Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Yemen ile Dünya Bankası arasında uzlaşı sağlandı

Yemen ile Dünya Bankası arasında uzlaşı sağlandı

Uzlaşı ile kurumların desteklenmesi ve ekonomik toparlanmanın sağlanması hedefleniyor.
Çarşamba, 29 Haziran, 2022 - 10:15
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik. (AP)

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, devam eden Husi darbesi ve diğer küresel krizlerin etkileri nedeniyle ülkesinin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar karşısında harekete geçti. Aden'de Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu ile yapılan son görüşmelere dayanarak, hükümet kurumlarını desteklemek ve ekonomik toparlanmayı sağlamaya devam etmek konusunda fikir birliğine varıldığını duyurdu.

Abdulmelik, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu ile yapılan görüşmelerin önemli bir mutabakatla sonuçlandığını kaydetti. Mutabakata varılan maddeler arasında ‘Dünya Bankası ile bir sonraki aşamada ortaklığı ve iş birliğini güçlendirmek, insani ve kalkınma ihtiyaçlarına yanıt vermek ve devletin, hükümetin ve kurumların istikrar ve iyileşmeyi sağlama yeteneklerini desteklemek üzere çalışmak için geçici başkent Aden'deki saha varlığını güçlendirmek” yer alıyor.

Yemen Başbakanı, hükümetin Dünya Bankası ile gıda güvenliği ve enerji sektörleriyle ilgili en belirgin zorluklar ve bir dizi önemli dosya ve konu hakkında yaptığı görüşmenin sonuçlarını da açıkladı.

İran destekli Husi darbe milislerine karşı yürütülen savaş nedeniyle büyük acılarla karşı karşıya olan Yemen'de kalkınmaya geçilmesi gerektiğini vurgulayan Abdulmelik, Suudi Arabistan ve BAE tarafından açıklanan desteğin alınmasına ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Yemen Başbakanı, “Tüm Yemenliler, özellikle uluslararası ateşkes, siyasi dönüşümler ve Başkanlık Konseyi'nin duyurusu ışığında savaşın tahribatının onarılmasını umut ediyor” dedi.

Hükümetinin çalışmaya yönelik bir sonraki aşamayı başlatmak ve kalkınma projeleriyle üretken sektörleri, balıkçılığı ve tarımı finanse etmeye odaklanmak için Dünya Bankası ile ortak noktalara ulaştığını belirten Abdülmelik, ‘özellikle Dünya Bankası aracılığıyla finanse edilen projelerde çalışanlar olmak üzere uluslararası kuruluşlar üzerinde gözetimi etkinleştirmek, özel sektörü önemli ölçüde desteklemek ve gıda ürünleri ithalatını Yemen'e garanti eden ticari tesisler aracılığıyla gıda güvenliği kriziyle yüzleşmeyi planlamak’ hedeflerinden söz etti.

Dünya Bankası'nın ülkesindeki devlet kurumlarının korunmasına katkısının önemini vurgulayan Yemen Başbakanı, bir sonraki aşamada özel sektörle ortaklık ve yatırım için Finans Kurumu ile iş birliğinin önvelikli hedef olduğunu kaydetti.

Gıda fiyatları ve enflasyonun vatandaşların satın alma gücü üzerindeki etkisi nedeniyle ülkesinin karşı karşıya olduğu büyük zorluğa dikkat çeken Abdulmelik, özellikle gelirlerdeki az miktarda artış ve kamu maliyesi ile hükümet reformlarının performansının yükseltilmesi sonucu elde edilen iyileşmenin küresel enflasyon nedeniyle vatandaşlar tarafından hissedilmediğini vurguladı. Zira yakıtın küresel olarak çok büyük bir şekilde arttığını kaydetti. Yemen Başbakanı tarım, balıkçılık ve eğitim de dahil olmak üzere birçok sektörün küresel yakıt artışından etkilendiğini kaydetti.

Yemen Başbakanı, Dünya Bankası'nın ülkesindeki ‘benzersiz deneyimine’ ve özellikle 1960'lardan bu yana Yemen ile kilit ve stratejik ortaklık kurmasına övgüde bulundu.  

Abdülmelik, Dünya Bankası’nın Sosyal Kalkınma ve Bayındırlık Fonu gibi etkin kurumların ve hizmet sektörlerinde diğer kurum ve yürütme birimlerinin oluşturulmasında ortak olduğunu ve bu kuruluşların bu sayede yüz milyonlarca dolar değerindeki projeleri hayata geçirebildiklerini belirtti.

Uluslararası Finans Kurumu tarafından finanse edilen Dünya Bankası'nın Yemen'deki portföyünün son 18 ayda bir milyar doları aştığını kaydeden Abdülmelik, bu portföyün sağlık, eğitim, acil nakit transferleri ve diğer alanlar da dahil olmak üzere birçok sektörü kapsadığını bildirdi.


Editörün Seçimi

Multimedya