Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Suudi Arabistan ve Yunanistan, Avrupa'ya enerji sağlama yönünde çalışmalara başladı

Suudi Arabistan ve Yunanistan, Avrupa'ya enerji sağlama yönünde çalışmalara başladı

Perşembe, 28 Temmuz, 2022 - 13:45
Prens Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı ve bir dizi yetkilinin eşlik ettiği Akropolis turunda (AP)

Suudi Arabistan ile Yunanistan yönetimleri, yayınladıkları ortak bildiride, iki ülkenin ortak çıkarlarını temsil eden bir dizi konuda stratejik iş birliği üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdular. Açıklamada Elektrik ara bağlantı hattının inşası, yenilenebilir enerji kullanımıyla elektrik üretimi, üretilen bu elektriğin Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya ihracı, aynı zamanda düşük karbonlu, yeşil hidrojenin Avrupa'ya taşınması dahil olmak üzere enerji alanındaki stratejik iş birliğinin önemi üzerine duruldu.

Bunun yanı sıra enerji alanında imzalanan mutabakat metni ile iki ülke arasındaki elektrik hatlarının entegre edilmesi alanında ortak bir teknik ekip oluşturulmasının önemine dikkat çekildi. Bu konudaki hazırlıkların bir an önce yapılarak çalışmaların başlaması gerektiğine değinildi.

Taraflar; düşük karbonlu ekonomi yaklaşımının ve tekniklerinin uygulanması, enerji verimliliğinin sağlanması konularında aralarındaki işbirliğinin geliştirilmesi, ayrıca sektördeki yapay zeka uygulamaları ve inovasyon noktasında bilgi ve deneyim aktarımının gerçekleştirilmesi hususlarında anlaşmaya vardı.

Diğer yandan açıklamada, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ilkelerine bağlı kalmanın önemi ve kaynaksız emisyonlara odaklanılması yoluyla iklim anlaşmaları geliştirme ve uygulamanın gerekliliğine vurguda bulunuldu.

Riyad'ın ‘Yeşil Suudi Arabistan’ ve ‘Yeşil Orta Doğu’ girişimlerini memnuniyetle karşılayan Yunanistan, bu alandaki çabalara yönelik desteğini dile getirdi. Suudi Arabistan ise Yunanistan'ın iddialı yeşil gündemini, özellikle adalardaki yeşil ekonomi girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. İki ülke, ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ticareti konusunda mevcut iş birliğinin geliştirilmesi noktasında mutabık kaldı.

Suudi Veliaht Prens’in Yunanistan ziyareti sona erdiği sırada yapılan ortak açıklamada, iki ülkenin ikili kapsamlı askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde elde edilen sonuçlara istinaden savunma ve güvenlik alanında çok boyutlu iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığına değinildi. Söz konusu ziyaret sırasında imzalanan anlaşma, her iki ülkede ve tüm bölgede güvenlik ve istikrarı artırmak amacıyla daha fazla iş birliğinde bulunma yönünde kapsamlı bir çerçeve sağlanmasını öngörüyor.

Veliaht Prens, Yunanistan Başbakanı ve bir dizi yetkiliyle Akropolis Müzesi'nde (AFP)

Açıklamada, Suudi Vizyon 2030 projesi ile ve Yunanistan’ın Ulusal İyileşme ve Dayanıklılık Planı “Yunanistan 2.0” planının hedeflerini uyumlu hale getirerek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmenin önemi vurgulandı.

İki taraf, iki ülke arasında bir dizi ortak ilgi alanında yatırım entegrasyonu fırsatlarını destekleme arzularını teyit etti. Üzerinde mutabık kalınan iddialı yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde özel sektörün oynadığı rolün önemine atıf yapılarak yatırımları teşvik ve koruma amaçlı bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi. Taraflar aynı zamanda iki ülkenin özel sektörü arasındaki yatırım ortaklıklarını teşvik etme ve karşılaşılabilecek zorluklara karşı çözümler sunarak ortak çalışma ve koordinasyonu geliştirme konusundaki kararlılıklarını yeniledi.

İki taraf; Suudi Arabistan-Yunanistan Ortak Komitesi'nin Mayıs 2022'de Atina'da beşinci oturumunda bir araya gelişine, Suudi-Yunan İş Konseyi'nin gerçekleştirdiği toplantının verimli sonuçlarına, aynı zamanda aynı ay Atina'da düzenlenen Suudi Arabistan-Yunanistan Yatırım Forumu'nun neticelerine dikkat çekti. Aynı zamanda Suudi ve Yunan şirketleri arasında düzenlenen toplantılara övgüde bulundu.

Taraflar arasında, enerji, yenilenebilir enerji, altyapı, turizm, deniz taşımacılığı ve lojistik, iletişim ve bilgi teknolojisi, sağlık ve gıda gibi alanlarında yaklaşık 14 milyar Suudi riyali hacminde anlaşma ve mutabakat metni imzalandı. Ayrıca Asya ve Avrupa arası veri iletimi altyapısını güçlendirme ve veri iletimi alanındaki iş birliğini geliştirmek için Ortadoğu’dan Akdeniz'e uzanan veri koridorunu sağlama adına veri kablosu proje anlaşması yapıldı. İmzalanan bu anlaşmalar taraflarca memnuniyetle karşılandı.

Sağlık alanlarında aralarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerine değinen taraflar, çeşitli sağlık alanlarında yeni fırsatların keşfedilmesini teşvik etme arzularını dile getirdi. Aynı zamanda ortak hedeflere ulaşma yönünde iki ülke arasında kültür, turizm, eğitim, spor ve gençlik alanlarındaki işbirliği hızını artırmanın ve uluslararası barış ve güvenliği teşvik etmek için çok taraflı çalışma yapmanın önemi ifade edildi.

Suudi Arabistan, Yunanistan'ın 2025-2026 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan üyelik adaylığına verdiği desteği yineledi. Ayrıca, tüm ihtilaf ve anlaşmazlıklara sürdürülebilir çözümler elde etmek için Birleşmiş Milletlerin temel ilkelerine dayanan siyasi araçların, diyaloğun önemi vurgulandı. Devletler arasındaki anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl bir şekilde çözülebileceği ifade edildi. Her türlü terörü ve şiddet eylemlerini kışkırtmayı kınadıklarını dile getiren taraflar, istikrar ve refahın korunmasının bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması açısından bir öncelik olduğunu kaydetti. Aynı zamanda uluslararası toplumu terörizm ve radikalizmle mücadelede birlikte çalışmaya davet ettiler.

Prens Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı'nın Yunanistan'ın başkentindeki Akropolis Müzesi'nde verdiği şeref yemeğine davetliydi. Müze gezisi sırasında Veliaht Prens'e tarihi eserler hakkında bilgi verildi. İki taraf, kültürel alandaki işbirliğinde iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptına tanıklık etti.

Yunanistan’dan ayrılan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiriakos Miçotakis'e teşekkürlerini iletti. Aynı zamanda bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü ve bu ilişkileri her alanda güçlendirmeye yönelik ortak arzuyu gösterdiğini söyledi. Prens Selman, “Yunan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmelerin Suudi Arabistan ile Yunanistan arasındaki ilişkinin önemini gösterdiğini, karşılıklı iş birliğini geliştirme, iki ülkenin ve dost halklarının çıkarlarına hizmet etme arzusunu ön plana çıkardığını” vurguladı.


Editörün Seçimi

Multimedya