Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan’dan eğitimde uluslararası çapta değişiklik hamlesi

Suudi Arabistan’dan eğitimde uluslararası çapta değişiklik hamlesi

Eğitimde yeni takvime geçiş ile müfredatta yapılan değişikliklerin tanıtımı yapıldı.
Perşembe, 27 Mayıs, 2021 - 14:45
Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanı Dr. Hamad eş-Şeyh Riyad’da düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı. (Şarku’l Avsat)

Suudi Arabistan eğitim alanında uluslararası alanın önde gelen sistemlerine uyum sağlamak için iki yarı yıllık eğitimden kısa ara tatillerin olduğu üç yarı yıllık eğitime geçiş yapacağını duyurdu. Tarihi olarak nitelendirilen bu adımla eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapılmış oldu.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Dr. Hamad eş-Şeyh, söz konusu değişiklikle müfredatta, eğitim planlarında ve hedeflerde iyileştirilme sağlanmasının ve Vizyon 2030 hedefleri çerçevesinde müfredata yeni konuların eklenmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Dr. Hamad eş-Şeyh dün Riyad'daki bakanlık binasında düzenlenen  basın toplantısında yaptığı açıklamada, eğitime ara verilen dönemler ile fiili eğitim dönemleri arasındaki boşluğun neredeyse dört yıla ulaştığına, bu gibi zorlukların artık etkisi olmayan yöntemlerle çözülemeyeceğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Dr. Hamad eş-Şeyh, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim Bakanlığı'nda iki yıldan fazla süredir devam eden ve uzman ekiplerce yürütülen titiz çalışmalarda, mevcut eğitim sisteminde derinlemesine bir değişime ihtiyaç duyulduğu sonucuna varıldı. Gelişmiş ülkelerle yapılan karşılaştırmalar, Suudi Arabistan’daki eğitim sisteminin diğer ülkelerdekinden önemli farkları olduğunu gösterdi.

Bakan, yeni akademik yılın üç yarı yıla bölüneceğini ve her yarı yılın 13 haftadan oluşacağını belirtti. Yeni takvime göre her yarı yılın sonunda yapılacak uzatılmış bir hafta tatil ile toplamda 12 tatil dönemi olacağını kaydetti.

Önümüzdeki akademik yıldan itibaren, ihtiyaçlara bağlı olarak müfredata ilişkin gelişmiş çalışma planları uygulanacağını ifade eden Dr. Hamad eş-Şeyh, yeni müfredatın yakın zamanda tanıtılacağı bilgisini verdi. Eklenecek yeni dersler ile verimliliğin artırılarak müfredatın geliştirileceğini vurguladı.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre müfredatta gelecek yıldan itibaren dijital beceriler, ilköğretim için İngilizce, sosyal bilgiler, bireysel savunma ve eleştirel düşünme gibi yeni ders başlıkları olacak.

Eğitim Bakanı Dr. Hamad eş-Şeyh söz konusu değişikliği, Vizyon 2030'un hedeflerini tamamlamak, çeşitli alanlarda küresel rekabet gücüne ulaşmak ve en iyi uygulamalara ayak uydurmak için ‘olmazsa olmaz’ olarak nitelendirdi.

Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gelişim sürecinin ilk aşamasdır. Diğer ülkelerle küresel çapta rekabet edebilmek için doğru ihtiyaçlar belirlenecek. Bu yolla  Suudi Arabistan’a ve halkına uygun statü kazandırılacak.”

Bakan, UNESCO çalışmasına göre uzaktan eğitimde en iyi dört küresel modelden biri olan Medrasati uygulamasının 2021 akademik yılında elde ettiği başarılardan övgüyle bahsetti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplumla entegre biçimde benzersiz bir model sunduğuna, kurumlarla bütünleştiğine, bakanlığın ulusal sorumluluğunun takdir edildiğine ve pandemi koşullarına rağmen geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan stratejik bir vizyon doğrultusunda çalışıldığına dikkat çekti.

Dr. Hamad eş-Şeyh, herkesin sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak, çalışma ortamındaki risklerden korunmak ve bir sonraki akademik yılda eğitim sürecine üç ayda bir düzenli katılımı sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm çalışanlarını 1 Ağustos 2021'den önce hızlı bir şekilde Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı.


Editörün Seçimi

Multimedya