Diktatörlüğün tahribatı ile demokrasinin kargaşası arasında…

Irak ekonomisi petrol gelirlerine dayanmasına rağmen halen işsiz pek çok gencine iş imkânı sağlayamıyor. (AFP)
Irak ekonomisi petrol gelirlerine dayanmasına rağmen halen işsiz pek çok gencine iş imkânı sağlayamıyor. (AFP)
TT

Diktatörlüğün tahribatı ile demokrasinin kargaşası arasında…

Irak ekonomisi petrol gelirlerine dayanmasına rağmen halen işsiz pek çok gencine iş imkânı sağlayamıyor. (AFP)
Irak ekonomisi petrol gelirlerine dayanmasına rağmen halen işsiz pek çok gencine iş imkânı sağlayamıyor. (AFP)

İyad el-Anber

Bu makalenin başlığını, tatilini Bağdat, Beyrut ve Şam arasında geçiren medya arkadaşım Reema Naisseh (Rima Naise) ile aramda geçen bir sohbet üzerine seçtim. Sohbetimiz, şairlerin şiirlerinde ve tarihçilerin hikâyelerinde okuduğumuz özelliklerini kaybetmeye başlayan bu başkentlerin uğradığı yıkım ve kargaşa hakkındaydı. Sonuç olarak mağdur olmuş ülkelerimizde diktatörlüğün tahribatı ile demokrasinin kargaşası arasında hiçbir fark yok.

Ülkelerimizin ardı ardına yaşadığı felaketleri, geçmişe duyulan özlemi ve geçmişin günümüzdeki bozuk durumla kıyaslanmasını gözlemleyen ve takip eden her kişi şu sonuca varabilir: Ülkeleri yok etme stratejilerinin en iyi uzmanları bir araya gelip de ülkelerimize karşı bir komplo planı geliştirseydi yıkım, hasar ve çöküş; mecazen ‘seçim’ diye tabir edilen kitlesel toplantılarla gelen ve bazıları da iktidarı askerî darbelerle ele geçirip orada kalan siyasetçilerimizin ve yöneticilerimizin ortaya koyduğu kadar olmazdı. Peki, yönetici sınıfın başarısızlığı ve yolsuzluğu olmasaydı bu hüzünlü yıkım ve kargaşa anlatımına varacağımız kimsenin aklına gelir miydi?!

Görünüşe bakılırsa geçen yüzyılda ülkelerimizi geri kalmış, Üçüncü Dünya ve Güney dünyası, sonra da başarısız veya kırılgan ülkeler olarak tarif etmekle meşgul uluslararası kuruluşlar ve araştırma merkezleri, gerçeklerden kaçınıyor ve ‘ülkelerimizdeki’ hâkim siyasi tabaka yüzünden gerçekleşen yıkımın, tahribatın ve felaketlerin boyutunu görmezden geliyordu. Bu yüzden, felakete uğramış ülkeler için kriterler belirlemekle başlamak doğru olacaktır. Ülkelerimizin bu ülkelerin başında yer alacağına kuşku yok.

Vatanların ve vatandaşların başına gelen saçma savaşlara ve bunların getirdiği yıkımlara rağmen siyasi liderlerimiz, ataerkil yönetimler rolünü oynamaktan vazgeçmediler. Bu yönetimler, toplumlarımızın geri kalmasının ve üreten değil de tüketen tembel toplumlara dönüşmesinin temel sebebiydi, halen de öyle. Alman filozof Immanuel Kant’ın tarifiyle siyasetçilerimiz şöyle:

“Bu vasiler, insanoğullarının büyük bir kısmının kendi özgürlükleri meselesini yalnızca zahmetli değil, aynı zamanda tehlikeli bir iş olarak gördüklerine dikkat ediyor. Bunu pekiştirmek için de sözlerini her zaman, bir rehber ve vasi olmadan tek başlarına bir işe kalkıştıklarında insanları kuşatan tehlikelere odaklıyorlar.”

Bunun için felaket liderleri, iktidar dönemlerine, insanın her türlü varlığını, özgürlüğünü ve şahsiyetini ortadan kaldıran totaliter ideolojilerin propagandasını yaparak başladılar ve böylece inanç ve düşüncenin koruyucuları ve toplumun çıkarlarını belirleyen kişiler oldular. Siyasetten yalnızca, başarısızlıklarını ve kötü yönetimlerini komplo teorisiyle gerekçelendirmeyi öğrendiler.   

Modern devletin dayandığı siyasi uygulamaların tüm başlıklarının içeriğini boşaltmaya çalıştılar. Nitekim ülkelerimizde vatandaşlar; eğer liderler ülkenin ve halkın kaderine hükmediyor ve devletin en yüksek mevkilerinde kimin olup olmayacağına onlar karar veriyorsa o zaman seçimin ne işe yaradığını sorguluyor! Liderlerin ve siyasi partilerin ülke yönetimindeki başarısını veya başarısızlığını ölçmek için değilse şayet, seçimlerin ne anlamı var? Yöneticilerin, görevlerini yerine getirmemeleri halinde sorgulanıp hesap verebilir olmalarının esası değilse seçimler ne işe yarar?!

Çağdaş siyasi tarihimize dair kitaplarda gurur duyduğumuz, sömürgecilikten kurtuluşun sembolü ve bağımsızlık yolunda dökülen kanın meyvesi olan ‘ulus devlet’ adlandırmasının bile bugün geçerliliği sorgulanır oldu! ‘Birbiri ardına gelen felaketler’ hariç herhangi bir başarı kaydedemeyen yöneticilerin başarısızlık biriktirdikleri onlarca yıl…

Halklarımızın, hayatta kalma uğrunda özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını feda eder hale gelmesine bakarak, yöneticilerimiz yüzünden yaşadığı felaketin boyutunu tahmin edebilirsiniz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 2020 yılındaki Beyrut Limanı felaketinden sonra Lübnan’a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bazı Lübnanlıların Fransız mandasının geri gelmesini talep ettiği sloganlar da bunun göstergesidir!

Lübnan’a dair haberleri takip edenler, Taif Anlaşması’nın yabancı ülkelerin himayesiyle getirdiği çözümlerin, devletle ilgili anlaşmazlık krizinin bir çözümü değil, durumun sakinleşmesi için bir garanti olduğundan emin olurlar. Zira anlaşmanın yabancı hami ülkelerinin hedefi; kendilerini grup liderleri olarak tanıtan, vatandaşların çoğunun yaşam standardını güvence altına alan bir devlet ve ekonomi inşa etmek yerine devleti ve ekonomisini yutup, kurumlarını paylaşan ve parti oligarşisiyle bağlantılı bir mafya ekonomisi kurmayı başaran taraflar arasında iktidar paylaşımını temin etmekti. Bu noktadaki acı verici gülünç gerçek ise pek çok Lübnanlının halen, çözümlerin dışarının himayesiyle geleceğine güvenmesidir.

Savaşlar, siyasi değişimler ve hükümet sisteminde geçiş gibi krizler yaşayan hiçbir ulus, devletin ve kurumlarının yeniden inşa edilmesi sorumluluğunu üstlenen ve siyasi meşruiyetin işlevsel rolünü derinleştirmeye çalışan yönetici bir siyasi tabaka olmadan başarılı olmamıştır.

Suriye’ye gelince… Kriz hattına giren bölgesel ülkeler ve büyük uluslararası güçler, ardında binlerce ölü, yakılıp yıkılmış şehirler ve yerinden edilmiş bir halk bırakan savaştan sonra artık Esed rejiminin iktidarda kalması ya da ortadan kalkmasıyla ilgilenmiyor! Konu, Suriye çatışması meselesinde iç içe geçmiş bölgesel ve uluslararası güçlerin etkinlik alanlarının ve kaosun nasıl idare edileceğine geldi. Bu yüzden rejimi değiştirmeye yönelik tüm bahisleri boşa çıkınca siyasi muhalefet güçleri, Suriye ikileminin çözüm denkleminin dışında kaldılar.

Savaşlar, siyasi değişim ve hükümet sisteminde geçiş gibi krizler yaşayan uluslardan hiçbiri, devletin ve kurumlarının yeniden inşa edilmesi sorumluluğunu üstlenen ve siyasi meşruiyetin işlevsel rolünü sağlamlaştırmaya çalışan yönetici bir siyasi sınıf olmadan başarılı olamamıştır. ABD’li siyaset bilimci Gabriel Almond bunu, toplum ile devlet arasında etkileşime dayalı iletişimin her uzvunda var olan, böylece siyasi sistemin eylem yeterliliğini ve zorluklar karşısında metanetini sağlayan bir ruha benzetir.

vfaeb
Lübnanlı protestocular, 22 Kasım 2019’da Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Şehitler Meydanı’nda Arapça ‘Devrim/Vatan İçin’ yazan yumruk şeklindeki bir figürün etrafında toplandı. (AFP)

Ülkelerimizdeki yönetici siyasi güçlerin görevi, kamuoyunun zihninde devlet fikrini pekiştirmek iken onlar, işlevi iktidar ve nüfuz alanları ile ekonomik kaynakları siyasi liderler ile çevreleri arasında paylaştırmak olan bir yönetim sistemi kurmaya heves ettiler. Böylece bu liderler, siyasi kitleler arasındaki farklılıkları ve ayrılıkları derinleştirdiler ve siyasi lidere, iktidar partisine ya da siyasi akıma bağlılık vatana bağlılığın bir alternatifi haline geldi. Hâkim siyasi oligarşiler, devletle bağlantı kurma fikrini tamamen ortadan kaldırdı ve vatandaşları, görevi siyasi liderin ya da zorunlu liderin partisiyle zenginleşmek olan bir müşteri kitlesine dönüştürdü. Bunun sonucunda siyasi kamuoyu bölündü ve bu bölünme, ‘onlara’ karşı ‘biz’ başlığını taşımaya başladı. Bir vatandaş olarak haklarını ve özgürlüğünü talep eden herkes de dış gündemleri dile getirdiği gerekçesiyle hain ilan ediliyor. Siyasi sahne, siyasi sistemlerinin demokratik ve yönetimdeki meşruiyetlerinin de periyodik seçimlere dayalı olduğunu iddia eden ülkelerde bile birbirine karşıt (siyaset-silah) ikilikleri bir araya getiriyor.

Trajedimiz, artık gençlik içeremeyen vatanlarla ilgili. Belki de bu konu, devletin başarısızlığının ve kalkınma ve istikrar hedeflerine ulaşmadaki acizliğinin en tehlikeli göstergelerinden biri. En karmaşık çelişki ise bu başarısızlık ve acizlik göstergelerinin, siyasi tabaka bu konuda bir sorumluluk hissetmeksizin birikmeye başlamasıdır. Siyasi tabakası halen saçmalığı, kargaşayı, cumhurbaşkanı seçimlerini aksatmayı ve ‘işleyen hükümet’ unvanını bırakmayı tercih eden Lübnan’a bakın.

Ekonomisi petrol gelirlerine dayalı olmasına rağmen Irak halen işsiz pek çok gencine iş fırsatı sağlayamıyor. Hükümetin ve siyasi tabakanın görevi, işsizlik oranlarını azaltmak için bir strateji belirlemek yerine takipçilerinin ayrıcalıklarını pekiştirmek ve çevresini ve seçim kitlesini ödüllendirmek haline geldi. Sonuç olarak Irak’ta elimizde iki toplumsal tabaka peyda oldu. Birincisi; petrol gelirlerinden elde edilen maaşlarla yaşayan, sosyal gözetim hibesi kapsamındakiler ve memurlar. İkincisi de bu lidere veya şu partiye siyasi bağlılıkla yaşayan asalaklar.

Ekonomisi petrol gelirlerine dayalı olmasına rağmen Irak halen işsiz pek çok gencine iş fırsatı sağlayamıyor. Hükümetin ve siyasi tabakanın görevi, işsizlik oranlarını azaltmak için bir strateji belirlemek yerine takipçilerinin ayrıcalıklarını pekiştirmek ve çevresini ve seçim kitlesini ödüllendirmek haline geldi.

Ülkelerimiz artık yurtlarımız değil. Buralarda insanlar, vatandaşlık vasfı kazanmak yerine, siyasetçilerin hesaplarında bir sayıya dönüşüyor. İnsan; onu özgürleştirmek yerine köleleştiren sefil ideolojik çekişmelere ve projelere hizmet ederek bir şehitlik projesine dönüştü. Vatanlar, siyasi oligarşilerin liderinin konu başlıklarına indirgenip, vatandan ve onun menfaatinden bile daha kutsal başlıklara dönüştüğünde vatana bağlılığın ölçütü, liderin şahsiyetinde erimek ve onun fotoğraflarını yol kenarlarına ve evlerin girişine asmak olur.

Siyasilerin ahmaklıkları yüzünden savaşların çoğaldığı ülkelerimizde vatandaşlık haklarına ancak bir şehit olarak öldükten sonra erişebilirsiniz! Yaşayan vatandaşların haklarını savunmak bırakılır ve tüm sloganlar, ‘şehitlerin kanına vefa’ başlığına dönüşür.

Ülkelerimizi yönetenler, onlara tâbi ve itaatkâr olmamızı istiyorlar. Öyle ya, düşman pusuda bizi ve servetlerimizi gözetliyor ve ülkelerimizi yok etmek istiyor. Liderlerimiz her gün, düşmanlarımızın bize karşı kurduğu komplolardan bahsedip duruyor. Bununla birlikte bu komplolar, hedeflerine ulaşabiliyor. Görünen o ki bu komplo projelerinin hayata geçmesine katkı sağlayan da siyasi liderlerin siyasi ahmaklıkları.

İnsanın seçimi; varlığını ve insanlığını ortadan kaldıran totaliter rejimlere boyun eğmek ile milislerin ve siyasi mafyaların hüküm sürdüğü kaotik bir siyasi gerçeklikte yaşamak arasında sınırlı olunca, vatanların sembolizminden geriye ne kalır? Bu durumda kargaşa ile diktatörlük arasında tercih hakkı sunulanların dili, İmam Ali bin Ebu Talib’in söylediğini söyler:

Hiçbir ülke sana diğerinden daha uygun değildir,

Ülkelerin en hayırlısı seni taşıyandır.

Şairin, “Bana zulmetse de ülkem kıymetlimdir/Bana cimrilik etse de ailem değerlimdir” dizeleri de refah içinde yaşayanların ve sloganlar atarak dolaşanların dilinden düşmeyen romantik sözlere dönüştü. Bu noktada en doğru tarifi Ebu Hayyan et-Tevhidî yapıyor:

“Gariplerin en garibi öz yurdunda garip olandır.”

*Bu makale Şarku’l Avsat tarafından Londra merkezli Al-Majalla dergisinden çevrildi.Sınır Tanımayan Doktorlar Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu

Gazze'de çatışmalar devam ederken, İsrail bombardımanına maruz kalan binalardan dumanlar yükseliyor (AFP)
Gazze'de çatışmalar devam ederken, İsrail bombardımanına maruz kalan binalardan dumanlar yükseliyor (AFP)
TT

Sınır Tanımayan Doktorlar Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu

Gazze'de çatışmalar devam ederken, İsrail bombardımanına maruz kalan binalardan dumanlar yükseliyor (AFP)
Gazze'de çatışmalar devam ederken, İsrail bombardımanına maruz kalan binalardan dumanlar yükseliyor (AFP)

Arap Dünyası Haber Ajansı'nın haberine göre, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerinin korunması gerektiğini vurgularken, acil ve sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulundu.

Örgüt, X platformundan ateşkesin bitiminden birkaç saat sonra meydana gelen patlamada El Avda Hastanesi'nin hasar gördüğünü belirterek, hastanenin kuzey Gazze'de faaliyet gösteren son hastanelerden biri olduğunu kaydetti.

Örgüt, El Avda Hastanesi'ndeki tıbbi malzeme stoğunun tehlikeli seviyeye düştüğünü, diğer tıbbi tesislere yönelik devam eden kuşatma ve saldırılar nedeniyle hastanenin ilaç ve ekipmana ciddi şekilde ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

MSF, yardımların Gazze Şeridi'nin tamamına kısıtlama olmaksızın ulaştırılması çağrısında bulundu.

Filistin TV bugün, İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ni bombalaması sonucu ölü sayısının 200'e yaklaştığını bildirdi.


Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: "Artık istediğimiz silahı almakta özgürüz"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (AFP)
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (AFP)
TT

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: "Artık istediğimiz silahı almakta özgürüz"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (AFP)
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (AFP)

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Somali'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararıyla ülkesinin artık ihtiyaç duyduğu tüm silahları teminde özgür olduğunu söyledi.

Mahmud, ulusa sesleniş konuşmasında, tarihi kararın ülke çapında yürütülen terörle mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Tüm dünyanın artık Somali'de silahları kontrol edebilecek sorumlu bir hükûmetin bulunduğunu kabul ettiğini belirten Mahmud, "Bugün artık satın almak istediğimiz silahları almakta özgürüz ve bunları dünyanın her yerinden temin edebiliriz." dedi.

Mahmud ayrıca dost ülkelerin artık ihtiyaç duyulan silahları rahatlıkla ülkeye temin edebileceğini de dile getirdi.

Somali hükûmetinin elindeki silah yönetim sisteminin kademeli olarak tamamlamasının uzun zaman aldığının altını çizen Mahmud, federal hükûmetin silahlarla ilgili özel kanunlar çıkardığını ifade etti.

Somali Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ise silah ambargosunun kaldırılmasının, uluslararası toplumun kalıcı barışa kavuşması için ülkeye ne kadar destek verdiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakanlık, hükûmetin zorlukların üstesinden gelme ve fırsatlardan yararlanma konusunda işbirliğinin devamını beklediğini kaydetti.

BMGK, yaklaşık 30 yılın ardından ambargoyu kaldırdı

BMGK, Somali'ye yönelik 1992'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu dün kaldırma kararı almıştı.

"Bu kararın temel amacı Eş-Şebab tehdidini azaltmaktır." ifadelerine yer verilen kararda, Eş-Şebab'ın Somali ve bölge güvenliğine yönelik süregelen tehdidinin endişeyle karşılandığı aktarılmıştı.

BMGK, ordudaki silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin Eş-Şebab ya da diğer örgütlerin eline geçmesini önlemek amacıyla Somali'ye 1992'den bu yana silah ambargosu uyguluyordu.


Mısır İsrail bombardımanının kendi topraklarına ulaştığı yönündeki iddiaları yalanladı

Filistin yanlısı eylemciler Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin bayrağı açtı (Reuters)
Filistin yanlısı eylemciler Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin bayrağı açtı (Reuters)
TT

Mısır İsrail bombardımanının kendi topraklarına ulaştığı yönündeki iddiaları yalanladı

Filistin yanlısı eylemciler Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin bayrağı açtı (Reuters)
Filistin yanlısı eylemciler Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin bayrağı açtı (Reuters)

Mısır, İsrail bombardımanının kendi topraklarına ulaştığı yönündeki iddiaları reddetti. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan dün akşam yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik İsrail bombalamasının Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafına ulaştığı yönünde bazı sosyal medya sayfalarında paylaşılan haberlerin yanlış olduğunu belirtti. Raşvan, mevcut hassas koşullar altında herhangi bir yeni gelişme konusunda Mısırlı yetkili resmi makamların söylediklerine uyma çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde sükuneti yeniden sağlama çabalarını sürdüren Mısır, şu an ateşkesin ve barış sürecinin yenilenmesi yönünde çaba gösterdiğini bildiriyor.

İsrail işgal güçleri dün(Cuma) Gazze Şeridi'ni yeniden bombalamaya başladı. Dün akşam bazı sosyal medya sayfaları Mısır'ın Refah kentindeki bazı alanların İsrail tarafından bombalandığını iddia etti.

Raşvan ise “Gazze Şeridi'ndeki geçici insani ateşkesin bozulması dolayısıyla büyük üzüntü duyan Mısır, Şu an Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimizin yaşadığı tehlikeli insani koşullarla mücadeleye olanak sağlamak için ateşkesin mümkün olan en kısa sürede geri dönmesi ve uzatılması yönünde ortaklarıyla birlikte azami çabayı gösteriyor. Zirâ bu koşullar, felaket noktasına gelmiştir. Gerek savaşın durdurulması, gerekse insani yardımların hızlı ve yoğun bir şekilde ulaşması için uğraşılıyor” açıklamalarında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden en az 15 bin Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırganlığının ardından 24 Kasım Cuma sabahı Gazze Şeridi'ndeki insani ateşkes dört gün süreyle yürürlüğe girmişti. Daha sonrasında ise bu süre uzatıldı. Ölen en az 15 bin Filistinliden 6 bin 150’sinin çocuk, 4 binden fazlasının kadın olduğu, aynı zamanda en az 36 bin kişinin yaralı olduğu biliniyor. Çatışmaların yeniden başlamasıyla bu sayılar artabilir.

Geçtiğimiz Ekim ayında Mısır, Güney Sina'daki bölgelerin hedef alındığı iki farklı gelişme ile karşı karşıya kaldı. Şarku’l Avsat’ın ulaştığı bilgiye göre Mısır Silahlı Kuvvetleri Askeri Sözcüsü o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Güney Sina'daki Taba ve Nuveyba’da meydana gelen iki olayla ilgili yapılan incelemelerde, bunların, Kızıldeniz'in güneyinden kuzeyine doğru ilerleyen iki İHA'nın düşürülmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Nuveyba’da yabancı cismin düşmesi ve Taba'da drone vakalarına ilişkin yetkili komite tarafından sürdürülen soruşturmaların sonuçlarının takip edilmesi, analiz edilmesi ve bilgi toplanması çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, iki insansız hava aracının Kızıldeniz'in güneyinden kuzeyine doğru ilerlediği anlaşıldı. Bunlardan biri Mısır hava sahası haricinde, Akabe Körfezi bölgesinde hedef alındı. Bu, enkazın bir kısmının Nuveyba’da ıssız bir bölgeye ve ayrıca Taba'ya düşmesine neden oldu.”

O sırada İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise İsrail ordusunun Kızıldeniz bölgesinde bir hava tehdidi tespit ettiğini, bununla mücadele için savaş uçaklarının çağrıldığını doğruladı. Times of Israel'in haberine göre İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Hayat ise iki olayın arkasında Husi grubunun olduğunu öne sürdü.


Libya, 2016'dan bu yana tutuklu olan 4 Hamas üyesini serbest bıraktı

Hamas hareketinin serbest bırakılan 4 üyesine ilişkin sosyal medyada dolaşan fotoğraf.
Hamas hareketinin serbest bırakılan 4 üyesine ilişkin sosyal medyada dolaşan fotoğraf.
TT

Libya, 2016'dan bu yana tutuklu olan 4 Hamas üyesini serbest bıraktı

Hamas hareketinin serbest bırakılan 4 üyesine ilişkin sosyal medyada dolaşan fotoğraf.
Hamas hareketinin serbest bırakılan 4 üyesine ilişkin sosyal medyada dolaşan fotoğraf.

Libya yargısı, casusluk, şüpheli faaliyetlerde bulunmak ve Gazze Şeridi'ne silah nakletmeye teşebbüs etmek suçlamalarıyla 2016'dan bu yana tutuklu bulunan dört Hamas hareketi üyesini serbest bıraktı.

Basında çıkan haberlere göre, serbest bırakma işlemine Türkiye aracılık etti ve dört mahkum özel bir uçakla Katar'a nakledildi.

Ayrıca söz konusu Hamas üyelerinin özel uçaktaki görüntüleri ve isimleri de yayınlandı.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre Trablus'taki Libya hükümetinin Adalet Bakanlığı'ndan kaynaklar, konuya ilişkinresmi açıklamada bulunmak istemiyor.  

ABD, Avrupa Birliği ve İsrail, Hamas'ı terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

Libya güvenlik güçleri Ekim 2016'da Hamas hücresini tutuklamış, 2017'de ise yargılayarak 16 ila 22 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

Libya'da iktidar için yarışan iki hükümet bulunuyor. Bunlardan ilki ülkenin batısını kontrol eden, merkezi Trablus'ta bulunan ve 2021 yılı başlarında siyasi diyalog sonucunda kurulan Abdulhamid Dibeybe liderliğinde, diğeri ise ülkenin doğusunu kontrol eden Usame Hammad başkanlığında bir hükümet. Hammad, Temsilciler Meclisi tarafından atandı ve Mareşal Halife Haftar tarafından destekleniyor.

İki ay önce İsrail ile Hamas arasında savaşın patlak vermesinin ardından Trablus, Filistinlilerle dayanışma ve İsrail'i kınayan gösterilere sahne oldu.


İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Han Yunus kentine şiddetli hava saldırısı düzenledi

İsrail Gazze'nin kuzeyini hedef almaya devam ediyor (AFP)
İsrail Gazze'nin kuzeyini hedef almaya devam ediyor (AFP)
TT

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Han Yunus kentine şiddetli hava saldırısı düzenledi

İsrail Gazze'nin kuzeyini hedef almaya devam ediyor (AFP)
İsrail Gazze'nin kuzeyini hedef almaya devam ediyor (AFP)

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentine şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu onlarca kişi öldü ve yaralandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net sayı verilmedi.

İsrail savaş gemileri de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinin kıyı bölgelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı, şehrin semalarına onlarca aydınlatma bombası attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, dün sabah “insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı ve 1 Aralık'taki saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 178 kişi öldü, 589 kişi yaralandı.


‘İnsani aranın’ sona ermesiyle birlikte savaş hayaleti Gazze'ye geri döndü

İsrail’in dün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta bir evi bombalaması sonucu yaralanan iki çocuk Gazzelilerin kucağında taşınırken (Reuters)
İsrail’in dün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta bir evi bombalaması sonucu yaralanan iki çocuk Gazzelilerin kucağında taşınırken (Reuters)
TT

‘İnsani aranın’ sona ermesiyle birlikte savaş hayaleti Gazze'ye geri döndü

İsrail’in dün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta bir evi bombalaması sonucu yaralanan iki çocuk Gazzelilerin kucağında taşınırken (Reuters)
İsrail’in dün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta bir evi bombalaması sonucu yaralanan iki çocuk Gazzelilerin kucağında taşınırken (Reuters)

Dün İsrail, Gazze Şeridi’nde yürüttüğü kanlı savaşında yeni bir aşama başlattı ve Hamas’ın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında onlarca İsrailli kadın ve çocuk rehineyi bıraktığı yedi günlük ‘insani arayı’ sona erdirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün akşam “Hamas’ın sadece güçten anladığını” söyleyerek İsrail’in belirlediği hedeflere ulaşana kadar saldırmaya devam edeceğini vurguladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ‘tahliye bölgeleri’ olarak adlandırdığı yerlerin haritasını yayınladı.

Hamas’a bağlı Sağlık Bakanlığı’na göre, dün sabahtan bu yana, İsrail uçakları Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine art arda şiddetli hava saldırısı düzenleyerek aralarında üç gazetecinin de bulunduğu 178 Filistinliyi öldürdü ve 500’den fazla kişiyi yaraladı.

Buna karşılık Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar da İsrail kentlerini roket yağmuruna tuttu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonların yeniden başlamasının bir ‘felaket’ olduğunu söyledi.

Mısırlı ve Katarlı kaynaklar, ‘insani aranın’ sona ermesine rağmen askeri eylemlerin şu anda durdurulmasından bahsedildiğine işaret ettiler.

Gazze’deki ‘insani aranın’ sona ermesinin akabinde İsrail ile Hizbullah’ın karşılıklı bombardımanlarına devam etmesiyle Güney Lübnan’da tansiyon tekrar yükseldi. Hizbullah, İsrail sınır bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyururken, Lübnan resmi haber ajansı NNA, ‘Hula beldesinde evleri düşman bombası tarafından hedef alınan iki sivilin öldürüldüğünü’ bildirdi.


İsrail'in Gazze'de "tampon bölge" kurmayı planladığı belirtildi

AA
AA
TT

İsrail'in Gazze'de "tampon bölge" kurmayı planladığı belirtildi

AA
AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, "savaşın ardından Gazze'de derin bir tampon bölge kurma" planından bahsettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini vermediği kaynaklardan aktardığı haberde, Netanyahu ile Blinken'ın perşembe günü Batı Kudüs'te bir araya geldiği hatırlatıldı.

Netanyahu'nun bu görüşmede Blinken'e, İsrail'in "savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğini kontrol altına alacağını ve Gazze'de derin bir tampon bölge kuracağını" ilettiği ifade edildi.

Netanyahu'nun ayrıca, bu planın İsrail savaş kabinesinde de kabul gördüğünü aktardığı kaydedildi.

Haberde, ABD ile Arap ülkelerinin, İsrail'in, "Gazze topraklarının küçülmesine neden olacak tüm planlarına" karşı olduğu da aktarıldı.


BMGK, yaklaşık 30 yılın ardından Somali'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

Somalili bir genç (AA)
Somalili bir genç (AA)
TT

BMGK, yaklaşık 30 yılın ardından Somali'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

Somalili bir genç (AA)
Somalili bir genç (AA)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'ye yönelik 1992'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı aldı.

15 üyeli BMGK'de, Somali'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin karar tasarısı oylandı. Tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

"Bu kararın temel amacı Eş-Şebab tehdidini azaltmaktır." ifadelerine yer verilen kararda, Eş-Şebab'ın Somali ve bölge güvenliğine yönelik süregelen tehdidinin endişeyle karşılandığı aktarıldı.

Somali'nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, bu kararın Somali'nin güvenlik tehditleriyle mücadelesine katkı sağlayacağını söyledi.

BMGK, ordudaki silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin Eş-Şebab'ın eline geçmesini önlemek amacıyla Somali'ye 1992'den bu yana silah ambargosu uyguluyordu.


İsrail basınına göre Hamas, 7 Ekim öncesinde İsrail'i oyuna getirdi

AA
AA
TT

İsrail basınına göre Hamas, 7 Ekim öncesinde İsrail'i oyuna getirdi

AA
AA

The Jerusalem Post gazetesinin ismini açıklamadığı bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ile Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın, İsrail istihbaratının kendilerini takip ettiğini bildiği ve kendi aralarında mesaj aktarımı için gizli yöntemler kullandığı belirtildi.

İsrail ordusundan ekiplerin 2018'de "Hamas'ın kalesi olan" mekanlara dinleme cihazları yerleştirdiği aktarılan haberde, İsrail'in, dinleme yaptığını zannettiği sırada Hamas'ın bunları çoktan ortaya çıkarıp söktüğü kaydedildi.

Haberde, Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN), iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın bunun farkına varmadığı aksi takdirde (7 Ekim'de) sınırı korumasız bırakmalarının mümkün olmadığı dile getirildi.

Hamas'ın, 7 Ekim'de Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşim birimlerinden içeri girmek için hassas bir hazırlık yaparak, "İsrail'i mükemmel bir şekilde" oyuna getirdiği ifade edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlemişti.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.


İsrailli yayın organı: İsrail ordusu otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü

AA
AA
TT

İsrailli yayın organı: İsrail ordusu otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü

AA
AA

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesi; İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hedef belirlemek için kullandığı "Habsora" adlı yapay zeka uygulamasını sivil altyapının kasıtlı olarak vurulmasında kullanıldığını ve bu uygulamayla otomatik olarak üretilen hedeflere yönelik saldırılarda kaç sivilin yaşamını yitireceği her zaman bilindiğini yazdı.

"+972" isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yer alan askeri istihbarat ve hava kuvvetleri personeli de dahil olmak üzere İsrail istihbaratının mevcut ve eski 7 mensubuyla yaptığı görüşmelere dayandırdığı araştırmasına göre, İsrail ordusu Gazze'de hedefleri seçerken yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

İsrail ordusunun potansiyel hedeflerin oluşturulması sürecini hızlandırmak için kullandığı "Habsora" (The Gospel) adını verdiği yapay zeka teknolojisi, İsrail'in 1948'deki Nekbe'den bu yana Filistinlilere yönelik "en kanlı saldırısında" önemli rol oynadı.

Bir ordu sözcüsüne göre, 10 Kasım itibarıyla, saldırıların ilk 35 gününde İsrail, Gazze'de toplam 15 bin hedefe saldırdı.

Araştırmaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik daha önceki saldırılarına kıyasla, mevcut saldırıda İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almayı "önemli ölçüde" artırırken bu hedefler arasında ordunun "güç hedefleri" olarak nitelendirdiği sivil altyapı olan özel konutlar, kamu binaları, sivil altyapı ve çok katlı binalar yer aldı.

Geçmişte Gazze'ye yönelik saldırılarda da bulunan istihbarat kaynaklarına göre, sivil altyapının vurulmasının amacı Filistin'deki sivillere "kasıtlı" saldırılarak Hamas üzerinde "sivil baskı kurulmasına yol açacak bir şok yaratmak."

"Gazze'de bir evde 3 yaşında bir kız çocuğu öldürülüyorsa..."

Gazze'de evler de dahil olmak üzere potansiyel hedefler ve burada yaşayan sivillerin tahmini sayısı, istihbarat birimleri tarafından önceden incelenip hesaplanıyor.

Böylece saldırmadan önce kabaca kaç sivilin öldürüleceği ordu tarafından biliniyor.

Kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, saldırılarından birinde Hamas'ın üst düzey bir askeri komutanına suikast düzenlemek amacıyla yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesini bilerek onayladı.

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarının hiçbirinin "tesadüfen olmadığını" belirten bir kaynak, "Gazze'de bir evde 3 yaşında bir kız çocuğu öldürülüyorsa, bunun nedeni ordudan birilerinin onun öldürülmesinin önemli olmadığına ve başka bir hedefi vurmak için ödenmeye değer bir bedel olduğuna karar vermesidir." dedi.

Yapay zeka teknolojisi, saldırılarda katledilen sivil sayısını artırdı

Tel Aviv'in şimdiye kadarki benzer saldırılarına kıyasla çok daha fazla sivilin öldürülmesinin bir diğer nedeni de İsrail ordusunun büyük ölçüde yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen ve daha önce "mümkün olanın çok ötesinde bir oranda" otomatik hedef üretebilen Habsora sistemini yaygın kullanması oldu.

Eski bir istihbarat mensubuna göre, bu yapay zeka sisteminin amacı İsrail'in Gazze'ye yönelik "kitlesel suikast fabrikasının" çalışmasını kolaylaştırmak.

Sivillerin yaşadığı bilinen yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların arkasında ise "mümkün olduğunca çok Hamas mensubunu öldürmeyi" amaçlayan ordunun, Filistinli sivillere zarar verme kriterlerinde 7 Ekim'den bu yana "önemli ölçüde gevşetme" kararı bulunuyor.

Tüm bu saldırıların İsrail ordusunun geçmişte kullandığı protokole aykırı olarak gerçekleştiğini aktaran bir kaynak, "Ordudaki üst düzey yetkililerin 7 Ekim'deki başarısızlıklarının farkında olduğu ve İsrail kamuoyuna itibarlarını kurtaracak bir zafer imajını nasıl sunacakları sorusuyla meşgul oldukları yönünde bir his var." ifadesini kullandı.

Bu politikaların sonucu olarak Gazze'deki hükûmete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

Araştırmaya göre, son 2 ayda yapılan saldırılarda 300'den fazla aile 10 ya da daha fazla aile üyesini kaybetti.

Habsora yapay zeka teknolojisi

İsrail ordusu 2019'da operasyonlarında hedef üretimini hızlandırmak için yapay zekayı kullanmayı amaçlayan yeni bir birim kurdu.

Araştırmada, İsrail'in 22. Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Ynet'e verdiği bir röportaja da işaret edildi. Kochavi, röportajda, bu birimin "yüzlerce subay ve askerden oluştuğunu ve yapay zeka yeteneklerine dayandığını" ifade ediyor.

Bu birimde geliştirilen Habsora isimli yapay teknolojisine ilişkin Kochavi, "Bu, yapay zekanın yardımıyla çok sayıda veriyi herhangi bir insandan daha iyi ve daha hızlı işleyen ve bunları saldırı hedeflerine dönüştüren bir makine. 2021'de Duvarların Muhafızı Operasyonu'nda bu makina devreye girdiği andan itibaren her gün 100 yeni hedef üretti. Geçmişte Gazze'de yılda 50 hedef oluşturduğumuz zamanlar oldu. Burada ise makine bir günde 100 hedef üretti." ifadesini kullanıyor.

Araştırmada anlatımlarında yer verilen birimdeki kaynaklardan biri, hedeflerin otomatik hazırlandığını ve bir kontrol listesine göre çalışıldığını aktararak "Burası gerçekten bir fabrika gibi. Hızlı çalışıyoruz ve hedefi derinlemesine incelemek için zamanımız yok. Ne kadar çok hedef üretebildiğimize göre değerlendiriliyoruz." dedi.

İstihbarat kaynaklarına göre Habsora, Hamas veya İslami Cihad mensubu olduğundan şüphelenilen kişilerin yaşadığı özel konutlara saldırmak için otomatik öneriler üretiyor, İsrail daha sonra bu evleri ağır bombardımana tutarak geniş çaplı suikast operasyonları gerçekleştiriyor.

Habsora, "on binlerce istihbarat görevlisinin işleyemeyeceği kadar" büyük miktarda veriyi işleyebiliyor ve saldırı yapılacak hedefleri gerçek zamanlı olarak öneriyor.

Kaynaklara göre Hamas'ın üst düzey yetkililerinin çoğu herhangi bir askeri operasyonun başlamasıyla birlikte yer altı tünellerine yöneldiği için bu sistemin kullanılması, diğer Hamas mensuplarının evlerinin bulunmasını ve buralara saldırılmasını mümkün kılıyor.

Gazze'ye saldırıların ilk 5 gününde konutlar hedef alındı

Kaynaklara göre, ordunun Gazze'de hedef aldığı hedefler "taktik hedefler", "yer altı hedefleri", "güç hedefleri" ve "aile evleri veya mensup evleri" olarak 4 kategoriye ayrıldı.

"Taktik hedefler"; silahlı militan hücreleri, silah depoları, roket rampaları, tanksavar füze rampaları, fırlatma çukurları, havan topları, askeri karargahlar, gözlem noktaları gibi askeri hedefleri içerirken; "yer altı hedefleri" ise Gazze'nin altındaki tünelleri ifade ediyor.

Şehirlerin merkezindeki çok katlı binalar ve konutlar, üniversiteler, bankalar ve devlet daireleri gibi kamu binalarını içeren sivil altyapı "güç hedefleri" olarak nitelendirilirken "aile evleri veya mensup evleri" ise Hamas ya da İslami Cihad mensubu olduğundan şüphelenilen kişiye suikast düzenlemek için özel konutların bombalanması anlamına geliyor.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, aile evleri veya Hamas mensuplarının evlerine düzenlenen saldırılarda öldürülen bazı "aile fertleri" arasında bu örgütlere mensup kişilerin olmadığını bildiriyor.

İsrailli eski istihbarat yetkililerine göre, özel bir konutun bombalandığı pek çok vakada amaç "Hamas ya da İslami Cihad mensuplarına suikast düzenlemek" olsa da istihbaratçılar, şüphelenilen bu kişinin aile üyelerinin veya komşularının da saldırıda ölüp ölmeyeceğinin ve kaç kişinin hayatını kaybedeceğinin farkında.

Kaynakların her biri söz konusu konutların, sivillerin yaşadığı yerler olduğunu ve çoğu durumda hiçbir askeri faaliyetin yürütülmediğini itiraf etti.

Araştırmaya göre, İsrail ordusu sözcüsü tarafından, 11 Ekim'de, saldırıların ilk 5 gününde bombalanan toplam 2 bin 687 hedeften 1329'unun sivil altyapı olduğunun açıklanması, ordunun saldırılarını üçüncü ve dördüncü kategoride yoğunlaştırdığını gözler önüne serdi.

Ordu sözcüsü, "Hamas için terör yuvası işlevi gören mahallelerin vurulduğunu ve operasyonel karargahlara ve terör örgütlerince konut binaları içinde kullanılan varlıklara zarar verildiğini" iddia etmişti.

Daha fazla yıkım olması için çok katlı binalar seçiliyor

İsrail'in Gazze'deki önceki yıllardaki saldırılarında bulunmuş bir kaynak, ordunun ayrıca "Gazze'de çok fazla yıkıma neden olması" için çok katlı binaların bombalanmasına öncelik verdiğini ifade etti.

Eski bir istihbarat yetkilisi ise "Hamas'ın Gazze'nin her yerinde olduğu" fikrinden yola çıkılarak bu çok katlı binaların bombalanmasına bahane bulunduğunu kaydetti.

Mayıs 2021'de ordu tarafından "Hamas'ın askeri karargahı" olduğu iddia edilen bir binanın aslında sivil altyapı olduğunu itiraf eden bir kaynak, ordu içerisinde çok katlı binaların yıkılmasının "Gazze Şeridi'nde kamuoyu etkisi yarattığı ve halkı korkuttuğu için Hamas'a zarar verdiği algısının olduğunu" kaydetti.

Kaynak, söz konusu saldırıya ilişkin, "(Ordu) Gazze halkına Hamas'ın durumu kontrol edemediği hissini vermek istediler. Bazen binaları, bazen de posta hizmetlerini ve hükümet binalarını yıktılar." dedi.

Çok katlı binaların vurulmasının yalnızca Filistinlileri "caydırmak ve moral bozukluğu yaratmak" için değil, aynı zamanda İsrail kamuoyunun "moralini yükseltmek için de" kullanıldığına işaret eden bir kaynak, bunu "Amaç, Hamas üzerinde baskı kurmak ve İsrail kamuoyunun bir zafer görüntüsü görmesini sağlamak için yüksek binaları yıkmaktı." sözleriyle açıkladı.

Ordunun, kamuoyunda bu tür hedeflerin vurulmasına ilişkin meşruluk oluşturmakta zorlandığını belirten bir istihbarat kaynağı, "Güç hedefleri (sivil altyapı) söz konusu olduğunda, hedefin, 6 uçak ve birkaç ton ağırlığındaki bombalarla şehrin ortasındaki boş bir binanın yıkılmasına yol açan bir saldırıyı haklı çıkaracak askeri değere sahip olmadığı açıktır." dedi.

Kaynaklardan bazıları da üstü kapalı şekilde, bu saldırıların asıl amacının sivillere zarar vermek olduğunu aktardı.

İsrail'in sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda çoğu çocuk olmak üzere binlerce kişi hayatını kaybederken saldırıların ilk günlerinde Hamas'ın Gazze'nin kuzeyindeki askeri altyapısına verilen zararın çok az olması dikkati çekti.

Hedef alınan binalarda yüzlerce sivil öldü

İsrail'in önceden uyarı vermeden çok katlı binalara yönelik yaptığı saldırılarda şimdiye kadar binlerce sivil hayatını kaybetti.

Gazze'deki Babel binasının 10 Ekim'de bombalanması sonucu aralarında 3 gazetecinin de bulunduğu 10 kişi; 12 katlı Al-Taj isimli konut binasına yönelik 25 Ekim'de düzenlenen saldırıda da yaklaşık 120 kişi öldürüldü.

Al-Taj'a yönelik saldırıdan 6 gün sonra 8 katlı el-Mühendisin konut binasına yine hiçbir uyarı yapılmadan gerçekleştirilen saldırıda şimdiye kadar yaklaşık 45 kişinin cesedi çıkartılırken bölgedeki gazeteciler 150'den fazla kişinin cesetlerinin enkaz altından çıkarılmayı beklendiğini bildirdi.

Tanıklara göre, bina, İsrail'in kuzey ve orta Gazze'deki evlerinden kaçan Filistinlileri yönlendirdiği sözde "güvenli bölge"de, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunuyor.