Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Yemen’de darbeciler camileri propagandalarına alet ediyorlar

Yemen’de darbeciler camileri propagandalarına alet ediyorlar

Pazar, 24 Ekim, 2021 - 14:30
Husiler, cephede öldürülen bir Husi milisin Sana'da düzenlenen cenaze töreninde (EPA)

Husilerin zorla silah altına alma hususundaki stratejileri nedeniyle Husi milislere bağlı hatipler (vaizler) ve hocalar Sana’daki cami minberlerinden cami cemaatine hızlı bir şekilde cepheye gitmeleri çağrısında bulundular. Sana’daki yerel kaynaklar, bunun grup tarafından birkaç ay içinde yapılan dördüncü çağrı olduğunu ifade ettiler.

Sana’daki kaynakların Şarku'l Avsat'a aktardıklarına göre Sana'da geçtiğimiz Cuma okunan iki hutbede darbecilerin, ısrarlı bir şekilde cepheye katılmak için bölge sakinlerine ve ibadet edenlere hemen seferber olma çağrısı yaptıklarını, Marib cephelerine gönderilebilmeleri için kültürel ve askeri hazırlık kurslarına tabi tutulmak üzere silahlı Husiler tarafından her caminin kapısında bulunan kayıtlara isimlerini ve verilerini kaydettirme çağrısında bulundular.

Grubun üst üste maruz kaldığı insan kayıpları ve halihazırda bu açığı kapatmaya yönelik çabalarına bağlı olarak milis güçlerinin hocaları namaz kılanları silah altına girmeye çağırıyorlar. Hatipler insanların cepheye katılmalarını sağlamak isimlerinin kaydettirmeleri için onlara duygu dolu coşturucu hitaplarda bulundular.

Kaynaklara göre grup, cami cemaatini kandırmak ve isimlerini kayıt defterine eklemeye ikna etmek amacıyla ellerinde kayıt defterleri bulunan üyeleri başkentteki onlarca caminin kapısına dağıttılar.

Şarku’l Avsat’a açıklama yapan kaynak, Husiler tarafından atılan adımların yeni tamimlere binaen yapıldığı, Sana’daki önemli Husi liderler tarafından bu kararların çıkartıldığını ve bu nedenle de cami hatiplerinin de özellikle Marib cephelerine hızlı bir şekilde asker toplanması amacıyla hızlı bir davette bulunduklarını bildirdi.

Milislerin Sana ve diğer yerlerdeki cami cemaatini hedef almaları, yapılan tüm çağralara halkın isteksizliği nedeniyle cemaatin daha önce organize ettiği kapsamlı silah altına alma girişimlerinin başarısız olduğunu gösteriyor.

Bu arada Sana’daki cami cemaatinin Şarku’l Avsat’a söylediklerine göre, camiye gelen insnşarın büyük bir kısmının çağrıları geri çevirmeleri, kayıt defterlerine isimlerini yazdırmaktan kaçınmaları ve cepheye katılmak istememeleri nedeniyle milisler ümitsizliğe kapıldılar.

Çağrıyı kabul etmeyenlerden bir kısmı, hatiplerin ve cami hocalarının minberlerden yapmış oldukları savaş ve şiddeti teşvik çağrılarına açık bir şekilde karşı çıktılar.

Sanaa'daki gözlemciler, Husi grubun savaşmaları için ibadet etmekte olan Yemenlilere baskı yapmak zorunda kalmalarını Husilerin özellikle Marib cephesinde yaşadıkları ciddi kıtlık ve büyük insan kayıplarına bağladılar.

Grubun muhtelif cephelerde sert ve ezici darbelere maruz kalmaları nedeniyle sıkıştıkları, kayıplarının önemli bir kısmını gençlerin ve çocukların oluşturması nedeniyle de Sana’daki cami minberlerine, eğitim kurumlarına ve mahalle sorumlularına başvurmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

İran’ın Yemen’deki vekili konumundaki milislerin mescitleri savaşçı toplama ve seferberlik mekanları haline dönüştürme girişmeleri daha önceki aylarda da Sana’nın farklı bölgelerindeki cami cemaatini hedef alan kampanyalar şeklinde gerçekleşmişti.

Sana’daki görgü tanıklarının Şarku’l Avsat’a bildirdiklerine göre camiye namaza gelen insanların çoğunluğunun Husilerin çağrıların cevap vermedikleri, hatta büyük bir çoğunluğunun namaz sonrasında cami kapılarında kayıt için bekleyenlerin yüzlerine dahi bakmadıkları aktarıldı.


Editörün Seçimi

Multimedya