Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

9,5 milyonluk İsrail nüfusunun 185 bini 2021 doğumlu

9,5 milyonluk İsrail nüfusunun 185 bini 2021 doğumlu

İsrail 1948'den beri 3 milyon 300 bin göçmeni kabul etti
Perşembe, 22 Eylül, 2022 - 09:30
Dindar Yahudiler İsrail nüfusunun yüzde 35'ini oluşturuyor (AFP)

İsrail Merkez İstatistik Bürosu Salı günü Yahudi Yeni Yılı Roş Haşanah (25 - 27 Eylül) vesilesiyle yıllık nüfus sayımını yayınladı. İstatistikler bu yıl nüfusun 9 milyon 593 bine ulaştığını ortaya koydu. İstatistiklere göre nüfusun yüzde 45'inin laik, yüzde 35'inin dindar ve yüzde 19'unun geleneksel olduğu anlaşılıyor.

İstatistikler, 1948'de kurulduğunda İsrail nüfusunun, anavatanında kalan ve Nekbe sırasında ayrılmayan 154 bin Arap (yüzde 19) da dahil olmak üzere yaklaşık 806 bin olduğunu gösterdi.

Nüfus istatistikleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 333 bin Filistinli ve yine işgal altında olan Golan Tepeleri'nde  25 bin Suriyeli olmak üzere İsrail vatandaşlığına sahip olmayan yaklaşık 355 bin Arabı da kapsıyor.

Verilere göre nüfusun yüzde 73,9'u büyük şehirlerde yaşarken, geri kalanı işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile kırsal alanlara (Gazze Şeridi, Celile ve Müselles civarı) dağılmış durumda. Geçen yıl nüfus yüzde 2'lik bir büyüme oranıyla 187 bin kişi arttı ve göçmen sayısı yaklaşık 60 bine ulaştı. İstatistiklere göre, İsraillilerin yaklaşık yüzde 74'ü şehirlerde, yüzde 15'i yerel meclisli köylerde yaşıyor. Bunların yüzde 10'u bölgesel meclisler ve yüzde 5'i ise hiçbir ülke tarafından tanınmayan bölgeler.

Ayrıca İsrail Merkez İstatistik Bürosu’ndan aktardığı istatistiklere göre nüfusun yüzde 67'sinin ekonomik durumundan memnun olduğunu, yüzde 12'sinin yoksulluktan şikayet ettiğini ve İsraillilerin yüzde 65'inin kendi evlerinde yaşadığını, geri kalanının kiralık evlerde yaşadığını ve  aylık ortalama bin 200 dolar kira ödediğini belirtiyor.

Bu nüfus sayımında, İsraillilere dini inançlarıyla ilgili fikirleri soruldu ve yüzde 45'i laik olduklarını ve din ile devletin tamamen ayrılmasını desteklediklerini söyledi. Yüzde 19'u ise gelenek ve göreneklerini sürdüren gelenekçiler (Yahudiler ve Araplar) olduklarını söyledi. Yüzde 14'ü geleneksel olarak dindar olduklarını belirtirken, yüzde 10,5'i ise koyu dindar olduklarını ifade etti.

Geçen yıl İsrail'de 185 bin çocuk doğdu ve evlenenlerin sayısı 40 bine, boşananların sayısı ise 15 bine vardı. Kadınlar için ortalama yaşam beklentisi 84,6 yıl ve erkekler için 80,5'a çıktı. İstatistikler, 21 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 56'sının obeziteden muzdarip olduğunu ve sadece yüzde 29'unun egzersiz yaptığını belirtti. Öte yandan Şarku’l Avsat’ın istatistiklerden elde ettiği verilere göre, bu yıl 37 film çekildi, 10 bin kitap yayınlandı, çeşitli uluslararası ve bölgesel yarışmalarda spor dallarında madalyalar kazanıldı ve aktif sporcu sayısı 120 bine ulaştı. İstatistikler ayrıca, yaklaşık 300 bin İsrail vatandaşının geçen yıl üniversite diploması aldığını gösteriyor.


Editörün Seçimi

Multimedya