marvel Stüdyoları, nadiren filmin hikayesini, temasını veya baş karakterini mekeze almayan bir isme sahip film üretiyor.

Bununla beraber Deadpool 3'ün yine de iki karakter arasında geçen bir ekip hikayesi olarak ilerleyebileceği ifade ediliyor. 

Shawn Levy'nin yönettiği Deadpool 3'te Ryan Reynolds'la Hugh Jackman'ın yanı sıra Morena Baccarin, Leslie Uggams, Karan Soni, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Emma Corrin ve Matthew Macfadyen rol alıyor.

Independent Türkçe, ScreenRant, MovieWeb


Elon Musk, bir Neo-Nazi'nin sözünü Voltaire'e aitmiş gibi paylaştı

(Benjamin Fanjoy/AP)
(Benjamin Fanjoy/AP)
TT

Elon Musk, bir Neo-Nazi'nin sözünü Voltaire'e aitmiş gibi paylaştı

(Benjamin Fanjoy/AP)
(Benjamin Fanjoy/AP)

Cumartesi günü Twitter kullanıcıları şirketin CEO'su Elon Musk'ın paylaştığı bir alıntının, aslında bir Neo-Nazi'ye ait olmasına rağmen yanlış şekilde Voltaire'e atfedildiğine işaret etmekte gecikmedi.

Milyarderin attığı esprili tweet'te büyük bir elin mücadele eden figürleri ezdiği görülürken, buna "'Sizi kimin yönettiğini öğrenmek için kimi eleştirmenize izin verilmediğini bulmanız yeterlidir.' - Voltaire" sözlerinin eşlik ettiği bir mim vardı. Bu görselin altındaysa mimdeki esprili yorum yer alıyordu:

Lösemili çocuklara karşı ayaklanmalıyız.

Öte yandan geçen yıl, Kentucky'den ABD Kongre üyesi olan Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin Dr. Anthony Fauci'yi eleştiren bir tweet'te bu sözleri Fransız filozofa atfederek paylaşmasının ardından, aynı "Voltaire" alıntısı Associated Press'in bir teyit haberine konu olmuştu.

AP "Bunu, Aydınlanma Çağı yazarı Voltaire söylemedi" diye bildirmişti.

Farklı kelimelerle ifade edilen bu alıntı, nefret gruplarını izleyen kuruluşların Neo-Nazi diye tanımladığı Kevin Alfred Strom'un 1993'te yaptığı bir radyo yayınından alınmıştır.

AP, "Kendini Amerikalı beyaz milliyetçisi ve Holokost inkarcısı ilan eden Strom'un orijinal alıntısı daha önce internette kullanılmış ve çeşitli şekillerde yorumlanmıştı... Bu alıntı Voltaire'in 1778'deki ölümünden 100 yıldan uzun zaman geçtiken sonra ortaya çıkmasına rağmen defalarca amacından saptırıldı ve yanlış bir şekilde ona atfedildi. Aktör John Cusack 2019'da bu alıntıyı tweet atmış, ardından gönderiyi silip özür dilemişti" diye devam etmişti.

Cumartesi günü kullanıcılar kimi zaman neşeyle kimi zaman da küçümseyerek yanlışlığa dikkat çekerken, Musk'ın tweeti düzeltme ya da özür olmaksızın saatlerce kaldı.

Yorumcu ve yazar Keith Olbermann, "Keşke roket fırlatma ya da başkanlık kampanyasındaki becerin yanlış bilgilendirme becerin kadar iyi olsaydı" diye tweet attı.

Bunu Voltaire söylemedi. Bir Neo-Nazi söyledi. 30 yıl önce. Aferin, Elmo.

@HistoryUser adlı bir başka kullanıcıysa Reuters'ın teyit linkini paylaşarak "Bunu Voltaire değil, Neo-Nazi ve Holokost inkarcısı Kevin Strom söyledi. Güzel bir söz ve keşke daha iyi bir adam söyleseydi ama söylemedi ve bu yüzden herkes bunu kullanmayı gerçekten bırakmalı. (Ve kesinlikle bunu Voltaire'in söylediğini söylemeyi bırakın!)" diye yazdı.

The Independent yorum için Twitter'la temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.


21 yıl sonra ilk: Keanu Reeves grubuyla yeniden sahnede

Dogstar'ın bu yaz yeni şarkılarının yanı sıra yeni bir klip de yayımlayacağı açıklanmıştı (AP)
Dogstar'ın bu yaz yeni şarkılarının yanı sıra yeni bir klip de yayımlayacağı açıklanmıştı (AP)
TT

21 yıl sonra ilk: Keanu Reeves grubuyla yeniden sahnede

Dogstar'ın bu yaz yeni şarkılarının yanı sıra yeni bir klip de yayımlayacağı açıklanmıştı (AP)
Dogstar'ın bu yaz yeni şarkılarının yanı sıra yeni bir klip de yayımlayacağı açıklanmıştı (AP)

John Wick serisinin yıldızı Keanu Reeves, yıllar sonra yeniden sahnede... Reeves, 20 yılı aşkın süredir ilk konserlerini vermek üzere grubu Dogstar yeniden bir araya geldi. 2023 BottleRock müzik festivalinde sahne alan grunge grubu, cumartesi verdikleri 12 şarkılık konserle hayranlarını coşturdu. 

Dogstar, 1991'de kurulmuş ve 2002'de dağılmadan önce iki stüdyo albümü ve bir EP yayımlamıştı.  

58 yaşındaki Hollywood yıldızı, gitarist/vokalist Bret Domrose ve davulcu Robert Mailhouse'la birlikte sahne aldıkları konserde elinde bas gitarıyla son derece keyifli görünüyordu. 

Dogstar, konserde sevilen eski şarkılarının yanı sıra yakında çıkacak üçüncü albümlerinden yeni parçalar da çaldı.

Grup, geçen hafta Instagram hesaplarından yaptıkları duyuruda, festivale geç de olsa eklendikleri için "havalara uçtuklarını" ve "hafta sonunu dört gözle beklediklerini" ifade etmişti. 

Reeves, müzik dergisi Billboard'a verdiği röportajda grup arkadaşlarıyla birlikte şarkılar yazmayı ve çalmayı çok özlediğini dile getirmişti.

Birlikte çalmayı özledim, birlikte yazmayı özledim, birlikte konserler yapmayı özledim. Bu hep özlediğim bir şeydi. Artık çalmadığımız bir noktaya gelmiştik ve ben bunu özlemiştim... Çalmaya başladığımızda ve gerçekten olumlu ve yaratıcı hissettiğimizde, işte o zaman 'Tamam, hadi bunu gerçekleştirelim' dedim.

Kaliforniya'daki Napa Vadisi'nde her yıl düzenlenen festival, bu yıl 26 ve 28 Mayıs arasında gerçekleşti. Bu yıl festival kapsamında sahne alan isimler arasında Duran Duran, Lizzo, Nile Rodgers & Chic, Leon Bridges ve Tove Lo da yer aldı.

Yapımcı Lionsgate, Reeves'in başrolde olduğu John Wick serisinde 5. film için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı (AP)
Yapımcı Lionsgate, Reeves'in başrolde olduğu John Wick serisinde 5. film için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı (AP)

Matrix serisinin yıldızı Reeves, yakında Jonah Hill'le birlikte Outcome adlı yeni bir projede yer alacak. ABD'li oyuncunun ayrıca Aziz Ansari'nin yönettiği bir komedide de rol alması bekleniyor.

Reeves, Los Angeles'ta kurulan rock grubunda 2002'ye kadar bas gitar çalmıştı.

Independent Türkçe, Daily Mail, Rolling Stone


Ünlü maceraperest Bear Grylls: Sosyal medyada ne kadar vakit geçireceğini çocuğunuz belirlesin

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
TT

Ünlü maceraperest Bear Grylls: Sosyal medyada ne kadar vakit geçireceğini çocuğunuz belirlesin

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Ünlü maceraperest ve baş izci Bear Grylls, çocukların kendilerini "denetlemeyi" ve sosyal medyada geçirdikleri zamanı yönetmeyi öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Galler'de her yıl düzenlenen edebiyat etkinliği Hay Festivali'nde sahneye çıkan Grylls, çocukların interneti ne kadar ve nasıl kullandığını kendi kendilerine kontrol etmeyi öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Dinleyiciler arasındaki bir çocuğun sosyal medyanın gücü hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Grylls bu yorumu yaptı.

The Times'ın aktardığına göre Grylls, "Sosyal medya harika olabilir, gerçekten olabilir" dedi.

Sosyal medyanın harika olan tarafı, bizi birbirimize bağlaması ve çok hızlı bir şekilde bir şeyler öğrenebilmemizi, eğlenebilmemizi ve harika vakit geçirebilmemizi sağlaması.

Grylls "Ancak işin sırrı, bunun sizi kontrol etmesine izin vermemek. Onu siz kontrol ediyorsunuz. Bu yüzden yetki sizde olsun" diye devam etti.

Dinleyicileri uyaran ünlü maceraperest, sosyal medyanın "onları yıpratmasına" izin vermemelerini söyledi.

Grylls, "Eğer bütün gün sosyal medyada zaman geçirirseniz, bu kalbinizi biraz yıpratacaktır" dedi.

Maceraperest, üç oğullarının (19 yaşındaki Jesse, 17 yaşındaki Marmaduke ve 14 yaşındaki Huckleberry) sosyal medyada geçirdikleri süreye dair, ne kendisi ne de eşi Shara Grylls'in kural koyduğunu da sözlerine ekledi.

"Ben 'Kendi kurallarınızı belirleyin' diyorum" diye konuşan Grylls şöyle ekledi:

Sorumluluk sizde çünkü okulu bitirdikten sonra kimse sizin yerinize bunu denetlemeyecek. Kendi hayatınızı kontrol etmek zorundasınız. Bu sağlıklı beslenmek, spora gitmek ya da bir ilişkide biri size kötü davranırsa, bazı sınırlar koyup 'Hayır buna izin vermeyeceğim' demek olabilir. Kendinizi sosyal medyada da denetlemelisiniz.

İnsan Doğaya Karşı'nın (Man Vs Wild) yıldızı, çocukların bazen akıllı telefonlarının dünyasında "kaybolmasından" endişe duyduğunu sözlerine ekledi ve ebeveynleri, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde donanımlı olabilsinler diye çocuklarına "pratik beceriler" öğretmeye teşvik etti.

Grylls, "Bana 'Bu basit düğümü nasıl atacağımı gerçekten öğrenmek istiyorum, portbagajı düzgün bağlayamadığım için kendimi biraz yetersiz hissediyorum' diyen birçok iri yarı adamla karşılaşıyorum" diye açıkladı.


Tüm kelebeklerin kökeni belirlendi

Araştırmacılar, 11 nadir kelebek fosilini de inceledi (Florida Müzesi)
Araştırmacılar, 11 nadir kelebek fosilini de inceledi (Florida Müzesi)
TT

Tüm kelebeklerin kökeni belirlendi

Araştırmacılar, 11 nadir kelebek fosilini de inceledi (Florida Müzesi)
Araştırmacılar, 11 nadir kelebek fosilini de inceledi (Florida Müzesi)

Bilim insanları kelebeklerin şimdiye kadarki en büyük evrim ağacını çıkardı.

Çalışmada ilk kelebeklerin 100 milyon yıl önce Orta ve Kuzey Amerika'da evrimleştiği keşfedildi.

Bu sırada, süper kıta Pangea'nın parçalanma sürecinde olduğu biliniyor.

Araştırmacılara göre Kuzey Amerika, doğu ve batıyı ayıran bir denizle ikiye bölünmüştü. Kelebeklerse bu kıta parçasının batı tarafında ortaya çıktı.

Bugün dünya genelinde 20 bin kelebek türünün yaşadığı tahmin ediliyor. Kelebeklere Antarktika haricinde tüm kıtalarda rastlamak mümkün.

Florida Doğa Tarihi Müzesi'nde lepidoptera (kelebekler ve güveler) küratörü Akito Kawahara liderliğindeki araştırma ekibi, 90 ülkeden yaklaşık 2 bin 300 kelebek türüne ait 391 geni sıraladı.

Tanımlanan türlerin yüzde 92'sinin temsil edildiği bu yaşam ağacındaki ilk kelebeklerin baklagil ailesinden bitkilerle beslendiği de tespit edildi.

Kawahara, "Bu, şimdiye kadar parçası olduğum en zor çalışma" diye konuştu:

Dünyanın her yerinden araştırmacının büyük çaba sarf etmesini gerektirdi.

Hakemli bilimsel dergi Nature Ecology & Evolution'da bu ay yayımlanan bulgular, kelebeklerin yaklaşık 101 milyon yıl önce gece otçul güvelerin atalarından geldiğini ortaya koydu.

Bu da ilk kelebekleri Orta Kretase dönemine yerleştiriyor ve dinozorların çağdaşı kılıyor.

Kelebeklerin evrim geçirdikten sonra bugünkü Güney Amerika'ya yayıldığı düşünülüyor. Buna göre bazıları da o zamanlar çok daha sıcak olan ve halen Avustralya'yla bağlantısı olan Antarktika'ya göç etti. 

75-60 milyon yıl önce bugünkü Rusya'ya ulaşan kelebeklerin, daha sonra da Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Afrika Boynuzu'na yayıldığı ifade ediliyor.Hatta o zamanlar ada durumdaki bugünkü Hint yarımadasına da yaklaşık 60 milyon yıl önce ulaştıkları anlaşılıyor.

Araştırmacılara göre kelebeklerin yayılımı, bilinmeyen bir nedenle, milyonlarca yıl önce Ortadoğu'da durdu. Nihayetinde yaklaşık 45-30 milyon yıl önce Avrupa'ya da yayıldılar.

Kawahara, bu duraklama nedeniyle bugün Avrupa'daki kelebek türlerinin dünyanın diğer bölgelerine kıyasla az olduğunu vurguluyor.

Florida Müzesi'nden küratör ve çalışmanın ortak yazarı Pamela Soltis de şu ifadeleri kullanıyor:

Kelebeklerin ve çiçekli bitkilerin evrimi, kaçınılmaz bir şekilde iç içe geçmiş. Aralarındaki yakın ilişki, her iki soyda da dikkate değer bir çeşitlilik sağlamış.

Independent Türkçe, Livescience, EurekAlert

 


Epstein, şantaj ve Rusya: "Bill Gates'in sevgilisiyle Kızıl Ajan'ın fotoğrafı ortaya çıktı"

Modellik de yapan Chapman, 2012'de Antalya'da düzenlenen defilede podyuma çıkmıştı (AP)
Modellik de yapan Chapman, 2012'de Antalya'da düzenlenen defilede podyuma çıkmıştı (AP)
TT

Epstein, şantaj ve Rusya: "Bill Gates'in sevgilisiyle Kızıl Ajan'ın fotoğrafı ortaya çıktı"

Modellik de yapan Chapman, 2012'de Antalya'da düzenlenen defilede podyuma çıkmıştı (AP)
Modellik de yapan Chapman, 2012'de Antalya'da düzenlenen defilede podyuma çıkmıştı (AP)

Bill Gates'in ilişki yaşadığı iddia edilen Rus briççi Mila Antonova'nın, ünlü Rus casusu Anna Vasilyevna Chapman'la bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Birleşik Krallık'ın (BK) önde gelen tabloid gazetelerinden Daily Mail, Chapman ve Antonova'nın birlikte göründüğü bir fotoğraf paylaşarak, iki kadının birbirini tanıdığını iddia etti.

Gazete, New York şehrinde çekildiğini savunduğu fotoğrafı nasıl bulduğunu ya da karenin ne zaman çekildiğini yazmadı. 

BK'nin tanınmış gazetelerinden Telegraph da fotoğrafın kaynağının tespit edilemediğini aktardı.

"Kızıl ajan" lakabıyla da tanınan ve asıl adı Anna Vasilyevna Kuşçenko olan 41 yaşındaki Chapman, FBI'ın yürüttüğü operasyonla 2010'da yakalanmış, aynı yıl ABD - Rusya arasındaki mahkum değişimi programı kapsamında ülkesine gönderilmişti. Chapman, Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi (SVR) için çalışıyordu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) geçen hafta yayımladığı haberinde, fuhuş ağı kurmaktan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in Antonova'yla ilişkisini öğrenince Gates'e şantaj yaptığını ileri sürmüştü. 

WSJ'ye konuşan ve kimlikleri açıklanmayan kaynaklar, Gates'in Antonova'yla 2010'da tanıştığını iddia etti. YouTube'da aynı yıl yayımlanan bir videoda Antonova'nın, o dönem Melinda French Gates'le evli olan Microsoft'un kurucusuyla oynadığı briç maçını anlattığı da görüldü.

67 yaşındaki Gates'le 39 yaşındaki briççinin ilişkisinin ne kadar sürdüğü ve ne zaman sonlandığı tam olarak bilinmiyor. Gates, eşi Melinda'dan 2021'de ayrılmıştı.

WSJ'nin haberine göre Antonova, internetten briç eğitimi verdiği Bridge Planet projesine fon bulmaya çalışırken Gates'in danışmanı Boris Nikolic aracılığıyla Epstein'le tanıştı. Antonova ve Nikolic, Epstein'le ABD'nin New York kentindeki evinde Kasım 2013'te buluştu. Fakat Epstein, buradaki görüşmede Antonova'nın yatırım talebini reddetti. 

Antonova, projeyi sürdüremeyince yazılımcı olmak için eğitim almaya karar verdi ve aralarında Epstein'in de olduğu birkaç kişiden para istedi. 
 

SVR ajanı olduğunun tespit edilmesiyle Chapman'ın (solda) Birleşik Krallık vatandaşlığı da iptal edilmişti (Daily Mail)
SVR ajanı olduğunun tespit edilmesiyle Chapman'ın (solda) Birleşik Krallık vatandaşlığı da iptal edilmişti (Daily Mail)

Antonova, WSJ'ye San Francisco'daki Hack Reactor okulunda eğitim almak için para istediğini, Epstein'in de talebi kabul ederek doğrudan okula para yatırdığını söyledi. Briççi ayrıca 2014'te Epstein'in kendisine New York şehrinde sağladığı bir dairede kaldığını da ifade etti.  

WSJ'nin haberinde, Epstein'in bu dönemde ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase'le ortak bir yardım fonu kurmaya çalıştığı belirtildi. Gazetenin incelediği belgelerde fonun kurulmasının Gates'in desteğine bağlı olduğu görüldü. Ayrıca Epstein'in fon için görüştüğü JP Morgan Chase'in yöneticilerine attığı e-postalarda kendisini Gates'in yakın danışmanı olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

Mila Antonova videoda Bill Gates'le briç tutkuları sayesinde bir araya geldiklerini söylemişti (YouTube)
Mila Antonova videoda Bill Gates'le briç tutkuları sayesinde bir araya geldiklerini söylemişti (YouTube)

Haberde, Epstein'in 2017'de Gates'e e-posta göndererek, Antonova'nın yazılım eğitimi için ödediği parayı kendisinden istediği belirtildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, Epstein'in ilişkiyi bildiğini ve Gates'e şantaj yapmaya çalıştığını ileri sürdü. Gates'in sözcüsüyse teknoloji milyarderinin Epstein'e hiçbir ödeme yapmadığını savundu.

2008'de reşit olmayan bir çocuğa fuhuş yaptırma suçuyla ilk hapis cezasını alan ve toplamda 13 ay hapis yatan Epstein, bu olayın ardından "pedofil milyarder" diye anılmaya başlamıştı. 

Epstein, 2019'da hakkındaki suçlamalar nedeniyle yeniden girdiği hapishanede ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı.

Independent Türkçe, Daily Mail, Telegraph, Guardian, Wall Street Journal