Çadır, kamp ve geçici yaşamın sürdürülebilirliği

İnsanın evrim süreciyle çelişen bir gerçek

Fotoğraf: Lina Jaradat
Fotoğraf: Lina Jaradat
TT

Çadır, kamp ve geçici yaşamın sürdürülebilirliği

Fotoğraf: Lina Jaradat
Fotoğraf: Lina Jaradat

Sevsen Cemil Hassan

Çadırlar ve çadırlarda yaşamak her zaman bizde romantik duygular uyandırmıştır. Filmlerde ve fotoğraflarda görmüşüzdür, roman veya edebi metin okurken hayal etmişizdir. Örneğin bir maceracının ormanda yaşadığı hayat ya da deniz kenarında ve kumsallarda eğlenmek isteyen birinin veya bavulunu hazırlamış mutlu bir ailenin, eğlenerek ve doğanın tadını çıkararak vakit geçirmek için büyüleyici yerlere gitmesi güzel ve baştan çıkarıcıdır. Belki de aşırı iklime sahip bölgelerde, örneğin karların arasında veya gece ile gündüz arasındaki zıt ruh hallerinin olduğu çöllerde kamp yapmayı deneyimleyenler vardır.

Çadır yaşamı, bir seçim olduğunda, başlangıçların şaşkınlığına, modern yaşamın karmaşıklığına, koşuşturmasına, bitmek bilmeyen ihtiyaçlarına doğru kaçıp giden bir nostalji biçimidir. İnsanın geçmişine dair her şey gibi bir romantizmi var, sanki insanın hayatını özel bir estetikle süslemek için kullandığı bir nevi antika. Ama bu antika, günümüz hayatını kolaylaştırmada etkili olamıyor. Sonrasında kalkınma, her alanda olağanüstü bir düzeye ulaştı.

Geçici yaşam

Çadırda yaşamak, kampa akıllı cihazlar ve benzeri birçok çağdaş araç eşlik etse bile, mevcut yaşamın lüksünden vazgeçilerek, mütevazı yaşam olanaklarıyla sınırlı küçük bir yerin kurulduğu geçici bir yaşamdır. Ayrıca genel olarak insanın ihtiyaç ve özlemleriyle ilgili her şeyin ilkelliğine yaklaşan bir yaşamdır. Geçici yaşama, kişisel karar ve özgür irade ile olduğu ve herhangi bir tarafça dikte edilmediği sürece ve yaşam için gerekli olan şeyler asgari düzeyde sağlandığı sürece arzu edilen bir durumdur.

Kampa akıllı cihazlar ve benzeri birçok çağdaş araç eşlik etse bile, genel olarak insanın ihtiyaç ve özlemleriyle ilgili her şeyin ilkelliğine yaklaşan bir yaşamdır.

casder
Fotoğraf: Lina Jaradat

İnsan, ev inşa etmeyi öğrenmeden önce mağaralar da dahil olmak üzere binlerce yıldır vahşi doğada yaşadı. Arkeolojik araştırmalar, Neolitik Çağ’da insanın evrimi sırasında çadırları icat ettiğini ve bunları taşınabilir barınak olarak kullandığını söylüyor. Çadırlar genellikle çöl ve engebeli arazilerde kullanılıyordu ve hava koşullarından ve yırtıcı hayvanlardan koruma sağlıyordu. Bu yaşam tarzı, dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle de Suriye ve genel olarak Ortadoğu da dahil olmak üzere hâlâ hayvancılıkla geçinen kabileler arasında günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Ancak bu kabilelerin yaşamlarının doğası ve ekonomik faaliyetleri ve çalışma alanlarının dayattığı sosyal sistemler bu tür konutları zorunlu kılmaktadır. Bir kısmının ulaşım yerlerine yakın şehirlerde evleri var ve kendi üyeleri arasında organize olacak şekilde buralara sığınabiliyorlar. Ama çadırlar da onların hayatının vazgeçilmez bir parçası.

Savaşın dayattığı kamplar

Filistin’de özellikle Nekbe’den günümüze kadar yaşanan savaşlar nedeniyle yerleşim alanlarından göçler zorunlu hale gelmiştir. Kamplar, İsrail’in Gazze’ye karşı yürüttüğü savaşta bugüne kadar Arap- İsrail çatışmasının kızışmasıyla dalgalar halinde yerlerinden edilen Filistinlilerin, ardından da rejim ve müttefiklerinin kendisine karşı ayaklanan bölgelere karşı şiddet kullanmakta ısrar etmesi ve devam eden savaşa çok sayıda tarafın müdahalesi nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin resmi mekânı haline geldi. Büyük bir kısmı, tamamı çadırlardan oluşan kamplarda yaşamaya başladı. Suriyeliler, geçici yaşam için (ancak on iki yılı geçti) yurt içinde ve komşu ülkelerdeki kamplara, insani yardım kuruluşlarının, hükümetlerin sağladığı ya da bireylerin ellerinde bulunan kumaş ve artıklarla kendi yaptıkları çadırlarla çeşitli şekillerde yaptıkları çadırlara dağıldı. Kalıcı hale gelmek üzere olan geçici yaşamlarının ve bununla birlikte çektikleri acıların sona ereceğine, altyapı ve kamu tesislerine sahip, hükümetlerin yaşamlarını garanti altına aldığı düzenli evlerde, mahallelerde ve şehirlerde yaşamaya geri döneceklerine dair, uzaktan da olsa bir umut ışığı bile kalmadı.

xcdsfrg
10 Kasım 2023’te Gazze Şeridi’nden ve Gazze’nin kuzeyindeki diğer bölgelerden güney bölgelerine doğru kaçan Filistinli aileler bir yol boyunca yürüyor (AFP)

Kalıcı konutlar, insanın gelişimi sırasında icat edildiği için, onun korunma ve güvenlik ihtiyacını karşılarken, daha sonra önce konfora, sonra lükse ulaşmak üzere evrilerek, bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye farklılık gösteren bugünkü biçimine ulaştı. Evlerin mimarisini yenileyen ve şu veya bu kategorideki insanların değer ve bilişsel sistemine göre yaşamanın gereksinimlerine uygun olarak mühendislik ve mimari hayal gücünü geliştiren kültür halini aldı. İnsani değerleri mekanla yalnızca insanlar ilişkilendirir. Ev, anlamı itibariyle, bireyin içinde ikamet ettiği, aile kurduğu, çocuklarını yetiştirdiği ve onlara gelecek hayalleri kurduğu, vatan denilen yere ait bir coğrafyaya yerleşmek anlamını içermektedir. Hayatının çoğunu bu gelecek için çalışarak geçiriyor. Barınma ise İnsan Hakları Bildirgesi ve ülke anayasaları tarafından tanınan bir insan hakkıdır. Ama Bugün Gazze’de, öncesinde genel olarak Filistin’de, bunun dışında Filistin halkı açısından ve son yıllarda Suriye’de olduğu gibi bugün yaşananlar, ister yoksul ülkelerde yaşayanlar, ister vatandaşlarının haklarını umursamayan zalim rejimler tarafından yönetilenler, ister çatışma ve savaş bölgeleri için olsun, bu iddiayı çürütüyor.

Filistin’de özellikle Nekbe’den günümüze kadar yaşanan savaşlar nedeniyle yerleşim alanlarından göçler zorunlu hale gelmiştir. Kamplar, savaşın dalgalar halinde yerlerinden ettiği Filistinliler için resmi bir yere dönüştü.

Çadırın anlamı

Bir insanın tek barınma seçeneği olan çadırda yaşaması ne anlama gelir? Peki geçici yaşamının kalıcı ve sürdürülebilir olması? Kışın çadırları söken, üzerinde uyunan çürük yatakları su altında bırakan fırtınanın, rüzgarların, yağmurların, sel ve karın insafına kalmak, yazın ise ormandaki sineklerin, sivrisineklerin ve böceklerin insafına kalmak ne anlama geliyor? Hayatının asgari alt yapıdan özel ve kamu tesislerinden yoksun olması ne anlama geliyor? Çadırların arasından akan sular ve çamurların yarı çıplak ve yalınayak çocukların oyun alanı haline dönüşmesi ne anlama geliyor? Eğitim sisteminden, okulların inşasından, eğitim süreci için gerekli materyallerin donatılmasından önce okullar, hatta yüzlerce yıl önce yaygınlaşan okullara benzeyen bir şey yok muydu?

Eğer insan, yaşamının çeşitli alanlarında gelişmeye Paleolitik çağdan bu yana, yani üç milyon yıldan fazla bir süre önce başlamışsa, yaşamı ve geçim kaynakları gelişiyorsa, konutu mağaralardan su kaynakları yakınına yerleşmeye doğru ilerlemişse, tarımını geliştirmişse, buralarda çadırdan kulübelere, ardından çevresel malzemelerden inşa edilen konutlara yönelmişse ve dünya şehirlerindeki mevcut konut biçimlerine ulaşmışsa o zaman bu çağda insanların kamplarda yaşamaya ne hakkı var? Binlerce yıllık insani gelişme nasıl baltalanabilir? Bu çağda bazı gruplar nasıl çadırlara geri dönmek zorunda kalabilir?

dffrg
İsrail saldırıları sırasında evlerinden kaçan yerinden edilmiş Filistinli çocuklar, BM tarafından işletilen bir merkezde kurulan çadırlarının önünde oturuyor (AFP)

Bugün Gazze’deki barbar savaşta da bunu görüyoruz. Yerinden edilmeye ve cehennemden ve ölümden kaçan yüz binlerce insanı karşılamak için nasıl çadırların kurulduğuna tanık oluyoruz. Sanki Filistinliler için çadır hayatı adeta bir kader haline gelmiş gibi, ta ki ister Filistin’de yerlerinden edildikleri bölgelerde, ister Lübnan, Suriye, Ürdün gibi komşu Arap ülkelerinde toplandıkları bölgelerde kurdukları mahalleler kamp olarak anılana kadar. İsrail devletinin kuruluşunun ilanından, ilk yerinden edilme dalgalarından, gelişigüzel yığılmış inşaatlarıyla, mahalleleriyle, altyapılarıyla, aşırı kalabalıklarıyla ve çeşitli yönleriyle sefalet kamplarının kurulmasından bu yana ‘geçici’ yetmiş beş yıl geçti. İlklerin büyük bir kısmı ise konunun unutulmaması ve hakların ölmemesi için anılarını sonraki nesillere devrettikten sonra öldüler.

7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden savaş gerçeği karşısında İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi’ne komşu bazı bölgeleri ve çatışma kuralları dahilinde karşılıklı ateşlerin açıldığı Lübnan sınırına yakın kuzey bölgelerini her yönden tahliye etmeye başladı. İsraillilerin kendilerinden sorumlu bir hükümeti olması ve İsrailli bireyin ona değer vermesi nedeniyle sorumlu yetkililer, şehirlerini ve köylerini tahliye eden İsrailliler için konut ayarlamaya ve onları güvence altına almaya başladı. Ama bunu nasıl yaptı? Birçoğu, modern yaşamın gerektirdiği her şeyin kendilerine sağlandığı otellere ve misafirhanelere nakledildi. Ancak yerleri boşaltılacak kişilerin sayısının artması ihtimaliyle birlikte, onları barındıracak hazır yer kalamayabilecek. Bu nedenle yerinden edilenlere ‘insana yakışır’ barınma sağlanması konusu, toplumun karşı karşıya kalacağı bir sorun haline gelecek ve çadır, geçici bir çözüm sağlayacaktır. Ancak bu tür bir çözüm ve yaşam İsrailliler için kabul edilebilir değil. Bu konudaki konuşmalar ise bazılarını şok ediyor; Çadırda nasıl yaşayabilirler? Bunların birinci sınıf çadırlar olacağını önceden kaydeden çağımızın çadır sektörü gelişiyor. Bazıları, yüksek kalite ve mükemmel verimliliğe sahip birçok farklı tür sunuyor. Nitekim bu bölgede bile sınıfsal ve insani bir farklılık olacak. Suriye’nin kuzeyinde ve civardaki mülteci bölgelerindeki Suriye kamplarına baktığımızda pek çok ilkel çadır biçimini göreceğiz. Çoğu, yerinden edilmişlerin kendileri tarafından yapıldı. İnsani yardım kuruluşları tarafından dağıtılanlar ise sürdürülebilirlik ve iklim faktörleriyle yüzleşme düzeyinde değil ve sayıları da yetersiz. Çünkü savaş ilerledikçe yerinden edilmişlerin sayıları giderek artıyor.

Bu mahallelerin adı kamplar olarak anılıyor. Dünya, savaşın devam ettiği bir ülkede bu büyük sayıyı merak etmiyor. Tüm bu kamplar neden?

Filistin kampları

Dünya, Gazze’yle ilgili medya haberlerini takip ederken, Filistin’de isimleri tekrarlanan kampları, bunların Gazze Şeridi’nde mi yoksa Batı Şeria’da mı olduğunu merak etmiyor mu? İsrail’in 1948’den 1967 yılına kadar işgal ettiği bölgelerden yerinden edilen Gazze sakinleri bile büyük bir nüfus bloğu oluşturuyor. Yalnızca Şerid’de sekiz kamp bulunuyor: Cibaliye, eş-Şati, en-Nuseyrat, Deyr el-Balah, el-Mağazi, Bureyc, Han Yunus ve Refah. İsimleri ve işgal güçlerinin sürekli yerleşim yerleri inşa ederek talan ettiği Batı Şeria’daki kampların isimleri her gün bültenlerde tekrarlanıyor. Batı Şeria’da yirmi dört kampı var ve İsrail güçleri, Gazze’deki savaşa paralel olarak çok sayıda kampa baskın yapıyor. İsimleri haberlerde tekrarlanıyor ve inşaat malzemelerinden yapılmış evlerden oluşan konut kompleksleri haline geldikleri doğru. Ancak bunlar sefalet mekânlarıdır ve zamandan uzak bir yaşam haline gelmenin eşiğindeler. Ancak İsrail, Filistin kimliğini silmeye yönelik gelecek planını gerçekleştirmek için onların peşinde.

scdfgr
15 Ekim 2023’te İsrail’in bombardımanı sonucu Filistinliler evlerini terk ediyor (EPA)

Bu mahallelerin adı kamplar olarak anılıyor. Dünya, savaşın devam ettiği bir ülkede bu büyük sayıyı merak etmiyor. Tüm bu kamplar neden? Adaletsizliğin, baskının, saldırganlığın, işgalin ve yerinden edilmenin tarihini anlatıyorlar. İsrail anlatısı ise insanlığın bilincine nüfuz ederek haklarını ilk savunulan hak haline getiriyor.

Çadır, bu mazlum halkların bilincinde yer almış, acımasız kaderi andıran bir şeye dönüşmüş, kampların geçici olduğu iddiasıyla başlayan bir kader ihtimalinin korkutucu sembolü haline gelmiştir. Bu insanları düzgün bir hayat yaşama, çocuklarının enerjilerine ve gizli yeteneklerine yatırım yapma fırsatlarından mahrum bırakan uzun bir dizi dönüşümle, ‘geçici’de kalıcı bir hayat haline gelmiştir.

Gazzeli yaşlı bir adam, sesi acıdan boğulmuş şekilde, “Bir ev bulana kadar kırk yıl çalıştım. Füzeler evime isabet etti ve onu yerle bir etti. Dünya neden her türlü adaletsizliğe yüz çevirdi?” dedi.

Şarku’l Avsat tarafından Londra merkezli Al Majalla dergisinden tercüme edilmiştirÖğrencisi şiddet uygulayınca sumo efsanesinin rütbesi en düşük seviyeye indirildi

Hakuho Sho (Reuters)
Hakuho Sho (Reuters)
TT

Öğrencisi şiddet uygulayınca sumo efsanesinin rütbesi en düşük seviyeye indirildi

Hakuho Sho (Reuters)
Hakuho Sho (Reuters)

Japonya'da Sumo'nun yönetim organı, 22 yaşındaki çırağının tekrar tekrar şiddete başvurması nedeniyle güreşin en büyük şampiyonlarından birinin rütbesini düşürdü.

Japonya Sumo Birliği (JSA), öğrencisi Hokusheiho Osamu'nun eğitim gördüğü yerdeki iki genç arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğunu itiraf etmesinin ardından 38 yaşındaki Hakuho Sho'nun maaşında kesintiye gitti ve onu en düşük rütbeye indirdi.

Hakuho, "(Şiddet gören) öğrencileri koruyamadığım için ağır bir sorumluluk hissediyorum" dedi.

Kyodo News'un aktardığına göre Hakuho, "Sumo birliğini, taraftarları ve beni destekleyenleri endişelendirdiğim için çok üzgünüm" dedi. Hakuho'nun maaşında yüzde 20 kesinti yapılacak ve rütbesi iki kademe düşürülerek Japonya Sumo Birliği'ndeki yaşlılara yönelik en düşük seviyeye indirilecek.

Haberlere göre Hokusheiho, diğerlerinin yüzlerine, sırtlarına ve testislerine tokat attı, kalçalarına süpürge saplarıyla vurdu ve onlara alev püskürtmek için böcek ilacı spreyini yaktı.

22 yaşındaki genç de davranışları için özür diledi. The Japan Times'ın aktardığına göre, "Sınıf arkadaşlarıma karşı şiddet kullandığım için çok pişmanım" dedi.

Yayımladığı açıklamada Hakuho'yu öğrencisinin davranışlarını düzeltmediği için eleştiren JSA, onun "bir eğitmen olarak kalite ve farkındalıktan önemli ölçüde yoksun" olduğunu söyledi.

Moğolistan doğumlu Hakuho, Eylül 2021'de emekli olmadan önce sumo kariyeri boyunca en üst düzey müsabakalarda 45 galibiyetle rekor kırmış ve eğitim yerini Temmuz 2022'de devralmıştı.

Independent Türkçe


Bozulan otomattaki hata kodu, öğrencileri harekete geçirdi

Makinelerde, kullanıcıların yüzlerinin taranıp analiz edeceğine dair herhangi bir uyarı yoktu (Unsplash/Temsili)
Makinelerde, kullanıcıların yüzlerinin taranıp analiz edeceğine dair herhangi bir uyarı yoktu (Unsplash/Temsili)
TT

Bozulan otomattaki hata kodu, öğrencileri harekete geçirdi

Makinelerde, kullanıcıların yüzlerinin taranıp analiz edeceğine dair herhangi bir uyarı yoktu (Unsplash/Temsili)
Makinelerde, kullanıcıların yüzlerinin taranıp analiz edeceğine dair herhangi bir uyarı yoktu (Unsplash/Temsili)

Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nde bir otomatın bozulmasının ardından, kampüsteki bu makinelerin bazılarında yüz tanıma teknolojisi kullanıldığı ortaya çıktı.

Olay, şubat başlarında bir atıştırmalık makinesinde Invenda.Vending.FacialRecognition.App.exe yazısının görülmesiyle anlaşıldı. Öncesinde ne kamera görülüyordu ne de makinelerde kamera olduğuna dair başka herhangi bir işaret vardı. 

Üniversite gazetesinde olayı haberleştiren River Stanley, ulusal kanal CTV News'e şöyle konuştu:

Uygulama hata vermeseydi bunu öğrenemezdik. Hiçbir uyarı yok.

Waterloo Üniversitesi konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak bu makinelerin "en kısa sürede" kaldırılacağını ve bu zaman zarfında yüz tanıma programının kapatılmasının isteneceğini vurguladı. 

Üniversite öğrencileri de arkasında kamera olduğuna inandıkları delikleri sakız ve kağıtlarla kapatmaya başladı.

Makineleri üreten Invenda, "demografik ölçüm yazılımı" kullanarak müşterilerin cinsiyet ve yaşlarını belirlemekle övünen bir şirket. 

Bu olayı haberleştiren Guardian, İsviçre merkezli kuruluşun Avrupa Birliği'nin mahremiyet standartlarını karşıladığını savunduğunu fakat Kanada'daki kanunlara ne kadar uyduğunun net olmadığını belirtti. 

Perakende devi Canadian Tire, müşterilerini bilgilendirmeden yüz tanıma teknolojisini kullandığı gerekçesiyle Britanya Kolumbiyası eyaletindeki mahremiyet kanunlarını çiğnediği gerekçesiyle nisanda haber olmuştu.

O dönem Kanada yönetiminden yapılan açıklamada, şirket müşterileri bilgilendirse bile bu bilgileri toplamak için makul bir gerekçe sunamadığına dikkat çekilmişti. 

Independent Türkçe, Guardian, CTV


İsrail, Eurovision'dan çekilme tehdidi savurdu

Eden Golan (Reuters)
Eden Golan (Reuters)
TT

İsrail, Eurovision'dan çekilme tehdidi savurdu

Eden Golan (Reuters)
Eden Golan (Reuters)

İsrail, organizatörlerin 2024 yarışmasına katılacakları şarkıyı sansürlemeye çalışması halinde Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme tehdidinde bulundu.

Bu ay ülkenin temsilcisi olarak açıklanan Eden Golan'ın mayısta İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek yarışmada "October Rain" adlı şarkıyı seslendirmesi bekleniyordu.

Ancak Israel Hayom gazetesinin haberine göre, sızan şarkı sözlerinin Hamas'ın 7 Ekim saldırısına gönderme yaptığını göstermesi üzerine tartışma çıktı.

Her yıl yapılan organizasyonu düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), şarkı yarışmasını siyasi olmayan bir etkinlik diye tanımlıyor ve bu kuralı çiğneyen yarışmacıları diskalifiye etme hakkını saklı tutuyor.

İsrail, şarkı sözlerinin onaylanmaması halinde bu yıl yarışmaya katılmayacağını açıkladı. Şarkı halihazırda EBU tarafından inceleniyor.

İsrail'in katılımına sponsor olan ulusal yayın kuruluşu KAN'dan bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada sızdırılan şarkı sözlerinin doğru olduğunu teyit etti.

Bir sözcü, "EBU halihazırda şarkı sözlerini inceleme sürecinde ve bu süreç nihai bir karar alınana kadar EBU'yla yayıncı arasında gizli kalacak" dedi.

Bir şarkı herhangi bir nedenle kabul edilemez bulunursa, yayıncılara yeni bir şarkı ya da yeni sözler sunma fırsatı verilir.

İsrail'in yayın kuruluşu KAN, şarkılarını değiştirmeye yönelik her türlü girişimi reddedeceklerini söyledi.

KAN'dan yapılan açıklamada, "İsrail Yayın Kurumu'nun söz konusu şarkıyı değiştirmek gibi bir niyeti olmadığı unutulmamalı" dendi.

Bu, Avrupa Yayın Birliği tarafından onaylanmaması halinde İsrail'in gelecek mayısta İsveç'te düzenlenecek yarışmaya katılamayacağı anlamına geliyor.

İsrail'de doğan ancak Rusya'da büyüyen Golan'ın yarışmaya katılması halinde İsrail yarışmada 46'ıncı kez temsil edilmiş olacak. İsrail 1973'te katıldığı yarışmanın tarihindeki ilk Avrupa dışı katılımcı olmuştu.

Geçmiş yıllarda EBU, ülkeleri şarkı sözlerini değiştirmeye zorlamıştı. 2009'da Gürcistan, şarkısının dönemin Rusya Başbakanı Vladimir Putin'e gönderme yaptığı gerekçesiyle reddedilmesinin ardından yarışmadan çekilmişti.

Yarışma, İsrail'in Gazze'de süregelen askeri harekatı nedeniyle artan boykot çağrılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Geçen ay İzlanda Besteciler ve Söz Yazarları Birliği yaptığı açıklamada İsrail'in "neşe ve iyimserlikle nitelenen" bir etkinliğe katılımının askeri eylemleriyle bağdaşmayacağını söyleyerek İsrail'in yarışmadan uzaklaştırılması çağrısında bulunmuştu.

Birlik, İsrail'in diskalifiye edilmemesi halinde İzlanda'nın yarışmaya katılmasına karşı çıkacağını belirtmişti. Aynı yönde çağrıda bulunan bir dilekçe 10 binden fazla imza toplamıştı.

İsveç, Finlandiya ve Danimarka gibi diğer ülkeler de İsrai'in yarışmaya alınmaması çağrısında bulundu.

Boykot çağrılarına yanıt veren EBU geçen ay şu açıklamayı yapmıştı: 

Eurovision Şarkı Yarışması hâlâ dünya çapındaki izleyicileri müzik aracılığıyla birleştiren, siyasi olmayan bir etkinlik.

The Independent yorum için Eden Golan'ın ekibine ulaştı ancak henüz yanıt alamadı.

Independent Türkçe


John Cena'nın OnlyFans hesabı açmasının nedeni anlaşıldı

Reuters
Reuters
TT

John Cena'nın OnlyFans hesabı açmasının nedeni anlaşıldı

Reuters
Reuters

John Cena yetişkinlere yönelik içeriklerin olduğu abonelik sitesi OnlyFans'e katıldığını bu hafta duyurduğunda hayranlarını şoke etse de durum göründüğü gibi değil.

46 yaşındaki eski WWE güreşçisi, sitede özel içerik satan çeşitli ünlülerin arasına katılmış gibi görünerek şu paylaşımı yaptı:

Beni daha önce hiç böyle görmediniz. Biyografideki bağlantıdan abone olabilirsiniz. @onlyfans.

Iggy Azalea, Tana Mongeau ve Tyga gibi ünlülerin hepsi, ücret ödeyen aboneleri için sitede içerik paylaşıyor.

Cena'nın bu siteye yönelmesi karşısında ilk başta bazı hayranların kafası karıştı. Bir X/Twitter kullanıcısı "Hacklendi mi?" diye yazarken bir diğeri de "Cena hayııııır!" diye ekledi.

Öte yandan Cena'nın paylaştığı bağlantı ücretsiz bir OnlyFans sayfasına gidiyor ve profil resminde güreşçinin yüzü yer alsa da Ricky Stanicky adı kullanılıyor.

Biyografi kısmında şöyle yazıyor:

Ricky Stanicky adına doğrulanmış OnlyFans hesabına ulaştınız; meşhur taklitçi, hayırsever, yatırım bankacısı, sosyete, kanseri yenmiş bir metot oyuncusu. ATEŞLİ resim ve videoları görmek için abone olun.

Hayranlar bu hesabın, Cena'nın filme adını veren karakteri canlandırdığı ve yakında gösterime girecek komedi filmi Ricky Stanicky'deki rolünü tanıtma amacıyla açılmış bir pazarlama numarası olduğunu çabucak anladı.

Zac Efron'un da rol aldığı film, kendilerini beladan kurtarması için Ricky Stanicky adında hayali bir arkadaş yaratan üç çocukluk arkadaşını konu alıyor. Onlarca yıl sonra yetişkin üçlü var olmayan Ricky'yi toy davranışlarının uygun bir mazereti gibi kullanmayı sürdürüyor ve yalanlarını örtbas edecek bir "arkadaş" gibi davranması için zorluk çeken bir aktör olan Rod'u (Cena tarafından canlandırılıyor) kiralamaya karar veriyor.

Hesapta Cena'nın, aboneleri cezbetmek için fotoğrafları cinsel ima taşıyan yazılarla paylaşarak pazarlama numarasını sürdürdüğü anlaşılıyor.

Bir fotoğrafın açıklama kısmında "Buna bir kez daha çakmak isteyen var mı?" yazıyor. Başka birinde de "Ne kadar derine gidebilir?" diyor.

Cena son zamanlarda gişe canavarı birçok filmde rol alırken bunların arasında Henry Cavill'le birlikte oynadığı ve yakında gösterime girecek Argylle: Gizli Casus'un (Argylle) yanı sıra Ken bebeğinin bir varyasyonunu canlandırdığı ve geçen yıl gişeleri kasıp kavuran Barbie de var.

Yakın zamanda verdiği bir röportajda Cena, Barbie'de Deniz Adamı Ken rolünü nasıl aldığını açıklarken bunu "mutlu bir tesadüf" diye tanımlamıştı.

Profesyonel güreşçi, şans eseri Margot Robbie'yle karşılaşmasının bu rolü oynamasına nasıl yol açtığını anlatmıştı.

Good Morning Britain'da konuşan Cena "Tamamen mutlu bir tesadüf eseri, Londra'daki çekimler sırasında karşılaştık. İkimiz de bir restorandaydık ve o 'Neden Barbie'de yoksun?' diye sordu, ben de 'Denedim ama siz beni kabul etmediniz' dedim" demişti.

Masadaki karar alıcılara döndü ve onlara başıyla işaret etti ve ertesi gün bir telefon aldım.

Independent Türkçe


30 kadını köleleştiren Kudüslü hahamın cezası belli oldu

"Tarikat lideri" diye nitelenen hahamın okulu daha önceden de tartışma yaratmıştı (Unsplash)
"Tarikat lideri" diye nitelenen hahamın okulu daha önceden de tartışma yaratmıştı (Unsplash)
TT

30 kadını köleleştiren Kudüslü hahamın cezası belli oldu

"Tarikat lideri" diye nitelenen hahamın okulu daha önceden de tartışma yaratmıştı (Unsplash)
"Tarikat lideri" diye nitelenen hahamın okulu daha önceden de tartışma yaratmıştı (Unsplash)

İsrail'de 30 kadını köleleştirdiği gerekçesiyle yargılanan haham Aharon Ramati'nin cezası belli oldu.

Kudüs Bölge Mahkemesi'nin çarşamba günü açıkladığı kararda, Ramati'ye 9 ay kamu hizmeti cezası verildiği duyuruldu. Ayrıca haham, kurbanlara toplamda 43 bin dolar tazminat ödeyecek. 

Duruşmada, Ramati'nin suçunu itiraf edip anlaşmaya vardığı bildirildi. Ayrıca 11 kişinin yaşadığı ağır travmaların ardından hahama karşı duruşmada tanıklık yapmayı reddettiği aktarıldı.

Ramati, Kudüs'ün şehir merkezinde yer alan ve sadece kadınların katıldığı Baer Miriam adlı din okulunun yöneticiliğini yapıyordu. Haham, hakkında çıkan iddiaların ardından Şubat 2020'de tutuklanmıştı. 

İsrail polisi, "tarikat lideri" diye nitelediği Ramati'nin bu okulda kadınlarla kız çocuklarını köle gibi alıkoyduğunu bildirmişti. Olay, bu okuldan kaçan iki kadının haham hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından gündeme gelmişti. Ramati ise o dönem hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. 

İsrail medyasında aktarılanlara göre Ramati, genç kadınlara ve kızlara, aylığı 220 dolara yatacak yer kiralıyordu. Haham'ın "korku evi" diye nitelenen bu okula giden kişilere fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, onları ailelerinden ve çocuklarından ayırarak yalnızlaştırdığı aktarıldı. 

Ayrıca kadınların hijyensiz ortamlarda zorla tutulduğu ve düzgün beslenmelerinin engellendiği ifade edildi.

Ramati'nin işkence ve istismar ağını ilk olarak 2008'de başlattığı bildirildi. Haham, 2015'te de tutuklanmış fakat mahkemeye çıkarıldığında, okuldaki kişilerin kendisi lehine savunma yapmasıyla serbest bırakılmıştı.

Independent Türkçe


Protestoların ardından Hindistan'da "fil geçirmez" duvarlar inşa ediliyor

(Reuters)
(Reuters)
TT

Protestoların ardından Hindistan'da "fil geçirmez" duvarlar inşa ediliyor

(Reuters)
(Reuters)

Hindistan'ın federal hükümeti, Kerala'da fil geçirmez bariyerler inşa etmeyi planladığını açıkladı. Bu karar güneydeki eyalette yaşayanların protestolarına yol açan bu kalın derili canlıların saldırılarına cevaben alındı.

Federal Çevre Bakanı Bhupender Yadav bölgeye yaptığı ziyarette, meseleyi ihmal ettiği için eyalet hükümetini eleştirse de fil geçirmez duvarlar inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

Kerala'daki Wayanad'ın sakinleri daha fazla fil saldırısını önlemek için güneş enerjisiyle çalışan çitler, fil geçirmez hendekler, erken uyarı sistemleri, vahşi fillere radyo vericili tasma takılması ve yaban hayatı koridorlarının oluşturulmasını da talep ediyor.

Önceki haftalarda bir adam radyo vericili tasma takılı vahşi bir fil tarafından ezilerek ölmüştü. Bu, ilçede üç hafta içinde yaşanan bu türden ikinci ölümdü. İlk olaydan 6 gün sonra, eyaletin bir ekoturizm projesinde çalışan 50 yaşındaki bir işçi Pulpally kasabasında görev başındayken başka bir vahşi fil tarafından öldürülmüştü.

Bölge sakinleri o zamandan beri bu hayvanların saldırılarına karşı gösteriler düzenleyerek eyalet hükümetini kendilerini koruyamamakla suçluyor.

Kongre partisinden muhalefet lideri ve Wayanad seçim bölgesinin parlamento temsilcisi Rahul Gandhi de hayvan saldırılarının kurbanlarının ailelerini ziyaret etmek üzere pazar günü eyalete gitmişti.

Eyalet hükümeti de tüm taraflarla bir toplantı düzenleyerek bu saldırılardan etkilenenlerin tıbbi tedavilerini karşılama sözü vermişti.

The Indian Express'e göre Kerala genelinde özellikle filler, kaplanlar, bizonlar ve yaban domuzları olmak üzere yaban hayvanlarının insanlara yönelik saldırılarında kayda değer bir artış var.

Yayın kuruluşu Wayanad, Kannur, Palakkad ve Idukki ilçelerinin bilhassa etkilendiğini belirtiyor.

2022-23 döneminde eyalet hükümeti istatistiklerinde, yaban hayvanlarının saldırdığı 8 bin 873 vaka belgelendi.

Bunların 4 bin 193'ünden filler, 1524'ünden yaban domuzları, 193'ünden kaplanlar, 244'ünden leoparlar ve 32'sinden bizonlar sorumluydu.

Kaydedilen 98 ölümden 27'si fil saldırılarıyla ilişkilendirildi.

Bu temaslar sadece insan güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Kerala'nın tarım sektöründe de ağır bir etki yaratıyor. 2017'yle 2023 arasında yaban hayatı, mahsullerin yok edildiği 20 bin 957 vakaya ve başta sığırlar olmak üzere evcilleştirilmiş 1559 hayvanın ölümüne neden oldu.

Kerala'daki Wayanad son 10 yılda fil saldırıları nedeniyle 41, kaplan saldırıları nedeniyle de 7 kişinin hayatını kaybetmesine sahne oldu.

Kerala, insan-yaban hayatı çatışmasını hafifletmeye çalışıyor. Kerala 2022-23 döneminde 158,4 km uzunluğundaki fil geçirmez hendeklerin bakımını yaptı, 42,6 km uzunluğunda güneş enerjili çit ve 237 metre uzunluğunda çevre duvarı inşa etti. Öte yandan yerel medya, bu çabaların krizle tam anlamıyla mücadele etmede yetersiz kaldığını belirtiyor.

Hayvanların insan yerleşim yerlerine girmesini önlemek için Kerala ekolojik restorasyon projeleri ve çiftçilerden arazi satın alarak buraları ormanlık alana dönüştürmeye yönelik bir program başlattı.

Independent Türkçe


Zendaya, sevgilisinin "doğal yeteneğine" övgüler yağdırdı

(Reuters)
(Reuters)
TT

Zendaya, sevgilisinin "doğal yeteneğine" övgüler yağdırdı

(Reuters)
(Reuters)

Zendaya, Tom Holland'da sevdiği bir başka özelliği daha belirtti: "Doğal yeteneği".

Dune'un yıldızı 21 Şubat'ta BuzzFeed'de yayımlanan bir videoda erkek arkadaşına hayranlığını dile getirdi. Yayın organının yavru köpeklerle birlikte yaptığı röportaj bölümünde Zendaya, Holland'ın takdir ettiği ve sevdiği özel niteliği hakkında konuştu.

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two) oyuncuları arasında en çok kimin "rizz"e sahip olduğunu düşündüğü sorulduğunda şöyle cevap verdi:

Ben. Alo?

27 yaşındaki aktris ne söyleyeceğini bilmediğini itiraf etmeden önce güldü.

"Rizz karizmanın kısaltması, değil mi? Herkesin kendine göre bir karizması var" diye devam eden Zendaya, rol arkadaşlarından birine atıfta bulunmak yerine Örümcek Adam'ın (Spider-Man) başrolünü örnek olarak kullandı.

Disney Channel'ın eski yıldızı,  "Dune kadrosunda olmayan ama bence güzel bir karizmaya sahip, şahsen tanıdığım ve bana hitap eden biri var; Tom Holland" dedi.

Ben daha utangaç ve sessiz biriyim, bu yüzden beni kabuğumdan çıkarmak biraz daha fazla zaman alıyor.

Aktris, "Ama o başkalarıyla konuşmak ve onlarla tanışmakta harika. Onu talk show'larda ve benzer yerlerde görüyorsunuz. Bu konuda doğal olarak çok iyi" diye devam etti.

Oysa benim bunun için kesinlikle çaba sarf etmem gerekti. Tom bu konuda doğuştan iyi.

Dune'daki rol arkadaşlarını onurlandırmak amaçlanan an, Zendaya'nın erkek arkadaşına yaptığı tatlı bir övgüye dönüştü ve hayranları buna bayıldı.

Instagram kullanıcıları, çifte ve birbirleri hakkındaki konuşma tarzlarına duydukları hayranlığı ifade eden yorumlar yazdı.

İkiliye aşık bir hayran, "Birbirleri hakkında konuşmalarına bayılıyorum. Çok tatlı!" derken, bir başka hayranı da şunları ekledi:

Zendaya, Tom'u röportajlarda kendiliğinden gündeme getiriyor haha. İkisinin de birbirine ne kadar aşık olduğunu görmek çok komik haha. 

Üçüncü bir hayran da "Ayy çok sevimliler, aşklarına bayılıyorum." dedi.

Ayrıca bir Instagram kullanıcısı şöyle bir espri yaptı:

'Erkeğim, erkeğim, erkeğim' moduna geçişine bakın.

İki yıldız ilk kez 2017'de Örümcek Adam: Eve Dönüş'ün (Spider-Man: Homecoming) setinde tanışmıştı. Ekrandaki kimyaları belirgin olsa da 2021'e kadar gerçek hayattaki ilişkilerini doğrulamadılar.

Yaklaşık bir ay önce, Zendaya'nın Instagram'da herkesi takipten çıkmasının ardından hayranlar ikilinin yollarını ayırdığından endişelenmişti. Ancak, Zendaya'nın yeni filminin prömiyerinden sonra 15 Şubat'ta Londra'da birlikte yakalandıklarında söylentiler sona ermişti.

Eskiden Twitter diye bilinen X'te dolaşan fotoğraflarda Holland, prömiyer sonrasında düzenlenen parti çıkışında Euphoria'nın aktrisinin elini tutarken görülüyordu.

Independent Türkçe


Hilary Swank annesiyle arabada yaşayarak büyümüş

(Lionsgate)
(Lionsgate)
TT

Hilary Swank annesiyle arabada yaşayarak büyümüş

(Lionsgate)
(Lionsgate)

Hilary Swank, ünlü olmadan önce annesiyle birlikte arabalarında yaşadıklarını açıkladı.

The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Oscar ödüllü 49 yaşındaki oyuncu, Los Angeles'ta hevesli bir genç oyuncu olarak geçirdiği ilk günlerde annesi Judy'nin, babası Stephen'dan kısa bir süre önce ayrılmasının ardından annesiyle birlikte arabalarında yaşadıklarını paylaştı.

Oyuncu, "Los Angeles'ta ilk olarak annemle birlikte sakin mahallelerde onun Oldsmobile Cutlass Supreme'inde yaşıyorduk" diye anlattı.

Arabada uyumadığımız zamanlarda, ailesi başka bir yere taşınmış ve mevcut evlerini satmaya çalışan yaşıtım yeni bir arkadaşımın evinde kalıyorduk. Şişme yatakta uyurduk.

Swank, çocukluğundan beri ABD'nin Washington eyaletindeki Bellingham'da bulunan bir karavan parkında yaşamış ve finansal güvensizlikle mücadele etmiş. Yayın kuruluşuna verdiği röportajda, her zaman olaylara olumlu tarafından bakmaya çalıştığını, yiyecek ve barınağa erişimi olduğu için minnettar olduğunu söylese de daha varlıklı akranları tarafından sosyal açıdan dışlanmanın kendisini yalnızlaştırdığını belirtti.

Aktris, "Arkadaşlarımın ebeveynleri beni akşam yemeklerine ve oyun buluşmalarına dahil etmeyene kadar karavan parkında yaşamanın beni dışlanmış biri haline getirdiğini fark etmemiştim" diye açıkladı.

Farklı algılandığımı bilsem de sınıf ayrımcılığını hemen anlamamıştım. Sonra anladım. Ayrıca yaşadığımız yerin, olduğum kişiden daha büyük bir sorun olduğunu da anladım.

Milyonluk Bebek'in (Million Dollar Baby) oyuncusu, sonunda yerel tiyatro topluluğunda bir aidiyet duygusu bulduğunu, burada oyunculuk yeteneklerini geliştirdiğini ve nihayetinde oyunculuğu gerçek bir meslek olarak sürdürmeye karar verdiğini söyledi. Arabalarında uyudukları dönemden sonra annesi sonunda sekreterlik işi bulmuş ve Burbank'ta bir oda kiralayabilmişler. 

Leonardo DiCaprio'yu keşfettiği iddia edilen menajer Bonnie Liedtke'yle anlaştıktan sonra cast direktörleriyle görüştü ve Harry ve Henderson Ailesi (Harry and the Hendersons), Evening Shade, Büyümenin Bedeli (Growing Pains) gibi TV dizilerinde rol alarak çıkış yaptı ve 1992 yapımı Buffy the Vampire Slayer'la sinemaya adım attı.

Swank, "Hayallerimi yaşadığım için heyecanlıydım" dedi ve hedeflerini takip etmesi için onu teşvik eden annesine minnettarlığını ifade etti.

Annem, sahnede olmanın heyecanını ve oyunculuğun beni hayata döndürdüğünü anladı.

1999'da Erkekler Ağlamaz (Boy's Dont Cry) ve 2004'te Milyonluk Bebek'teki rolleriyle iki kez Oscar kazanan Swank, mütevazı başlangıçlarını daha basit zamanlara duyduğu "nostalji"yle hatırladığını söylüyor. Swank, "Los Angeles'tan arada sırada ayrıldığımız için mutlu olsam da toplantılar için oraya gittiğimde Pasadena'da annemle birlikte park edip uyuduğumuz caddeden arabayla geçiyorum. Zorluklara rağmen hiçbir şeyimizin olmadığı o günler için nostalji duyuyorum" dedi.

Swank şu sıralar 23 Şubat 2024'te ABD sinemalarında gösterime girecek filmi Ordinary Angels'ın tanıtımını yapıyor. Film, dul bir adamın hasta kızının hayatını kurtarmak için yerel topluluğunu harekete geçiren bir kadının hikayesini anlatıyor.

Independent Türkçe


Evsiz adam "bir şeyi ispatlamak için" özel uçağı çalıp gezintiye çıktı

Kaliforniya'da küçük bir özel uçak çalıp gezintiye çıktıktan sonra uçağı çarpan evsiz adam, güvenlikle ilgili bir şeyi ispatlamaya çalışıyordu (San Mateo Polis Teşkilatı)
Kaliforniya'da küçük bir özel uçak çalıp gezintiye çıktıktan sonra uçağı çarpan evsiz adam, güvenlikle ilgili bir şeyi ispatlamaya çalışıyordu (San Mateo Polis Teşkilatı)
TT

Evsiz adam "bir şeyi ispatlamak için" özel uçağı çalıp gezintiye çıktı

Kaliforniya'da küçük bir özel uçak çalıp gezintiye çıktıktan sonra uçağı çarpan evsiz adam, güvenlikle ilgili bir şeyi ispatlamaya çalışıyordu (San Mateo Polis Teşkilatı)
Kaliforniya'da küçük bir özel uçak çalıp gezintiye çıktıktan sonra uçağı çarpan evsiz adam, güvenlikle ilgili bir şeyi ispatlamaya çalışıyordu (San Mateo Polis Teşkilatı)

Yetkililer, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde küçük bir özel uçak çalıp gezintiye çıktıktan sonra uçağı düşüren evsiz adamın, güvenlikle ilgili bir şeyi ispatlamaya çalıştığını söyledi.

50 yaşındaki Luis Gustavo Aires, Palo Alto Havalimanı'ndan bir uçak çalıp 40 km uçurduğu iddiasıyla 8 Şubat günü saat 17.00 sularında gözaltına alındı.

Aires, kısa süre sonra Half Moon Bay'deki bir plaja acil iniş yapmak zorunda kaldı ve uçak, burnu yere değecek şekilde havaya kalktı.

San Mateo County Bölge Savcılığı'na göre Aires, gözaltına alınmasının ardından dedektiflere, ciddi bir hasar görmeyen 150 bin dolarlık sabit kanatlı uçağı "havalimanlarının yeterli güvenlikten yoksun olduğunu hükümete göstermek" için çaldığını söyledi.

KRON4'un haberine göre 50 yaşındaki zanlının, havalimanının çevre çitlerindeki kesilerek açılmış gibi görünen bir boşluktan geçtikten sonra uçağa anahtarsız erişebildiği iddia edildi.

Aires uçağı Palo Alto'daki bir havalimanından çaldı ve kısa süre sonra Half Moon Bay'deki bir plaja çakıldı (ABC)​​​​​​
Aires uçağı Palo Alto'daki bir havalimanından çaldı ve kısa süre sonra Half Moon Bay'deki bir plaja çakıldı (ABC)​​​​​​

Zanlı, salı günü öğleden sonra San Mateo County'de mahkemeye çıkarıldı. Aires'in dedektiflere uçmayı ülkesi Brezilya'da öğrendiğini söylediği bildirildi.

KRON4'a göre ayrıca hakime gerçek adının "Sunrock" olduğunu söyledi.

Yetkililer, 50 yaşındaki adamın gözaltına alındığında üzerinde üç farklı kişiye ait kimlik bulunduğunu belirtti.

Kimlik hırsızlığı ve uçak çalmakla suçlanan Aires suçsuz olduğunu savundu.

Aires ilk mahkemeye çıktığında Yargıç Rebecca Woodson'a kendisini temsil etmek istediğini söyledi ancak yargıç bu talebi reddetti.

Kefalet 10 bin dolar olarak belirlendi. Ön duruşma şubat sonunda yapılacak.

Olay, geçen ay bir uçağın Half Moon Bay'e düştüğü ölümcül kazadan sadece haftalar sonra meydana geldi.

O sırada uçakta 4 kişinin bulunduğuna inanılıyordu ve uçak 15 Ocak'ta Moss Beach Distillery restoranın doğusunda su üzerinde düzensiz uçarken görülmüştü.

Uçak daha sonra okyanusa çakılmıştı. Şu ana kadar kaza mahallinin yakınlarında üç cesede ulaşıldı.

Independent Türkçe


Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi

Kuzey yeşil anakonda (Jesus Rivas)
Kuzey yeşil anakonda (Jesus Rivas)
TT

Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi

Kuzey yeşil anakonda (Jesus Rivas)
Kuzey yeşil anakonda (Jesus Rivas)

Bilim insanları Amazon'da daha önce belgelenmemiş bir dev anakonda türü keşfetti. 7,5 metreye kadar büyüyebildiğini ve 500 kilograma yakın ağırlığa sahip olduğunu söyledikleri bu tür, dünyada bilinen en büyük ve en ağır yılan.

Şimdiye kadar 4 anakonda türü biliniyordu ve bunların en büyüğü olan yeşil anakonda Güney Amerika'nın Amazon, Orinoco ve Esequibo nehirlerinin havzaları gibi tropikal bölgelerinde ve bazı küçük su havzalarında yaşıyor.

Güney Amerika'nın nehirlerinde ve sulak alanlarında bulunan bu anakondalar, yıldırım gibi hızları ve avlarının etrafını sarıp onları boğarak öldürme ve bütün olarak yutma kabiliyetleriyle tanınırlar.

Yeni yayımlanan ve onlarca yıl süren bir çalışma, yeşil anakondanın genetik açıdan iki farklı tür olduğunu ortaya koydu.

Yerli Waorani halkıyla birlikte çalışan araştırmacılar, Ekvador Amazonları'ndaki Baihuaeri Waorani Toprakları'nın Bameno bölgesinde yeni adlandırılan kuzey yeşil anakondanın (Eunectes akayima) birkaç örneğini yakaladı ve inceledi.

Bir Eunectes akayima üreme sarmalı (Jesus Rivas)​​​​​​
Bir Eunectes akayima üreme sarmalı (Jesus Rivas)​​​​​​

Bu tür, National Geographic'in Disney+ dizisi Pole to Pole with Will Smith'in çekimleri sırasında bulundu.

Bilim insanları Amazon nehir sisteminde kanolarla ilerlerken yeni türe ait birkaç anakondayı "sığlıklarda pusuya yatmış, avını beklerken" belgeledi.

Queensland Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Bryan Fry yaptığı açıklamada, "Bu muhteşem hayvanların boyutları inanılmazdı. Karşılaştığımız bir dişi anakonda 6,3 metre uzunluğundaydı" dedi. 

Waorani halkından bölgede 7,5 metreden uzun ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında başka anakondalar olduğuna dair anekdot raporları var.

Diversity akademik dergisinde açıklanan yeni tür, daha önce bilinen güney yeşil anakondadan yaklaşık 10 milyon yıl önce ayrılmış ve genetik olarak ondan yüzde 5,5 oranında farklılaşmış.

Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, insanlar şempanzelerden sadece yüzde 2 oranında farklı.

Araştırmacılara göre bu bulgu, süper avcı olan ve ekosistemlerindeki dengeyi korumak için hayati önem taşıyan anakondaların korunması için son derece önemli.

Bir kuzey yeşil anakonda (Bryan Fry)
Bir kuzey yeşil anakonda (Bryan Fry)

Bilim insanları, sağlıklı bir anakonda popülasyonunun, ekosistemlerinin bol gıda kaynakları ve temiz suyla canlı olduğu anlamına geldiğini, yılan sayısının azalmasınınsa çevre sıkıntısına işaret edebileceğini söylüyor.

Araştırmacılar The Conversation'da "Bu nedenle hangi anakonda türlerinin var olduğunu bilmek ve sayılarını izlemek çok önemli" diye yazıyor.

Anakondalar ve yaşam alanları, sanayileşmiş tarımın neden olduğu arazi parçalanması, orman yangınları, kuraklık, iklim değişikliği ve petrol çıkarma faaliyetlerinden kaynaklanan sızıntılarla bağlantılı ağır metal kirliliği nedeniyle giderek artan bir tehdit altında.

Dr. Fry, "Petrol sızıntılarından kaynaklanan petrokimyasalların bu nadir yılanların doğurganlığını ve üreme biyolojisini nasıl etkilediğinin araştırılması özellikle aciliyet arz ediyor" dedi.

Independent Türkçe