Sudanlı İslamcılar, varlıklarını kanıtlamak için tehdit silahları savuruyor

Siyasi hareketlerinde orduya hitap etmeyi ve diğer siyasi güçleri küçümsemeyi esas alıyorlar

İslamcılar, eski rejim destekçilerinin bir araya gelmesiyle kitlesel toplantılar düzenleme konusunda aktifler / Fotoğraf: Hasan Hamid-Independent Arabia
İslamcılar, eski rejim destekçilerinin bir araya gelmesiyle kitlesel toplantılar düzenleme konusunda aktifler / Fotoğraf: Hasan Hamid-Independent Arabia
TT

Sudanlı İslamcılar, varlıklarını kanıtlamak için tehdit silahları savuruyor

İslamcılar, eski rejim destekçilerinin bir araya gelmesiyle kitlesel toplantılar düzenleme konusunda aktifler / Fotoğraf: Hasan Hamid-Independent Arabia
İslamcılar, eski rejim destekçilerinin bir araya gelmesiyle kitlesel toplantılar düzenleme konusunda aktifler / Fotoğraf: Hasan Hamid-Independent Arabia

Mina Abdulfettah 
Sudanlı çevreler, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve eski rejim üyelerinin serbest bırakılması talepleri zemininde İslami akım ile siyasi güçler arasındaki şiddetli anlaşmazlığa dikkat çekti.
Öyle ki bu anlaşmazlık, bazı unsurların mevcut siyasi güçlere yönelik tehditler savurması ve geçiş dönemini yönetmeye uygunluğu tartışması boyutuna kadar ulaştı.
Aynı şekilde bu çevreler, tüm siyasi partilerin ve silahlı hareketlerin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nde eski rejime katılmasını kınayarak, eski rejimin iktidarı sırasında 30 yıllık hatalardan onun gibi sorumlu olduklarını belirtti. 
İslamcıların kendi aralarındaki anlaşmazlıklar eskiye dayanıyor. Ancak en yeni ve kalıcı olanı, lideri Hasan et-Turabi'nin tutuklanmasının ve Beşir'in Turabi'nin eski öğrencileriyle işbirliği içinde tek başına iktidarda kalmasının ardından muhalefete dönen 'Ulusal Kongre Partisi' ile 'Halk Kongresi' arasındaki anlaşmazlıklardır. 
Aralık 2018 devriminden sonra Halk Kongresi, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile birleşmeye çalıştı.
Katılımı ve siyasi faaliyetleri, zayıflığından ve liderlerinin cezaevlerindeki dağınıklığından yararlanarak Ulusal Kongre Partisi de dahil olmak üzere tüm İslami akımları içeren bir İslami ittifak kurma girişimleri ile modern İslami cephe tarafından tekelleştirilebilmesi için eski iktidar partisini reddetmek arasındaydı.
Bu son seçenek, kendisine diğer siyasi güçlerle uyum sağlamayı garanti ediyor. Bunun bir göstergesi olarak 'Halk Kongresi', nihayet Ulusal Kongre'yi ülkenin siyasi sürecini bozmak için bir karşı eyleme öncülük etmekle suçladı. 

Tiranlığın derinleşmesi
Çerçeve anlaşması, siviller ve ordu arasındaki uçurumu sona erdirmeye çalışsa da ancak eski rejimde yönetici pozisyonlarda bulunan İslamcıların ortaya çıkışı, İslamcıların ideolojik projesini geri getirebilecek derinleşen askeri tiranlık projesinin ikiye katlanmasını devamı olarak yorumlandı.
Egemenlik Konseyi Başkanı Korgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Korgeneral Muhammed Daklu'nun (Hamideti) amaçlarının, varoluşsal hedefler olduğu görülüyor.
Sivillerle bir tür anlaşmaya varmalarına rağmen bu hedeflere daha çok hizmet ediyorlar. Ancak İslamcıları yabancılaştırma hedefi, ordu arasında tereddütle birlikte sivillerin sürekli yönelimi olmaya devam ediyor.
İslamcıların dönüşü, beraberinde başta ÖDBG olmak üzere tüm siyasi güçlere yönelttikleri doğrudan ve dolaylı tehditler taşıyor. Sudan Meslek Odaları Birliği, Ulusal Kongre Partisi'nin, saflarını yeniden düzenlemek için aktif olarak gizli toplantılar düzenlediğini söyledi.

Orduyu kendine çekmek
Burada gündeme getirilen bir konu var; İslamcıların hareketleri, ÖDBG'ye düşmanlıklarını ilan ederken, "halkın kötü ekonomik koşullardan ve politikacılar arasındaki farklılıklardan duyduğu hoşnutsuzluktan faydalanarak", orduya hareket özgürlüğü vermek ve odaklandıkları kitlesel toplantılar yapmak için orduyu kendi tarafına çekmeye çalışıyor.
Bununla birlikte Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketinin her zaman alternatif bir planı var. Bu plan ise herhangi bir siyasi arayüz aracılığıyla seçim yarışına girme fırsatı bulmak için çerçeve anlaşmanın tam olarak uygulanmasına izin veriyor.
Ordu herhangi bir tarafı sorgulamak niyetindeyse askeri birim, demokratik geçiş sürecini baltalayabilecek kanlı bir çatışmaya girecek veya Mısır'ın Mursi dönemindeki deneyimi yeniden üretilecek.

Dini sembol
İslami hareketin ortaya çıkışı, mensupları arasındaki güven duygusunun bir göstergesi.
Ordu, kalıcı siyasi anlaşmazlığın rehinesi olmaması için ve bu meydan okumayla yüzleşmek için İslamcılara olan bağlılığını temize çıkarmalı.
Öyle ki kendilerine suçlamalar yöneltenler arasında, amacı İslamcıları yeniden iktidara getirmek olan askeri unsurla suç ortaklığı yapan taraflar da bulunuyor.
Belki de her yıl düzenlenen iftar programının amacı bu şekilde açıklanabilir. 
Ayrıca kimi taraflar, sınırlı uzlaşı halini korumak için koalisyonun İslamcılara karşı ortak hareket etmesi gerektiğine inanıyor.
Çünkü sadece ortaya çıkmaları, artan bir bölünmeye neden olarak, gelecek dönem için koordinasyonu eskisinden daha zor hale getirdi.
Bu gerginlik, tamamen emsalsiz değil. Beşir rejiminin devrilmesinden sonraki dönemde İhvan hareketi, Sudan'da toplu iftarlar veriyor.
Bu iftar programları, Bedir Savaşı'nın yıldönümüne denk gelen ramazanın 17. gecesi ülkenin bazı şehirlerinde doruğa ulaşıyor.
Bu da hareketin literatürüyle ilişkilendirilen ve bunun siyasi- askeri bir savaştan çok dini bir savaş olduğunu öne süren dini sembolizm çerçevesinde gerçekleşiyor. 
İslamcılar, her yıl düzenledikleri ramazan iftarını İslami hareketin lideri Hasan et-Turabi'nin evinde düzenliyor.
Bu iftar, mevcut koşulların ele alındığı siyasi bir forum sayılıyor. Aynı şekilde farklı bölgelerdeki diğer iftarlarda eski rejimin liderlerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan İslami mitingler düzenleniyor.
Farklı bölgelerdeki diğer iftarlarda, eski rejimin liderlerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan ve devrimci hükümeti başarısız olarak nitelendiren ve kötüleşen siyasi, ekonomik ve güvenlik koşullarından onu sorumlu tutan İslami toplantılar yapıldı.
İslamcılar, diğer siyasi güçleri göz ardı ederek, bu hamlelerde ve siyasi faaliyetlerini canlandırmada çabalarını orduya hitap etmeye dayandırıyor.
Bu, Beşir'in darbesiyle İslamcıların iktidara geldiği 'ikinci demokrasi' döneminde başarıya ulaşan bir taktiktir.
Ancak bu sefer de başarıya ulaşabilecek mi?
Yoksa varlığın tek delili, iade edilen ganimetle yetinmek mi?

Ana merci
Geçen yıl nisan ayında Sudanlı İslami gruplar ve partiler, 'Geniş İslami Hareket'in kuruluşuna imza attılar.
Bu partilerin başında, Ulusal Kongre Partisi'nin ana mercii olan ve partinin maruz kaldığı yasak ortasında partinin varlığını kanıtlayan bir garantör olan 'Sudan İslami Hareketi', 'Şimdi Reform Hareketi', 'Hukuk Devleti ve Kalkınma Partisi' ve 'Reform ve Kalkınma için Gelecek Hareketi' gelirken, Halk Kongresi ise imza atmadı.
Bu gruplar, 'Allah'ın hakimiyeti' hedefine ulaşmak için tüm İslami akımların tek bir liderlik altında tam entegrasyonu hususunda uzlaşı sağladı. 
'Allah'ın hakimiyeti' hedefi, sivil bir hükümete yönelik eğilimden kaynaklanıyor.
Aynı şekilde hareketin kuruluş beyanında ve liderlerinin beyannamesinde ifade edildiği gibi, "gelecek için hataları ve planları düzelten ve organizasyonda bir ayrılmaya veya ayrılığa yol açmadan farklılıklar fıkhını birleştirmeye ve sağlamlaştırmaya yardımcı olan" gelecekteki bir İslami deneyimi sunmak için incelemeler oluşturuyor.
Ayrıca uzlaşı sağlanan bir tüzük ve anayasa yazıldıktan ve temel inşa etme ve yeni yapısal inşaatı denetleme görevini üstlenen organlar oluşturulduktan sonra bir anlaşmaya varmak. 
İslamcıların bir kez daha entelektüel bir projeyi benimseme ve siyasi hedeflerine ulaşmak için onu pek çok aşırılık ile kullanma eğiliminde olduklarını görüyoruz.
Böylece Haricilerin bir slogan olarak ortaya attıkları 'hakimiyet' kavramı ortaya çıkıyor ve ardından çeşitli İslami akımlardan geçerek Ebu'l-A'la Mevdudi'nin ve Seyyid Kutub'un bu kavrama ilişkin görüşüne ulaşılıyor.
Onların görüşü uyarınca Sudan'daki İslami akım tarafından, "siyasi bir meselede insan hakemliğini kabul edenler tekfir edilerek ve Sudan halkının çoğunluğunun yaklaşımı olan İslami ılımlılığı göz ardı edilerek" yakın gelecekteki projeleri için bu kavram bir yöntem olarak benimsendi. 
Yoğun siyasi rekabet ortasında İslamcılara hâkim olan yaklaşım ise inançlara dayalı bir kutuplaşma modeli oluşturmak için Sudan toplumunun bilişsel önyargılarını etkiliyor.
Bu kritik ve istikrarsız dönemde, "siyasal İslam'da temsil edilen köktendinci sağ eğilim ve Komünist Parti'de somutlaşan radikal devrimci bir sol eğilim" olarak iki karşıt kalıp arasındaki siyasi ve ideolojik gerginlik gölgesinde gerçek bir yön seçmekle sona erecek objektif bir değerlendirmeye toplum hazır görünmüyor.

Independent TürkçeLübnan Sağlık Bakanı, diyaliz hastaları ile ilgili yaşanan gerilimin ardından harekete geçti

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad hastane ziyaretinde bulundu. (NNA)
Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad hastane ziyaretinde bulundu. (NNA)
TT

Lübnan Sağlık Bakanı, diyaliz hastaları ile ilgili yaşanan gerilimin ardından harekete geçti

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad hastane ziyaretinde bulundu. (NNA)
Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad hastane ziyaretinde bulundu. (NNA)

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad, Hastane Sendikası’nın vadesi geçmiş aidatlarını ödemeyen hastaların kabulünün askıya alındığını açıklamasının ardından diyaliz hastalarının masraflarına ilişkin hastane aidatlarının sigortalandığını duyurdu.

Abyad yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın ödeme sürecinin başlamasına hazırlık olarak bu yılın ilk üç ayının aidatlarını Lübnan Merkez Bankası’na havale ettiğini belirtti. Sağlık ve Maliye bakanlıkları arasında önümüzdeki dört ay ilişkin kanun tasarılarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre etmekte çalışmalar önümüzdeki iki hafta içinde tamamlanacak ve talimatlar Merkez Bankası’na gönderilecek.

Abyad konuya ilişkin şunları söyledi:

“Lübnan Bankası başkan vekili Vesim Mansuri ile yapılan görüşmenin ardından, Sağlık Bakanlığı’na hastane aidatlarını ödemesi için avans verilecek. Bu sayede diyaliz hastalarının masrafları karşılanacak. Bakanlık, mali tavanların aşılmasını karşılamak için önümüzdeki hafta sonunda bu avanstan fon ödemeye başlayacak.”

Bakan Abyad, diyaliz aidatı sorununu çözmek için Maliye Bakanlığı ve Lübnan Merkez Bankası tarafından sağlanan iş birliğini takdir etti. Hastane aidatlarının kabul edilen mekanizmalara göre ödenmesini hızlandırmaya olan kararlılığını vurgulayan Abyad, “Bakanlığın birinci önceliği, hastaneler ve doktorlar arasında ortak bir sorumluluk olan hastanın menfaatini ve tedavisinin koşullarını güvence altına almak. Bakanlığımız, hastalardan yasa dışı ödeme yapmalarını isteyen herhangi bir kuruluşa hiçbir şekilde göz yumamaz” dedi.

Fotoğraf Altı: Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad. (NNA)
Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad. (NNA)

Lübnan’daki hastaneler artık eskisi gibi (2019’dan önce) garantörlerin Lübnan poundu cinsinden ödediği aidatlara bağlı değil. Dolayısıyla bugün Lübnan’daki hastaların sağlık faturaları dolar cinsinden nakit olarak veya sigorta şirketleri aracılığıyla ödeniyor.  Söz konusu geç ödemeler sadece hastaneye ödeme yapmayan diyaliz hastalarıyla ilgili. Garantörler tedavi masraflarını karşılıyor.


İsrail askerinin Batı Şeria’da açtığı ateşte bir Hamas üyesi öldü

Beita köyündeki İsrail askerleri. (AFP-Arşiv)
Beita köyündeki İsrail askerleri. (AFP-Arşiv)
TT

İsrail askerinin Batı Şeria’da açtığı ateşte bir Hamas üyesi öldü

Beita köyündeki İsrail askerleri. (AFP-Arşiv)
Beita köyündeki İsrail askerleri. (AFP-Arşiv)

İsrail askerleri dün, işgal altındaki Batı Şeria’da bir askeri karakola bomba atan saldırganlardan birini öldürürken bir diğerini de yaraladı. Öldürülen kişinin Hamas üyesini olduğu belirtildi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada saldırının İsrail’in Psagot yerleşim yerinin yakınındaki noktayı hedef aldığı belirtildi.  Şarku’l Avsat’In edindiği bilgilere göre açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Olay yerinde periyodik çalışmalarını yürüten askerler önce iki şüpheli tespit etti, ardından saldırıya ateşle karşılık verdi. Saldırganlardan ikisi etkisiz hale getirildi. Yaralı şahıs tedavi altına alındı.”

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaralananlardan birinin öldüğünü doğruladı.

Gazze Şeridi’ni yöneten ancak Batı Şeria’da da güçlü bir desteğe sahip olan Hamas, ölen vatandaşın Hamas üyesi olduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı Filistin Sivil İşler Genel Müdürlüğü, İsrail kurşunlarıyla ağır yaralanan genç bir adamın öldüğünü bildirdi. El-Bireh kentindeki başka bir gencin ise hafif yaralandığını aktardı.

 Filistin resmi haber ajansı WAFA, ordu güçlerinin Psagot yerleşim yerinin yakınında bir aracı pusuya düşürdüğünü, içinde bulunan iki gence ateş açtığını ve daha sonra tutukladığını bildirdi.

Filistin Kızılay Derneği de İsrail güçlerinin, yaralı iki gence yardım sağlamasını engellediğini duyurdu.

Batı Şeria’nın bazı köylerinde haftalık düzenlenen gösterilerin ardından, cuma günü erken saatlerde, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalar sırasında onlarca Filistinli plastik mermilerle yaralandı.

İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen baskınlar ve yerleşimcilerin Filistin köylerine yönelik saldırıları sürüyor. Buna karşılık İsraillileri hedef alan Filistin saldırıları dalgasının artmasıyla Batı Şeria’da şiddet bir yıldan fazla bir süredir hız kazanmış durumda.


Sudan’da İhvan’ın terörist grup olarak ilan edilmesi talebi

Sudan İslam Hareketi'nin Genel Sekreteri Ali Karti ( Getty)
Sudan İslam Hareketi'nin Genel Sekreteri Ali Karti ( Getty)
TT

Sudan’da İhvan’ın terörist grup olarak ilan edilmesi talebi

Sudan İslam Hareketi'nin Genel Sekreteri Ali Karti ( Getty)
Sudan İslam Hareketi'nin Genel Sekreteri Ali Karti ( Getty)

ABD'nin Sudan eski Dışişleri Bakanı ve Sudan İslam Hareketi (İhvan) Genel Sekreteri Ali Karti'yi hedef alan yaptırımlarının ardından Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nden (ÖDBG) Şihab İbrahim, İslam Hareketi’nin radikal kanadının terörist grup olarak tanımlanması çağrısında bulundu.

Şarku’l Avsat’a konuşan İbrahim, Karti’ye uygulanan yaptırımlarla yetinilmemesi çağrısında bulunarak, hareketin tamamını dahil etmeden demokratik sivil geçişi sabote etmeye çalışan radikal isimlere de yaptırım uygulanması gerektiğini aktardı.

ÖDBG lideri Halid Ömer Yusuf ise bu yaptırımları ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri ( HDK) arasında 6 aydır devam eden savaşa ‘üçüncü tarafın’ müdahalesinin teyidi olarak değerlendirdi. Abdullah Hamduk hükümetinde bakan olarak görev yapan Ömer, X platformundan açıklama yaparak, yaptırımların ilk kez savaşan iki tarafın dışında üçüncü tarafı içerdiğini ve bu tarafın mevcut lideri Ali Ahmed Karti tarafından temsil edilen İslami Hareket olduğunu söyledi. Ömer, son yaptırımların eski rejim unsurlarının hali hazırda ülkenin başına gelen felakete dahil olduklarının teyidi olduğunu vurguladı.


Libya Ulusal Birlik Hükümeti selden ölen 64 kişinin cesetlerine ulaştıklarını duyurdu

AA
AA
TT

Libya Ulusal Birlik Hükümeti selden ölen 64 kişinin cesetlerine ulaştıklarını duyurdu

AA
AA

Hükümete bağlı Acil Tıp ve Destek Merkezi Sözcüsü Muhammed Kablan, merkezin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Bugün 28, dün 36 olmak üzere son 48 saat içinde 64 kişinin daha cesedine ulaşıldığını aktaran Kablan, selden etkilenen bölgelerde bugün 371, dün 343 kişiye sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.


Lübnan İlerici Sosyalist Parti, Suveyda hareketinin çarpıtılmasına karşı uyardı

Suveyda’daki protestocular 15 Eylül’de Şeyh Hikmet el-Hicri’nin (solda) ve tarihi Dürzi lideri Sultan Paşa el-Atraş’ın resmini havaya kaldırırken (EPA)
Suveyda’daki protestocular 15 Eylül’de Şeyh Hikmet el-Hicri’nin (solda) ve tarihi Dürzi lideri Sultan Paşa el-Atraş’ın resmini havaya kaldırırken (EPA)
TT

Lübnan İlerici Sosyalist Parti, Suveyda hareketinin çarpıtılmasına karşı uyardı

Suveyda’daki protestocular 15 Eylül’de Şeyh Hikmet el-Hicri’nin (solda) ve tarihi Dürzi lideri Sultan Paşa el-Atraş’ın resmini havaya kaldırırken (EPA)
Suveyda’daki protestocular 15 Eylül’de Şeyh Hikmet el-Hicri’nin (solda) ve tarihi Dürzi lideri Sultan Paşa el-Atraş’ın resmini havaya kaldırırken (EPA)

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi, mezhepsel kışkırtmalara karşı çıkarak Suriye’deki Suveyda hareketinin çarpıtılmasına karşı uyarıda bulunurken, Dürzilerin ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Hicri’nin tutumuna övgüde bulundu.

Suveyda halkının Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’e karşı siyasi değişim talep eden hareketleri altıncı haftasına girerken, Sosyalist Partisi yaptığı açıklamada, ‘Suriye halkının devrimini ve onların özgürlük, adalet ve onurlu yaşama yönelik meşru ve ortak taleplerini desteklemeye yönelik ilkeli siyasi tutumunun’ altını çizdi. Bu bağlamda ‘Suriye’nin geri kalan bölgelerinde olduğu gibi Suveyda’da da devam eden hareketin görüntüsünü bozmayı amaçlayan mezhepsel kışkırtmalara ve provokasyonlara yönelik fitneci her türlü söylemi kınadığını’ kaydetti.

Bununla birlikte parti, ‘Dürzilerin ruhani lideri Hikmet el-Hicri’nin hoşgörüsünü, Suriye halkının ve Suriye’nin birliğini korumaya yönelik tutumunu ve bölücü projeleri ve mezhepsel fitne girişimleri olanların bu hareketi kullanma olasılığının tehlikelerine karşı teyakkuzda olmasını’ bir kez daha tebrik etti.

Hicri, Suveyda halkının Esed’e karşı hareketine destek veren duruşuyla onlar için ulusal bir lidere dönüştü. Kendisi, ‘İran’a ve onun milislerine karşı cihat’ çağrısında bulunan ve onları ‘işgalci’ olarak tanımlayan tutumuyla öne çıkıyor.


BM Güvenlik Konseyi, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik saldırısını 'şiddetle' kınadı

Husiler, İran'ın desteğiyle askeri yeteneklerini geliştirmek için ateşkesten yararlandı (Reuters)
Husiler, İran'ın desteğiyle askeri yeteneklerini geliştirmek için ateşkesten yararlandı (Reuters)
TT

BM Güvenlik Konseyi, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik saldırısını 'şiddetle' kınadı

Husiler, İran'ın desteğiyle askeri yeteneklerini geliştirmek için ateşkesten yararlandı (Reuters)
Husiler, İran'ın desteğiyle askeri yeteneklerini geliştirmek için ateşkesten yararlandı (Reuters)

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan'ın güney sınırına düzenlenen ve "Meşru Hükümeti Destekleme Koalisyonu" bünyesinde görev yapan Bahreyn güçlerinden 4 askerin öldürülmesine yol açan son Husi saldırısını güçlü bir şekilde kınadı ve bu saldırıyı ‘tehlikeli bir tehdit’ olarak nitelendirdi.

BM Güvenlik Konseyi dün (Cuma) yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Bu kınama, Husilere ve İran'a intihar uçağı motorları sağlayan Çinli bir kuruluşa yönelik ABD yaptırımlarının uygulanmasının ardından geldi. Güvenlik Konseyi, Husi saldırısını "özellikle Yemen'de barış sürecine ve bölgesel istikrara yönelik ciddi bir tehdit" olarak nitelendirdi ve Husilere "terörist saldırılara" son verme çağrısında bulundu. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgiye göre konsey ayrıca Suudi Arabistan sınırına yakın şehirlerdeki altyapıların hedef alınması konusundaki endişesini de yineledi.

Husiler, barışı sağlamaya yönelik uluslararası ve BM çabalarına uzlaşmaz bir şekilde karşılık veriyor ve güce güveniyorlar (AFP)
Husiler, barışı sağlamaya yönelik uluslararası ve BM çabalarına uzlaşmaz bir şekilde karşılık veriyor ve güce güveniyorlar (AFP)

Arap Dünyası Haber Ajansı’nın (WAP) aktardığına göre Güvenlik Konseyi'ne üye devletler, ilgili tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıda bulundu. Konsey üyeleri, kalıcı ateşkes yönünde kararlı adımlar atılması gereğini ve Yemen'de acılara son verecek siyasi çözüme ulaşma çabalarına desteklerini vurguladı. Ayrıca BM'nin Yemen elçisinin buradaki çatışmaya çözüm bulma çabalarına da destek verdiklerini de ifade ettiler.

Yemen'deki “Meşru Hükümeti Destekleme Koalisyonu” Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, geçtiğimiz pazartesi günü, Suudi Arabistan'ın güney sınırında konuşlu Bahreyn kuvvettlerine bağlı 4 askerin Husilerin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü açıklamış ve buna uygun bir cevap verme hakkını saklı tuttuğunu vurgulamıştı.

Güvenlik Konseyi'nin açıklaması, Suudi Arabistan ve Umman Sultanlığı'nın Husileri Yemen ateşkesini yenilemeye ikna etme çabalarına öncülük ettiği bir dönemde geldi. Söz konusu iki ülke çabalarını, ateşkesi insani dosyaları da kapsayacak şekilde genişleterek, dokuz yıldır devam eden çatışmayı sona erdirecek bir yol haritasının belirlenmesi yönünde ortaya koyuyor.

ABD Hazine Bakanlığı önceki gün (Perşembe), yaptığı açıklamada, Husilere intihar drone'ları yapımında kullanılan motorları sağlayan Çinli bir şirket de dahil olmak üzere, İran'a intihar drone motorları yapımında kullanılan motorları tedarik eden kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu. Bakanlık, Çinli şirketin yüz bin dolardan fazla değere sahip Husi motorlarını sattığını açıkladı.

Yemen Genelkurmay Başkanı, ABD Büyükelçisi ile görüştü (Şaba)
Yemen Genelkurmay Başkanı, ABD Büyükelçisi ile görüştü (Şaba)

Yemen siyasi ve askeri çevreleri, Husilerin savaşı sonlandıracak bir barışa ulaşma konusunda ciddi olmadıklarını ve İran menşeli çok sayıda silah elde ettikleri ateşkes döneminden sonra yeni bir saldırıya hazırlandıklarını düşünüyor.

Yemen Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz, perşembe günü Riyad'da ABD Büyükelçisi Stephen Fagin ile yaptığı görüşmede şunları söyledi: “İran, Husi milislerine Devrim Muhafızlarına bağlı Askeri Sanayi tarafından üretilen gelişmiş silahlar, balistik füzeler, insansız hava araçları ve deniz mayınları sağlamaya devam ediyor.”

Yemen Genelkurmay Başkanı, hükümet ajansı Saba’nın haberine göre Husi milisleri ve terör gruplarının Yemen ve bölgenin güvenliğine, uluslararası seyrüsefer güvenliğine ve terörle mücadele çabalarına yönelik oluşturduğu tehditlere değindi. Bin Aziz, "Yemenlilerin Husi milisleriyle barış deneyimleri çeşitli aşamalarda acıdır, zira doktrini şiddet ve ırk ayrımcılığıdır, barış ve bir arada yaşamaya inanmaz, yaklaşımı tüzük ve antlaşmalara karşı isyandır." dedi.

Yemen Genelkurmay Başkanı, Husileri, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkes ortamında şehirlere, kamu çıkarlarına, ordu ve direniş mevzilerine karşı düşmanca operasyonları sürdürmekle suçladı.


Mogadişu’da bir kafede meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

Bir adam, 30 Ekim 2022’de Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamanın oluşturduğu enkazın yanından geçiyor. (Reuters)
Bir adam, 30 Ekim 2022’de Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamanın oluşturduğu enkazın yanından geçiyor. (Reuters)
TT

Mogadişu’da bir kafede meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

Bir adam, 30 Ekim 2022’de Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamanın oluşturduğu enkazın yanından geçiyor. (Reuters)
Bir adam, 30 Ekim 2022’de Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamanın oluşturduğu enkazın yanından geçiyor. (Reuters)

Şarku’l Avsat’ın Reuters haber ajansından aktardığına göre bir intihar bombacısı dün (Cuma), Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir kafede bomba patlattı. Patlama sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Bir görgü tanığı, patlamanın öğleden sonra parlamentoya ve cumhurbaşkanlığına giden yoldaki bir kontrol noktasının yakınında meydana geldiğini belirterek, kafenin askerlerin uğrak yeri olduğunu da sözlerine ekledi.

Başka bir görgü tanığı olan Ahmed Ali ise Reuters’e verdiği demeçte, “Çoğu asker olmak üzere 7 ölü ve 6 yaralıyı sayabildim. Onların hastaneye nakledilmesinde yardımcı oldum” dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bölgedeki bir sağlık personeli, ölü sayısını doğruladı. Yaralı sayısının da 8 olduğunu kaydetti.

Saldırıdan kimin sorumlu olduğu henüz netlik kazanmadı. Polis ve hükümet yetkilileri yorum taleplerine ise yanıt vermedi.

El Kaide bağlantılı eş-Şebab örgütü daha önce Mogadişu ve Somali’deki benzer saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

Merkezi hükümeti devirmeyi amaçlayan eş-Şebab, geçtiğimiz Haziran ayında Mogadişu’nun güneybatısındaki bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 54 Uganda askerini öldürmüştü.


BM'nin Libya Büyükelçisi kapsamlı seçim çağrısını yineledi

Batıli'nin Avrupa Birliği yetkilisi ile görüşmesi (BM misyonu)
Batıli'nin Avrupa Birliği yetkilisi ile görüşmesi (BM misyonu)
TT

BM'nin Libya Büyükelçisi kapsamlı seçim çağrısını yineledi

Batıli'nin Avrupa Birliği yetkilisi ile görüşmesi (BM misyonu)
Batıli'nin Avrupa Birliği yetkilisi ile görüşmesi (BM misyonu)

Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı Mareşal Halife Hafter, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun huzurunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez Rusya'da başkent Moskova’da bir araya geldi. Hafter, önceki akşam (perşembe) görüşmelerin içeriğine ilişkin gizlilik kapsamında gerçekleşen toplantının içeriğini açıklamadı. Kremlin basın sözcüsü Dmitry Peskov ise Putin’in, Hafter ile Libya ve bölgedeki durumu görüştüğünü belirtti.

Mareşal Hafter, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-bek Yevkurov ile Moskova'da görüştü (AFP)
Mareşal Hafter, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-bek Yevkurov ile Moskova'da görüştü (AFP)

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdullah Batili, önceki akşam (Perşembe) Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Siyasi ve Güvenlik Komitesi ile Libya'daki siyasi süreci ve Daniel Fırtınası'nın etkilerini görüştüğünü söyledi.

Avrupa Birliği'nin Libya'daki BM misyonuna sağladığı uzun vadeli desteği bir kez daha memnuniyetle karşılayan Batıli, Avrupa Birliği ülkelerinin arama, kurtarma ve yardım çalışmalarına bireysel ve kolektif katkılarından dolayı teşekkürlerini dile getirerek, şunları vurguladı: “Kurtarma ve yeniden inşa kaynaklarının yönetilmesinde hesap verebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca sürdürülebilir barışa ulaşmak için seçimlerin yapılması ve Libya kurumlarının birleştirilmesi konusunda uluslararası topluma hitaben tek ses olunması gerektiğini yineledi.”

Batıli, Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile yaptığı görüşmede, "Fırtına ve selden etkilenen alanlardaki yeniden inşa ihtiyaçlarının ortak bir değerlendirmesinin yapılması gerekliliğini" vurguladı.

Batıli, Libya halkının barış ve istikrar arzusu doğrultusunda siyasi, askeri ve güvenlik kurumlarını meşrulaştırmak ve yeniden birleştirmek amacıyla kapsamlı seçim çağrısını yineledi.

Enkazların arasında ve araçların içinde cesetleri çıkarma operasyonları devam ediyor (AFP)

Libya Temsilciler Meclisi Başkanlığı medya danışmanı Fethi el-Merimi, “Temsilciler Meclisi ve Devleti içeren (6+6) komite, önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanması beklenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçim yasalarının nihai taslağını Temsilciler Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor. Meclis seçim yasalarını onaylayacak ve yürürlüğe girmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na gönderecek.” dedi.

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin yirminci yıldönümünü kutlamak için İtalya'nın Palermo kentinde 168'den fazla ülkenin katılımıyla dün (Cuma) düzenlenen uluslararası konferansa, Abdülhamid Dibeybe başkanlığındaki "geçici" birlik hükümetinden bir heyet katıldı. Libya İçişleri Bakanı İmad Trabelsi, aralarında Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin de bulunduğu heyetle Palermo'ya geldi. Trabelsi, İtalya İçişleri Bakanı ile özellikle yasadışı göçle mücadele alanında olmak üzere iki ülke arasındaki güvenlik ve iş birliğini desteklemenin yollarını görüştü.

Ziyaret, Avrupa Birliği'nin Libya'ya hava ambargosu uygulaması sonucu yaklaşık 10 yıl süren bir aradan sonra Dibeybe hükümetinin Trablus ve Roma şehirleri arasında ilk sivil havacılık uçuşlarının bugün (Cumartesi) haftada iki uçuşla başlayacağını duyurmasıyla aynı zamana denk geldi. 

Uçuşlara devam etme kararı, Dibeybe’nin uluslararası havalimanlarındaki uçuş yasağını kaldırmak için oluşturduğu komitenin yoğun toplantılarının ardından geldi. 

Öte yandan Libya Cumhurbaşkanlığı Muhafızları'nın orta kademe liderleri, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın himayesinde Libya büyükelçiliği aracılığıyla Tunus'ta bir eğitim programını tamamladı. ABD'nin Libya Misyonu Başkan Yardımcısı Jeremy Bernd mezunlara program tamamlama sertifikalarını takdim ederken, "kursiyerlerin deneyimlerine zengin bir katkı sağladığını" ifade ettiği bu eğitim programından elde edilen fayda düzeyine dikkat çekti. Bernd, “Bu program, Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının çalışma alanlarına kesinlikle olumlu yansıyacaktır.” dedi. Başkanlık Muhafızları Güvenlik İlişkileri ve İşbirliği Departmanı Direktörü, ABD büyükelçiliği yetkililerinin departmanı destekleme çabalarından dolayı takdirini dile getirdi.


HDK Komutanı’nın siyasi danışmanı Yusuf İzzet: Hamideti ile Burhan'ın görüşmesi müzakerelerin gidişatına bağlı

 Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu’nun (Hamideti) Siyasi İşlerden Sorumlu Danışmanı Yusuf İzzet. (arşiv)
Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu’nun (Hamideti) Siyasi İşlerden Sorumlu Danışmanı Yusuf İzzet. (arşiv)
TT

HDK Komutanı’nın siyasi danışmanı Yusuf İzzet: Hamideti ile Burhan'ın görüşmesi müzakerelerin gidişatına bağlı

 Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu’nun (Hamideti) Siyasi İşlerden Sorumlu Danışmanı Yusuf İzzet. (arşiv)
Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu’nun (Hamideti) Siyasi İşlerden Sorumlu Danışmanı Yusuf İzzet. (arşiv)

Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu’nun (Hamideti) Siyasi İşlerden Sorumlu Danışmanı Yusuf İzzet, Hamideti ile Sudan Ordusu Komutanı Korgeneral Abdulfettah el-Burhan arasındaki görüşmenin müzakerelerin gidişatına bağlı olduğunu söyledi. İzzet, müzakere edilen konuların kişilerle ilgili kişisel anlaşmazlıklar değil, Sudan'ın geleceği ve savaşın durdurulması ile ilgili konular olduğuna dikkat çekti.

HDK’nin başkentin her yerini kontrol ettiğini ve bu bölgeleri yalnızca Sudanlıların anlaşmasıyla gelen bir otoriteye teslim edileceğini belirten İzzet, Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, Burhan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kapsamlı bir çözüm vizyonu sunduğunu ve eskisinden daha net bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi. İzzet sözlerine şöyle devam etti:

Artık geriye Burhan'ın, eğer müzakere etmeye ikna olursa ve Sudan krizini çözecek bir vizyona sahipse, nihai çözüm vizyonunu sunması kalıyor.

İzzet ayrıca Burhan’ın, savaşın durdurulmasını görüşmek üzere HDK Komutanı’yla görüşme isteğini dile getirdi.

Müzakereler kaldığı yerden başlayacak

İzzet, müzakere heyetinin aylardır Cidde'de bulunduğunu belirterek, görüşmelere yönelik HDK’nın taahhüdünü yineledi.

ZA
Cidde Anlaşması, Sudan ihtilafının taraflarının da katılımıyla mayıs ayında imzalandı. (Reuters)

İzzet açıklamalarını şöyle sürdürdü:

İki taraf arasındaki müzakereler kaldığı yerden başlayacak. Böylece uluslararası kurallara uygun olarak uzun vadeli bir ateşkese ulaşılabilir. Bu, devletin istikrara kavuşturulması ve adalet, barış ve sürdürülebilir demokrasi temelleri üzerinde yeniden şekillendirilmesi konularının yanı sıra Sudan'da devam eden savaşlara neden olan konuların gündeme getirildiği, sivil güçlerin ve paydaş temsilcilerinin katıldığı kapsamlı müzakerelerin başlatılmasına olanak sağlar.

İzzet, Cidde platformunda Suudi Arabistan – ABD arabuluculuğu tarafından sunulan yeni fikirlerin varlığına ilişkin dolaşan bilgilere ilişkin olarak da şunları söyledi:

Henüz arabulucuların ortaya koyduğu yeni bir vizyon veya müzakere gündemi görmedik. Ancak sahadaki mevcut gerçekliği dikkate alan ve objektif çözümleri tartışan her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Suudi Arabistan ve ABD'nin barış arayışındaki rolü takdir ve saygımızı taşıyor.

Ateşkes önerisi

Ateşkes ihtimaline ilişkin İzzet, daha önceki görüşmelerde HDK’yı ordudan ayıracak bir merkez kurulması yönünde öneri sunulduğunu belirtti. İzzet, “Savaş gücü olmayan bir ülkede sahada bir izleme mekanizması olduğunda yabancı güçlerin ülkeye girişine onay verildiği anlaşılmıyor. Teklif, ateşkese bağlılığı garanti edecek bir formüle ulaşmak için halen inceleniyor ve geliştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Gözetlemeye katılan askeri personelin görevlerini yerine getirebilmesi için her bir tarafın onayının gerekli olduğuna işaret eden İzzet şöyle ayrıca “Bu adımın öncesinde her bir gücün kontrol alanlarının belirlenmesi ve haritaların çizilmesi var. Bunlar tüm savaşlardaki ateşkes süreçlerinde izlenen adımlardır” dedi.

GTH
Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu (Hamideti) ve Sudan Ordusu Komutanı Korgeneral Abdulfettah el-Burhan. (AFP)

İzzet, Sudan Ordusu’nun, aksayan görüşmelerin arkasında HDK’nın olduğu yönündeki suçlamasına ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları aktardı:

Ordu, HDK'nin çatışmalarda kaybettiği karargâhını teslim etmesini istiyor ve vatandaşların evlerini kullanıyor. Eğer bu doğruysa neden o evleri boşaltmıyor? Vatandaşları ve onların mallarını korumak her ordunun görevi değil mi?

İzzet ayrıca HDK’nin başkent Hartum'un her yerinde bulunduğunu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, bakanlıkların ve tüm ordu karargâhlarının ellerinde olduğunu ifade etti.


Tunus: Nahda lideri Gannuşi açlık grevine başladı

Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi ( EPA)
Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi ( EPA)
TT

Tunus: Nahda lideri Gannuşi açlık grevine başladı

Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi ( EPA)
Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi ( EPA)

Nahda Hareketi, cezaevinde bulunan Tunus eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'nin, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve haklarının iadesi için açlık grevinde olan siyasi tutuklu Anayasa Profesörü Prof. Dr. Cevher Bin Mübarek ile dayanışma için 3 günlük açlık grevine başladığını duyurdu.

Gannuşi açlık grevi kararını, “devlet güvenliğine karşı komplo” davası kapsamında tutuklanan çok sayıda siyasi aktivistin gözaltı süresinin 6 ay geçtikten sonra 4 ay daha uzatılmasının ardından aldı. Şarku’l Avsat’a konuşan bazı gözlemcilere göre açlık grevinin amacı, sanıkların dinlenmesi için yetkililere baskı yapmak, dosyanın karara bağlanması için adli duruşmalar düzenlemek ve sanıklar hakkında "ciddi" suçlamalarda bulunmak.

Nahda Hareketi'nin başta Gannuşi ve Bin Mübarek olmak üzere tüm siyasi tutuklulara destek vermeye ve onlarla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği kaydedildi.

Şarku’l Avsat’ın aktardığı açıklamasında Nahda, yetkililere tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, grevcilerin sağlık ve güvenliğine gelebilecek her türlü zarardan onları sorumlu tuttu.

AZX
Nahda Hareketi destekçilerinin daha önce bazı liderlerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlediği gösterilerden (EPA)

Siyasi Tutsaklar Savunma Komitesi üyesi Samir Dilo, Bin Mübarek'in 4 gün önce açlık grevine başladığını, Gannuşi’nin ise Bin Mübarek'e destek ve dayanışma kapsamında açlık grevine başladığını doğruladı. Gannuşi'nin yaşının ilerlemesi nedeniyle açlık grevinden sağlığının etkilenebileceği uyarısında bulunan Dilo, bu kararın sonuçlarından yetkilileri sorumlu tuttu.

Kendisi de cezaevinde olan İsam eş-Şebi liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti, devlet güvenliğine karşı komplo iddiasıyla tutuklananların derhal serbest bırakılmasını talep ederek, açlık grevcileri yapanşarla dayanışmasını dile getirdi. Açlık grevi seçeneğinin ardından bu davada 7 ayı aşkın süredir tutuklu bulunanların sağlığını tehdit eden durumdan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Adalet Bakanı Leyle Ceffal’i sorumlu tutarak, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Ayrıca, dosyanın "mahkumiyet yönünde herhangi bir destek veya argüman içermediği" gerekçesiyle kalıcı olarak kapatılmasını talep etti.

Bu bağlamda, Siyasi Mahkumlar Savunma Komitesi üyesi Delile Musaddık, Bin Mübarek'in "kendisine yönelik şikayetler ortadan kalkana ve kendisini bu uydurulmuş siyasi davadaki tüm tutuklular serbest bırakılana kadar bu grevi durdurmayacağını" açıkladı.

Tunuslu yetkililer, geçtiğimiz Şubat ayında bir dizi siyasi aktivist ve iş adamını “devlet güvenliğine karşı komplo kurmak” suçlamasıyla tutuklamış olması ve bunlardan ikisinin 13 Temmuz'da serbest bırakıldı.

Buna karşılık Tunus yargısı, siyasetçi ve iş insani Hayyam et Turki, Nahda Hareketi eski lideri Abdulhamid el-Celasi, Rıza Bilhac, Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi, Kurtuluş Cephesi lideri Bin Mübarek ve Şabi’nin serbest bırakılmasını reddediyor.

Diğer yandan Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Ahmed Necib eş-Şabi, siyasi tutuklu siyasetçilerin açlık grevi, kendisinin "yargı ertelemesi" olarak tanımladığı durumu protesto etmek amacıyla önümüzdeki hafta artacağını söyledi.