Suudi Arabistan umre sezonu hazırlıklarını tamamladı

Suudi Arabistan umre sezonu hazırlıklarını tamamladı
TT

Suudi Arabistan umre sezonu hazırlıklarını tamamladı

Suudi Arabistan umre sezonu hazırlıklarını tamamladı

Suudi Arabistan'daki umre güvenlik güçlerinin liderliği yaptığı açıklamada, 2023 yılı umre sezonu hazırlık planını sundu. Bu plan güvenlik, kalabalıkları yönetme ve düzenleme, trafiği yönetme, insani yardım sağlama, planın uygulanmasına katılan tarafları destekleme, güçlendirme ve insan gücünü dağıtma dahil olmak üzere birçok unsuru içeriyor.
Kamu Güvenliği Direktörü Muhammed bin Abdullah el-Bessami, konuya ilişkin şunları söyledi: “Mekke girişlerinde, 3. Çevre Yolu civarında ve Mescid-i Haram'ın yanındaki toplu taşıma istasyonlarında beklenen yoğunluğun Harem'in her tarafına dağıtılması için çalışmalar yürütüldü. Giriş ve çıkış yolları kalabalığın güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. İnsanların sağlıklarını korumak için maske takmaları, koruyucu tedbir talimatlarına ve sağlık yönetmeliğine uymaları konusuna önem verildi.”
Bessami ekibi, El-Mataf avlusu, zemin kat, Kral Fahd Kapısı, Umre Kapısı, Kral Abdülaziz Kapısı, Barış Kapısı ve Merve girişinin umre yapanlar için tahsis edildiğini bildirdi. İki rekatlık namaz ise Makam-ı İbrahim’in arkasında kılınacak ve yoğunluk olması durumunda kalabalıklar Merve ile Kral Abdullah Kapısı arasındaki zemin kata yönlendirilecek. Birinci kat, üçüncü Suudi genişletmesi ve açık hava meydanları da namaz için tahsis edildi. Dilenme gibi olumsuz olayların faillerine kararlı bir şekilde muamele edilecek ve kural onlara katı bir şekilde uygulanacak.
Kamu Güvenliği Direktörü, Mekke-i Mükerreme'deki Birleşik Operasyon Merkezi 911'de düzenlenen basın toplantısında, “Umre yapabilmek için “Tevekkelna” veya “Nusuk” uygulamasından randevu alınması gerekmektedir. Sayıların müsait ve yeterli olması, organizasyonun kalitesinin bir parçası olduğu için umre yapacaklar randevularına uymak zorundadır. Bu çalışmalar, Hac Bakanlığı ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir.” bilgisini paylaştı
Sivil Savunma Genel Müdürü Dr. Hamud bin Süleyman el-Farac ise şunları söyledi: “Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yangın önleme ve yangından korunma için çalışmalar yaparak umre yapanların ve ziyaretçilerin uğrak yeri olan tüm alanlarda hazırlıklarını tamamladı. Özellikle ziyaretçilerin yoğun olduğu tesislerde ilgili merciler ile koordineli bir şekilde yönetmelikleri uygulayarak yasal tedbirleri uygulayarak ihlalleri kontrol altına almak için hazırlıklar tamamlandı. Müdürlüğümüz, Mekke ve Medine'deki güvenlik müfettişleri ve destek güçleri aracılığıyla Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve önemli yerlerin çevresinde yoğun bir şekilde konuşlanmaya hazır. Yangından korunma konusunda hazırlıklar tamamlandı ve kazaları azaltmak için ziyaretçilere, namaz kılanlara ve orada bulunan herkese yönelik yanlış davranışlardan kaçınmak amacıyla önleyici bilinçlendirme programları uygulanması konusunda çalışmalar yapıldı. Mekke, Medine ve önemli merkezlerde itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin önemine dikkat çekildi, mobil birimlerin duruma göre belirli zamanlarda konuşlandırılması ve çok sayıda hızlı müdahale ekiplerinin oluşturulması konusunda çalışmalar tamamlandı.”
Pasaport Genel Müdür Yardımcısı Dr. Salih bin Sad el-Murabba ise şunları söyledi: “Pasaport Genel Müdürlüğü, umre sezonunun insani ve teknik düzeydeki hazırlıkları, plan ve yürütme programlarının oluşturulması, umrecilerin medya bilincinin artırılması ve onlarla iletişimin güçlendirilmesi, işletmeci acentelere destek ve yardım sağlanması konularında çalışmalar yapmıştır. Hac ve Umre Bakanlığı ile ziyaretçilere hizmet verilmesi için çalışan makamlar arasında iş birliği ve koordinasyon alanlarının sağlanması konusunda da çalışmalar yapılmıştır.” 
Müdürlük çeşitli noktalarda operasyonel hazırlıklarını tamamladı. Tüm uluslararası limanlarda umrecilerin işlemlerinin kolay bir şekilde tamamlanması için insan gücü ve modern teknolojiler sağlandı. Birçok dilde yetkin insan kadroları aracılığıyla umreciler ile iletişim kurmak, onları yönlendirmek ve umre düzenleme talimatlarına uyma konusunda bilinçlendirmek için hazırlıklar tamamlandı.Mina: Dünyanın en büyük çadır kenti ve hac yolculuğunun ilk durağı

Mina, tahmini yasal alanı 7,82 kilometrekare olan tarihi ve dini bir bölgedir. (SPA)
Mina, tahmini yasal alanı 7,82 kilometrekare olan tarihi ve dini bir bölgedir. (SPA)
TT

Mina: Dünyanın en büyük çadır kenti ve hac yolculuğunun ilk durağı

Mina, tahmini yasal alanı 7,82 kilometrekare olan tarihi ve dini bir bölgedir. (SPA)
Mina, tahmini yasal alanı 7,82 kilometrekare olan tarihi ve dini bir bölgedir. (SPA)

Mina, hacıların Zilhicce ayının sekizine denk gelen Terviye Günü’nü, Hz. Muhammed'in (sav) sünnetine uyarak, tevbe, istiğfar ve tekbir getirerek Yüce Allah'a yaklaşmak ve ondan mağfiret dilemek için geçirdikleri hac yolculuğunun ilk durağıdır.

Mina, Mekke ile Müzdelife arasında, Mescid-i Haram'ın 7 kilometre kuzey doğusunda yer almaktadır. Harem sınırları içinde, kuzey ve güney tarafları dağlarla çevrili bir vadidir. Mekke tarafında Cemretü'l-Akabe, Müzdelife tarafında ise Muhassir Vadisi ile sınırlandırılmış olup sadece Hac döneminde iskân edilmektedir.

gfxsdfg
Mina, Mekke ile Müzdelife arasında, Mescid-i Haram'ın 7 kilometre kuzey doğusunda yer almaktadır. (SPA)

Tarihçiler, Mina adının, hacda dökülen meşru kanlardan dolayı verildiğini, bazıları da Arapların insanların toplandığı her yer için ‘Mina’ demesi gibi insanların orada toplanmasından dolayı bu ismin verildiğini düşünmektedir.

Mina, tarihi ve dini önemi olan bir yerdir. Hz. İbrahim (as) burada şeytanı taşlamış ve Hz. İsmail'in (as) kurbanını kesmiş, ardından Hz. Muhammed (sav) Veda Haccı'nda bu eylemi doğrulamış ve tıraş olmuş. Bunun ardından Müslümanlar da Cemarat'ta şeytan taşlayarak, kurbanlarını keserek ve tıraş olarak peygamberlerinin sünnetine uymuşlardır.

Dünyanın dört bir yanından gelen hacı adayları, Meş'ar-i Haram’da Terviye Günü’nü geçirirler. Burada öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılarlar ve Hz. Muhammed'in (sav) sünnetine uyarak orada gecelerler.

xscd
Hacı adaylarının çoğu, Hz. Muhammed'in (sav) sünnetine uyarak Mina'da gecelerler. (SPA)

Zilhicce’nin dokuzuncu günü Arafat'ta vakfeye durduktan ve Müzdelife'de uyuduktan sonra, onuncu günün sabahı Mina'ya dönerler. Küçük, orta ve büyük cemrede şeytan taşlamak için üç günlük teşrik günlerini Mina'da geçirirler.

Suudi Arabistan hükümeti tarafından hayata geçirilen en büyük projelerden biri olan dünyanın en büyük çadır kenti, her yaştan ve etnik kökenden 6,2 milyon hacıyı ağırlamak üzere Mina'da tahmini 5,2 milyon metrekarelik bir alanda yer almaktadır.

yhjmukö
Mina, dünyanın en büyük çadır kenti olarak kabul ediliyor. (SPA)

Mina’nın yasal yüzölçümü 7,82 kilometrekare olarak tahmin edilmektedir ve sadece 4,8 kilometrekaresi, yani yüzde 61'i fiilen kullanılmaktadır. Yüzde 39'u ise zirveleri vadi seviyesinden yaklaşık 500 metre yükselen engebeli dağlardan oluşmaktadır.

Mina, tarihi simge yapılarıyla ünlüdür. Bunlar arasında taş atılan üç sütun ve adını dağın yüksekliğinden inen ve su akışının üzerinde yükselen şeyden alan, Mina Dağı'nın güney yamacında, Hz. Muhammed (sav) namaz kıldığı ve dua ettiği küçük cemreye yakın bir yerde bulunan Hayf Mescidi bulunmaktadır. Hz. Muhammed (sav) ve ondan önceki peygamberler burada namaz kılmışlardır ve bu mescid günümüze kadar ayakta kalmıştır. Öneminden dolayı genişletilerek Hicri 1407 yılında yeniden inşa edilmiştir.

xcvdfbgrn
Hayf Mescidi, Mina'nın ünlü tarihi simgeleri arasında yer alıyor. (SPA)

Burada gerçekleşen meşhur tarihi olaylardan birisi de Akabe Biatları’dır. İlki, Hicret'in 12. yılında, ikincisi ise ertesi yıl gerçekleşmiştir. Hicri 144 yılında Abbasi Halifesi Ebu Cafer el-Mansur, Ensar'ın Rasulullah'a (sav) biat etmesinin yıldönümünü anmak için Biat Mescidi'ni (Akabe Mescidi) inşa ettirdi.

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz'in hükümeti, hacıların Mina'da geçirdikleri süreyi ve yönetimin hacıların ibadetlerini yerine getirdikleri süre boyunca rahat etmelerini sağlayacak gereksinimlerin büyüklüğüne olan inancını göz önünde bulundurarak Mina'ya ilgi gösterdi.

sdfvertbgy
Hacı adayları her yıl birkaç günlüğüne Mina'da bir araya geliyor. (SPA)