Iraklı arkeologlardan Batı’ya suçlama

Iraklı arkeologlar Batılı heyetleri, kendilerinin Musul’daki keşiflerini çalmakla suçladı.

Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’ndeki Lamassu heykeli. (AFP)
Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’ndeki Lamassu heykeli. (AFP)
TT

Iraklı arkeologlardan Batı’ya suçlama

Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’ndeki Lamassu heykeli. (AFP)
Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’ndeki Lamassu heykeli. (AFP)

Teysir Halef

Fransız kazı heyetinin birkaç gün önce Irak’ın Hursabad bölgesinde Asur dönemine ait kanatlı bir boğa keşfettiğini duyurmasının ardından Iraklı arkeologların çalışmalarının çalınmasına dair tartışma yeniden hız kazandı. Iraklı ve Suriyeli akademisyenler ve araştırmacılar, tarihî Ninova kentinde eski Musul şehrinin karşı doğusunda ve Musul’un 30 km güneyindeki Nimrud’da dört yıldır faaliyet yürüten Batılı kazı heyetlerinin yaptığı basın açıklamalarının gerçekliğini sorguluyor. Araştırmacılar, son dönemlerde Asur Kralı Eserhaddon’un Sarayı, Kral Adad-nirari’nin Sarayı, Sanherib Sarayı’ndaki el-Maska Kapısı ve daha başka yerler hakkında keşfedildiği açıklanan pek çok şeyin daha önce Iraklı heyetler tarafından keşfedildiğini ve Irak’ın uzman dergisi Sümer’de duyurulduğunu belirtti.

Fransız kazı heyetinin kanatlı boğa keşfiyle alakalı bir açıklama yapmasının hemen ardından arkeolog araştırmacı Amir Abdurrezak, Facebook hesabında bir video yayınlayarak bunun eski bir keşif olduğunu söyledi. Bu keşfin 1992 yılında Iraklı bir heyet tarafından nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde anlattı.

Musul Müzesi’nde DEAŞ örgütü unsurları tarafından parçalanmasıyla meşhur olan kanatlı boğa heykeli, Yeni Asur Krallığı’nda gücün sembolüydü. Uzunluğu üç metreye ulaşan heykelin ağırlığı on tondan fazla. Asur şehirlerinin kapı muhafızı olarak görüldüğü için modelleri, dünya çapındaki müzelere yayılmıştır.

Musul Müzesi’nde DEAŞ tarafından parçalanmasıyla meşhur olan kanatlı boğa heykeli, Yeni Asur Krallığı’nda gücün sembolü olarak biliniyor.

Eski keşifler

Fransız Strasbourg Üniversitesi’nde profesör olan Suriyeli akademisyen Dr. Şeyhmus Abdülaziz, Nebi Yunus Türbesi’nin altında kalan Kral Eserhaddon Sarayı’nın 1988 yılında Iraklı arkeolog Abdüssettar el-Azzavi tarafından keşfedildiğini ve Azzavi’nin bu konuya dair Sümer dergisinde (sayı: 45, sayfa: 69) bir çalışma yayımladığını açıkladı. Suriyeli akademisyenin açıklamasına göre bölge, Heidelberg Üniversitesi’nden Alman kazı heyetine teslim edildiğinde, 2015 yılında DEAŞ örgütünün kazdığı tüneller sayesinde duvar resimleri ve heykeller keşfedildi.

Abdülaziz konuya dair şunları söyledi:

Birkaç gün önce ABD’li bir arkeolog tarafından Nimrud şehrindeki Adad-nirari Sarayı koridorunda Asurlulara ait metinlerin keşfedildiği duyuruldu. Bu arkeolog yalnızca, Henry Layard’ın 19’uncu yüzyılda gerçekleştirilen kazılarına işaret etmiş. Ama bilindiği üzere bu pasaj ve metin, Iraklı arkeolog Müzahim Mahmud Hüseyin tarafından 1993 yılında keşfedildi ve Sümer dergisinde (sayı: 48) yayınlandı. Bu pasaj da metnin korunması için toprağa gömülmüştü.

fdcsfegr
Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’ndeki bir Asur tanrısının heykeli. (AFP)

 

Finansman ve hatalar

Musul Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Amir el-Cumeyli ise sorunun esasında finansman ve finansör kuruluşlarla alakalı olduğunu düşünüyor. Cumeyli, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

İsviçreli Aliph kuruluşu, yaklaşık dört yıldan beri Irak’ta onlarca kültürel miras alanını ve arkeolojik alanı ele geçirdi ve bunlar için milyon dolarlar harcadı. Bunlar, aslında bağışlar. Bu projenin uzatılması bu kuruluşların çıkarınadır. Bu yüzden fonlar bakımından herhangi bir sorun olmamasına rağmen süre ile sahadaki başarıları karşılaştırdığımızda başarı oranı düşük ve mütevazı kalıyor. Pennsylvania Üniversitesi, Aliph kuruluşundan Asur başkenti Ninova’nın kapılarından biri olan el-Meska Kapısı ve Nimrud’da bir kazı için proje aldı. Şimdi her defasında yeni sonuçlar keşfettiğini iddia ediyor. Aslında bu, Iraklı araştırmacıların daha önce 1980’li ve 1990’lı yıllarda keşfettikleri şeylerin tekrar gösteriminden başka bir şey değil. Mesela Iraklı Meyser Said, Nimrud’daki sarayının kalıntılarında Asur Kralı 3. Tiglath Pileser’in tahtının platformunu ve kaidesini keşfetmiş ve zarar görmesin diye geçici bir süreliğine tekrar toprağa gömmüştü. Bir diğer araştırmacı Dr. Behnam Ebu’s-Suf’un Tell-i Tevbe’deki (Tövbe Tepesi) Nebi Yunus Türbesi’nde yaptığı keşiflere dair iddialarını, orada çalışma yürüten Alman Heidelberg Enstitüsü üyeleri de iddia ediyor. Aynı durum araştırmacı Prof. Cüneyd el-Fahri ve onun Nimrud’daki pek çok keşfi için de geçerli. Hatta İtalyan araştırmacı Nicola Marchetti’nin bir yıl önce keşfettiğini iddia ettiği Halzi Kapısı’nın bir yüzünü keşfeden de aslında merhum Dr. Donny George idi.

qswdefr
Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’nde Asurlular salonu. (AFP)

Cumeyli, bazı uluslararası kuruluşların yaptıkları hataların, DEAŞ’ın verdiği zararlardan hiç de az olmadığına dikkat çekti. Örneğin Amerikan ‘UN mass’ kuruluşu ile İngiliz ‘G4s’ derneği; Suk eş-Şaarin (Huş el-Han/Huş el-Bîa) bölgesinde Ortodoks ve Katolik Süryanilere ve Ermenilere ait kilise kompleksindeki tarihî ve kültürel binaların ve birimlerin üçte ikisini yıkıp geçti. Gerekçeleri ise 2017 yılında, yani Musul şehrinin terörist çetelerin pençesinden kurtarılmasından kısa bir süre sonra mühendislik çalışmaları yapmak ve bölgeyi savaş kalıntılarından, patlayıcılardan ve mayınlardan temizlemekti. Bu çalışmalar, o bölgenin unsurlarının zayi olmasına ve mimari planlarının, tarzının, işlemelerinin, kitabelerinin, sütunlarının ve revaklarının, hatta ibadethanelerin ve sunakların ortadan kaybolmasına sebep oldu.

Iraklıların uzaklaştırılması

Yetkilileri tarafından soruşturulma korkusuyla adının açıklanmasını istemeyen Iraklı bir araştırmacı, kendilerinin bu heyetlerden dışlanması karşısında duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Halbuki onlar, kazı alanındaki tecrübelerinin yanı sıra çivi yazısı metinleri ve antik dilleri tercüme etme, çömlekleri sınıflandırma ve diğer uzmanlıklara sahipler.

Araştırmacı, daha önce sergilenen ve uluslararası düzeyde yayınlanmış antik eserlerin görüntülerinin yayınlandığına dikkat çekti. Mesela Nimrud şehrinde 3. Adad-nirari Sarayı’nda bulunan ve yakın zamanda sergilenen heykel, aslında geçen yüzyılın sonlarında arkeoloji uzmanı Prof. Müzahim Hüseyin liderliğindeki tamamen Iraklı bir heyet tarafından keşfedilmişti.

Kuruluş her defasında yeni sonuçlar keşfettiğini iddia ediyor. Aslında bu, daha önce 1980’li ve 1990’lı yıllarda Iraklı araştırmacılar tarafından keşfedilenlerin tekrar sergilenmesinden başka bir şey değil.

Adad-nirari Kapısı

Şarku’l Avsat’ın Al-Majalla dergisinden aktardığına göre araştırmacı Müzahim Hüseyin, Irak Eski Eserler ve Kültürel Miras Dairesi’nin Ağustos 1993’te dört hafta boyunca Adad-nirari Sarayı bölgesinde birçok taşınabilir ve taşınamaz antik eser buldu. Bunların arasında mavi Musul mermerinden iki kapı eşiği de mevcut. İki odanın girişi olan bu eşiklerde çivi yazısı metinler de yer alıyor.  

Hüseyin, Kral 3. Adad-nirari’nin sarayından, lakaplarından ve başarılarından bahseden bu iki eşik metinlerini tercüme edip yayınladığını da sözlerine ekledi. İki tercümenin metni şu şekilde:

Birinci eşik: “Kral Adad-nirari; dünyanın kralı/Asur ülkesinin kralı, Tanrı Asur’un çocukluğunda seçtiği ve güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar uzanan benzersiz bir krallık bahşettiği oğul. Benden önce yaşamış en eski kral olan Bilkeb Kabi soyundan olup ‘Enmar Sakk Kokura’ dağını genişleten Güçlü 1. Şalmaneser’in soyundan, Sümer ve Akad ülkesinin kralı 2. Tukulti-Ninurta’nın torunu 2. Adad-nirari’nin soyu Aşurnasirpal’in oğlu, dört bir yanın kralı 3. Şalmaneser’in oğlu, dünyanın/Asur ülkesinin kralı Güçlü Kral Şemşi Adad’ın oğlu. (…)”

sxzdfe
Yakın zamanda Hursabad arkeolojik sit alanında Fransız arkeolog heyeti tarafından tüm kanatları sağlam bir şekilde keşfedilen, mermerden yapılmış bir Asur lamassu (insan başlı kanatlı boğa) heykeli (AFP)

İkinci eşik: Tanrı Asur’un çocukluğunda seçtiği ve kendisine eşsiz bir krallık bahşettiği oğul, dünyanın/Asur ülkesinin kralı Kral 3. Adad-nirari’nin sarayı. O kral ki Asur ülkesine hayat veren çobandır, tahtı sarsılmazdır. Tapınağın hâkimi en güzel ve mükemmel olanı (Tanrı İşar) temsil eden, Tanrı Asur’un himayesine giren ve dört bir yanın yöneticilerine boyun eğdiren kutsal rahiptir. (Kuzeyden güneye (Anadolu’dan Arap Körfezi’ne) ve Suriye’den, Filistin’den, Sur’dan, Sayda’dan, Humri’den ve Edom’dan ele geçirdiği ülkelerin isimlerini zikrediyor. Şam’a yaptığı seferi ve Şam kralına kendi başkentinde ve sarayında boyun eğdirişini, ondan 2 bin 300 talent (ölçü birimi) gümüş, 20 talent altın, 3 bin talent bakır, 5 bin talent demir ile renkli kumaşlar, başka giysiler ve fildişi kakma bir yatak aldığını anlatıyor) Bunlar Şam’da ve kraliyet sarayında ele geçirdiğim sayısız ganimetler. Bütün Kaldea kralları itaatlerini bildirdiler ve armağanlarını sundular. Babil’e, Borsippa’ya, Kuta’ya haraç ve vergi koydum. Hayatım için Tanrı Bel Nabdu ve Nergal adına ziyafet verdim.”

*Bu makale Şarku’l Avsat tarafından Londra merkezli Al-Majalla dergisinden çevrildi.Gösterime girmeden 'silinecek' filmin yıldızı, bu duruma ateş püskürdü

Road Runner'ı bir türlü yakalayamayan Wile E. Coyote'nin şanssızlığı sürüyor (Warner Bros)
Road Runner'ı bir türlü yakalayamayan Wile E. Coyote'nin şanssızlığı sürüyor (Warner Bros)
TT

Gösterime girmeden 'silinecek' filmin yıldızı, bu duruma ateş püskürdü

Road Runner'ı bir türlü yakalayamayan Wile E. Coyote'nin şanssızlığı sürüyor (Warner Bros)
Road Runner'ı bir türlü yakalayamayan Wile E. Coyote'nin şanssızlığı sürüyor (Warner Bros)

Aktör Will Forte, başrol oynadığı Coyote vs. Acme'yi Warner Bros'un vizyona sokmayacağı haberlerini X hesabında doğruladı.

29 Şubat'ta "Coyote vs Acme'nin oyuncuları ve ekibine" başlığıyla bir paylaşım yapan Forte, nihayet filmi izleyebildiğini söyledi:

Biliyorum ki çoğunuz filmimizi izleme şansı bulamadı ve maalesef hiçbir zaman izleyemeyeceksiniz gibi duruyor. Filmimizin 'silindiğini' ilk duyduğumda henüz izlememiştim. Muhtemelen diğer herkesin aklına gelebileceği gibi bu şeyin çerçöpten ibaret olması gerektiğini düşündüm. Ancak sonra izledim ve film müthiş.

Çok sayıda ürünü kullandığı halde Road Runner'ı öldüremediği için Acme Corporation'a dava açan Wile E. Coyote'nin avukatını canlandıran aktör, sözlerine "Böylesine özel bir şeyin parçası olduğum için ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. Bu çabucak kafa karışıklığı ve hüsrana dönüştü. Piyasaya sürmeyecekleri film bu mu?" diye devam etti.

Coyote vs. Acme'nin geçen sene temmuzda gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak daha sonra takvimde bu film yerine Barbie kondu. 

Projenin vizyona girmeden rafa kaldırılacağı haberleri ilk olarak kasımda çıkmıştı. Animasyonların da yer aldığı canlı aksiyonun yüklü bir vergi indirimi için silineceği iddiaları gündem oluşturunca stüdyo filmi satabileceğini duyurmuştu. 

Hollywood Reporter, Amazon'un 40-45 milyon dolarlık önerisi gibi tekliflerin reddedildiğini bildiriyor. Netflix ve Paramount'un da filmle ilgilendiği öne sürülüyor. 

Warner Bros. Discovery geçen hafta yaptığı gelir beyanında bazı animasyon projelerinin iptaliyle vergi indirimi alacağını ortaya koymuştu. Hangi filmlerin iptal edildiği belirtilmese de gözler Coyote vs. Acme'ye çevrildi. 

John Cena ve Lana Condor'ın da yer aldığı filme dair yayımlanan tek görsel bu:

Warner Bros. Batgirl ve Scoob! Holiday Haunt adlı filmlerin gösterimini de aynı gerekçeyle iptal etmişti. Batgirl'de Michael Keaton'la birlikte rol alan Leslie Grace, izlediği bazı sahneleri çok iyi bulduğunu söylemişti. 

 

Independent Türkçe, Hollywood Reporter, Decider


Singapur'un Taylor Swift konserlerini "kapatması" Asya'da krize neden oldu

2006'da ilk albümü Taylor Swift'i çıkaran pop yıldızının 12 Grammy ödülü var (AFP)
2006'da ilk albümü Taylor Swift'i çıkaran pop yıldızının 12 Grammy ödülü var (AFP)
TT

Singapur'un Taylor Swift konserlerini "kapatması" Asya'da krize neden oldu

2006'da ilk albümü Taylor Swift'i çıkaran pop yıldızının 12 Grammy ödülü var (AFP)
2006'da ilk albümü Taylor Swift'i çıkaran pop yıldızının 12 Grammy ödülü var (AFP)

Singapur yönetiminin, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında sadece kendi topraklarında konser vermesi için Taylor Swift'e yaklaşık 18 milyon dolar ödediği iddiası tartışma yarattı.

Yerel basında çıkan haberlere göre hükümet, dünyaca ünlü pop yıldızının Eras turnesinin Güneydoğu Asya ayağında 6 gün boyunca sadece Singapur'da sahneye çıkması için Swift'e en az 18 milyon dolar ödeme yaptı.

Diğer yandan Singapur Kültür Bakanı Edwin Tong, devlete ait haber sitesi CNA'ya dün yaptığı açıklamada rakamın "öne sürülen kadar yüksek olmadığını" savunurken, sanatçıya ne kadar para ödendiğini söylemedi. 

Kültür Bakanlığı Sözcüsü Calida Soh da ödeme yapıldığını doğrularken rakam paylaşamayacağını belirtti.

Birleşik Krallık'ın kamu yayıncısı BBC ve ABD'nin tanınmış gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Singapur'un bu hamlesinin bölgedeki ülkeler arasında "düşmanlık yarattığını" yazdı. 

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, 20 Şubat'taki açıklamasında, Singapur hükümetinin sadece ülkede sahneye çıkması için konser başına Swift'e 2 ila 3 milyon dolar ödediğini ileri sürmüştü. Tayland lideri, bu yaklaşık rakamla ilgili bilgileri konseri düzenleyen AEG şirketinden aldığını söylemişti.

Filipinli parlamenter Joey Salceda da perşembe günkü açıklamasında "Ülkelerimiz iyi dost. Dolayısıyla bu tür hareketler bizi üzüyor" dedi. Salceda, ayrıca Filipin Dışişleri Bakanlığı'ndan Swift'le yapılan anlaşmaya ilişkin detayları açıklaması için Singapur yönetimine baskı uygulamasını istedi. 

WSJ'nin haberinde 2-3-4 ve 7-8-9 Mart'ta düzenlenecek konserler için en az 300 bin bilet satıldığı, bunların çoğunun yabancılar tarafından alındığı aktarıldı. 

Singapur'daki 5 yıldızlı Marina Bay Sands adlı otelin konsere özel VIP paketlerinin fiyatlarıysa yaklaşık 40 bin dolar. Son dakika biletleriyse konser başına 300 dolar ila 8 bin dolar civarında.

34 yaşındaki pop yıldızının Asya'daki bir önceki durağı Japonya olmuştu. Swift, başkent Tokyo'da 7-10 Şubat'ta 4 konser vermişti.

Independent Türkçe, BBC, CNA, Wall Street Journal


Star Wars'un Anakin Skywalker'ı eleştirileri yanıtladı

Reuters
Reuters
TT

Star Wars'un Anakin Skywalker'ı eleştirileri yanıtladı

Reuters
Reuters

Star Wars aktörü Hayden Christensen serinin prequel (orijinal yapımdaki olayların öncesini anlatan dizi ya da film -çn.) üçlemesindeki Anakin Skywalker performansını savundu.

Christensen ilk olarak Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı'nda (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) Anakin'i canlandırmış, ikinci performansınıysa Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı'nda (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) sergilemişti.

Bu iki performans da o dönemde çok eleştirilmişti ancak şimdi genel kanı, en iyi Star Wars filmlerinden bazıları oldukları yönünde.

42 yaşındaki aktör yıllar içinde Star Wars hayranları arasında popülerliğini artırsa da bu her zaman böyle değildi.

Empire Magazine'e verdiği röportajda Christensen şunları söyledi: 

Star Wars'un sahip olduğu kültürel etki nedeniyle bu karakterler neredeyse kamu malı haline geldi ve insanlar onlar üzerinde bir sahiplik duygusu hissediyor. Karakter eleştirildi, performansım eleştirildi ve bu kısım berbattı. Bence bu tür eleştiriler, kendi inançsızlıklarını askıya almadaki başarısızlıklarından kaynaklanıyor. Açılış metni "Uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside" diye başlıyor, bu da her şeyin mümkün olabileceğine dair bir zemin hazırlıyor. Bu insanlar bizim beklediğimiz gibi konuşup davranmak zorunda değil.

Christensen filmler boyunca Anakin'in diyaloglarına yöneltilen ve yanlış yönlendirildiğini düşündüğü eleştirilere atıfta bulundu.

Star Wars serisindeki 20 yıllık yolculuğunu "dikkat çekici" ve "iç açıcı" diye değerlendiren Christensen, bugünlerde hayranlarından gördüğü ilgiyi takdir ettiğini söyledi.

Christensen, Obi-Wan Kenobi ve Ahsoka da dahil daha yakın tarihli bazı Star Wars dizilerinde Anakin/Darth Vader rolüne geri döndü.

Ünlü oyuncu, seriye geri dönmek hakkındaysa "ölmeden önce yapılacaklar listemde bulunduğunu benim de bilmediğim bir maddeydi" dedi.

Röportajın başka bir yerinde Christensen, Leonardo DiCaprio'nun da yarışta olduğunu duyduğunda Anakin rolünü alacağını düşünmediğini açıkladı.

Leonardo ve bir grup başka aktörle görüştüklerini duymuştum. Bu da rolün başka bir aktöre gideceği yönündeki düşüncemi doğrulamıştı. Tüm seçme süreci boyunca, ilk günden itibaren rolü alamayacağımı kendime söylemiştim. Böyle bir ihtimal yoktu. Sanırım bu bana çok yardımcı olmuştu çünkü beni pek çok açıdan özgürleştirmişti. Bu yüzden rolü aldığımda benim için gerçekten sürpriz olmuştu.

Independent Türkçe


70 yaşındaki dünya rekortmeninin yediği hamburger sayısı 34 bini geçti

Dengesiz fast food tüketimi obezite, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi pek çok soruna yol açıyor zira fazla tuz, şeker ve yağ içeriyorlar (Guinness World Records)
Dengesiz fast food tüketimi obezite, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi pek çok soruna yol açıyor zira fazla tuz, şeker ve yağ içeriyorlar (Guinness World Records)
TT

70 yaşındaki dünya rekortmeninin yediği hamburger sayısı 34 bini geçti

Dengesiz fast food tüketimi obezite, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi pek çok soruna yol açıyor zira fazla tuz, şeker ve yağ içeriyorlar (Guinness World Records)
Dengesiz fast food tüketimi obezite, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi pek çok soruna yol açıyor zira fazla tuz, şeker ve yağ içeriyorlar (Guinness World Records)

Fast food tüketiminin zararlarını tıp dünyasında herkes kabul etse de yarım yüzyılı aşkın süredir her gün McDonald’s'tan yiyen Don Gorske, 70 yaşını gördü. 

Ancak Gorske günlük Big Mac tüketimini 9'dan ikiye düşürdü, patates kızartmasını bıraktı ve her gün 10 kilometreye yakın yürüyor. Bu değişimlerle kendisine ait Guinness Dünya Rekoru'nu geliştirmeyi başardı ve en çok Big Mac yeme rekorunda 34 bin sayısını aştı.

Guinness'in perşembe günü yayımladığı röportajda Gorske, "Pek çok kişi şimdiye kadar ölmüş olacağımı düşünüyordu ama Guinness Dünya Rekorları'nda bir rekora en uzun süre sahip olanlar arasında yer aldım ki bu benim için gayet havalı bir şey" dedi.

Gorske, ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Fond du Lac'da gardiyan olarak çalıştıktan sonra emekli olmuş.

Bu hevesin başlangıç noktasının ilk Big Mac'ini yediği 17 Mayıs 1972 olduğunu söylüyor:

O anda muhtemelen hayatım boyunca bunları yiyeceğimi düşündüm. Kartonlarını arka koltuğa atıp onları ilk günden itibaren saymaya başladım.

17 Mayıs'la birlikte tüm fişleri ve hamburger kaplarını saklayan Gorske'nin bu tavrı, annesini endişelendirmiş. Oğluna söz verdirerek her gün fast food dışında başka bir öğün daha yemesini sağlasa da bu vaat 1981'e kadar geçerliliğini korumuş:

Bana 'Şimdiye kadar seni öldürmedilerse devam et' dedi.

Gorske evine en yakın McDonald’s'ın duvarında bir portresinin olduğunu ve eşi Mary'e de oranın otoparkında evlenme teklifinde bulunduğunu anlatıyor. 

Bu tuhaf alışkanlığın sonucunda bir ömürde en çok Big Mac yiyen kişi unvanı Guinness tarafından 1999'da Gorske'ye verildi. 2011'de 25 bin, 2023'teyse 34 bin barajını geçti. Buna rağmen iştahının hiç azalmadığını söylüyor:

Bir şeyi sevdiğim zaman ondan vazgeçmem. Beni ilk kez bir Big Mac yerken görenler genelde ilk kez yiyormuş gibi göründüğümü söylüyorlar.

Independent Türkçe, Guardian, Guinness World Records


Billie Eilish: "Rüyamda Christian Bale'ı görünce sevgilimden ayrıldım"

Reuters
Reuters
TT

Billie Eilish: "Rüyamda Christian Bale'ı görünce sevgilimden ayrıldım"

Reuters
Reuters

Billie Eilish, Christian Bale'ı gördüğü bir rüya yüzünden eski bir erkek arkadaşından ayrıldığını açıkladı.

Eilish, Oscar Ödülleri öncesinde Amelia Dimoldenberg'e verdiği röportajda, rüyasında Kara Şövalye (The Dark Knight) aktörünü görmesinin o dönemki ilişkisinin yürümediğinin farkına varmasına yol açtığını itiraf etti.

"Gerçekçi olmalıydım" diyen Eilish, birlikte çalıştığı abisi Finneas'ın gülmesine yol açtı. 

Birkaç yıl önce Christian Bale'la ilgili bir rüya gördüm. Güneş ışığında küçük bir kafedeydik ve erkek arkadaşımdan ayrılmam gerektiğini fark etmemi sağladı. Hayır, gerçekten. Uyandım ve [nefes nefese] gibiydim ve aklım başıma geldi.

Rüya Eilish'in aklının başına gelmesine yol açmış ve kısa süre sonra o zamanki erkek arkadaşından ayrılmış. Bu açıklama, "What Was I Made For?"la bilinen şarkıcının Batman'in en sevdiği süper kahraman olduğunu itiraf etmesinin hemen ardından geldi. "Chicken Shop Date"in sunucusuna "süper kahramanlar hakkında pek bir şey bilmediğini" ancak "Batman'in o olduğuna" inandığını söyledi.

Röportajın başka bir yerinde Eilish, en sevdiği Spice Girl'ün hangisi olduğu ve Uno oynarken "şiddet" eğilimleri göstermesi hakkında samimi bir şekilde konuştu. Ayrıca kırmızı halıda röportaj yapanların kendisine "Mutlu musun?" diye sormasından nefret ettiğini de itiraf etti.

Eilish'in yorumları, The Neighbourhood'dan Jesse Rutherford'la olan ve kamuoyunca bilinen son ilişkisinin bitmesinin ardından geldi. Rutherford, Eilish'ten 10 yaş büyüktü. Aralarındaki yaş farkı kamuoyunda büyük tepki çekmiş ve bu tepkilerin çoğu, Rutherford yaşlı bir adamken Eilish'in bebek gibi giyindiği tuhaf bir çift kostümüyle aralarındaki yaş farkını alaya almalarından sonra daha da şiddetlenmişti. Çift nihayetinde bir yıldan kısa süre birlikte olduktan sonra ayrılmıştı.

Dokuz kez Grammy kazanan sanatçı, Rutherford'dan önce 2021 ve 2022 arasında kendisinden 10 yaş büyük bir başka erkek olan aktör Matthew Tyler Vorce'la çıktı. Çiftin aldatma söylentileri üzerine ayrıldığı iddia edilmişti. Vorce sonunda aldatma söylentilerini yatıştırmak için Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda şöyle yazmıştı: 

Kimse kimseyi aldatmadı. İlişkiler biter. Bu kadar basit. İnternette dedikodu yaratmak ve YALAN SÖYLEMEK tehlikelidir.

Billie Eilish, Christian Bale'la ilgili bir rüyanın nasıl ayrılığa yol açtığını anlatıyor: 

"Birkaç yıl önce Christian Bale'la ilgili bir rüya gördüm ve güneş ışığında küçük bir kafede gibiydi ve erkek arkadaşımdan ayrılmam gerektiğini fark etmemi sağladı."

"Happier Than Ever"la bilinen şarkıcının aşk hayatı daha önce de mercek altına alınmıştı. Variety, Kasım 2023 Hitmakers etkinliği için verdiği kırmızı halı röportajı sırasında onu görünüşte "izni olmadan açmıştı". Daha sonra Eilish, işinden ziyade cinselliğine odaklandığı için yayın organını sertçe eleştirmişti.

O sırada Instagram'da "Ödülüm için ve ayrıca önemli olan başka bir şey hakkında konuşmak yerine sabah 11'de kırmızı halıda beni iznim olmadan açtığınız için teşekkürler Variety" diye sitem etmişti. 

Erkeklerden ve kızlardan hoşlanıyorum, lütfen bu konuda beni rahat bırakın, gerçekten "What Was I Made For"u oynatmayı kim umursar.

Şarkıcı, Barbie film müzikleri albümünde yer alan "What Was I Made For?"la En İyi Özgün Şarkı dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi ve şarkıyı 10 Mart'taki ödül töreninde canlı seslendirecek.

Independent Türkçe


Zuckerberg, fast food devinin Japonya şubesine hayran kaldı: "Michelin yıldızı verin"

Mark Zuckerberg'ün serveti yaklaşık 173 milyar dolar (@zuck/Instagram)
Mark Zuckerberg'ün serveti yaklaşık 173 milyar dolar (@zuck/Instagram)
TT

Zuckerberg, fast food devinin Japonya şubesine hayran kaldı: "Michelin yıldızı verin"

Mark Zuckerberg'ün serveti yaklaşık 173 milyar dolar (@zuck/Instagram)
Mark Zuckerberg'ün serveti yaklaşık 173 milyar dolar (@zuck/Instagram)

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Amerikalı fast food devi McDonald's'ın Japonya'daki şubesine hayran kaldı. 

Meta CEO'su Zuckerberg, Instagram hesabından salı günü yayımladığı gönderide, Japonya'daki bir McDonald's şubesinde yemek yerken çekildiği fotoğraflarını paylaştı.

Meta'nın ürettiği akıllı gözlükleri takan Zuckerberg, paylaşımında "Japon McDonald's: 10/10. Bu adamlara bir Michelin yıldızı verin" ifadelerini kullandı. 

39 yaşındaki teknoloji milyarderinin gönderisinde, eşi Priscilla Chan'in McDonald's şubesinin girişindeki bir fotoğrafı da yer aldı. 

Zuckerberg'ün menüsünde hamburger ve patatesin yanı sıra Asya mutfağında sıkça kullanılan edamame ve mısırın olduğu dikkat çekiyor. 

ABD'nin önde gelen tabloid gazetelerinden New York Post, Zuckerberg'ün yapay zekayla ilgili iş görüşmeleri için Asya turunda olduğunu aktardı. Meta CEO'sunun bu hafta Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'le görüştüğü bildirildi. 

Zuckerberg, yaklaşık 117 milyar dolarlık servetiyle Hindistan'ın en zengin iş insanı olan Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani için bugün düzenlenecek düğün öncesi kutlamalara katılacak. Kutlamalarda Bill Gates ve Rihanna gibi isimler de yer alacak. Asıl düğünse temmuzda yapılacak.

Independent Türkçe, New York Post


Yeni keşfedilen deniz canlısına Hindistan Cumhurbaşkanı'nın adı verildi

Chromodoris magnifica adlı deniz salyangozu türü (Unsplash)
Chromodoris magnifica adlı deniz salyangozu türü (Unsplash)
TT

Yeni keşfedilen deniz canlısına Hindistan Cumhurbaşkanı'nın adı verildi

Chromodoris magnifica adlı deniz salyangozu türü (Unsplash)
Chromodoris magnifica adlı deniz salyangozu türü (Unsplash)

Hindistan'ın doğusunda yaşayan yeni bir kabuksuz deniz salyangozu türü keşfeden zoologlar, ona ülkenin cumhurbaşkanının adını verdi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun adı verilen Melanochlamys Droupadi adlı kabuksuz deniz salyangozu yakut kırmızısı beneğiyle kahverengimsi siyah renkte ve 7 milimetreye kadar büyüyebiliyor.

Hindistan Zooloji Araştırmaları Merkezi'nden (ZSI) araştırmacılar bu salyangozu, Hindistan'ın doğu kesimindeki Batı Bengal ve Orissa eyaletlerinin düşük gelgit bölgelerindeki 3 kilometrelik bir alanda buldu.

Araştırmacılar Bengal Körfezi'nin kuzeydoğu kıyılarından yaklaşık 150 örnek topladı ve kapsamlı moleküler analizle türün orijinalliği doğrulandı.

Bilim insanları çalışmada şöyle yazdı: 

Tüm örnekler Bengal Körfezi'nin kuzeybatısı boyunca, Batı Bengal'in Digha ve Orissa eyaletinin Udaipur kıyılarından toplandı.

Deniz habitatlarında yaşayan kabuksuz deniz salyangozları, sığ gelgit bölgelerinden derin denizlere ve kutuplardan tropikal bölgelere kadar gezegenin her yerinde bulunuyor.

Bu canlılar diğer küçük deniz salyangozu türleri, deniz solucanları ve küçük balıklar da dahil başka küçük hayvanlarla besleniyor.

Yeni keşfedilen kafa kalkanlı deniz salyangozu (Cephalaspidea), vücudunun içinde bir kabuk bulunan küçük bir omurgasız ve hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip bir hermafrodit.

"Bu, Hindistan bölgesinden ikinci tür ve üçüncü gerçek tropikal tür" diyen araştırmacılar, halihazırda dünya genelinde 18 kabuksuz deniz salyangozu türünün bilindiğini de ekliyor.

ZSI'dan çalışmanın baş yazarı Prasad Chandra Tudu'nun, cumhurbaşkanıyla aynı Hindistan bölgesinden geldiği için bu deniz salyangozunu Murmu'nun onuruna adlandırmaya karar verdiği bildirildi.

Hindustan Times'a konuşan Tudu şöyle dedi:

Bilim insanları olarak keşfettiğimiz türlere isim verme özgürlüğüne sahibiz. Hem cumhurbaşkanı hem de ben Mayurbhanj'ın Rairangpur bölgesinden geldiğimiz için yüksek makama yükselişini onurlandırmak adına bu türe onun adını vermeye karar verdim.

Bulgular salı günü Mollusca Research adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Independent Türkçe


Heath Ledger'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Heath Ledger (AP)
Heath Ledger (AP)
TT

Heath Ledger'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Heath Ledger (AP)
Heath Ledger (AP)

Heath Ledger'ın arkadaşı, aktörün ölümünü çevreleyen koşullar hakkında yeni bilgiler açıkladı.

Christopher Nolan'ın filmi Kara Şövalye'de (The Dark Knight) Joker'i canlandıran Ledger, New York'taki evinde aşırı dozda reçeteli ilaç almasının ardından 22 Ocak 2008'de hayatını kaybetmişti. Aktör 28 yaşındaydı.

Yönetmen ve senarist Stephen Gaghan, Ledger'ın kendi filminin senaryosuyla birlikte yatakta öldüğünü yakın zamanda açıkladı.

Oscar ödüllü yönetmen, Malcolm Gladwell'in 2005 tarihli kitabı Blink'in uyarlaması üzerinde çalışıyordu ve Ledger'ı başrolde oynatmak istiyordu.

Gaghan, Ledger'ın babası Kim'in oğlunun ölümünü öğrendikten sonra kendisini arayarak Blink'in senaryosunun evinde bulunduğunu söylediğini belirtti.

Gladwell'in Development Hell adlı podcast'inde konuşan Gaghan, Gladwell'e şöyle dedi:

Cesetle birlikte oradaydılar ve senaryomuz onunla birlikte yataktaydı ve senin kitabın komodinin üzerindeydi. Sanırım benim numaram da senaryonun üzerine yazılıydı. Tahmin edebileceğin gibi bu kişiler şoktaydı ve o numarayı aradılar ve bunu neden yaptıklarını bilmiyorum.

Yönetmen şöyle devam etti:

Eşimle birlikte havalimanındaydık, bir yerden bir yere gidiyorduk ve kelimenin tam anlamıyla yere yığıldım, daha önce ya da o zamandan sonra bu başıma hiç gelmedi. Ayaklarım altımdan kayıp gitti. Resmen öylece oturdum çünkü 'Ne, ne?' diye kalmıştım.

Gaghan "Eşimin yüzünü hatırlıyorum ve benim sadece nutkum tutulmuştu. Sadece dinledim, dinledim ve dinledim. Gerçekten ama gerçekten çok üzücüydü. Ve hâlâ da üzücü" diye ekledi.

Yönetmen, Ledger'ın ölümünden sonra Blink'in film uyarlamasını geliştirmeyi durdurduğunu söyledi.

Geçen ay 2024 Altın Küre'de ödül alırken yönetmen Christopher Nolan, Heath Ledger'ın ölümünün ardından yaşadığı "karmaşık ve zorlu" bir deneyimi anlatmıştı.

Heath Ledger, Kara Şövalye'de (Warner Bros/DC Comics)
Heath Ledger, Kara Şövalye'de (Warner Bros/DC Comics)

Nolan seyircilere Altın Küre sahnesine en son 2009'da, önceki yıl hayatını kaybeden Ledger adına En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kabul ettiğinde çıktığını söylemişti.

Ledger'ın hayatını kaybetmeden önce çekimlerini tamamladığı son film olan Kara Şövalye, ölümünden 6 ay sonra gösterime girmişti.

Nolan, Ledger'ın ödülünü aldığı geceyi anımsayarak şöyle demişti:

Teşekkür ederim. Daha önce bu sahneye bir tek sevgili dostumuz Heath Ledger adına bu ödüllerden birini kabul etmek üzere çıkmıştım ve bu benim için karmaşık ve zorlu bir durumdu.

Ledger'ın diğer filmleri arasında Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi (10 Things I Hate About You), Beni Orada Arama (I'm Not There) ve 2006'da kendisine Oscar adaylığı kazandıran Brokeback Dağı (Brokeback Mountain) yer alıyor.

Independent Türkçe


Taylor Swift hayranı, viral görüntüsüne gelen tepkileri yorumladı

AFP
AFP
TT

Taylor Swift hayranı, viral görüntüsüne gelen tepkileri yorumladı

AFP
AFP

Avustralyalı Taylor Swift hayranı Madison Blackband, pop süperstarının Exile performansına verdiği dramatik tepkiyle viral olduğu an hakkında konuştu.

25 Şubat Pazar günü 20 yaşındaki Blackband ve iki arkadaşı, Swift'in Avustralya'daki son Eras Turnesi konserini verdiği Sydney'deki Accor Stadyumu'nun önünde otururken kendilerini kaydetmişti.

Blackband'in o gecenin ilerleyen saatlerinde paylaştığı TikTok videosunda, Swift'in 2020'de çıkan "folklore" albümündeki şarkısı Exile'ın performansına başlamasıyla hayranın dramatik bir şekilde gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.

Görüntülerin üstünde yazan metinde "Taylor'ın 'Exile'ı (hayatımı kurtaran şarkı diye de bilinir) söylemesine verdiğim tepki" diye belirtiliyor.

Video anında viral oldu. Bu haberin yazıldığı sırada TikTok'ta 1,1 milyon kez izlendi ve Instagram ve X'te yeniden paylaşıldı.

Rolling Stone'a verdiği yeni röportajda Blackband, "[X'e] girdim ve karşıma çıkan ilk şey bu videoydu. 'Ah, bu yaşandı' dedim" diye konuştu.

Bunu 200 kişinin görmesi niyetiyle paylaştım, milyonlara ulaşsın diye değil.

Daha sonra videonun TikTok'taki yorum bölümünü devre dışı bırakan Blackband bunu "başkalarının söylediklerini kaldıramadığından değil sadece manasını görmediği için" yaptığını açıkladı.

Yine de bu durum kullanıcıları, diğer sosyal medya platformlarında süzgeçten geçirilmemiş görüş ve yargılarını paylaşmaktan alıkoymadı.

Birçok X kullanıcısı Blackband'i aşırı dramatik ve gösterişçi olmakla suçladı. Hatta bazıları iki arkadaşını, yeterince duygusal destek göstermedikleri için eleştirdi. Diğer izleyicilerse videoya gülüp geçti.

Blackband internetteki çeşitli tepkilere değinerek şöyle dedi:

Bunun beni üzmesine izin vermenin anlamı yok. Nasıl tepki verdiysem öyle tepki verdim. Arkadaşlarımın beni yargılamadığını biliyorum. Bu sadece benim. Ben sadece tutkulu biriyim.

Swift hayranı, "Birilerinin bunun utanç verici falan olduğunu düşünmesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor çünkü ben hiçbir zaman öyle olduğunu düşünmedim ve şimdi de sırf biri öyle olduğunu söyledi diye öyle olduğunu düşünecek değilim" diyerek şöyle ekledi:

Buna neden güldüklerini anlıyorum. Videoyu ilk tekrar izleyişimde ben de gülmüştüm.

Blackband şarkıya duyduğu sevgi hakkında da şunu söyledi:

[Exile] benim için çok şey ifade ediyor. Herhangi bir şeye ihtiyacım olduğunda, dikkatimi dağıtmak ya da odağımı korumak için dinlediğim bir şarkı. Can simidi gibi.

Halihazırda Swift, muazzam başarı yakalayan Eras Turnesi'ne bir haftalık ara verdi. 2 Mart'ta turnenin Singapur ayağına başladıktan sonra mayısta Avrupa'ya gidecek.

Independent Türkçe


Normal İnsanlar'ın yazarından yeni kitap: İlk satırları yayımlandı

Sally Rooney (AFP)
Sally Rooney (AFP)
TT

Normal İnsanlar'ın yazarından yeni kitap: İlk satırları yayımlandı

Sally Rooney (AFP)
Sally Rooney (AFP)

Faber and Faber yayınevi, bu sonbaharda piyasaya sürülmeden önce Sally Rooney'nin yeni kitabının açılış satırlarını paylaşarak tanıtım yaptı.

İlk üç romanının başarısının ardından Intermezzo, 24 Eylül'de raflarda yerini alacak. (Türkiye'deki yayın tarihi henüz belli değil -çn.) 

Çok satan yazar, gençler arasındaki karmaşık ilişkileri irdeleyen öyküleriyle ünlendi ancak yeni kitabı, baba kaybıyla baş etmeye çalışan Peter ve Ivan Koubek kardeşleri konu alacak.

İrlandalı yazarın önceki romanlarının hepsinin dünya çapında çok satanlar listesinde yer almasının yanı sıra Normal İnsanlar (Normal People) ve Arkadaşlarla Sohbetler (Conversations with Friends) televizyona uyarlandı.

Intermezzo'nun açılışındaki iki satırda şöyle yazıyor:

Cenazede giydiği o takım elbise. Genç delikanlı için adil görünmüyordu. Ergenliğin en büyük sıkıntısı olan dişlerindeki tellerle.

Faber and Faber yayınevi, romanı şöyle tanımlıyor:

Yas tutan iki kardeş ve sevdikleri için bu yeni ara dönem, (arzu, umutsuzluk ve olasılık dönemi), bir yaşamın kırılmadan içinde ne kadar çok şey barındırabileceğini keşfetme şansı sunuyor.

Kardeşlerden 30'lu yaşlarında bir avukat olan Peter; başarılı, kendinden emin ve görünüşte yenilmez biridir. Ancak, birbirinden çok farklı iki kadınla aynı anda ilişkisini yürütmeye çalışırken yasla mücadele eder ve kendi kendini tedavi eder.

Peter'ın ilk aşkı Sylvia'yla ilişkisi uzun soluklu olsa da üniversite öğrencisi Naomi için hayat bitmek bilmeyen bir şaka gibidir. 

Ivan, Peter'ın 22 yaşındaki erkek kardeşidir ve rekabetçi satranç oyuncusudur. Kendisini sosyal açıdan beceriksiz, yalnız ve ağabeyinin tam tersi olarak görür. Çalkantılı bir geçmişten gelen, Margaret adında kendinden yaşlı bir kadınla tanışır ve hayatları hızla ve yoğun bir şekilde iç içe geçer.

Intermezzo, son romanı Güzel Dünya Neredesin? (Beautiful World, Where Are You?) ve Normal İnsanlar'la Arkadaşlarla Sohbetler'in küresel başarısının ardından geliyor.

Paul Mescal ve Daisy-Edgar Jones, Normal İnsanlar'ın TV uyarlamasında (BBC/Element Pictures/Hulu)
Paul Mescal ve Daisy-Edgar Jones, Normal İnsanlar'ın TV uyarlamasında (BBC/Element Pictures/Hulu)

Yayıncı Alex Bowler, Wylie Agency'deki Tracy Bohan'dan Birleşik Krallık & İngiliz Milletler Topluluğu'na üye ülkelerde yayımlama ve sesli kitap haklarını satın aldı. Kanada'da Knopf, ABD'de ise Farrar, Straus and Giroux yayınevi kitabı yayımlayacak.

Bowler, "Intermezzo; kardeşler ve aşıklar, ailevi ve romantik yakınlıklar, alışılagelmiş yapılara pek de uymayan ilişkiler hakkında bir hikaye" dedi.

Üç mucizevi kitabın ardından, Sally Rooney'nin milyonlarca okuru bu yeni romandan yayılan güzelliği ve anlayışı, acıyı ve umudu tanıyacak. Ancak bu aynı zamanda hayatlarımıza, kalplerimize ve çağımıza böylesine uyumlu görünen bir yazarın eserinde mükemmel bir ilerlemeye de işaret ediyor.

Independent Türkçe